Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
  Haridus
  Finants
  Keskkond
  KOV koostöö
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Analüüsid > Finants


Kohaliku omavalitsuse kohustuslike ülesannete maksumuse hindamine (Taani projekt aastast 2000)
Print

Koostaja: Finn Lauritsen

Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Taani Kuningriigi Siseministeeriumi
kohaliku omavalitsuse arendamise programm Eestis
Local Government Administration Programme Estonia

Projekt

Kohaliku omavalitsuse kohustuslike
ülesannete maksumuse hindamine
Calculation of Costs on Local Goverment Mandatory Tasks

LÕPPARUANNE
FINAL REPORT

Eesti Regionaalarengu Sihtasutus
Taani Kommuunide Liit

Tallinn, 2000

Koostaja: Finn Lauritsen

Toimetaja: Krista Kampus

Projektijuhid: Krista Kampus (Eesti Vabariigi Siseministeerium), Finn Lauritsen (Taani Kommuunide Liit)

Eesti eksperdid: Jaanus Rajamets, Sulev Liivik, Peeter Albi, Veiko Tammearu

Taani eksperdid: Kenneth Kristensen, Jesper Steffensen

Tõlkijad: Krista Kampus, Evi-Mai Võrk, Sulev Liivik, Jaanus Rajamets

Kujundus: Loodusemees

Eriline tänu projektis osalenud pilootomavalitsustele:
Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõhvi linn, Kohtla-Järve linn, Kiviõli linn, Mooste vald, Pärnu linn, Pihtla vald, Rapla
vald, Sindi linn, Sonda vald, Suure-Jaani vald, Tartu linn, Tõlliste vald, Vinni vald, Võru linn, Väike-Maarja
vald.

Sisukord
SISSEJUHATUS ...................................................................................................... 4
1. METOODIKA ...................................................................................................... 5
    1.1 Konsultatsioonid huvitatud osapooltega ja uuringu tegevuste kooskõlastamine .......5
    1.2 Ülevaade kohalike omavalitsuste kogukuludest ja -tuludest ................................... 5
    1.3 Kohalike omavalitsuste kohustuslike ülesannete analüüs ....................................... 5
    1.4 Kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondade valimine ............................................ 6
    1.5 Pilootomavalitsusüksuste valimine ........................................................................ 7
    1.6 Küsimustiku väljatöötamine .............................................................................. 7
    1.7 Kohustuslike ülesannete täitmiseks minimaalsete vajalike kulude väljaselgitamine ..... 8
    1.8 Valdkondade tulude väljaselgitamine (nii praegused kui potentsiaalsed tulud) ........ 9
    1.9 Praeguste kohustuslike ülesannete puhaskulude ekstrapoleerimine ...................... 9
    1.10 Valdkondade puhaskulude ja laenude tagasimaksete ekstrapoleerimine ............... 10
    1.11 Üldiste kogutulude ja potentsiaalsete tulude ekstrapoleerimine ......................... 11

2. KÜSIMUSTIKU ANALÜÜSI TULEMUSED ..................................................... 12
    2.1 Kohustuslike ülesannete täitmiseks vajalike praeguste puhaskulude vajaduse väljaselgitamine ........... 12
    2.2 Kapitali ja investeeringute puhaskulu ........................................................... 13
    2.3 Kohustuslike kulutuste puhaskulude hindamine ................................................. 14
    2.4 Laenude tagasimaksed .................................................................................... 14
    2.5 Üldised tulud .................................................................................................. 14
    2.6 Tulude puudujäägi arvutamine ........................................................................ 15
    2.7 Tulude puudujäägi juhtimine ............................................................................. 15
    2.8 Järeldused ja soovitused .................................................................................. 15

3. ETTEPANEKUD TOETUS- JA TASANDAMISSÜSTEEMI ARENDAMISEKS ...... 18
    3.1 Tasandamissüsteemi olemus ja vajadus tasandamissüsteemi järele .................... 18
    3.2 Kuluvajaduste tasandamissüsteemi väljatöötamine .............................................. 18
    3.3 Kriteeriumide kehtestamise põhimõtted ........................................................... 19
    3.4 Ülevaade teiste riikide kogemustest .................................................................. 20
    3.5 Järeldused ..................................................................................................... 20
    3.6 Muud süsteemi väljaarendamisega seotud probleemid ....................................... 22

4. UUTE ÜLESANNETE MAKSUMUSE ARVESTAMISE NING HÜVITAMISE PÕHIMÕTTED ....... 24
    4.1. Sissejuhatus .................................................................................................... 24
    4.2 Üldprintsiibid ................................................................................................... 24
    4.3 Uue seadusandluse kehtestamisega seonduvate kulude arvutamise eesmärgid ...... 25
    4.4 Hüvitamise kord .............................................................................................. 28
    4.5 Hüvituse väljatöötamise metoodika ................................................................... 29
    4.6 Erinevate riikide kogemused ............................................................................. 31

5. UUE SEADUSANDLUSE RAKENDAMISE MAKSUMUSE ARVESTAMINE
TAANI NÄITEL ....................................................................................................... 32

Lisad ..................................................................................................................... 45
LISA 1. KÜSIMUSTIKU JUHEND JA VORMID KOHALIKU OMAVALITSUSE KULUDE JA TULUDE
KOHTA ................................................................................................................ 47
1. Uuringu eesmärk ................................................................................................. 47
2. Kulude uurimise metoodika ................................................................................. 49
3. Tegevusvaldkondade ja nende alajaotuste kulud ning tulud .................................... 50
4. Kohustuslikud ja vabatahtlikud ülesanded ............................................................ 50
5. Laenumaksed ja üldine finantseerimine .................................................................. 50
6. Kommentaarid küsimustiku vormide alapunktide kohta ......................................... 52

Sissejuhatus

Projekt “Kohaliku omavalitsuse ülesannete maksumuse hindamine” teostati Eesti Siseministeeriumi ja
Taani Siseministeeriumi vahel 1999–2001 a. sõlmitud kohaliku omavalitsuse arendamise alase
koostööprogrammi raames ajavahemikus 01.10.1999–30.11.2000.

Uuringu eesmärgiks oli kokku koondada informatsioon kohalike omavalitsuste ülesannete maksumuse
(sh minimaalse maksumuse) osas ning tekitada antud valdkonna süsteemsem ja põhjalikum käsitlus.

Käesolev aruanne sisaldab uuringu tulemusi ja tulemuste põhjal kujundatud järeldusi ning välja pakutud
soovitusi.

Projekti lõpparuanne (.pdf fail)

09.09.2011

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit