Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Arvamus tulumaksu jaotamise kohta erinevate elukohtade vahel
Print
Lp Sulev Liivik
Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond     
Rahandusministeerium                                                             29.10.2013 nr 1-7/196
                                         

Arvamus tulumaksu jaotamise kohta erinevate elukohtade vahel

Vastavalt  Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse ja maksupoliitika töörühma 10. septembri koosolekul kokkulepitule esitame Eesti Linnade Liidu poolt seisukoha valitsusliidu programmis osa “Kodanike Riik”  punktis 12  “Omavalitsustele iseseisva tulubaasi, regionaalse tasakaalustatuse ja kohaliku demokraatia suurendamine” kavandatud meetme 
“võimaldame igal Eesti elanikul omandi, töökoha või perekondlike sidemete alusel määrata kuni kaks ametlikku elukohta ja sellest tulenevalt jagada nende vahel tulumaksu” kohta.

Märgime, et valitsusliidu programmis esitatud meetme, võimaldada elanikul omandi, töökoha või perekondlike sidemete alusel määrata kuni kaks ametlikku elukohta ning sellest tulenevalt jagada nende vahel tulumaksu, eesmärk on ebaselge, meede ei suurenda mingil määral omavalitsuste iseseisvat tulubaasi, regionaalset tasakaalustatust ega kohalikku demokraatiat.

Oleme seisukohal, et tulumaksu jaotamist tuginevalt kahele ametlikule elukohale ei ole seni põhjendatud, ei ole jaotuse muutuste osas eelarvete kavandamiseks lähemas ega pikemas perspektiivis prognoositav ning on praktikas rakendamatu.   

Rahvastikuregistri seaduse kohaselt ei ole võimalik piisava täpsusega selgitada elaniku teist elukohta  seal elamise aja seisukohalt. Ettepaneku realiseerimine eeldab rahvastikuregistri seaduse muutmist, sh vajadus muuta elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse reaalselt kohustuslikuks ja näha ette vastutus selle mittetäitmise eest.

Ka omandi asukoha järgi maksu jaotumine taandub rahvastikuregistrile, mis eeldab rahvastikuregistri seaduse muutmist.

Töökoha alusel teise elukoha määratlemine on samuti  problemaatiline.  Äriregistrisse kantakse  äriühingu asukoht ja aadress, mis on näiteks omavalitsusüksuses  “X”, äriühingul on ka allüksused omavalitsusüksustes “Y” ja “Z”. Aruanne kajastab andmeid aga äriühingu kohta tervikuna. Sellest tulenevalt ei ole võimalik täpselt  kajastada isiku teist elukohta töökoha järgi.

Esitatud meede, eeldusel, et elanik saab avalikke teenuseid põhielukoha omavalitsusega seonduvalt, vähendab elaniku põhielukoha omavalitsuse eelarve tulu ja seega vähendab võimalusi seaduse alusel pandud kohustuste täitmiseks ja  elanikele vajalike teenuste osutamiseks. Selline tulu vähendamine võib teiselt poolt nõuda kohalike omavalitsuste tulude ühtlustamiseks tasandusfondist eraldatavate vahendite mahu suurendamist. Ühtlasi vähendab selline valitsusliidu programmis kavandatud meede  elanike seoseid koduomavalitsusega.

Näiteks Soomes on elanike seosed püsielukohaga sätestatud koduvalla seaduses.
(Kotikuntalaki  - vt.  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201 )

Eesti Linnade Liit jääb 31. 03.2012.a. Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogul esitatud seisukohtade juurde, et kohaliku omavalitsuse Põhiseadusekohase põhimõtte toimimise üheks oluliseks tunnuseks on tema maksustamisõigus ja sellega kaasnev finantsautonoomia.

Meie ettepanek on muuta maamaks ja üksikisiku tulumaksu osa, mis laekub kohalikele omavalitsustele, kohalikuks maamaksuks ja kohalikuks tulumaksuks (kogukonnamaksuks), mille suuruse kehtestab seaduse alusel kohaliku omavalitsuse volikogu.
Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluse, sellega seonduvalt ka töökohtade loomise motiveerimiseks peame otstarbekaks ühe osa ettevõtlusega seotud maksude, sh ettevõtte tulumaks, käibemaks, laekumise kavandamist kohalikele eelarvetele.

Ühtlasi märgime jätkuvalt, et oluline on taastada kohalike omavalitsuste tulubaas majanduslanguse  eelse perioodi tasemele.
Lugupidamisega


/allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor


 

30.10.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit