Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2011 Brüssel


28. märts - 01. aprill 2011
Print
eelmine    
E-nädalakiri 9/2011

järgmine

Sisukord:
1.    Detsentraliseeritud koostöö.
2.    Regioonide komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.
3.    Regioonide Komitee juhatuse istung.
4.    Regioonide Komitee täiskogu istung.
5.    Euroopa Komisjoni ambitsioonikas kava suurendada liikuvust ja vähendada heidet.
6.    Alanud on konkurss uuele ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmile nime leidmiseks.
7.    Euroopa mikrokrediidi rahastamine "Progress" lihtsustab alustavate ja areneda soovivate väikeettevõtete jaoks juurdepääsu krediidile.
8.    ELAN võrgustiku koosolek ja prioriteedid 2011 aastaks.
9.    Kõrgetasemeline konverents “EL uustulnukate kulutused ja kasu”.

1.    Detsentraliseeritud koostöö.

Ümarlaud detsentraliseeritud koostöö teemal kohalikul ja regionaalsel tasandil, et saavutada jätkusuutlik areng, toimus 29. märtsil Regioonide Komitee peamajas.

Assises
programm
teine ümarlaud

Detsentraliseeritud koostöö alasel ümarlaual  osalesid:
Mr Per Bødker Andersen Deputy Mayor and Councillor of the Town Council of Kolding, Denmark
Mr Jean Noel Gaultier 1st Vice President of the Commission Europe, international interrégional, Region Pays de la Loire, France
Mr Rémy Mbang à Moudon Mayor of Kiiki, Cameroon
Mr Jean-Jacques Nyenimigabo Minister of Culture, Youth and Sports, Burundi
Mr Ignacio Sánchez Amor Chair of the Commission for European Affairs, Regional Parliament of Extremadura, Member of Latin American Association for Cross-Border Local Development, Spain
Mr Guoquan Song Mayor of the City of Huangshan, China
Ms Franziska Keller Member of the European Parliament, Committee on development
Mr Pedro Ballesteros Torres DG Energy, European Commission
Mr Etienne Coyette DG EuropeAid Development and Cooperation, European Commission
Rapporteur Mr Walter Zimmer, Intendente de Colonia, Uruguay
Moderator Ms Elena L. Pasquini, Freelance Journalist, correspondent on EU, Foreign policy, Economy and Culture issues, DEVEX

Minu hinnangul rääkisid EL poolsed ettekandjad totaalselt erinevat keelt kui külalised Aafrikast ja Hiinast. Alates mõistetest ja keelekasutusest (euroopa terminid) olid sõnumid totaalselt erinevad. Rääkimata administratiivsest ja institutsionaalsest ülesehitusest. Näiteks kui Burgundi esindaja rääkis arengukoostöö raames antud abist,  mis pakkus  puuetega inimestele võimalusi tegeleda spordiga ja saada tagasi inimväärikus ning jäämasinast, mis aitab püütud kala hoida värskena ja pakkuda seeläbi inimestele värsket toitu. Tema jaoks tähendab detsentraliseeritud koostöö inimeste vajadustega arvestamist.

Näiteks energia teema - Taani aselinnpea rääkis energia kokkuhoiu meetmetest ning inimeste teadlikkuse tõstmisest energia kokkuhoiul ning soovitas aafriklastel sama teha (mainides muuseas, et ilmselt nad ei vaja energiat kütteks, pigem jahutuseks). Toodud näide ilmselt ei haakunud mitte kuidagi aafrika inimeste vajadustega.

Euroopa Komisjoni esindaja rääkis nurjunud läbirääkimistest kliimamuutuste teemal - tema sõnul ei ole võimalik kunagi kokkulepet saavutada nii kõrgel tasandil, aga seda on võimalik saavutada kohalikul tasandil läbi detsentraliseeritud koostöö. Nad soovivad linnapeade pakti ideed levitada ka Aafrikas. Ta tõi paralleeli Ida-Euroopa liikmesriikidega linnapeade pakti osas.

Kameruni linnapea küsis mida EL võtab ette et takistada metsade mahavõtmist ja eksportimist Euroopasse ning saastatust plastikpudelite ja pakenditega. Euroopa Komisjon esindaja ütles, et lahendus seoses metsa mahavõtmisega on vastava seadusandluse vastuvõtmine, kuid see võtab vähemalt paar aastat aega (kas seal selle aja peale üldse enam metsa on?). Komisjoni esindaja soovitas Kameruni linnapeale plastikjäätmete kogumissüsteemi juurutamist ja taaskasutamissüsteemi loomist ning arvas, et see võib olla üks koostöö teema just kohalikul tasandil.

Euroopa Komisjoni roheline raamat “Kolmandatele riikidele antava ELi eelarvetoetuse tulevik”, mille kohaselt üldisel ja valdkondlikul eelarvetoetusel on erinev eesmärk, mis kajastub seotud tingimustes ja dialoogis. Üldise eelarvetoetuse eesmärk on toetada riigi arengupoliitikat ja –strateegiat ning seda võib kasutada väga erinevate põhimõtete ja reformide edendamiseks. Valdkondlik eelarvetoetus on suunatud konkreetse sektori poliitika ja reformikava toetamisele ning selle andmisel keskendutakse peamiselt enim huvi pakkuvatele sektoritele. Valdkondlikul eelarvetoetusel on eriline väärtus juhul, kui eelarvetoetus moodustab riigi eelarvest vaid väikese osa ning kui ühe konkreetse sektori piires soovitakse arendada kindlateemalist dialoogi ja viia ellu reforme. EL kasutab sageli mõlemat eelarvetoetuse vormi korraga, eelkõige Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides, kus valdkondliku eelarvetoetusega täiendatakse üldist eelarvetoetust ning suurendatakse sellega riikliku arengupoliitika vastuvõtlikkust konkreetse sektori toetamise või konkreetsete reformide elluviimise vajaduse suhtes.

Konsultatsiooni käigus, mis toimus eelmise aasta lõpus, esitatud seisukohtadega on võimalik tutvuda siin

Euroopa arenguabi ja koostöö valdkondade ja põhimõtetega on võimalik tutvuda komisjoni kodulehel: arenguabi ja koostöö

CEMR pressiteade

2. Regioonide komitee delegatsioonide koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega enne täiskogu.

Kohtumine leidis aset 30. märtsil. Osalesid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

Regioonide Komitee soovib luua detsentraliseeritud suhtlust ja nad ootavad paremat koostööd liikmesriikide omavalitsusliitudelt. CoR on saatnud välja küsimustiku, et saada tagasisidet selle kohta kuidas parandada seda koostöövahendit. Läti del. koordinaator küsis, miks Regioonide Komitee arvab, et liikmed tahavad lugeda kohalikke uudiseid Regioonide Komitee leheküljelt mitte otse oma liitude kodulehtedelt.

3. Regioonide Komitee juhatuse istung.

Koosolek toimus 30. märtsil. Osalesid juhatuse liige Kurmet Müürsepp ning delegatsiooni koordinaatorid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

Hollandi juhatuse liige tegi ettepaneku muuta mais toimuv täiskogu ühepäevaseks, et kokku hoida aega ja raha. Sellele järgnes diskussioon, kus osad pooldasid seda ettepanekut, osad mitte.

Otsustati lülitada selle täiskogu päevakorda resolutsioon seoses sündmustega Jaapanis.

Juhatus võttis teadmiseks järgmised esitatud konsulteerimistaotlused:

·    Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” – KOM(2011) 78 lõplik- ECOS;

·    Perspektiivarvamus „Kliimamuutused ja ELi eelarve”- ENVE. Ettepanek oli määrata  pearaportööriks Ilmar Reepalu;

·    Roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine” – KOM(2011) 48 lõplik- EDUC;

·    Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks – KOM(2011) 32 lõplik – 2011- CIVEX;

·    Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava” – KOM(2011) 60 lõplik- CIVEX.

Ühise nõuandekomitee loomine Montenegroga. Montenegro on saanud ELi kandidaatriigi staatuse. Lähtudes Regioonide Komitee ja Montenegro valitsusega peetud konsultatsioonidest, teeb Euroopa Komisjon seega ettepaneku luua Regioonide Komitee ja Montenegro ühine nõuandekomitee. Vastavasisuline otsus langetataks ELi-Montenegro stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu järgmisel koosolekul 14. juunil 2011. Montenegro ametiasutuste palvel ning arvestades, et riik on väike ja tal on ainult 21 omavalitsust, on kummagi poole liikmete soovitatav arv seitse, millele lisandub seitse asendusliiget.

Juhatus kiiris ühise nõuandekomitee loomise heaks. Lahtine on selle liikmete arv ja kuidas need liikmed valitakse- see on fraktsioonide otsustada.

Juhatus võttis vastu 2011 aasta eelarvekulude jaotuse ning  2012 aasta tulude ja kulude eelarvestuse kavandi.

Arvestades keerulist majanduslikku, finants- ja eelarveolukorda, andsid rahandus- ja halduskomitee (CAFA) liikmed 14. märtsil toimunud CAFA koosolekul eelistuse valikuvõimalusele, millega kasvab eelarve kokku 2,91 % ja millega ei taotleta uusi ametikohti, olles pisut väiksem kui tavapärastest ja õiguslikest kohustustest tulenev kasv (+2,92 %).

Finantsperspektiiv kehtib üksnes 27 liikmesriigiga ELi puhul. Horvaatia ja/või Islandi võimalik ühinemine nt 2012. aastal muudaks pisut finantsraamistikku.

Regioonide Komitee väljaspool Brüsselit toimuvad ja erakorralised üritused 2011 aastal.

Rahandus- ja halduskomisjoni (CAFA) liikmed otsustasid teha juhatusele ettepaneku piirata komisjonide väljaspool Brüsselit toimuvate koosolekute ja seminaride – kuna juhatus ei ole neid veel kinnitanud – külalisesinejate arvu maksimaalselt 3 kõnelejale koosoleku kohta.

Juhatuse liikmetel palutakse käesolevas dokumendis sisalduvad uued üritused heaks kiita. Nimekiri 2011 aasta üritustest on lisatud aruandele.

Ürituste nimekirjas on ka 15.septembril 2011 aastal NAT komisjoni õppekülastus Viimsis (Eesti) teemal: „Maaelu arendamise viisid ja võimalused linnalähedastes piirkondades LEADERi programmi abil”
(esialgne pealkiri).
Osaleda saab 11 Regioonide Komitee liiget.

Kinnisel arutelul oli teemaks organisatsiooni uue struktuuri elluviimine. Kavandatav uus struktuur sisaldab järgmiseid muudatusi:

·    C-direktoraati (nõuandetegevus) tugevdatakse tänu komisjonide sekretariaatide suuremale spetsialiseerumisele (direktoraati luuakse kolm osakonda, millest igaüks vastutab kahe komisjoni sekretariaadi eest) ja tänu sellele, et arvamuse vastuvõtmise järgsele tegevusele pööratakse erilist tähelepanu, eelkõige suhetes Euroopa Parlamendiga (C1 osakond).

·    Loodi uus institutsioonidevaheliste suhete ja võrgustike eest vastutav direktoraat (E-direktoraat), et pakkuda poliitilist toetust horisontaalsetes sektorites. Selle uue direktoraadi (mis hõlmab ka strateegiabürood) peamised pädevusalad hõlmavad keskpika ja pikaajalise kavandamise parandamist, komitee platvormide ja võrgustike edendamist ning mitmeid horisontaalseid ülesandeid.

·    B-, C-, D- ja E-direktoraadid annavad kõik liikmetele täiendavat tuge, mis eeldab muidugi tõhusat talitustevahelist koostööd ja paremat kooskõlastamist peasekretariaadi tasandil. Talitustevaheliseks konsulteerimiseks ja teisteks menetlusteks valmistatakse ette töömeetodid.

·    Lisaks määratakse asedirektoritele nende juhitava direktoraadi volitustest tulenevad täiendavad ülesanded.

Esialgne ajakava uue struktuuri rakendamiseks on järgmine:

Märts 2011
·    juhatuse otsus määrata Lucio Gussetti E-direktoraadi direktoriks;
·    juhatuse otsus Steen Illeborgi tööle jäämise kohta kuni 31. märtsini 2012;
·    juhatuse otsus avaldada vaba ametikoha teade B- ja C-direktoraatide direktorite ametikohtade täitmiseks;

Aprill 2011
·    direktorite vabade ametikohtade teadete allakirjutamine komitee presidendi poolt ja teadete avaldamine;

Mai 2011
·    peasekretäri poolt asedirektorite ametissenimetamiseks esitatavate ettepanekute heakskiitmine juhatuses;
·    peasekretäri otsuste ellurakendamine osakonnajuhatajate võimaliku liikuvuse osas, täitmiseks avaldatavate osakonnajuhataja ametikohtade väljaselgitamine ja nende kohta vaba ametikoha teadete avaldamine;
·    personali ümberpaigutamise algus liikuvustaotluste ja teenistuse huvide arvessevõtmisel ning otsus 2011. aasta ametikohtade jaotuse kohta;
·    tähtaja lõppemine direktori ametikohale kandideerimise avalduse esitamiseks;

Juuni 2011
direktorite ametikohtadele laekunud kandideerimisavalduste läbivaatamine ja väljavalitud kandidaatide kutsumine esimesele töövestlusele (administratiivne valikukomisjon);

Juuli 2011
direktori ametikohale kandideerijate vestlused administratiivse valikukomisjoniga ning poliitilise valikukomisjoniga toimuvaks vestluseks välja valitud kandidaatide lühinimekirja koostamine

Suvi 2011
lühinimekirja kantud direktori ametikohale kandideerijate hindamine hindamiskeskuses;

September 2011
lühinimekirja kantud direktori ametikohale kandideerijate töövestlused poliitilise valikukomisjoniga;

Enne 2011. aasta lõppu
direktorite ametisse nimetamise ettepanekute esitamine juhatusele.

Kehtivate protseduurireeglite järgi on avatud konkurss ainult uute direktorite kohtade täitmiseks. Asedirektorite kohad täidetakse komitee sisese edutamise teel. See aga tähendab, et uutest liikmesriikidest on lähema kümne aasta jooksul võimatu saada kõrgetele ametikohtadele (arvestades seda, et praegu töötab Regioonide Komitees vaid üks eestlane kõige madalamal astmel). Avalik konkurss korraldatakse ka madalamate ametikohtade täitmiseks, aga sealt tippu jõudmine võtab aastaid.

4. Regioonide Komitee täiskogu istung.


Regioonide Komitee täiskogu istung toimus 31.märtsil ja 1.aprillil Brüsselis. Osalesid Kurmet Müürsepp, Väino Hallikmägi, Teet Kallasvee, Jüri Pihl, Uno Silberg, Kaido Kaasik ja Toomas Vitsut, delegatsiooni koordinaatorid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingu sõnavõtt Euroopa Liidu kodakondsuse ja detsentraliseeritud teabevahetuse teemal.
Ta ütles, et ta esitas täna komisjonis aruande, mis puudutas põhiõiguste küsimusi (aruanne põhines kodanike poolt saadetud kirjadel). Kodakondsuse raport annab ülevaate takistustest, mis kodanikel erinevate toimingute tegemisel on. Komisjon kavatseb rakendada rida meetmeid nende probleemide lahendamiseks. Näiteks võimalus vabalt valida elu- ja töökohta - millised on takistused selle õiguse teostamisel ja komisjon pakub meetmeid nende probleemide lahendamiseks. Komisjon plaanib ühtlustada ka isiku dokumentide sisu.

Teine oluline teema on valimised ja osalemine poliitilises elus - paljud ei ole teadlikud oma õigustest teises liikmesriigis. Komisjon tahab tõsta inimeste teadlikkust. Palju on ka sega abielupaare - iga kümnes abielu on rahvusvaheline ja enamus elab liikmesriigis, mis ei ole nende päritoluriik. Oluline on selgitada inimestele millise riigi õigusruum sellisel juhul rakendub. Euroopa Liit tahab paika panna selged reeglid. Oluline on selgitada inimestele ka nende õigusi kui nad satuvad hätta väljaspool Euroopa Liitu. Komisjon esitab ka õigusalase ettepaneku, et parandada konsulaarkaitset. Loodud on ka vastav veebileht.

Suurimaks probleemiks on sageli info puudulikkus. On ettepanek nimetada 2013 aasta kodanike aastaks.

Ta lubas seista ka selle eest, et tulevikus oleks rohkem naisi kõrgetel ametikohtadel.

Seoses sündmustega Liibüas ütles ta, et Euroopa Liit ja kohalikud ning regionaalsed omavalitsused peaksid kaasa aitama kaasa demokraatliku riigi ülesehitamisel. Keeruline ülesanne on aidata Liibüast põgenenud inimestel oma kodumaale tagasi pöörduda. Sageli ei ole need inimesed pärit teistest Aafrika riikidest, kes on Liibüas elanud ja töötanud. Teine lugu on poliitiliste põgenikega. Kreekasse tuleb aastas 50 000 pagulast ja EL siseministrid peavad otsustada kuidas neid inimesi kõikide liikmesriikide vahel ümber jagada. See ettepanek lükati esilagu liikmesriikide poolt tagasi, aga selle küsimusega tegeletakse edasi.

Esimesel päeval arutleti ja võeti vastu järgmised arvamused:
2010. aasta aruanne Euroopa Liidu kodakondsuse kohta. COM(2010) 603 final
CdR 355/2010 rev. 2 – CIVEX-V-015.
Raportöör: Valdengo linnavolikoguliige Roberto Pella (IT/EPP).

Arvamus võeti häälteenamusega vastu 10. veebruaril 2011- arvamuse sisu ja arutelu CIVEX komisjonis on kajastatud nädalakirjas nr. 3/2011

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 22 muudatusettepanekut, nendest üks meie delegatsiooni poolt (Uno Silberg). Uno poolt esitatud ettepanek “soovitab Euroopa Komisjonil pöörata tähelepanu ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames ka liidu kodakondsusega seotud aspektidele, et Euroopa Liidu tulevased kodanikud oleksid informeeritud ja tunneksid oma õigusi ja kohustusi;” võeti vastu häältetulemusega +86/-58.

Kõikidest esitatud muudatusettepanekutest võeti vastu 16 ettepanekut. Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Hooajatöötajad ja ettevõtjasisene üleviimine*. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, COM(2010) 378 final – 2010/0209 (COD), Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, COM(2010) 379 final – 2010/0210 (COD), CdR 354/2010 rev. 2 – CIVEX-V-014.
Raportöör: Cagliari provintsivalitsuse esimees Graziano Ernesto Milia (IT/PES).

Arvamus võeti ühehäälselt vastu 10. veebruaril 2011- arvamuse sisu ja arutelu CIVEX komisjonis on kajastatud nädalakirjas nr. 3/2011

Austria delegatsiooni liige ütles, et nemad tahavad need mõlemad õigusaktid tagasi lükata. See temaatika kuulub liikmesriikide pädevusse ja nemad peavad tagama, et hooajatööliste õigused on kaitstud. Raportöör ütles, et ta mõistab Austria seisukohta, kuid kohalik tasand ei tohiks nende ettepanekute vastu olla.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 5 muudatusettepanekut, kõik sotsialistide fraktsiooni poolt, mis võeti ka vastu. Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Janusz Lewandowski sõnavõtt.

Täna on natuke teistsugune euroopa kui varem ja see on järgmiste läbirääkimiste vooru valitsev kliima. Vaja on leida kompromiss 27 liikmesriigi vahel. 20. aprillil avaldatakse 2012 aasta projekt, mis peaks olema suurem selle aasta eelarvest. EL eelarve keskendub investeeringutele samal ajal kui riikide eelarved keskenduvad sotsiaalsetele küsimustele.

Regionaalarengu fond peaks järgmisel aastal saama juurde 2 miljardit eurot. Ta arvab, et läbirääkimised ei saa olema lihtsad. Järgmise perioodi eelarvega alustatakse pärast Ungari eesistumise tippkohtumist 29. juunil. On ekslik arvata, et ÜKP on moest läinud nagu paljud ühendused arvavad - seda tuleb kaitsta. Ühine põllumajanduspoliitika jääb ka edaspidi üheks põhiliseks poliitikaks.

Oluline on regioonide hääl tulevaste arutelude üle ühtekuuluvuspoliitika kohta. Praegu moodustab ühtekuuluvuspoliitika kogu eelarvest 1/3. On tugev soov liikmesriikide poolt seda vähendada. Samas on suurenenud surve suunata rohkem vahendeid rahvusvaheliste küsimuste lahendamisse. Ei ole õige saata lihtsalt raha ja tsekke teisele poole Vahemerd.

Ühtekuuluvuspoliitikast tuleks rahastada EL üleste eesmärkide saavutamist. Komisjon kavatseb kaitsta mitmetasandelise valitsemise printsiibi rakendamist. Tuleb teha vahet iga aastase ja pikema perioodi eelarve vahel. Ühtekuuluvuspoliitika on Lissaboni leppesse selgelt sisse kirjutatud, kuid see peaks olema paremini koordineeritud teiste instrumentidega.

Kalkulatsioonid on valmis ning komisjon on valmis alustama juuni alguses pingelisi läbirääkimisi.

Järgnesid poliitiliste fraktsioonide esindajate sõnavõtud.
- Rahvafraktsiooni esindaja pooldas kodanike maksustamist (nn euroopa liidu maksu kehtestamist).
- Sotsialistide fraktsiooni esindaja tegi ettepaneku liikuda integreerituma EL suunas. Arvas, et pole mõtet pimesi Põhja-Aafriklastele tsekke kirjutada kui pole teada millega tegemist.
- Liberaalide fraktsiooni esindaja leidis, et mitmetasandelise põhimõtte rakendamise toetamine on igati tervitatav. Toetas ka kodanike otsemaksustamise ideed.
- EPP fraktsioon rõhutas ÜKP jätkuvalt olulisust ja ütles, et see peab olema suunatud kõigile piirkondadele. Vaja on rakendada integreeritud ja sektorite ülest lähenemisviisi.

Volinik ütles, et nendes sõnavõttudes ei olnud midagi üllatavat ja enamasti need kattuvad tema arusaamadega. Ta väitis, et EL halduskulud ei ole liiga suured, kui võrrelda seda liikmesriikide halduskuludega. Kõik institutsioonid peavad piirama oma kulusid, sama peab tegema ka Regioonide Komitee. Esimest korda peale 1980 aastatid on Komisjon välja tulnud ettepanekutega omatulude suurendamiseks. Ta ütles, et isegi sellistes sallivates maades nagu Hollandis ja Soomes on populistid oma häält tõstmas.

Ta ütles, et ei poolda sellist suhtumist, et seal Ida-Euroopas on vased sugulased keda on vaja toetada, kuid ütles, et ei soovi sellel teemal pikemalt peatuda.

ELi eelarve läbivaatamine. COM(2010) 700 final, CdR 318/2010 rev. 2 – Euroopa Liidu eelarveküsimuste ajutine komisjon.
Raportöörid: Piemonte maakonnavolikogu liige Mercedes Bresso (IT/PES) ja Murcia autonoomse piirkonna valitsuse juht Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EPP).

Arvamus võeti häälteenamusega vastu 18. veebruaril 2011.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 73 muudatusettepanekut, nendest 7 meie delegatsiooni poolt (kolme ettepanekut toetati ka Läti delegatsiooni liikmete poolt, lisatud).

Meie ettepanekutest kummalisel kombel lükati tagasi kaks ettepanekut, kus üks oli puhtalt eesti keelse tõlke parandamine ja teine, mis puudutas põllumajandustoetuste õiglast (õiglasema asemel), lükati tagasi põhjendusel, et see on keeleline probleem! Kahju, et Kurmet ei saanud selgituseks sõna. Teised ettepanekud võeti vastu, mõned neist kompromissina.

Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Ümarlaud Euroopa Ülemkogu kevadise kohtumise tulemuste kohta: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus Euroopa 2020. aasta strateegiasse ning majandusjuhtimise Euroopa poolaasta.
Ümarlaual võtsid sõna:
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretär John Monks,
Zarasai rajooni juht ja rajoonivolikogu liige, ECOSe komisjoni esimees Arnoldas Abramavičius (LT/EPP),
Tööandjate organisatsiooni „Business Europe” peadirektor Philippe de Buck,
Walesi rahvusassamblee liige, Euroopa 2020. aasta strateegia järelevalveplatvormi poliitiline koordineerija Christine Chapman (UK/PES).

Monks ütles, et nad on väga mures riikides rakendatavate säästumeetmete pärast. Ei ole rahul sellega, et säilib ebavõrdsus ja finantssektoril on jätkuvalt eelised, mida EL juhid ei tunnista. Tööjõukulude osa kogu aeg langeb ning räägitakse vajadusest kärpida palku, tõsta pensioniiga jne. See tekitab aga vastuseisu Euroopa Liidule ning kogu protsessist lõikavad kasu euroopa vastased. Kõige suuremad kaotajad on olnud väikelinnad kui samal ajal on suurlinnad võitnud - sinna on koondunud töökohad ja ressursid.

Ühtne turg on asi, mis on vaja veel arendada. Vaja on sotsiaalseid meetmeid, et takistada turu ülevõtmist mõnede ettevõtete poolt. Praegu on turul palju tõkkeid just teenuste vallas ja neil ei ole midagi tõkete kõrvaldamiseks. Samas on vaja rakendada ka sotsiaalseid meetmeid, et säilitada inimeste sotsiaalne turvalisus.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2010) 758 final, CdR 402/2010  rev. 1 – ECOS-V-012 .
Raportöör: Walesi rahvusassamblee liige Christine Chapman (UK/PES).

Arvamus võeti häälteenamusega vastu 9. veebruaril (arvamuse sisu ja arutelu ECOS komisjonis on kajastatud nädalakirjas nr. 3/2011).

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 22 muudatusettepanekut. Suur osa muudatusettepanekutest võeti vastu blokina. Mõned Rootsi delegatsiooni poolt esitatud ettepanekud lükati väga napi häälteenamusega tagasi (ettepanekud 16-17) ja ettepanek 18 võeti jälle napilt vastu, kuigi raportöör seda ei toetanud.

Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.

Doonau piirkonna strateegia. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, CdR 86/2011 – COTER-V-013.
Pearaportöör: Baden-Württembergi liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade minister Wolfgang Reinhart (DE/EPP).

Raportöör toob välja peamised väljakutsed ning keskendub Doonau piirkonna jaoks olulistele tegevusvaldkondadele, nagu liikuvus, energia, keskkond, ohud, turvalisus ning raske ja organiseeritud kuritegevus.

Ta jagab ka teatises esitatud hinnangut, et suured võimalused peituvad transpordi- ja kaubandusühenduste, inimkapitali arendamise, kultuurilise, etnilise ja loodusliku mitmekesisuse, taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe valdkondades, samuti loodusvarade jätkusuutlikus kaitsmises. Raportöör toonitab ka, et Doonau piirkonna tegevuskavasse on tähtis kaasata noored. Sellega seoses keskendub ta sellistele kõnealust strateegiat puudutavatele teemadele nagu koordineerimine, aruandlus, rakendamine, rahastamine ja toetusvahendid.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 29 muudatusettepanekut, millest 18 ettepaneku osas, mida raportöör toetas, hääletati blokis. Võeti vastu ka raportööri poolt välja pakutud kompromissettepanek 2R, mis asendas muudatusettepanekuid 2 ja 3.

Raportöör ei toetanud selle piirkonna rohelise raamatu koostamise kohta, sest Läänemere strateegia osas ei ole sellist nõuet esitatud. Ta arvas, et erinevate makroregioonide strateegiate koostamisele peaks lähenema ühtsetel alustel. Siiski kiideti ettepanek koostada makropiirkondade roheline raamat, et hinnata põhjalikumalt makropiirkondade rolli ja mõju pärast 2013+ aastat, häältega +30/-14 vastu.

Raportöör ei soovi uute rahastamispõhimõtete lisamist ja uute finantsvahendite suunamist strateegia rakendamiseks.

Kogu arvamus võeti vastu ühehäälsena.

Poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020*. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2010) 389 final, CdR 296/2010 rev. 2 – COTER-V-009,
Raportöör: Flandria parlamendi liige Johan Sauwens (BE/EPP).

Arvamus võeti ühehäälselt vastu 3. veebruaril 2011 (ülevaade aruteludest COTER komisjonis on antud nädalakirjas nr 2/2011)

Selle arvamuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei olnud ja arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Järgmisel päeval, 1.aprillil otsustati kinnitada Regioonide Komitee 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestus (R/CdR 91/2011). Mõned liikmed oma sõnavõttudes ei toetanud 2012 aasta eelarve projekti 2,91% kasvu, sest nende sõnul on vaja arvestada olukorda liikmesriikides, kes vähendavad oma eelarveid ja kulutusi. Eriti teravalt kritiseeris seda otsust Austria delegatsioon. Nad ütlesid, et tuleb kärpida ambitsioonikaid mõttetuid ülesandeid.

Sellegi poolest võeti esitatud dokument häälteenamusega vastu.

Arutati sotsialistide fraktsiooni poolt esitatud resolutsiooni “The disaster in Japan and its lessons for the European Union”eelnõu. Nad soovivad näha olulist muutust EL energiapoliitikas. Ta ütles, et fraktsiooni sees arvamused lahknesid, kuid nad teevad ettepaneku loobuda tuumaenergia kasutamisest. Vaja on tagada tuumajaamade ohutus ning tuleb küsida luba ka naaberpiirkonnad käest aatomijaamade rajamisel. Leiti, et ei saa toetada lähenemist, kus olemasolevate tuumajaamade stressitestis põrumine tähendab nende sulgemist.

Poola delegatsiooni esindaja Oravec kutsus üles jääma kaine mõistuse juurde ja mitte vastu võtma emotsioonidel põhinevaid otsuseid. Eichler ütles samuti, et võimatu on vältida sõltuvust tuumaenergiast, sest naftavarud ja gaasivarud vähenevad ning taastuvenergia ei suuda katta kogu energiavajadust.

Resolutsioon võeti vastu häälteenamusega (üsna palju oli ka vastuhääli) koos heaks kiidetud muudatustega.

Otsustati algatada resolutsiooni koostamine seoses olukorraga Tuneesias ja  immigrantidega aafrika riikidest. Järgmisel CIVEX komisjoni istungil toimub selleteemaline arutelu, kuhu on kutsutud osalema ka Euroopa Komisjoni esindaja.

Sellele järgnes arvamuste arutelu ja vastuvõtmine:
Viies ühtekuuluvusaruanne. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale, COM(2010) 642 final, CdR 369/2010 rev. 1 – COTER-V-011
Raportöör: Dunkerque’i linnapea Michel Delebarre (FR/PES)- (ülevaade aruteludest COTER komisjonis on antud nädalakirjas nr 2/2011).

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 109 muudatusettepanekut, nendest 6 meie, läti ja leedu delegatsiooni koostöös.

Jostmeier ütles, et nende poolt esitatud seisukohad ei väljenda mitte ainult saksa delegatsiooni, vaid Saksamaa riigi seisukohti ja kutsus neid ettepanekuid toetama.

Meie ettepanekuid, mis puudutasid piiriülese koostöö jätmist liikmesriikide tasandile, ei pooldatud. Teised meie delegatsioonide koostöös esitatud muudatusettepanekud võeti sisuliselt vastu, osad neist kompromisside koosseisus. Näiteks meie teise muudatusettepaneku osas leiti, et uusi näitajaid lisaks SKP-le võika arvestada peale vahehindamist viie aasta järel.

Kompromissettepaneku tekst:
“olles küll teadlik sellest, et finantseraldiste ümberjaotamise kriteeriumina on piirkondlikul tasandil väga oluline SKP ühe elaniku kohta, soovib komitee siiski kordab oma üleskutset, et lisaks SKP-le võetaks arvesse täiendavaid näitajaid, eelkõige programmide rakendamise ja hindamise eesmärgil, et peegeldada paremini iga piirkonna arengutaset ning sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse konkreetseid probleeme, mis seal tekivad (piirkonnasisesed erinevused, sissetulekute muutumine, töötuse määr, juurdepääs üldhuviteenustele, juurdepääs transpordiliikidele ja nende koostalitlusvõime, keskkonna kvaliteet, sotsiaalne heaolu, hariduse tase jne). Programmiperioodi (5+5) vahehindamisel peab olema võimalik neid uusi, SKP-d täiendavaid näitajaid arvesse võtta. Seetõttu pPalub komitee Euroopa Komisjonil töötada välja piirkondlike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste arengunäitajate nimekiri, võttes aluseks Eurostati, ja ESPONi ja OECD töö;”

Meie ettepanekute toetuseks keegi sõna ei võtnud ja Väinot polnud ka kohal.
Raport võeti vastu kolme vastuhäälega.

Euroopa Sotsiaalfondi tulevik pärast 2013. aastat*.Perspektiivarvamus CdR 370/2010 rev. 1 – COTER-V-012.
Raportöör: Umbria maakonna valitsuse juht Catiuscia Marini (IT/PES).
Ülevaade aruteludest COTER komisjonis on antud nädalakirjas nr 2/2011.

Selle arvamuse kohta oli esitatud kolm muudatusettepanekut, mis kõik ka vastu võeti. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Ühtse turu akt. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele COM(2010) 608 final/2
CdR 330/2010 rev. 2 – ECOS-V-009.
Raportöör: Eure’i departemangu üldnõukogu esimees Jean-Louis Destans (FR/PES)-
(arvamuse sisu ja arutelu ECOS komisjonis on kajastatud nädalakirjas nr. 3/2011).

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 53 muudatusettepanekut. Vastu võeti näiteks raportööri kompromissettepanek: “leiab, et siseturu eelised ei ole Euroopa eri piirkondade vahel võrdselt jaotunud. Üks näide on äärepoolseimad piirkonnad: neid mõjutavate tõsiste piirangute tõttu on neil raskem siseturu eelistele ligi pääseda. Seepärast toetab komitee siseturu poliitika diferentseerimist ELi toimimise lepingu artikli 349 alusel, eelkõige seoses üldhuviteenuste pakkumise ja käibemaksu valdkonnas kohaldatava raamistiku täpsustamisega;”

Arvamus võeti vastu 6 vastuhäälega ja 9 erapooletu häälega.

Rakvere linnapea Andres Jaadla korraldas 18.märtsil Ümarlaua Rakveres "Ühtse turu akt – uus võimalus Euroopale" -
http://www.rakvere.ee/index.php?main=323&newsID=4711
http://www.rakvere.ee/index.php?main=408&newsID=4733

5.    Euroopa Komisjoni ambitsioonikas kava suurendada liikuvust ja vähendada heidet.

Euroopa Komisjon võttis 28.märtsil vastu ulatusliku strateegia (Transport 2050) konkurentsivõimelise transpordisüsteemi loomiseks, mis aitab suurendada liikuvust, kõrvaldada peamised takistused võtmetähtsusega valdkondades ning hoogustada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet. Samas vähendab see märkimisväärselt Euroopa sõltuvust imporditud naftast, samuti CO2-heidet transpordi valdkonnas 2050. aastaks 60%.
Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja ümber kujundada Euroopa praegune transpordisüsteem.

Peamised eesmärgid 2050. aastaks:
·    lõpetada tavakütusega autode kasutamine linnades;

·    kasutada lennunduses 40% ulatuses vähese CO2-heitega keskkonnasäästlikke kütuseid; vähendada meretranspordi heidet vähemalt 40%;

·    minna linnadevahelisel reisijate- ja kaubaveol keskmise pikkusega vahemaa (umbes 300 km ja pikema vahemaa) puhul 50% ulatuses maanteetranspordilt üle raudtee- ja veetranspordile;

·    kõik see aitab sajandi keskpaigaks vähendada transpordist tulenevat heidet 60%.

Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava „Transport 2050” abil soovitakse kõrvaldada peamised takistused ja kitsaskohad paljudes võtmetähtsusega valdkondades nagu transpordi infrastruktuur ja investeeringud, innovatsioon ja siseturg. Eesmärk on luua Euroopa ühtne transpordipiirkond, kus on suurem konkurents ja täielikult integreeritud transpordivõrk, mis ühendab erinevaid transpordiliike ning võimaldab täielikult muuta reisijate ja kauba transpordiviisi. Selleks on tegevuskavas esitatud 40 konkreetset algatust järgmiseks aastakümneks.

CEMR soovis edastada oma seiskohad Kallasele enne valge raamatu väljaandmist seoses linnade rohealadega seotud regulatsioonidega (lisatud). Valge raamat näeb ette ühe tegevusena (tegevus nr 31) toetusmehhanismid linnaliste mobiilsuskavade ja auditite rahastamiseks, samuti Euroopa linnalise liikuvuse tulemustabeli loomiseks, mis põhineb ühistel euroopa eesmärkidel. Samuti soovitakse uurida võimalust kohustuslike tingimuste seadmiseks teatud suurusega linnadele vastavalt siseriiklikele standarditele (mis põhinevad Euroopa Liidu juhistel). Linnaliste liikluskavadega seotud on ka algatused 32 ja 33.

Raha linnaliste liikluskavade rahastamiseks peaks tulema järgmise perioodi struktuurifondidest (Link regional development and cohesion funds to cities and regions that have submitted a current, and independently validated Urban Mobility Performance and Sustainability Audit certificate.)

Valge raamat näeb ette luua 2030. aastaks kogu ELi hõlmav täielikult toimiv transpordikoridoride põhivõrk (TEN-T põhivõrk), mis tagab tõhusa ülemineku ühelt transpordiliigilt teisele, ning 2050. aastaks kvaliteetne suure läbilaskvusega võrk ja vastavate teabeteenuste süsteem.

Komisjon palun Euroopa Parlamendil ja EL Nõukogul valge raamat ja selles pakutud ettepanekud heaks kiita.

6.    Alanud on konkurss uuele ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmile nime leidmiseks.


Teadlastel, inseneridel, ettevõtjatel, innovaatoritel, üliõpilastel ja kõigil teistel loomingulistel inimestel on kuni 10. maini aega pakkuda asjakohast, meeldejäävat ja tabavat nime uuele ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmile, mis käivitub pärast 2013. aastat. Euroopa Komisjoni täna välja kuulutatud konkurss on seotud käimasolevate aruteludega, mida komisjon peab sidusrühmadega uut programmi käsitleva rohelise raamatu asjus (vt IP/11/138, MEMO/11/76).

Täpsem teave: pressiteade

7.    Euroopa mikrokrediidi rahastamine "Progress" lihtsustab alustavate ja areneda soovivate väikeettevõtete jaoks juurdepääsu krediidile


Euroopa mikrokrediidirahastu "Progress" muudab väikeettevõtete omanikele alustamiseks või arenemiseks vajaminevad rahalised vahendid kättesaadavamaks. Ligikaudu 99% alustavatest ettevõtetest Euroopas on mikro- või väikeettevõtted ning kolmandik neist kuulub inimestele, kes olid varem töötud.

ELi programm ei rahasta alustavaid ettevõtteid otse. Selle asemel aitab programm mikrorahastamise pakkujatel anda väikelaene, mis on väiksemad kui 25 000 eurot, alustavatele ettevõtjatele või vähem kui 10 töötajaga ettevõtetele.

Selleks et pääseda ligi programmiga tagatud laenudele, peavad ettevõtjad ja väikeettevõtete omanikud ühendust võtma programmis osaleva mikrokrediidi pakkuja või vahendajaga oma riigis.

Rohkem teavet ELi mikrorahastamisprogrammide kohta
Mikrokrediit on sinu uus rahastu  

8.    ELAN võrgustiku koosolek ja prioriteedid 2011 aastaks.
ELAN võrgustiku koosolek toimus 29. märtsil.

Marie Bullet CEMR administratsioonist tutvustas arenguid seoses linnapeade paktiga. Kuigi paktiga on liitunud üle 2300 omavalitsuse, on tegevusplaanide koostamine siiski tagasihoidlik (umbes 1/3 on need koostatud). Sellel aastal keskendutakse toetavatele tegevustele tegevusplaanide koostamiseks ja ülevaadete koostamiseks nende rakendamise kohta.

Alates 9.aprillist on avatud uus veebileht http://www.eumayors.eu/home_en.htm ja võetakse kasutusele erinevad kaasaegsed suhtlusvahendid nagu blogid, facebook, videod jne. Kavas on korraldada ka video vormis konverentse ja seminare, et anda omavalitsustele praktilisi ja tehnilisi näpunäiteid tegevusplaanide koostamiseks. Praegu on Euroopa komisjoni kodulehel juhend tegevusplaanide koostamiseks viies erinevas keeles: juhend

Luuakse ka erinevate kategooriate diskussioonigrupid.

On loodud ka mitmeid rahastamisvahendeid läbi energia programmi energy intelligent või Euroopa Investeerimispanga rahaline tugi: ELENA

13.aprillil toimuval üritusel, mis on korraldatud koostöös Euroopa Komisjoni energia peadirektoraadiga ja Linnapeade Paktiga konverents antakse ülevaade finantsinstrumendi ELENA arengutest ja tutvustatakse uuest energia efektiivsuse toetusmehhanismi (lisatud).

Selle aasta novembris toimub auhinnatseremoonia, mille põhiliseks korraldajaks on CEMR.
Euroopa  Omavalitsusliitude Brüsseli esinduste võrgustik (ELAN) määratleb oma selle aasta tegevusprioriteete vastavalt Euroopa Komisjoni tööprogrammile. Lisan aruandele seniste vastuste koondtabeli. Meie ei ole oma prioriteete veel määratlenud - palun vaadake tabel üle ning andke vastavalt valdkonnale teada oma prioriteetsed teemad.

Mina pakuksin omalt poolt välja järgmised teemad:
·    Ühtekuuluvuspoliitika tulevik;
·    Euroopa regionaalarengu fondid;
·    Avalike hangete direktiivide ülevaatamine;
·    Üldhuviteenuste kvaliteediraamistik;
·    Ühtse turu akt;
·    Energia efektiivsus;
·    Energia tegevuskava;
·    Transpordi valge raamat;
·    EU2020
·    EL eelarvereform

Andke teada kas olete nimetatud prioriteetidega nõus või soovita midagi lisada/eemaldada.

9.    Kõrgetasemeline konverents “EL uustulnukate kulutused ja kasu”.

Konverents toimus 29. märtsil, osalesin ennelõunasel sessioonil “ Kas Euroopa Liidu rahutu “ühtekuuluvuse” debatt tähendab suuremaid eriarvamusi liikmesriikide vahel”. Konverentsi koduleht.

Eestit esindas ümarlaual Clyde KULL, eesti alalise esinduse EL juures asejuht väliskaubanduse ja arengukoostöö küsimustes.
 
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku arutelud ja selle reformimine on avanud tule mõlemalt poolt. Ühelt poolt on soov piirata EL eelarvet ja vähendada liikmesriikide panuseid, teiselt poolt on uute liikmesriikide vajadused ühtekuuluvuspoliitika toetuse järgi suurenenud, tänu majandus ja finantskriisile, mis on valusamalt puudutanud just uusi liikmesriike.

Sellel ümarlaual tsiteeriti eesti parteiliidreid kahel korral - kõigepealt tsiteeris moderaator Mart Laari, kes olla öelnud, et “kui Berliini müür langes, siis oli eestlaste keskmine sissetulek Euroopa keskmisega võrreldes 40%, nüüd on see 2/3” ja regionaalvolinik Hahn tsiteeris Andrus Ansipit, kes oli lubanud, et Eesti jõuab varsti netomaksjate hulka. “Vot see on näide positiivsest suhtumisest”, ütles Hahn ning tema sõnul näitab Ansipi taasvalimine peaministriks eestlaste toetust sellele.

Oma sissejuhatavas kõnes ütles Hahn, et arutelud EL eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle toimuvad ajal, mil avaliku sektori eelarved on suure pinge all. Mõned liikmesriigis, nagu Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa, on avaldanud soovi  külmutada (või vähendada) EL eelarvet. Komisjon toetab tugevat EL eelarvet ning ÜKP on investeerimispoliitika ning on põhiline vahend EU2020 strateegia elluviimisel. Samuti rõhutas ta, et ÜKP peab olema suunatud kõikidele regioonidele.

Järgmisel perioodil tuleb keskenduda piiratud arvule eesmärkidele ja liikmesriigid saavad reeglina valida ühe või kahe eesmärgi vahel. Vahendite kasutamine tuleb muuta efektiivsemaks ning rakendada tuleb tingimuslikkuse printsiipi.

Enamuses ümarlaual esinejaid leidis, et EL rolli fiskaalpoliitika tagamisel tuleb suurendada, EL eelarve mahtu tuleb suurendada, pooldati täiendava maksustamise ideed ja suuremat EL integratsiooni. Vaja on veenda liikmesriike, et see on win-win situatsioon kõigile.

Hahn rõhutas kohalike ja regionaalse tasandi kaasamise olulisust (ka Regioonide Komiteed), sest vastasel juhul tabab EU2020 strateegiat ebaõnnestumine.

Enamus sõnavõtjaid rõhutas ka ühtse turu tähtsust (seos ka avalike hangete reeglite ülevaatamisega).

Rumeenia esindaja ütles, et kuna nende majanduses domineerivad suured rahvusvahelised ettevõtted, siis on riikide konkurentsivõime tõstmise võti nende käes.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

04.04.2011

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit