Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > Regioonide Komitee


EL Regioonide Komitee võttis vastu Eriksoni koostatud arvamuse EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas
Print
30.11.2012
Regioonide Komitee 30. novembri plenaaristungil võeti vastu arvamus EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas.

PRESSITEADE
30. november 2012 a.
Brüssel

Regioonide Komitee 30. novembri plenaaristungil võeti vastu arvamus EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas.

EL Regioonide Komitee võttis 30. novembri plenaaristungil vastu arvamuse EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas, mis võivad põhjustada Euroopa Liidu tasandil olulist ohtu veekeskkonnale või selle kaudu ümbritsevale keskkonnale. Arvamuse koostajaks on komitee Eesti delegatsiooni liige Urve Erikson (Tudulinna vallavolikogu liige), eksperdiks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse spetsialist Ülle Leisk.

Täna on vastavas nimekirjas 33 prioriteetset ainet, nende hulgas on terve hulk tööstuskemikaale, taimekaitsevahendeid ja metalle/metalliühendeid, osa neist vastavad väga ohtlike ainete kriteeriumitele. Euroopa Komisjoni ettepanekuga vaadatakse läbi veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete nimistu ja lisatakse 15 uut prioriteetset ainet. Täiesti uue mehhanismina seatakse sisse Euroopa Komisjoni poolt delegeeritud õigusaktiga kehtestatav jälgimisnimekiri uute veekeskkonnale ohtlike ainete leidmiseks ja nende mõju hindmiseks. See nõuaks liikmesriikidelt prioriteetsete ainete seiret veekogudes ja keskkonnakvaliteedi standardite piirtasemeid ületavatest väärtustest teatamist.

Esmakordselt on lisatavate prioriteetsete ainete nimekirjas ka kolm ravimiainet. Tänaseks tehtud uuringute põhjal võib öelda, et need kolm kemikaali ohustavad veekeskkonda juba väga väikestes kontsentratsioonides. Probleemiks on nende ainete määramise madal analüütiline võimekus ja nende ainete eemaldamiseks võimalike tehnoloogiliste meetodite kallis hind. See on viinud selleni, et mitmed vee-ettevõtted ja ka mõned liikmesriigid (Austria, Saksamaa) on teinud ettepaneku nende ravimikemikaalide väljajätmiseks prioriteetsete ainete nimistust.

Eestis sel aastal tehtud uuringud uue 15 prioriteetse aine esinemise kohta keskkonnas ja heidetes näitavad, et vähemalt 5 uut prioriteetset ainet esineb ka Eestis toodetes ja ravimina. Hinnanguliselt võib mõnd uut prioriteetset ainet esineda ka Eestis olmereovees.

Eelnõu on kooskõlas Eesti keskkonnategevuskava p 6.1.2 eesmärgiga saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea keemiline seisund ning hoida veekogusid, mille seisund juba on hea või väga hea.

EL Regioonide Komitee on poliitiline kogu, mis võimaldab kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel väljendada oma seisukohti Euroopa Liidu südames. Komitee loodi 1994. aastal selleks, et tegeleda kahe peamise küsimusega. Esiteks on mõistlik anda kohalikele ja piirkondlikele esindajatele võimalus kaasa rääkida ELi õigusaktide koostamisel, kuna ligi kolm neljandikku ELi õigusaktidest rakendatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Teiseks kaasatakse komitee kaudu kodanikele kõige lähemal asuv ning valitud esindajaid koondav valitsemistasand, mis vähendab kodanike tahaplaanile lükkamist EL otsustusprotsessis. Aastas koostab komitee umbes 80 arvamust.

Eesti delegatsiooni liikmete poolt koostatud varasemad arvamused EL Regioonide Komitees:
- CdR 68/2007, ECOS IV 015 Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni arvamus „Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012”, raportöör Uno Silberg.
- CdR 22/2008 DEVE IV 024 Säästva arengu komisjoni arvamus „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika“, raportöör Saima Kalev.
- CdR 84/2009 ECOS IV 034 Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni arvamus „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine“ muutmine, raportöör Uno Silberg.
- CdR 146/2009 COTER-IV-026 Territoriaalse ühtekuuluvuspoliitikakomisjoni arvamus “Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi”, raportöör Väino Hallikmägi.
- CdR 20/2010 ECOS V 003 Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni arvamus „Äriregistrite ühendamine“, raportöör Uno Silberg
- CdR 168/2010 CIVEX V 008 Kodakondsusküsimuste, valitsemistavade, institutsiooniliste küsimuste ja välisasjade komisjoni arvamus “Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine”. raportöör Teet Kallasvee


Lisainfo:
Urve Erikson
+372 51 37 876

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit