Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2011 Brüssel


07.-11. märts 2011
Print
eelmine
E-nädalakiri 7/2011

järgmine

Sisukord:
1.    Euroopa Parlamendi Strasbourgis 7. -10. märts toimuva täiskogu peamised teemad.
2.    Regioonide Komitee rahvusdelegatsiooni juhtide kohtumine liikmesriikide suursaadikutega EL juures.
3.    Võimalus rääkida Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahn´iga  ühtekuuluvuspoliitika tulevikust.
4.    Sugudevahelise palgaerinevuse vähendamine.
5.    Euroopa Komisjoni 2011 aasta energia efektiivsuse kava.
6.    CEMR vastuse projekt Euroopa Komisjoni algatatud avalikule arutelule e-allkirja ja e-identimise kohta.
7.    Seminar Eesti alalises esinduses EL juures: “EL järgmine finantsperspektiiv 2014+ ja Eesti”.
8.    LES RENCONTRES DE TALLINN
9.    Muudatusettepanekud Regioonide Komitee täiskogu istungiks (31.märts-01.aprill 2011).
10.    Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine 11.märtsil 2011.
11.    Eelolevad üritused.


1.    Euroopa Parlamendi täiskogu Strasbourgis 7. -10. märts toimuva täiskogu  peamised teemad.


Rahutused Liibüas, Lähis-Ida rahuprotsess ning ÜRO inimõiguste nõukogu
Viimased arengud Liibüas ja teistes Põhja-Aafrika riikides, sh Liibüa liikmelisuse peatamine ÜRO inimõiguste nõukogus ning Lähis-Ida rahuprotsess on teemad, mida saadikud arutasid ELi välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoniga kolmapäeva pärastlõunal. EL välispoliitika kõrge esindaja ütles, et külastades neid riike, on talle jäänud meelde kaks sõnumit: see on meie maa ja meie revolutsioon ja me vajame abi. Seetõttu on nad koos komisjoni ette valmistanud 11.märtil toimuvaks Ülemkoguks ühise dokumendi, milles paluvad suurendada EL finantsabi neile riikidele pressiteade.

Arengud Liibüas: Liibüa
Arutelu parlamendis: pressiteade

Parlament arutas Türgi ja Montenegro liitumisväljavaateid

Saadikud arutasid ja hääletasid kahte resolutsiooni, mis käsitlevad Türgi ja Montenegro edusamme liitumisläbirääkimistel. Raportites väljendatakse muret inimõiguste olukorra pärast Türgis ning tervitatakse Montenegro ametlikku kandidaadistaatust. Samas on saadikud mures korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse pärast Montenegros- pressiteade

Romide kaasamist käsitlev ELi strateegia
10-12 miljoni Euroopas elava romi sotsiaalse, kultuurilise ning majandusliku kaasamise edendamiseks on vaja tervet ELi hõlmavaid meetmeid, ütlevad kodanikuvabaduste komisjoni liikmed raportis. Saadikud soovivad sellega mõjutada romide kaasamist käsitlevat ELi strateegiat, mille Euroopa Komisjon esitab aprillis.

Romad on kogenud süstemaatilist diskrimineerimist ja seetõttu võitlevad "talumatu sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku tõrjutuse ning inimõiguste rikkumise vastu, lisaks kogevad nad tõsist häbimärgistamist ja diskrimineerimist nii avalikus kui ka eraelus", öeldakse 576 poolt- , 32 vastu- ja 60 erapooletu häälega vastu võetud resolutsioonis- pressiteade

Lepingu muutmine stabiilsusmehhanismi loomiseks

Saadikud arutasid Euroopa Ülemkogu ettepanekut muuta Euroopa Liidu toimimise lepingut, et luua euroala jaoks alaline stabiilsusmehhanism. Hääletus peaks aset leidma 23.-24. märtsi osaistungjärgul.

100 aastat naiste õigusi: võrdne esindatus ja vaesus jätkuvalt mureks
Tähistamaks rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäeva arutas ja hääletas Euroopa Parlament 8. märtsil kahte naiste õiguste komisjoni poolt koostatud resolutsiooni: esimene neist puudutas soolist võrdõiguslikkust ja teine naiste vaesust. Samuti võeti vastu tervisealase ebavõrdsuse vähendamist käsitlev raport- pressiteade

Hommik Euroopa Parlamendis rahvusvahelisel naistepäeval:
Indrek Tarand, kes oma artiklis ütleb, et sotside nimel kõnelenud Derek Vaughan ütles, et 2012 asta eelarve 2% kasv on liiga kõrge, meie peame leidma kokkuhoiu kohti.  Ning tegi ettepaneku  kärpida kulutusi, mida teevad Regioonide Komitee ja EcoSoc (Majandus ja Sotsiaalkomitee), mis on eraldiseisvad ja minu hinnangul ka üpriski kasutud institutsioonid).

Iraan: uued sanktsioonid inimõiguste rikkumiste eest?

ELi suhted Iraaniga - sh võimalikud sanktsioonid - peaksid tulevikus keskenduma lisaks tuumateemale ka inimõiguste rikkumistele pärast 2009. aasta valimisi, leitakse väliskomisjoni raportis, mida täiskogul hääletas neljapäeval. Lisaks mõistetakse karmilt hukka Hollandi-Iraani kodaniku Zahra Bahrami hukkamine.

Saadikud arutasid EP 2012. aasta eelarve prioriteete
Parlamendiliikmed arutasid parlamendi 2012. aasta eelarvega seonduvat esmaspäeva õhtul ning võtsid selleteemalise resolutsiooni vastu teisipäeval. Esile tõsteti  kvaliteetse seadusandliku töö tagamise, parlamendi keskkonnamõju vähendamise ning selle, et eelarve kasv jääks inflatsiooni piiridesse.

Kuidas päästa Euroopa tööstust.
ELi tööstuspoliitika peaks olema suunatud nii jätkusuutlikule, ökotõhusale ja ülemaailmselt konkurentsivõimelisele tööstusbaasi uuendamisele kui ka jätkusuutlikule üleminekule peamiselt tootvalt tööstuselt teadmistepõhisele tööstusele - nii ütleb raport nimega "Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika".

Raportis leitakse, et tuleks ära kasutada Euroopa Liidu lepingu artiklis 173 ette nähtud võimalusi. EL ja liikmesriigid peaksid koos arendama ühtset ja ühemõttelist tööstuspoliitikat koos selge strateegia ja näitajatega, et tagada edu ja saavutatut kontrollida. Tööstuspoliitika eri suundumustel (protektsionism, juhtimine, stiimulid, konkurentsivõime) ei tohiks lasta kontrolli alt väljuda.

Saadikud annavad raportis 140 erinevat soovitust uueks tööstuspoliitikaks ning raportöör Bernd lange omalt poolt 15 võtmesoovitust - raport

Täiskogu istungi päevakord ja  dokumendid on leitavad:
päevakord

2.    Regioonide Komitee rahvusdelegatsiooni juhtide kohtumine riikide suursaadikutega EL juures.

Kohtumine toimus 8. märtsil.

Kohtumisel osalesid 27 liikmesriigi Regioonide Komitee delegatsioonide juhid (või nende asendusliikmed) ja liikmesriikide suursaadikud EL juures (või neid esindavad diplomaadid). Eestit delegatsiooni esindas kohtumisel delegatsiooni esimees Väino Hallikmägi. Eesti oli ainuke riik, kus puudus Eesti alaline esindaja EL juures.
 
Kohtumise avasõnad ütles Regioonide Komitee president Mercedes Bresso. Ta rõhutas oma kõnes EU2020 strateegia ja riiklike reformikavade koostamise tähtsust. Oluline on võrrelda ka erinevate riiklikke kogemusi reformikavade koostamisel ning partnerite kaasamisel. Tema sõnul näitab EU2020 järelevalve platvormi poolt läbi viidud uuring, et kohalikku ja regionaalset tasandit ei ole kõikides liikmesriikides piisavalt kaasatud.

Ta tutvustas oma kõnes ka 4.märtsi juhatuse istungil vastu võetud deklaratsiooni (ülevaade nädalaaruandes nr. 6/2011), mis on kavas esitada kevadisele Euroopa Ülemkogule. Bresso lisas, et ta ootab suursaadikute ettepanekuid selle kohta kuidas parandada liikmesriikide esinduste EL juures koostööd Regioonide Komiteega.

Ungari alaline esindaja Euroopa Liidu juures Peter Györkös ütles, et eelolevatel nädalatel ootab ees tõeline väljakutse pakkuda lahendusi naabruspoliitika tõhustamiseks ning finants- ja majanduskriisi kordumise vältimiseks.

Tema sõnul ei piisa euroopa tasandi kuitahes headest kavadest ja regulatsioonidest kui liikmesriigid neid edukalt ei rakenda.  EU2020 strateegia eesmärke ei ole võimalik ellu viia ilma euroopa semestrita. Aprilli lõpuks peavad liikmesriigid esitama oma reformikavad ja juunis toimuv Euroopa Ülemkogu võtab kokku euroopa esimese semestri tulemused.

Ta leidis, et vaja ei ole rakendada koordinatsiooni ja koostööd mitte ainult euroopa tasandil vaid ka liikmesriikide tasandil.

Eesti reformikava ja väljakutsete analüüs on leitav: EESTI 2020

Eesti Linnade Liit esitas ka omapoolsed ettepanekud reformikava täiendamiseks (punasega lisatud dokumendi teksti).

Riigikantselei väitel võetakse meie ettepanekuid arvesse niipalju kui võimalik Eesti 2020 konkurentsivõime kava kokku panemisel. Nende sõnul puudutasid mitmed ELL ettepanekutest teemasid, mida käsitleb ka OECD Public Governanve Review Eesti raport, mis peagi (peale Riigikogu valimisi) avalikustatakse. Nad lubasid korraldada aprilli alguses taas täiendatud versiooni laiemas ringis tutvustamise, sealhulgas seminari, kuhu ka liitude esindajad on osalema kutsutud.

Kohtumisel tutvustasid Regioonide Komitee riiklike delegatsioonide esimehed oma koostöönäiteid. Samuti said sõna ka liikmesriikide esindajad. Poola esindaja ütles, et neil on kolme aasta partnerluslepingud koostamisel ning esimesed on kavas allkirjastada sel aastal.

Saksamaa tutvustas oma rahvuslikke eesmärke konkurentsivõime tõstmisel. Ta ütles, et aitab loosungitest ja tühjadest sõnadest - vaja on reaalseid tegevusi ellu viia. Saksamaa suursaadik EL juures ütles, et Euroopa ees seisavad lähikuudel tõsised väljakutsed. Vaja on tagada omanikutunne Euroopa 2020 strateegia osas kõigil tasanditel.

Leedu delegatsiooni juht ütles, et nende majandusministeerium on esimese versiooni välja töötanud, kuid sellel puudub regionaalne dimensioon ning dokumendi ülesehitus on sektorite põhine.

Tsehhi delegatsiooni juht leidis, et vaja oleks selgemaid juhendeid reformikavade koostamiseks ja partnerite kaasamiseks. Peaks olema sätestatud nõue, et igas peatükis on käsitletud ka regionaalset, linnalist ja kohalikku tasandit.

Belgia delegatsiooni esimees kirjeldas raskusi otsuste vastuvõtmisel föderaaltasandil. Oma reformikavad on vastu võtnud nii Flandria, Vallooni kui Brüsseli regioon. Föderaalvalitsuse roll on koordineerida oma tegevusi regionaalsete valitsustega.

Hispaania delegatsiooni juht arvas, et territoriaalsete paktide eesmärk peaks olema dubleerimise vältimine erinevate tasandite tegevustes. Tema sõnul on probleemiks kes kontrollib tegelikku kaasamist enne kui riigid oma reformikavad Euroopa Komisjonile esitavad.

Austria delegatsiooni esimees ütles, et on mitmeid erinevaid instrumente mitmetasandilise valitsemise rakendamiseks ja üks neist on territoriaalne pakt. Ta leidis, et on vaja vastu võtta mitmetasandilise valitsemise harta, et luua siduv raamistik partnerluseks.

Itaalias toimub poliitiline debatt regioonide kaasamise teemal. Toetas ideed, et territoriaalsed paktid aitavad ära hoida dubleerimist ja liigset tsentraliseerimist. Itaalia suursaadik ütles, et tõenäoliselt ei ole järgmise perioodi Euroopa Liidu eelarve oluliselt suurem senisest ning seetõttu on vaja tagada vahendite sihipärasem kasutamine regioonides.

Hollandi delegatsiooni juht arvas, et ei ole ühte ühist mudelit territoriaalsete paktide osas ja peab olema väga paindlik oma lähenemistes. Vaja oleks kasutada avatud koordinatsiooni meetodit.

Rumeenias on loodud erinevaid töögruppe rahvuslike reformikavade ettevalmistamiseks. Ta leidis, et vaja on kindlaks määrata tõelised kitsaskohad ning et regionaalsete kavade rahastamine peab olema senisest palju paindlikum. Rumeenia suursaadik ütles, et keskvalitsus ootab kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kommentaare riikliku reformikava kohta ning nad toetavad mitmetasandilise valitsemise põhimõtte rakendamist ja territoriaalsete paktide sõlmimist.

Rootsis on selge struktuur kuidas tõlkida EU2020 riiklikusse reformikavasse. Neil toimuvad rahvuslikud foorumid 4 korda aastas, et arutada riiklikku reformikava.

Prantsusmaa delegatsiooni esimees ütles, et dialoog hetkel toimib regioonide ja keskvalitsuse vahel. Nende põhimure on sotsiaalse ja maksualase dumpingu vältimine Euroopas ning kavandatud tegevuste piisav rahastamine.

Soome delegatsiooni esindaja ütles, et põhilised küsimused on siiani vastuseta - vaja on ellu viia radikaalsed innovaatilised reformid EL konkurentsivõime tõstmiseks.
 
Peale arutelu tehti ka üks grupipilt ning hiljem jätkusid vestlused juba väiksemates gruppides.

3.    Võimalus rääkida Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahn´iga  ühtekuuluvuspoliitika tulevikust.


21. märtsil kella 15.00-16.00 vahel (Brüsseli aja järgi) on võimalik arutleda Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinikuga ühtekuuluvuspoliitika teemadel.

Vahetu kohtumine on võimalik arvuti kaudu, et osaleda viienda ühtekuuluvusraporti  
Fifth Cohesion Report arutelus.

Selleks, et osaleda, on vaja:
·    Luua profiil RegioNetwork kodulehel:  RegioNetwork 2020 website
·    Logida sisse 21. märtsil kell 15.00 Brüsseli aja järgi
·    Osaleda veebikohtumises ning esitada oma küsimusi ja kommentaare.

4.    Sugudevahelise palgaerinevuse vähendamine.

Võrdse töö eest võrdne palk - see on kooskõlas ELi ühe peamise põhimõttega - mittediskrimineerimisega. Kuigi palgaerinevused sama tööd tegevate meeste ja naiste vahel on vähenenud, on muutused liiga aeglased. Naised teenivad keskmiselt ikkagi 17,5% vähem kui mehed. Eestis on palgavahe meeste ja naiste vahel EL esirinnas.
Võrdse palga päeva tähistatakse 5. märtsil konkreetsel põhjusel. Et teenida mehe aastapalga, peab 17,5% vähem teeniv naine töötama kaks kuud rohkem, s.o kuni 5. märtsini.

Palgavahe tekitab diskrimineerimist ja ebavõrdsust töökohal ning sellel on kaugeleulatuvad tagajärjed. Näiteks tähendab väiksem palk ka väiksemat pensioni. Selle tulemusel elavad 22% 65-aastastest või vanematest naistest vaesusriskis (meeste puhul 16%).

Asjaomase diskrimineerimisega võitlemiseks võtab komisjon järgmisi meetmeid:
·    töötab välja programmid, mille alusel autasustatakse ja reastatakse sugudevahelist võrdsust edendavaid ettevõtteid

·    aitab tööandjatel määrata kindlaks ning kõrvaldada põhjendamatud palgaerinevused, varustades nad selleks asjaomaste palgakalkulaatoritega

·    julgustab mehi ja naisi asuma töökohtadele, kus neil on alaesindatus

·    lihtsustab meeste ja naiste töö- ja eraelu tasakaalustamist

·    parandab palga läbipaistvust ning võrdse palga toimet osalise tööaja ja tähtajaliste lepingute korral (naiste puhul sagedased)

EL võtab meetmeid ka muude diskrimineerimisilmingute kõrvaldamiseks töökohtadel, mis takistavad naiste jõudmist juhtpositsioonidele.

Pärast ettevõtete juhtidega toimunud kohtumist algatas komisjon vabatahtlikkusel põhineva kampaania, kus ettevõtted saavad võtta kohustuse suurendada naiste osakaalu juhtorganites 2015. aastaks 30 protsendini ning 2050. aastaks 40 protsendini.

Komisjon hindab edusamme ühe aasta pärast. Kui neid ei ole, kaalub komisjon vastavate muutuste kujundamiseks samme, sealhulgas õigusakti vastuvõtmine. Praegu on Euroopa suurettevõtete juhtkondades naisi vaid 12%.

Diskrimineerimise lõpetamine on päevakorral seoses komisjoni sugudevahelise võrdsuse strateegiaga. Seda rõhutatakse ka rahvusvahelisel naistepäeval 8. märtsil.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs ütles, et ilma naistele rolli, mõjuvõimu ja õiguste suurendamiseta pole ka arengut: pressiteade

Täiendavalt sugudevahelisest võrdsusest
Võrdse palga kampaania
Andmebaas: naised ja mehed otsustamisprotsessis    
Sugudevahelist võrdsust ja ettevõtte juhtimist käsitlev ELi aruanne    

5.    Euroopa Komisjoni 2011 aasta energia efektiivsuse kava.


8. märtsil võttis Euroopa Komisjon Euroopa 2020 strateegia raames vastu teatise “2011 aasta energia efektiivsuse kava”-
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_plan/action_plan_en.htm

Energia efektiivsemat kasutamist nähakse ühe suurema energia ressursina. Kui jätkub praegune tempo, siis on oht, et seatud 20% energia efektiivsuse suurendamise protsenti ei suudeta täita. Seetõttu kutsus Euroopa Ülemkogu 4.veebrauril üles võtma koheselt meetmed energia efektiivsuse suurendamiseks elamutes, transpordis, tööstuses ja protsessides. Teatises kutsutakse üles avalikku sektorit vähemalt kahekordistama oma investeeringuid elamute ja hoonete  renoveerimisse.

Komisjon kavatseb välja anda siduva õigusraamistiku, mis kohustaks renoveerima iga aastaselt vähemalt 3% oma hoonete pindalast. Kui avalik sektor rendib või ostab hooneid, peavad need kuuluma alati kõige kõrgemasse energia efektiivsuse kategooriasse. Täpsemalt juba teatises: teatis

Euroopa Komisjon kavatseb lisaks juba olemasolevale Linnapeade Paktile välja tulla käesoleval aastal uue algatusega “Smart Cities and Smart Communities”, et luua Euroopa raamistikku suurepäraste innovaatiliste madala süsinikusisaldusega ja energia efektiivsete lahenduste rakendamiseks kohalike omavalitsuste tasandil. Eesmärgiks on kiirendada teaduslike uurimistulemuste praktilist rakendamist valitud linnades ja omavalitsustes.

Samuti kutsub Euroopa Komisjon liikmesriike välja arendama toetusmeetmeid majade omanikele (eraomanikele), et suurendada elamute energia efektiivsust.

Pressiteade: http://ec.europa.eu/news/energy/110309_1_et.htm

6. CEMR vastuse projekt Euroopa Komisjoni algatatud avalikule arutelule e-allkirja ja e-identimise kohta.

Nagu juba nädalakirjas nr 5/2011 kirjutasin, on Euroopa Komisjon algatanud avaliku arutelu e-allkirja ja e-identimise kohta. CEMR poolt koostatud vastuse projekt (lisatud) ootab kommentaare kuni 18.märtsini 2011.

Omapoolsed kommentaarid tuleks saata üleriigiliste omavalitsusliitude esindajatele CEMR infoühiskonna ja e-valitsemise töörühmas (Väino Olev - vaino.olev [at] tallinnlv.ee või Kaimo Käärmann-Liivele - kaimo [at] ell.ee).

Veebipõhine arutelu kestab 2011. aasta 15. aprillini.
Aruteluga dokumendiga  saate tutvuda veebilehel:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

7.    Seminar Eesti alalises esinduses EL juures: “EL järgmine finantsperspektiiv 2014+ ja Eesti.


15. märtsil 2011 toimub Eesti alalises esinduses EL juures seminar, kuhu on kutsutud osalema Euroopa Komisjonis, EL Nõukogus ja  Euroopa Parlamendis töötavad eestlased.

Seminaril ütleb tervistussõnad suursaadik Raul Mälk ning Eesti seisukohti EL finantsperspektiivi ettevalmistamisel tutvustavad Ivar Sikk (rahandusministeeriumi asekantsler) ja Peeter Sikk (Põllumajandusministeeriumi asekantsler).

Hiljem on kavas arutelu gruppides järgmistel teemadel:
·    Teadus-arendustegevus, üle-Euroopalised transpordi-, kommunikatsiooni- ja energiavõrgustikud;
·     Välistegevus ja naabruspoliitika;
·     Ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika
 
Grupitööde eesmärgiks on Eesti seisukohtade kriitiline analüüs ja soovituste tegemine.
Kahjuks ei saa ma sellel üritusel osaleda, sest olen juba ammu ostnud lennupiletid ja planeerinud järgmise nädala olla tööl Eestis.

8.    LES RENCONTRES DE TALLINN

Euroopa kultuurilinnade ja kultuuripiirkondade ühing Les Rencontres (Kohtumised) korraldab igal aastal kultuuri- ja poliitikategelaste kohtumisi erinevates Euroopa kultuuripealinnades. Pärast 2010. aasta kultuuripealinnu Pécsit Ungaris, Istanbuli Türgis ning Essenit Saksamaal on Tallinn võõrustajalinnaks kohtumisele, mis toimub 9-12. juunini 2011- kutse lisatud.

9.    Muudatusettepanekud Regioonide Komitee täiskogu istungiks (31.märts-01.aprill 2011).

Valmistasin ette võimalikud muudatusettepanekud Regioonide Komitee täiskogu istungiks, mis toimub 31. märtsist kuni 1.aprillini järgmiste arvamuste eelnõude kohta:

·    “Viies ühtekuuluvusaruanne”- COTER-V-011- raportöör Michel Delebarre (FR/PSE), Dunkerque’i linnapea

·    EL eelarve läbivaatamine, raportöörid: Mercedes Bresso (IT/PES), Piemonte maakonnavolikogu liige ja Ramón Luis Valcárcel Siso (ES/EPP), Murcia autonoomse piirkonna valitsuse juht.

Regioonide Komitee arvamuste eelnõude kohta muudatusettepanekute koostamisel lähtusin Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud seisukohtadest ning CEMR poolt kujundatud seisukohtadest ning varasematest Regioonide Komitee poolt heaks kiidetud arvamustest.  Viienda ühtekuuluvusaruande raporti eelnõu kohta koostatud muudatusettepanekud on läbi arutatud ka Leedu ja Läti kolleegidega ning enne lõplikku ära saatmist ootame ka nende delegatsiooni liikmete nimesid, kes on samuti valmis neid ettepanekuid toetama (seetõttu on nad ka inglise keeles).

Eesti üldised põhiseisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta kinnitas Vabariigi Valitsus 18.11.2010.
Seisukohad leiab:
https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT00117C6A?open&xsl=true.

Detailsemad seisukohad ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta vastusena Euroopa Komisjoni visioonile ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta kinnitas Vabariigi Valitsus 13.01.2011.
Seisukohad leiab:
https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT0012C77A?open&xsl=true.

10.    Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine 11. märtsil 2011.

Euroopa Ülemkogu president Herman Van Rompy kutsus reedeks, 11. märtsiks 2011 kokku Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise, et arutada hiljutisi sündmusi ja anda suuniseid Euroopa Liidu tegevuseks Liibüa ja lõunapoolsete naaberriikide piirkonnas.

Arutelu keskendub  järgmistele pakilistele küsimustele:
– meetmed, mille eesmärk on aidata toime tulla Liibüas toimuvate dramaatiliste sündmustega;
– täiendavate ressursside kasutuselevõtmine, et käsitleda humanitaarolukorda, mille on tekitanud Liibüast naasjate juurdevool;
– ebaseadusliku rändega seotud väljakutsed, millega EL silmitsi seisab;
– ELi kodanike evakueerimine;
– Tuneesias, Egiptuses ja asjaomases piirkonnas laiemalt toimuva poliitilise ülemineku toetamine.

Teiseks arutatakse mida on vaja tulevate nädalate ja kuude jooksul teha selleks, et toetada demokraatiale üleminekut, innustada reforme ja edendada piirkondlikku julgeolekut ja jõukust, luues seeläbi tugeva aluse stabiilsuseks kõikides ELi lõunapoolsetes naaberriikides. Sellega seoses peaks esmatähtsaks eesmärgiks olema Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise lõpuleviimine, et luua uus partnerlus, mis muu hulgas hõlmaks asjaomaste riikide vajadustele ja edusammudele vastava toetuse eraldamist. See on ka võimalus Vahemere Liidu uuendamiseks.
Täpsem info: pressiteade

Samuti toimub euroala riigipeade erakorraline kohtumine, kus arutatakse tegevusi rahvuslike poliitikate paremaks koordineerimiseks ja reguleerimiseks eurotsoonis - pressiteade

11.    Eesolevad üritused.

·    Foorum ressursitõhusa majanduse teemal 22-23. märtsil Birmingham (Inglismaa)

·    Konverents Innovatsioon tervishoius 30-31. märts Brüsselis

·    Konverents Kuidas hoida eakaid tervetena, aktiivsetena ja liikuvatena 8. aprillil Brüsselis

·    Jätkusuutliku energia nädal 11-15.aprill Brüsselis http://www.eusew.eu/

·    E-tervishoiu teemaline nädal 10-13.mail Budapestis (Ungaris)

·    Euroopa innovaatiliste regioonide nädal 7-9. juuni Debrecen (Ungaris) - http://www.wire2011.eu/

·    Esimene digitaalse agenda assamblee 16-17. juuni Brüsselis

·    Konverents Regioonid majandusmuutustes 23-24. juuni Brüsselis

·    Euroopa regioonide ja linnade nädal Brüsselis (Avatud Päevad 2011)- 10-13.oktoober http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


11.03.2011

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit