Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


"Koolitöötajate miinimumkoosseis" määruse mittekooskõlastamine
Print

Eesti Linnade Liit ei kooskõlasta haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2010. a määruse nr 74 „Koolitöötajate miinimumkoosseis“ muutmise määruse eelnõu esitatud kujul eelkõige haridus- ja teadusministri vastava volitusnormi puudumise tõttu seaduses.

Dokument leitav ka:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5031ab5a-cf98-4c64-aac2-fdaaccc686ba


Haridus- ja Teadusministeerium       Teie  30.03.2013 nr 13-0460/01
                                                  Meie 12.04.2013 nr 5-1/57


Haridus- ja teadusministri määruse
muutmise määruse eelnõu mittekooskõlastamine

Eesti Linnade Liit ei kooskõlasta haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2010. a määruse nr 74 „Koolitöötajate miinimumkoosseis“ muutmise määruse eelnõu esitatud kujul eelkõige haridus- ja teadusministri vastava volitusnormi puudumise tõttu seaduses. PGS § 74 lõike 2 alusel kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega koolitöötajate miinimumkoosseisu. Esitatud eelnõuga soovitakse ministri määrusega ministrile delegeerida loa andmise õigus üksikjuhtumite osas.

Lisaks ei ole meile arusaadavad eesmärgid, mida esitatud eelnõuga soovitakse saavutada. Kehtiva määrusega võrreldes ei loo esitatud määruse eelnõu lisaväärtust paindlikkuses. Kehtiva määruse seletuskirja lk 4 on selgesõnaliselt öeldud, et „Määruse lisas sätestatud ametikohtade gruppide sees sätestatud ametikohtade loetelu on näitlik.“ Ja sama dokumendi  lk 5: „Ametikohtade gruppide arvestuslikud mahud on kokku pandud järgnevalt (tegemist on arvestuslike mahtudega. Kooli pidaja ja koolijuht analüüsivad kooli, piirkonna ja õpilaste eripära. Ühte gruppi kuuluvate ametikohade osas luuakse ametikohti või ostetakse sisse teenust määratud mahus, kuid mahu jaotus ametikohtade vahel on paindlik)“.

Leiame, et juhul kui soovitakse muuta aluspõhimõtteid, siis tuleks vastav volitusnorm esitada seaduses, täpsemalt PGS § 74 lõiked 2 ja 3 tunnistada kehtetuks ja sõnastada uus lõige, mis sätestab haridusministri loakohuse kooli pidajale tema hallatava asutuse isikkoosseisude kinnitamisel. Või alternatiivselt kehtestada vastavuses kehtiva volitusnormiga vähendatud koolitöötajate miinimumkoosseis, mis välistaks miinimumkoosseisu vähendamise vajaduse loataotluse menetluses.Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast
Eesti linnade Liidu tegevdirektor

Hille Ilves
6943423


15.04.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit