Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõu mittekooskõlastamine
Print

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit, mõistes õpetajate palgatõusu ootusi, ei vaidlusta üldhariduskoolide õpetajate töötasu tõstmise vajadust ning ei pea seetõttu võimalikuks kooskõlastada esitatud Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõud, arvestades 2013. aasta riigieelarves kohalikele omavalitsusele haridustoetuseks ettenähtud vahendite mahtu ja arvestusliku jaotuse kava.

EIS-is on tekst üleval lingil:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/73066d2f-a7a4-41e7-9511-9e926b1c10b6

Eesti Maaomavalitsuste Liit          Eesti Linnade Liit

Haridus- ja Teadusministeerium Teie 19.12.2012 nr 8-1/8418
Meie 28.12.2012 nr 10-1/210-1

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu mittekooskõlastamine

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit, mõistes õpetajate palgatõusu ootusi, ei vaidlusta üldhariduskoolide õpetajate töötasu tõstmise vajadust ning ei pea seetõttu võimalikuks kooskõlastada esitatud Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõud, arvestades 2013. aasta riigieelarves kohalikele omavalitsusele haridustoetuseks ettenähtud vahendite mahtu ja arvestusliku jaotuse kava.

Lähtudes Rahandusministeeriumi veebilehel kajastuvatest arvestustest oleme seisukohal, et 2013. aasta haridustoetuse maht 201 miljonit eurot, millest õpetaja tööjõukuludeks on arvestatud 160 miljonit eurot ei ole piisav, et tagada kavandatav miinimumpalga kasvu kate kõigi linnade ja valdade 2012/2013 tegutsevates munitsipaalkoolides. Arvestustest lähtuvalt on tööjõukulude 11% kasvu kate tagatud 95 kohalikus omavalitsuses, ülejäänud linnades ja valdades ei ole lubatud kasv rahaliste vahenditega kaetud.

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit juhtisid oma kirjas 17.12.2012 nr 5-4/208 Haridus- ja Teadusministeeriumi tähelepanu asjaolule, et detsembri alguses avaldatud 2013. aasta haridustoetuse vahendite jaotamise kavas on ministeerium kasutanud kahte erinevat arvestusliku klassitäituvuse alust. 2013. aasta esimese kaheksa kuu osas üht klassitäituvuse alust ning aasta viimase nelja kuu osas suurendatud õpilaste arvuga alust. Alates 1. septembrist 2013 on arvestusmudelis suurendatud klassi arvestusliku õpilaste arvu nelja õpilase võrra nii põhikooliklassis kui ka gümnaasiumiastme klassis.

Väljendasime oma kirjas seisukohta, et arvestusliku õpilaste arvu suurendamine nelja õpilase võrra klassis on olulise mõjuga koolikorralduslik muudatus (olenevalt kooliastmest suurenemine vahemikus 17% kuni 24%) kõigi kooliastmete tegevustingimustes, mis asetab kohalikud omavalitsused ja koolid alates 01. septembrist 2013 täiesti uude olukorda klasside komplekteerimisel ning sellest tulenevalt klasside arvus, õpetajate arvus ning õppetöö korralduses. Klassi suurendatud õpilaste arvuga arvestuslik alus lähtub klassikomplektide ja õpetajate arvu olulise vähendamise suunast, tagamaks arvestuslikku katet 11%-le astmepalga tõusule. Juhtisime oma kirjas ministeeriumi tähelepanu ka 2013. a Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollile, milles puudub kokkulepe klassi arvestusliku õpilaste arvu suurendamiseks haridusmudelis 01. septembrist
2013.

Samuti lisame, et PGS § 76 kohased palgaläbirääkimised, st omavalitsusliitude poolt kohalikele omavalitsustele rahaliste kohustuste võtmine, ei ole mh võimalikud, kui kohalikele omavalitsustele laekuvaid makse käsitletakse riigieelarve tuluna, riigieelarvest kohalike eelarvete toetamiseks tehtavaid eraldisi loetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sihtotstarbelisteks eraldisteks, mille kasutamise üle üksikasjadeni otsustab ministeerium ning üldisemalt – kui kohalike omavalitsuste tulubaasi küsimused sõltuvad riigi ühepoolsetest otsustustest ilma vahendite piisavust ülesannete täitmiseks hindamata.

Märgime, et Haridus- ja Teadusministeerium ei ole 2013. aasta eelarveläbirääkimiste käigus Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohti hariduse rahastamise osas sisulise arutelu objektiks pidanud. Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõu seletuskirja 2. leheküljel märgitakse: “21. juunil 2012. a kiitis Vabariigi Valitsus oma kabinetinõupidamisel heaks hariduskorralduse kaasajastamise põhimõtted, kus võeti eesmärgiks viia õpetaja töötasu alammäär riigi keskmise palga tasemele ja tõsta alates 1. jaanuarist 2013. a õpetaja töötasu alammäär vähemalt 715 euroni kuus.” Tõdeme, et töötasu alammäära tõstmist on eelnõu koostajad ka noorempedagoogide ja pedagoogide osas järginud.

Lähtudes eeltoodust oleme seisukohal, et 2013. aasta riigieelarves kohalikele omavalitsustele hariduskulude kavandamisel ning eraldatud vahendite jaotamise üle otsustamisel on Haridus- ja Teadusministeerium asendanud sisulised arutelud partneritega ühepoolset tehtud otsususte konstateerimisega.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/         /allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast                          Ott Kasuri
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor02.01.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit