Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2011 Brüssel


25.-28. jaanuar 2011
Print
   
E-nädalakiri 1/2011

järgmine
Sisukord:

1.    Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.
2.    Regioonide Komitee juhatuse istung.
3.    Regioonide Komitee täiskogu istung.

1.    Regioonide Komitee delegatsioonide koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.

Koosolek toimus 26.jaanuaril. Kohtumisel osalesid Ille Allsaar ja Kaimo Käärmann-Liive. Ülevaade arutelust koostas Kaimo Käärmann-Liive (lisatud).

2.    Regioonide Komitee juhatuse istung.

Koosolek toimus 26.jaanuaril. Koosolekul osales juhatuse liige Kurmet Müürsepp ja delegatsiooni koordinaatorid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

Sõnavõtuga CEMRi 60. aastapäeva puhul esines Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) esimees Wolfgang Schuster (lisatud).

Euroopa ettevõtluspiirkond: aruanne katseetapi kohta ja võimalused tiitli konsolideerimiseks.

Leiti, et seoses katsejärgu hindamisega on Euroopa majanduse taaselavdamise strateegia raames soovitav seda tiitlit arendada, tagades tema jätkuvuse ja keskendudes eelkõige läbivaadatud väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” tegevuskavale, ühtse turu aktile, Euroopa 2020. aasta strateegia sätetele ning tema seostele tulevase ühtekuuluvuspoliitikaga, et:

·    saada dünaamiline kohaliku ja piirkondliku arengu katsevahend, mis tõestaks faktiliselt mitmetasandilise valitsemise asjakohasust;

·    edendada selle tiitli kaudu väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” partnerlusi, et arendada ettevõtlusvaimu ning ettevõtlusalast haridust ja koolitust;

·    saada täiendav mehhanism heade tavade edendamiseks, et tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku dünaamikat nende Euroopa poliitikameetmete põhjal, millel on suur piirkondlik mõju, ning et tagada avalike vahendite tõhus kasutamine;

·    toetada Euroopa 2020. aasta strateegia dünaamikat, optimeerides koostoimet komitee platvormiga;

·    suurendada komitee nähtavust piirkondades tiitlile kandideerinud ja selle omandanud piirkondade kaudu, ent kohase teabevahetusstrateegia abil ka teistes Euroopa institutsioonides ja sotsiaal-majanduslike osalejate silmis.

Oma loomisest saadik on see tiitel arenenud partnerluses teiste Euroopa institutsioonidega (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament) ja sotsiaal-majanduslike osalejatega ning tihedas seoses ECOSe komisjoni tööga. See lähenemisviis väljendub ka võitjate piirkondade valimise ja nende tegevuskavade järelevalve eest vastutava ¸ürii koosseisus. Selline dünaamika tuleks säilitada, aga ¸üriid võiks laiendada, hõlmamaks ka teisi sotsiaal-majanduslikke partnereid, eelkõige neid, kes tegelevad sotsiaalmajandusega. Lisaks peaks Regioonide Komiteed esindama kolm liiget:
1. president,
2. esimene asepresident ja
3. ECOSe komisjoni esimees.

Seetõttu tehti ettepanek, et arendamisjärgus peaks tiitli haldamine toimuma järgmiselt:
–    ¸ürii tööd juhatab Regioonide Komitee president;
–    juhatuse pädevuses on tiitli poliitiline järelevalve ning ¸ürii liikmete määramine;
–    ECOSe komisjon vastutab tiitli rakendamise järelevalve eest;
–    ¸ürii koosseisu kuulub 10–12 liiget ja see peegeldab ülalsoovitatud valdkondadevahelist ja partnerlusel põhinevat lähenemisviisi.

Selleks võetakse vastu tiitli kodukord.

Juhatuse liikmed tegid täiskogule ettepaneku määrata teemale „Doonau strateegia, KOM (2010) 715 lõplik” pearaportöör.

Eelarvelist ebakindlust arvesse võttes kiitsid juhatuse liikmed 30. novembril toimunud viimasel koosolekul heaks vaid 2011. aasta esimeseks kolmeks kuuks kavandatud üritused.  Juhatuse kiitis heaks ka veel heaks kiitmata üritused.

Samuti kiideti heaks ettepanek esitada rahandus- ja halduskomisjoni järgmisele koosolekule, mis toimub 31. jaanuaril 2011 veel täiendav nimekiri 2011 aasta üritustest.

3.    Regioonide Komitee täiskogu istung.

Täiskogu istung toimus 27.-28. jaanuaril.

Täiskogul tutvustati piirkondlikud ja kohalikud poliitikud lahendusi tõhusama põllumajandus- ja merepoliitika, samuti piiriülese koostöö kohta. Eesotsas president Mercedes Bressoga arutleti ka ettepanekuid Euroopa Komisjoni volinike Dacian Cioloşe (põllumajandus) ja Maria Damanakiga (merendus ja kalandus), samuti eesistujariiki Ungarit esindava riigisekretäri Bence Rétváriga.     
 
Volinik Cioloş tuleb teistkordselt Regioonide Komitee täiskogu istungjärgule, et tutvustada komisjoni plaane ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast 2013. aastat. Ta on kohal ka ettevalmistava arvamuse „Kohalikud toidusüsteemid” vastuvõtmise ajal, mille koostamist ta komiteelt 2010. aastal taotles ja mida tutvustab raportöör Lenie Dwarshuis (NL/ALDE). Selles näitab Lõuna-Hollandi provintsi esindaja, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused etendavad juhtrolli põllumajandustootjate ja toiduainetootjate abistamisel nende toodete turustamisel kohapeal, viisil, mis on kasulik nii majandusele kui keskkonnale.

Ossi Martikaineni (FI/ALDE) koostatud arvamuses nõuab Regioonide Komitee, et toiduabi kõige suuremas puuduses elavatele inimestele tuleks lisada ELi ühise põllumajanduspoliitika ülesannete hulka.

Volinik Damanaki tutvustab juba enne vastuvõtmist arvamust teemal „Integreeritud merenduspoliitika edasiarendamine ja merealased teadmised 2020”, milles toetatakse komisjoni ettepanekuid, kuid hoiatatakse, et kohalike ja piirkondlike omavalitsustega tuleb korrapärasemalt ja järjepideva[ma]lt konsulteerida selles valdkonnas.
 
Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad samuti otsest koostööd tegema, et tulemused kodanikeni viia, nt et osutada üheskoos avalikke teenuseid piirialadel. 2006. aastal andis EL Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele õigusliku vormi, et vähendada sedalaadi koostööprojektidega seotud bürokraatiat. Neid rühmitusi on moodustatud juba 16 ja 20 uut projekti üle kogu Euroopa on veel loomisel, seega on algus paljutõotav. Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste õiguslik raamistik vaadatakse sellel aastal üle, mis pakub veelgi võimalusi menetluste lihtsustamiseks. Raportöör, Galiitsia president Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP) esitab täiskogu istungjärgul ettepanekuid töö parandamiseks.  Paralleelselt käivitab Regioonide Komitee toetusplatvormi olemasolevatele ja tulevastele territoriaalse koostöö rühmitustele ja kõigile asjast huvitatud sidusrühmadele.
 
Samuti antakse Regioonide Komitee liikmete ja Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Ungari vahelise koostööle avatakt//löök arutelu näol [Ungari] avaliku halduse ja justiitsministeeriumi aseministri Bence Rétváriga. Ta kasutab võimalust ja kirjeldab seda, kuidas eesistujariik Ungari kavatseb toetuda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogemustele oma eesmärkide saavutamisel.  Järgmise kuue kuu jooksul teeb Regioonide Komitee koostööd eesistujariigi Ungariga ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et korraldada terve rida poliitilisi kohtumisi, mille loetelu leiate spetsiaalselt sel eesmärgil koostatud bro¨üürist.
 
Täiendav teave:
   Täiskogu istungjärgu päevakord
   Meediaprogramm
   Vastuvõtmisele tulevate arvamuste kokkuvõtted

Aruande koostasid
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis
ja
Kaimo Käärmann-Liive
EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator
01.02.2011

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit