Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Kiri Riigikogus esindatud erakondade juhtidele
Print

ELL taotlus 2014-2020 Euroopa Liidu eelarve vahenditest rahastatavate eesmärkide elluviimise lahendusteede valiku osas.


Lp. Andrus Ansip
Lp. Urmas Reinsalu
Lp. Edgar Savisaar
Lp. Sven Mikser                         Meie: 21.11.2012 nr 1-7/206
        
                       
                               
ELL taotlus 2014-2020 Euroopa Liidu eelarve vahenditest
rahastatavate eesmärkide elluviimise lahendusteede valiku osas


Lugupeetud Riigikogus esindatud erakondade esimehed. Pöördume Teie poole
ettepanekuga seoses 2014–2020 perioodi Euroopa Liidu eelarve vahendite
rahastamisvaliku ettevalmistusetapi jõudmisega aruteluni Vabariigi Valitsuses.

Eesti Linnade Liidu juhatus arutas Rahandusministeerium ja Euroopa Komisjoni poolt
14.11.2012 korraldatud ühisseminari [1] eel veelkord omapoolseid seisukohti
Rahandusministeeriumi eestvedamisel valminud 2014-2020 perioodi Euroopa liidu
eelarve vahendite rahastamisvaliku ettepaneku eelnõu [2] osas. Samuti võeti teadmiseks, et
on valminud Euroopa Komisjoni teenistuste seisukoht Eesti 2014.-2020. aasta
partnerluslepingu ja programmide koostamisele.[3]

ELL juhatus tunnustab Rahandusministeeriumi ja kaasatud osapoolte jõupingutusi
temaatiliselt struktureeritud rahastamisvaliku eelnõu valmimiseks. Samal ajal juhime
veelkord rõhutatult tähelepanu asjaolule, et eelnõu regionaalne ehk territoriaalsele
planeerimisele tuginev mõõde on eelnõus ebapiisavalt peegeldatud.  Peame tõdema, et
üleriigiliste vertikaalsete temaatiliste eesmärkide ja lahendusteede valik on tasakaalust
väljas, ülekaalukalt valdkonnapõhine, millest tulenevalt on territoriaalsetel
strateegilistele arengukavadele ja planeeringutele tugineva ehk regionaalse arengu
terviklikkusele tugineva vaate aspekt üleriigilise regionaalpoliitilise fookusena
poliitikasisendist kõrvale jäänud. Me ei ole sellega nõus.

ELL juhatus on seisukohal, et vastav regionaalpoliitiline fookus, lahendusteed ja
vajalikud tegevused tuleb kavas kajastada lisaks temaatilistele lahendusteedele ja
tegevustele.

Eeltoodust tulenevalt teeme järgmised ettepanekud:

1.    Arvestada EL 2014-2020 perioodi toetuste kasutamise planeerimisel üleriigiliste
   vertikaalsete prioriteetide ja regionaalsete prioriteetide samaväärsusega ehk
   territoriaalsete prioriteetide vertikaalsetele lisanduvuse vajadusega.

2.    Lisanduvalt üleriigiliselt temaatiliselt fokusseeritud lahendusteedele viiakse
   lahendusteede kaudu  ellu tegevusi,  mis eeldavad valdkondadevahelist territoriaalset
   integreeritust, tuginedes territoriaalsetele arengukavadele ja planeeringutele, so:

   2.1.    Piirkonnaomaste ressursside ja oskusteabe baasil mitmekesise ettevõtluse
      arendamise toetamine ning töökohtade loomise stimuleerimine;

   2.2.    Toimepiirkondade keskuste keskusfunktsiooni tugevdamine, toimepiirkondade
      ulatuses töökohtade ja kohalike avalike teenuste kättesaadavuse tagamine,
      piirkonnaüleste funktsioonide ja teenuste väljaarendamine toimepiirkonna keskustes
      ning toimepiirkonda keskusega sidustava teedevõrgu arendamine ja 
      transpordivõimaluste parandamine.

   2.3.    Linnapiirkondade konkurentsivõime tugevdamine elu- ja tegevuskeskkonnana,
      sh keskkonnasõbralike transpordisüsteemide ja avaliku linnaruumi arendamine, sh
      alakasutatud alade kasutusele võtmise toetamine ning valglinnastumisest tingitud
      probleemide lahendamine.

Oleme seisukohal, et regionaalpoliitilise fookuse, lahendusteede ja vastavate tegevuste
kavas kajastamine, lisaks temaatilistele lahendusteedele ja tegevustele, tugevdab
oluliselt nii kava kui ka väljavaateid regionaalpoliitika tugevdamisele EL 2014-2020
perioodil, tuginedes territoriaalsetele arengukavadele ja planeeringutele.


Lugupidamisega


/allkirjastatud digitaalselt/                    /allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Aas                             Mihkel Juhkami
juhatuse esimees                         juhatuse aseesimees


/allkirjastatud digitaalselt/                    /allkirjastatud digitaalselt/
Mart Järvik                            Kersti Sarapuu
juhatuse aseesimees                        juhatuse liige


/allkirjastatud digitaalselt/                    /allkirjastatud digitaalselt/
Tarmo Loodus                        Agu Kabrits
juhatuse liige                            juhatuse liige


/allkirjastatud digitaalselt/
Jaanus Karilaid
juhatuse liige[1] http://www.struktuurifondid.ee/infoseminarid/
[2] http://www.struktuurifondid.ee/public/valiku_ettepanek_seminar_3_10_2012.pdf
[3] http://www.struktuurifondid.ee/public/Position20paper20EE20FINAL.pdf


 

27.11.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit