Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


ELL ja EMOL: Ettepanek eelnõu 2. lugemine katkestada
Print

14. dets. saatsid ELL ja  EMOL Riigikogu majanduskomisjonile kirja, tuletades meelde Riigikogule kohaliku omavalitsusega konsulteerimise vajadust ning tegi ettepaneku läbirääkimiseks jäätmekorralduse reguleerimise asjus.

Eesti Maaomavalitsuste Liit      Eesti Linnde Liit

Riigikogu majanduskomisjon
Riigikogu fraktsioonid                                                               14.12.2010 nr 5-2/175
                                                                                               

Ettepanek eelnõu 2. lugemine katkestada
 

Eesti Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste keskkonna ja maaküsimuste töörühm edastab käesolevaga ettepaneku riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE I) kohta.

E T T E P A N E K

Eesti Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste keskkonna ja maaküsimuste töörühm arutas “Riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse” eelnõu 860 SE I 14. detsembri 2010. koosolekul ning teeb ettepaneku katkestada eelnõu teine lugemine, sest näeme tänases eelnõu tekstis lahendamata probleeme ning tõdeme, et omavalitsuste esindajatega ei ole eelnõud arutatud.

Koostöökogu töörühma hinnangul vajavad seaduseelnõust väljavõtmist alljärgnevad punktid:

§ 1 punktis 9 toodud Riigihangete seaduse § 141 lg 3 punkt 1, millega soovitakse teenuste kontsessiooni puhul välistada in-house erandi rakendamine; ja

§ 2, millega sooviti muuta jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse (RT I 2010, 44, 260) § 1 lg 5 (korraldatud jäätmeveole in-house erandi keelamine).

Soovime veelkord rõhutada vajadust kohtuda Riigikogu majanduskomisjoniga ning selgitada oma seisukohti ja otsida eelnõu kitsaskohtadele lahendusi. Vastavasisuliste ettepanekutega on pöördutud Riigikogu majanduskomisjoni poole eelnevalt Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Paikuse Vallavalitsuse, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna, MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt, juhtides tulemusteta tähelepanu tõstatatud probleemidele, vastuoludele Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega.

Eelnõu vastuvõtmisega tekib olukord, et rikutakse EL õigust, piiratakse omavalitsuste õigust korraldada oma tegevust läbi omavalitsuste omandis ja kontrolli all olevate üksuste ning diskrediteeritakse Eesti õigusloomet läbi järjekordse problemaatiliste tagajärgedega seaduse kiirmenetluse.

Pöördudes veelkord Riigikogu majanduskomisjoni ja fraktsioonide poole usume, et Riigikogu peab kinni enda poolt võetud kohaliku omavalitsusega konsulteerimise kohustusest ning leiab aja ka kohalike omavalitsuste esindajatega läbi rääkimiseks.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/                                    /allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast                                                  Ott Kasuri
ELL tegevdirektor                                             EMOL tegevdirektor

                        

 

 

 

Koopia:

Keskkonnaministeerium

Rahandusministeerium

Siseministeerium


15.12.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit