Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Haldusreform


Haldusreform kohaliku omavalitsuse valdkonnas (2001)

Siseministeerium
Jaanuar 2001

I KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE JUHTIMINE
II  KOHALIKU OMAVALITSUSE FUNKTSIOONID
III KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVELINE KORRALDUS
IV KOHALIKU OMAVALITSUSE TEGEVUSE RIIKLIK JÄRELEVALVE
V KOHALIKU OMAVALITSUSE HALDUSTERRITORIAANE KORRALDUS
VI AVALIK HALDUS REGIONAALSEL TASANDIL

Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse süsteem Eestis taastati 1990-ndate aastate alguses.  Aastail 1990-1994  läbiviidud reformi tulemusena sündinud kohaliku omavalitsuse korraldus toimib põhijoontes tänapäevani. Seejuures Eesti omavalitsussüsteemi iseärasused ja probleemid ei ole enam niivõrd postsotsialistliku iseloomuga, vaid sarnanevad rohkem pikaajaliste omavalitsustraditsioonidega Lääne ühiskondadele. Eesti on ratifitseerinud Eoroopa kohaliku omavalitsuse harta ilma reservatsioonideta.

Taasloodud omavalitsussüsteemis oli esialgu põhieesmärgiks  demokraatia arendamine. Süsteemi arenedes tõusevad aga üha enam päevakorda efektiivsuse küsimused. Nii seostubki Eesti omavalitsussüsteemi edasise väljaarendamise problemaatika  omavalitsuste administratiivse suutlikkuse mõistega.

Üldiseks eesmärgiks on kujundada kohaliku omavalitsuse süsteem, mida iseloomustab:

• demokraatlik juhtimine ja elanike osalemine elutähtsate küsimuste lahendamisel
• avalike teenuste kvaliteetsus ja kättesaadavus elanikkonnale
• seadusandluse piisav regulatsiooniaste ja ühetähenduslikkus
• omavalitsusele pandud ülesannete ja nende täitmiseks olevate vahendite hulga ning omavalitsusüksuste suuruslike ja terviklikkuse parameetrite tasakaal
• kohalikele elanikele vastuvõetav tasakaal kahe printsiibi - kogukondliku iseotsustamise ja mastaabiefektist tuleneva efektiivsuse vahel

Kõik käesolevalt käsitletavad valdkonnad on kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse tagamisel omavahel seotud ning seetõttu tuleb neid vaadelda koostoimes ja rakendada omavalitsussüsteemi täiustamisel paralleelselt.

I KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE JUHTIMINE

Edasi loe siit: Haldusreformi strateegia


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit