Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2013 Brüssel


21.-23. jaanuar 2013 nr. 03
Print

E-nädalakiri 3/2013

Sisukord:

1. Omavalitsustöötajate koolitusvisiit Brüsselisse.

2. Euroopa Parlamendi Regionaalarengu komisjoni koosolek.

3. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ei ole rahul avaliku sektori omavahelise koostöö kavandatavate regulatsioonidega.

1. Omavalitsustöötajate koolitusvisiit Brüsselisse.

Kohalike omavalitsuspoliitikute ja ametnike koolitusvisiit Brüsselisse toimus 20-22.jaanuaril 2013.

Koolitust rahastas Euroopa Komisjoni esindus Eestis, kes saatis osalemiskutsed ise otse kümnele inimesele (kellest sai osaleda 8) ning üleriigilised omavalitsusliidud tegid omapoolsed ettepanekud kaheksa osaleja osas. Kahjuks mõned koolitusel osalejad haigestusid vahetult enne koolituse algust, nii et grupi lõplikuks suuruseks kujunes 14 inimest.

Koolituse käigus andsid Euroopa Komisjoni poolsed ettekandjad ülevaate järgmistest teemadest:

 • Euroopa Komisjoni roll Euroopa Liidus - Mr. Jo Vandercappellen;

 • Euroopa Liidu regionaalpoliitika - Kadri Uustal;

 • Majanduspoliitika väljakutsed - Erki Lõhmuste ja Laura Ruud;

 • Euroopa poolaasta ja Euroopa 2020 strateegia - Vivian Loonela.

Lisaks kohtusid koolitusel osalejad Regioonide Komitee liikme ja EA fraktsiooni esimehe dr. Uno Silbergiga. Ülevaade kohtumisest on kajastatud Regioonide Komitee kodulehel: http://web.cor.europa.eu/ea/News/Pages/Silberg-21012013.aspx, kust leiate ka grupipildi ja dr. Uno Silbergi ettekande.

Lisaks mahtus veel programmi (lisatud) kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega, suursaadiku Matti Maasikaga ning Euroopa Parlamendi liikmete Tunne Kelami ja Ivari Padariga.

Mina omalt poolt tegin esimese päeva lõpus ettekande teemal kuidas Eesti kohalikud omavalitsused on Brüsselis esindatud (lisatud).

Põhiline teema, mis pea kõiki ettekandeid läbis, oli järgmine finantsperiood 2014-2020, majandus- ja rahanduskriis ning sellest väljumiseks tarvitusele võetud meetmed.

Selles osas, millal täpselt järgmise finantsperioodi osas kokkulepetele jõutakse, olid esinejad eri meelt. Kui enamus arvas siiski, et järgmisel riigipeade tippkohtumisel Brüsselis 6-7 veebruaril jõutakse vähemalt üldiste rahanumbrite ja jaotuste kokkulepeteni (diskussioonid jätkuvad veel EPga teatud detailide osas), siis Jo Vandercappellen arvas, et enne sügisesi valimisi Saksamaal ei võeta vastu mingeid olulisi otsuseid. Elame näeme.

Kõik Eestiga seotud põhilised teemad olid seotud ühtekuuluvusvahendite piirmääraga, põllumajanduslike otsetoetuste suurusega ning Euroopa Ühendamise Rahastuga. Üldine meelsus oli positiivne - loodetakse, et vahendite maht ühtekuuluvusvahenditest ei kujune oluliselt väiksemaks kui sellel perioodil ning ka põllumajanduslike otsetoetuste osas eeldatav tulemus peaks olema Padari sõnul 40% parem kui sellel perioodil.

Eriti tulemuslikuks kujunes kohtumine Vivian Loonelaga, kes koordineerib Euroopa Komisjonis Eestiga seotud teemasid. Ta tutvustas Eestile tehtud viite põhilist soovitust, millest üks on seotud omavalitsuste haldussuutlikkuse tõstmisega: 2012. aasta riigipõhine soovitus nr 5. „Suurendada kohalike omavalitsuste rahanduslikku jätkusuutlikkust, parandades samal ajal nende tõhusust ning tagades teenuste tõhusa osutamise, eeskätt neile tugevamate ühinemis- või koostööstiimulite pakkumise kaudu. Ettepanekud asjakohasteks reformideks tuleks teha mõistliku aja jooksul.“

Saatsin talle 2012 a. märtsis linnade ja valdade üldkogu poolt vastu võetud ettepanekud Regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse reformi või riigi halduskorralduse muutmiseks. Samuti tõstatati omavalitsuste tulubaasi teema ning kritiseeriti Eesti riigi eelarvestrateegiat, kus puudub kohalike omavalitsuste osa, mis ei võimalda kohalikel omavalitsustel koostada oma pikaajalisi eelarvestrateegiad. Oluline märksõna, mis jäi sellelt kohtumiselt kõlama jäi, oli ka partnerluse parandamine.

Näiteks Soome riigipõhistes soovitustes on kohe eraldi peatükk „Partnerlus“

Partnership

Active participation of relevant partners at each stage of the programming cycle improves the quality of implementation. Finland should ensure a wide consultation of all stakeholders and concerned bodies in the preparation and implementation of the futuure programmes. Particular attention should be given to the involvement of social partners.

Kõik Komisjoni poolt liikmesriikidele tehtud soovitused on leitavad:

riigipõhised soovitused

Sealhulgas riigipõhised soovitused Eestile:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_estonia_et.pdf

Euroopa 2020 Eestis:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/eesti/index_en.htm

http://www.struktuurifondid.ee/euroopa-komisjoni-positsioon/

Kõik esinejad lubasid saata oma ettekanded ka elektrooniliselt. Need saavad olema üleval omavalitsuste portaali lehel http://www.ell.ee/4257, kus on ka kõik varasemad Brüsseli koolitusreiside materjalid.

2. Euroopa Parlamendi Regionaalarengu komisjoni koosolek.

EP regionaalarengu komisjoni koosolek toimus 23-24.jaanuaril. Koosolekul tutvustati huvitavat välisuuringut: „Integreeritud linnatranspordi kavad ja ühtekuuluvuspoliitika”.

Uuringut tutvustasid Wolfgang Schade ja Stefan Klug Fraunhoferi Süsteemi- ja Innovatsiooniuuringute Instituudist (ISI), Saksamaa.

Uuring katab 8 linna, millest üks on Tallinn:

 • Cluj Napoca (Rumeenia);

 • Halle (Saksamaa);

 • Krakow (Poola);

 • Tallinn (Eesti);

 • Barcelona (Hispaania);

 • Liverpool (Ühendkuningriigid);

 • Rennes (Prantsusmaa);

 • Strasbourg/ Kehl (Prantsusmaa/ Saksamaa).

Leitakse, et sageli ei ole kohalikku linnatransporti kavandavad asutused teadlikud rahastamisvõimalustest ja olemasolevatest OPdest riikide tasandil. Sageli on OP tegevusprogrammid kavandatud ja suunatud regionaalsele või riiklikule arengule.

Uuring on leitav:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/pe474512rev_/pe474512rev_en.pdf

Regionaalarengu komisjoni koosoleku päevakorras olnud muud dokumendid on leitavad: koosoleku dokumendid

3. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ei ole rahul avaliku sektori omavahelise koostöö kavandatavate regulatsioonidega.

CEMR leiab oma pressiteates http://www.ccre.org/en/communiques/view/347, et avaliku sektori vaheline koostöö peab olema kooskõlas teenuste kontsessioonide ja riigihangete direktiivi regulatsiooniga.

Kui omavalitsused soovivad teha koostööd näiteks veemajanduse või jäätmemajanduse valdkonnas, siis võivad nad ka kokku leppida, et üks kohalik omavalitsus võtab selles osas liidrirolli, ilma oma kohustusest loobumata. CEMR on mures EK ettepaneku Article 15.4(a) sõnastuse pärast, mis küll võimaldab ühel omavalitsusel teisele teatud teenuse osutamist, kuid võib tähendada, et vastutasuks peab see, kellele teenust osutati, osutama vastuteenuse. Nad ei nõustu artiklis sätestatud lisatingimustega.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


26.01.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit