Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Kohalike omavalitsuste ettepanekud Riigikogule 2014.aasta riigieelarve osas
Print

Uskudes, et 2009. aastal kriisiotsuseid vastu võttes ei olnud Riigikogu tahe hoida kohalike omavalitsuste tulubaas pikaajalises madalseisus, nagu tänaseks on kujunenud, esitame Riigikogu rahanduskomisjonile ja fraktsioonidele arutamiseks järgmised ettepanekud

Riigikogu rahanduskomisjon
Riigikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon         Meie: EMOL 22.10.2013 nr 8-18/177
Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsioon             Meie: ELL 22.10.2013 nr 1-7/167
Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon
                                
Kohalike omavalitsuste ettepanekud Riigikogule
2014.aasta riigieelarve osas


Riigieelarve eelnõu kohaselt jätkavad kohalikud omavalitsused ka 2014. aastal  kriisiaegse tulubaasiga. 2009. aasta veebruaris kärbiti kohalike omavalitsuste eelarvetele laekuva tulumaksu osa 11,93%-lt 11,4%-le (so –0,53%) ning vähendati nõrgema tulubaasiga omavalitsuste tulude järeleaitamise vahendite mahtu 19 077 627 € võrra.  Kõnealuse  kärpeotsusega  on tulubaasi kärbe  perioodil 2009-2012 vähendanud kohaliku elu korraldamiseks mõeldud raha juba 185,9 miljonit €, 2013. aastal veel  ca -50,3 miljonit € ning 2014. aastal -52,3 miljonit €. Märgime, et selle võrra on linnades ja valdades vähem tänavavalgustust, teede remonti; vähem suudetakse rahuldada elanike vajadusi lasteaedade ja koolide, noorsootöö ja sporditegevuse  ning muude kohalike omavalitsuste poolt osutatavate avalike teenuste osas.

Tänaseks on valitsus võtnud suuna taastada enamuses eluvaldkondades kriisi ajal tehtud kärbete eelne olukord (viimase näitena saab tuua riigiametnike uus palgasüsteem). Kahjuks ei ole vastavat otsust omavalitsuste erakorralise tulubaasi kärpe suhtes veel tehtud.

Uskudes, et 2009. aastal kriisiotsuseid vastu võttes ei olnud Riigikogu tahe hoida kohalike omavalitsuste tulubaas pikaajalises madalseisus, nagu tänaseks on kujunenud, esitame Riigikogu rahanduskomisjonile ja fraktsioonidele arutamiseks järgmised ettepanekud:

1.    Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise  osas:

     1.1.    Taastada kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa tasemel 
               12.13 % (täiendavad vahendid kohalikele eelarvetele võrreldes 2014.a.
               riigieelarve eelnõuga + 35,8 miljonit €).

   1.2.    Taastada kohalike omavalitsuste tulubaasi ühtlustamise vahendid 2009. aasta
             riigieelarvega eraldatud mahus arvestades vastu võetud otsuseid 
             keskkonnatasude kompenseerimiseks tasandusfondi kaudu – tasandusfond
             mahus  93 927 657 € (täiendavad vahendid kohalikele eelarvetele võrreldes
             2014.a. riigieelarve eelnõuga + 19,1 miljonit €).

2.    Eraldiste osas kohalike omavalitsuste eelarvetele:

   2.1.    Eraldada kohalikele omavalitsustele avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks
             vähemalt 20 % teehoiuvahenditest (täiendavad vahendid kohalikele eelarvetele
             võrreldes 2014.a. riigieelarve eelnõuga +28,0 miljonit €).

   2.2.    Arvestada riigieelarve eelnõus haridusvaldkonna tugiteenuste kulude katmise
             vajadusega mahus 3,38 miljonit €.

Kohalike omavalitsuste kogutulud olid kriisieelsel 2008.a.astal 1,454 miljardit eurot. Rahandusministeeriumi poolt prognoositakse kohalike omavalitsuste kogutuludeks 2014.aastal vaid 1,481 miljardit eurot (nominaalne kasv võrreldes 2008.a. 2,3 %.), samas on inflatsiooni tase  Eestis olnud üks Euroliidu riikide kõrgemaid.

Palume Riigikogu rahanduskomisjonil ja fraktsioonidel arvestada kohalike omavalitsuste eelarvete tugevdamise ja enesekorraldusõiguse suurendamise vajadusega, et tagada meie kodanikele paremad võimalused avalike teenuste osutamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)        (allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast                        Ott Kasuri
ELL tegevdirektor                   EMOL tegevdirektor


Lisa 1:  Riigieelarve puhastulud 2007 – 2014 (prognoos)
Lisa 2: Kohalike omavalitsuste tulubaas 2007 – 2014 (prognoos)
Lisa 3: Riigieelarve puhastulude ja kohalike omavalitsuste tulubaasi muutus 2000 – 2014
Lisa 4: Kohalike omavalitsuste tulubaasi kärbe 2009 – 2014
Lisa 5: Riigieelarve eraldised kütuseaktsiisist avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks 2006-2014 (2017)
Lisa 6: Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks riigieelarves kavandatud vahendid 2006 - 2014
Lisa 7: Koondatud selgitus

Lisa 1 - Lisa 6
Lisa 7 

07.11.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit