Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2010 Brüssel


29. november - 03. detsember 2010
Print
  
eelmine
E-nädalakiri 32/2010
järgmine

Sisukord
1.    Ülevaade Euroopa Parlamendi täiskogu teemadest eelmisel nädalal.
2.    Regioonide Komitee riiklike delegatsioonide koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.
3.    Foorum ühtse turu teemadel.
4.    Regioonide Komitee riiklike delegatsioonide juhtide kohtumine Regioonide Komitee presidendi Mercedes Bressoga.
5.    Regioonide Komitee juhatuse koosolek.
6.    Regioonide Komitee täiskogu istung.
7.    Kultuuripealinn Tallinn tutvustas end Brüsselis
8.    Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuspoliitika fookusgrupi koosolek.

1.    Ülevaade Euroopa Parlamendi täiskogu teemadest eelmisel nädalal.

Novembrikuu istung kulus lahenduste leidmiseks kõiksugu kriiside jaoks - kliimakriis, eelarvekriis, Iirimaa kriis - tekitades parlamendiliikmete hulgas elavat arutelu. Saadikud kuulasid samuti Gruusia president Mihheil Saaka¨vilit ning tervitasid filmiauhinna LUX võitjat Feo Aladagi ning kutsusid äsja vabastatud Birma opositsioonipartei juhti Aung San Suu Kyid Sahharovi auhinnatseremooniale Strasbourgi.

Pressiteade

Meie saadikute kajastusi toimunud täiskoguga seoses saate kuulata ja lugeda:
* Indrek Tarand veab paralleele Riigikogus ja Euroopa Parlamendis toimuva vahel: http://www.tarand.ee/2010/11/sona-sekka-sonavabaduse-debatile-eestis/

* Ülevaade 24. novembril Euroopa Parlamendis toimunud debatist, mis käsitles  Euroopa Ülemkogu kohtumise (28. - 29. oktoober) järeldusi ja majanduse juhtimist räägib Tunne Kelam- http://www.kelam.ee/  Soovitan kuulata!

* Ivari Padar: energiaturud vajavad selgemat regulatsiooni- http://www.padar.ee/

* Euroopa Parlament võttis vastu Ojulandi algatatud kirjaliku deklaratsiooni


2.    Regioonide Komitee riiklike delegatsioonide koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega.

Koosolek toimus 30. novembril, osalesid delegatsiooni koordinaator Kaimo Käärmann-Liive ning üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar.

Koordinaatorid informeerisid administratsiooni esindajaid sellest milliste delegatsioonide juhid kavatsevad sõna võtta ja millistel teemadel. Esialgu oli teada, et  on vaid paar planeeritud sõnavõttu (inglise, bulgaaria, hispaania, hollandi ja tsehhi delegatsioonide juhid). Kõik saavad rääkida oma emakeeles, välja arvatud Malta, Läti ja Slovakkia.

Regioonide Komitee poliitiliste fraktsioonide poolt oli ette valmistatud deklaratsiooni eelnõu “Regioonide Komitee 2011. aasta prioriteedid Euroopa Komisjoni õigusloome – ja tööprogrammi alusel” kohta sai muudatusettepanekuid esitada kuni 1. detsembri   kella  16.00 ni (Brüsseli aja järgi).

Räägiti ka CAFA poolt esitatud ettepanekutest sõidukulude hüvitamise muutmise kohta- kas hüvitamisele peaksid kuuluma äriklassi või paindliku turismiklassi piletid. Inglise delegatsioon on valmis olema pilootprojektiks odavamata lennupiletite kasutamise osas juhul, kui regioonide Komitee võtab oma kanda riskid, mis kaasnevad piletite muutmisega.

Arutleti ka juhatuse päevakorra punkti üle, mis käsitleb liikmete majanduslike huvide deklaratsiooni. Iiri koordinaator esitas küsimuse mis saab siis kui liige ei esita oma finantshuvide deklaratsiooni? Stahl ütles, et liikmeid on palutud avaldada fakti, et nad on oma tuludeklaratsiooni esitanud vastavalt liikmesriikides kehtivatele reeglitele (avaldamisele ei kuulu finantsdeklaratsioon ise). Juhatusel palutakse heaks kiita kiri, mis saadetakse Euroopa Parlamendile. Mingeid sanktsioone ei ole hetkel kavandatud.

Administratsiooni esindajad andsid ülevaate juhatuse koosoleku ettevalmistamisest ja seal käsitletavatest teistest küsimustest.

Stahl informeeris rahvuslikke koordinaatoreid kavast luua uus direktoraat, kes vastutab koostöö eest erinevate võrgustikega. Tema sõnul sai see ettepanek heakskiidu põhimõtteliselt juba eelmisel aastal kui võeti vastu komitee eelarve. See ei ole uue direktoraadi loomine vaid eelkõige ülesannete ümberjaotamine. Koordinaatorid arvasid, et  see on kummaline ettepanek olukorras, kus liikmesriigid vähendavad oma avaliku sektori eelarveid. Seda ettepanekut ei ole ka varem juhatuse liikmetele tutvustatud.

Täiskogul on põhilised muutused seoses sellega, et Barroso isiklikult tutvustab Euroopa Komisjoni 2011 aasta tööprogrammi, millele järgneb tavapärane diskussioon. Steen palus informeerida kas ja kes liikmetest soovib täiskogul sel teemal sõna võtta.

Armeenia arvamuse kohta on 37 muudatusettepanekut ja see on väga tundlik poliitiline teema. Raportöör (Teet Kallasvee) on teinud kompromisseide leidmiseks suurt tööd ja administratsiooni esindaja palub olla selles küsimuses ettevaatlik, et mitte avada uuesti diskussiooni.

3.    Foorum ühtse turu teemadel

Regioonide Komitee korraldas täiskogu istungjärgule eelneval päeval 30. novembril foorumi, mille arutelude keskmes olid kohalike ja piirkondlike majandussüsteemide uued väljavaated. Siseturu volinik Michel Barnier oli kutsutud selgitama tema algatatud siseturu reformi mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Riigihanked ja üldhuviteenused on Regioonide Komitee liikmete põhilised mureküsimused, eriti praeguses majanduskontekstis, kus riiklikud meetmed peavad üheaegselt toetama nii majanduskasvu kui ka vastama sotsiaalsetele vajadustele range eelarvedistsipliini kontekstis.

Informatsioon Komisjoni teatise „Ühtse turu akt” kohta ( KOM(2010) 608 lõplik) ja toimunud aruteludest ECOS komisjoni koosolekul on antud nädalaaruandes nr 31/2010.

Foorumil ütles avasõnad  Mark Rogerson.  Mercedes Bresso, Regioonide Komitee president ütles, et oluline on lihtsustada ja edandada  piiriülest koostööd, unustamata selleks vajalikku infrastruktuuri olemasolu (mida aitab luua ühtekuuluvuspoliitika). Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks on vaja tugevat sotsiaalset ja majanduslikku baasi. Territoriaalne ühtekuuluvus tähendab piirangute kõrvaldamist ühise turu teelt. Euroopa konkurentsivõime suurendamise jaoks on vaja tagada üldhuviteenuste hindade langus ja kvaliteedi tõus.

VKE´d on olulised ja on vaja investeerida sellesse, et halduskoormus väheneks ja et neile oleks pakutud ka head koolitust. VKEd on vaja muuta rahvusvaheliseks ilma et nad kaotaksid oma kohalikud juured.

EU2020 strateegias on olulised energiateemad ja need on valikud, mida me peame tegema järgmise 10 aasta jooksul. Olulised on ka riigihanked, mis aitavad stimuleerida piirkondlikke ja kohalikke turgusid.

Võtmetähtsusega on isikute ja kaupade vaba liikumise tagamine- hetkel on ka nendes valdkondades palju takistusi. Samaaegselt tuleb  tagada ka inimeste sotsiaalsed õigused ja sotsiaalsed garantiid. Bresso ütles, et selle uue algatusega on seotud väga suured ootused.

Euroopa Komisjoni volinik Michel Barnier meenutas ühtse turu loomise ajalugu. Eesmärgiks oli vältida liidu lagunemist. Euroopa Liidu tehtud valik on sotsiaalne turumajandus (mis on kirjas ka Lissaboni Lepingus). Konkurentsi nimel käib karm lahing. Et tulla toime väljakutsetega, mida maailm meile esitab- nagu  keskkond ja kliimamuutused. Ühtne turg ei tööta väga hästi ja Monti tõi oma aruandes välja siseturu hapruse. Esimene protektsionismi ohver on siseturg. Me peame tõestama millised on ühisturu eelised, et saada liikmesriikide toetus sellele.

Komisjon on välja pakkunud 50 ettepanekut. Nüüd on vaja nende ettepanekute üle arutleda. Meie peame otsustama millised on prioriteedid ja millised on need tegevused mis panevad ühisturu paremini tööle. Konkurentsi lahingu võitmiseks on oluline iga kodanik ja iga ettevõte. Ei ole olemas turumajandust ilma sotsiaalse ja territoriaalse sidususeta.

Ta tutvustas lühidalt komisjoni ettepanekuid. Ütles, et oluline teema on üldhuviteenused ja nende kättesaadavus. Aastal 2011 pakutakse välja terve hulga tegevusi, mis kaitsevad üldhuviteenused. Näiteks postiteenus- peab hindama mis määral vastab see kodanike ootustele. Ta väitis, et ei ole õige öelda, et nad pooldavad avalike teenuste privatiseerimist. Tema sõnul on vaja anda kohalike ja regionaalsetele omavalitsuste võimalus valida neile sobivam viis teenuse pakkumiseks ning Komisjon ei avalda survet, et pakkujaks peaks olema turg.

Euroopa Parlamendi esindaja Malcolm Harbour ütles, et  ühtse turu akti on vaja, et luua jätkuvaid võimalusi kõikide osapoolte koostööks. On vaja tagada, et Euroopa Ülemkogu toimumise ajaks järgmise aasta  märtsis oleks parlament oma sõnumi välja töötanud (koostamisel on kolm teemaga seotud erinevat raportit). Olulised teemad, mis on seotud ühise turu toimimisega, on avalik hangete reeglistik ja  kvalifikatsioonide tunnustamise raamistik.

Luis Grech (parlamendi raporti autor) ütles, et ühtne turg on instrument parima elukvaliteedi tagamiseks. Üks raporti põhisõnum on, et sotsiaalkaitse peab olema iga tegevuse lahutamatu osa. Raport esitab ka seadusandlikud ettepanekud. Arusaam, et ühtne turg on seotud ainult majandusega, on vale. On vaja leida seos turumajanduse ja sotsiaalse majanduse vahel. Ühtne turg vajab uusi tugevaid juhte, et taastada usk sellesse. Liidrirolli peab kandma komisjon ja nõukogu.

Jean-Louis Destans kritiseeris komisjoni selles osas, et ei ole suudetud lahendada küsimusi seoses teenustele juurdepääsuga. Tööstuspoliitika ei ole ka piisavalt kajastatud raportis. Oluline on ära näidata, et tegemist on poliitikaga mida tuleb tugevdada ka raportis endas, samuti tuleb edasi arendada ühtekuuluvuspoliitikat. Leisis, et komisjoni teatis on liialt suunatud riiklikele keskvalitsuste ja domineerib ülevalt alla lähenemine. Tuleks suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ning akti asemel on meil vaja pakti.

Volinik ei usu turu täielikku omaregulatsiooni. Vaja on arukat reguleerimist. Parlamendi esindaja arvas, et selleks sobivad hästi näiteks teenuste standardid.

Pealelõunast  töögruppi teemal “ Coming home: Sustainable local solutions for public transport and energy supply” modereeris Andres Jaadla, Rakvere linnapea.  Jaadla esitles ka töörühma alguses oma linna ja seda mida linn on teinud, et muuta seda energia tõhusamaks.

Vincent Leiner Euroopa Komisjonist tutvustas hiljutisi arenguid transpordi valdkonnas (eriti seoses linnatranspordi ja ühiskondliku transpordi osas). Vaja on säilitada toimiv ja tõhus Euroopa transpordisüsteem,  vähendades samas selle negatiivseid keskkonnamõjusid. Kõik valitsustasandid peavad tegelema uute väljakutsetega (ka kohalik tasand).

Tutvustas Euroopa Komisjoni seniseid tegevusi, kus ühe tegevusena on ette nähtud toetada linnu nende säästlike transpordikavade koostamisel ja nende rohelisemaks muutmiseks. Oluline on inimeste käitumisharjumuste muutmine. Analüüsitakse olemasolevaid (CIVITAS) ja kavandatakse uusi rahastamisprogramme (CIVITAS FUTURA).

Paari kuu pärast antakse välja transpordi alane “valge raamat” ja töötatakse välja strateegilisi transpordiplaane.

Euroopa poolsed rahastamisinstrumendid
·    Teadusuuringute seitsmes raamprogramm;
·    Struktuurifond ja ühtekuuluvusfond;
·    Avaliku ja erasektori partnerlus (PPP);
·    Euroopa Investeerimispank ja üldised toetused uuringuteks.

Järgnevat tutvustasid erinevad linnad oma transpordiprojekte- täiendav info:
http://www.civitas-initiative.eu/project_sheet?lan=en&id=9
http://regions202020.eu/cms/
http://www.sonoraproject.eu
http://www.climeport.com

Aruandele on lisatud Andres Jaadla poolt koostatud pressiteade.

4.    Regioonide Komitee riiklike delegatsioonide juhtide kohtumine Regioonide Komitee presidendi Mercedes Bressoga.


Kohtumine leidis aset kolmapäeval, 1. detsembril.
Kohtumisel osales Eesti delegatsiooni esimees Väino Hallikmägi.

Päevakorras oli kaks punkti:
1.  Regioonide Komitee esimene järelevalvearuanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta (ülevaade aruandest järgmises punktis);
2.  Regioonide Komitee tegevuse mõju ja teabevahetuskava.

Regioonide Komitee detsentraliseeritud teabevahetuspoliitika põhipunktid:
§    2010. aasta septembris Antwerpenis toimunud juhatuse koosolekul käivitatud strateegia (ülevaade aruandes nr 22/2010);

§    Rõhuasetus taas kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kaasates võimalikult hästi Regioonide Komitee liikmeid;

§    Kodanikelähedane teabevahetus, mis toimub tihedas koostöös Regioonide Komitee riikide delegatsioonide koordinaatorite ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitudega.

I. Strateegia Euroopa 20202


Strateegia Eesti eesmärgid on leitavad:
http://www.riigikantselei.ee/failid/Euroopa_2020_Eesti_eesm_rgid.pdf

Saksa delegatsiooni juht küsis kas poleks mõistlik koostada ülevaade selle kohta kuidas kohalik ja regionaalne tasand on kaasatud riiklike reformikavade koostamisse.

Arvestada tuleb liikmesriikide erineva administratiivse jaotus ja ka vastutuste jaotusega.

Nii Hollandi kui ka Taani, Prantsusmaa ja Küprose delegatsiooni juhid väitsid, et nende riikides  olid omavalitsused kaasatud Lissaboni monitooringuprotsessi ja samuti on nad kaasatud EU2020 riiklike reformikavade koostamisse. Seni on olnud hea koostöö erinevate valitsustasandite vahel, kuigi vahel võival olla osapooltel ka erinevad seisukohad.

Tsehhi esindaja muretses oma sõnavõtus selle üle kas koostatavad reformikavad ikka töötavad ja aitavad arendada nii riiki kui Euroopat tervikuna.

Austri esindaja ütles, et kõik liikmesriigid peavad mõistma, et Euroopa 2020 strateegia töötab ainult sel juhul kui see on koostatud erinevate valitsustasandite koostöös. Austrias on kohalikul ja regionaalsel tasandil hea koostöö keskvalitsusega.

Malta ütles, et neil ei ole piisavalt informatsiooni tegevusest kesktasandil riiklike reformikavade koostamisest.

Bresso lubas paluda Euroopa Komisjoni tuletada liikmesriikidele  meelde vajadust kaasata riiklike reformikavade koostamisse kohalikku ja regionaalset tasandit. Hetkel ei ole Eesti kohalikud omavalitsused olnud sellesse protsessi kaasatud.

II. Regioonide Komitee tegevuse mõju ja teabevahetuskava.
Paljude delegatsiooni juhid avaldasid rahulolematust Regioonide Komitee tööga seoses koostatud arvamustes väljendatud seisukohtade kaitsmisel ja tutvustamisel euroopa institutsioonides.

Samuti leiti sõnavõttudes, et kuna Regioonide Komitee maine on siiani suhteliselt madal (Soome), siis see mõjutab ka nende poolt vastu võetud arvamuste staatust. Kritiseeris ka keelt mida Regioonide Komitee kasutab, sest seda on väga raske tõlkida inimestesse mõistetavasse keelde. Väitis, et kodanike hulgas kasvab rahulolematus Euroopa Liiduga ja tema tegevustega. Seetõttu on väga oluline komitee informatsiooni ja kommunikatsiooni strateegia. Kodanike jaoks on äärmiselt oluline see kuidas see info nendeni jõuab.

Rumeenia esindaja ütles, et on kriitikat Regioonide Komitee igapäevatöö kohta. 

Vastavalt kodukorrale peab Regioonide Komitee andma korra  aastas ülevaate kuidas Regioonide Komitee poolt koostatud arvamustega on arvestatud. Seda kohustust tuleks ka sisuliselt paremini täita.

5.    Regioonide Komitee juhatuse koosolek.

Koosolek toimus 30.novembril.
Koosolekul osalesid Regioonide Komitee liige Kurmet Müürsepp,  delegatsiooni koordinaator Kaimo Käärmann-Liive ning üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar.

Koosolekul kinnitati päevakord ja 27.-28. jaanuaril 2011 toimuva täiskogu esialgne kavand, mis algab 27.01.11 kell 15.00 Euroopa Parlamendi JAN hoones ning kus osaleb Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş.

Ülevaade olulisematest teemadest juhatuse istungil:

Otsustati lisada täiskogu päevakorda Regioonide Komitee 2011. aasta prioriteete käsitleva resolutsiooni eelnõu Euroopa Komisjoni õigusloome- ja tööprogrammi alusel. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 1.detsember kell 16.00.

Esimene aruanne Euroopa 2020. aasta strateegia järelevalve kohta

Regioonide Komitee on teinud ettepaneku, et vabatahtlikkuse alusel võetaks igas liikmesriigis vastu territoriaalne pakt (info selle kohta on nädalakirjas nr. 26/2010), sest see on vahend, mille abil teha asjakohaselt kindlaks koostööpartnerite võetud kohustused riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimiseks ning lisada need riiklikesse reformikavadesse. CoR on saatnud vastava kirja ka eesti üleriigilistele omavalitsusliitudele.

Kõnealuse temaatikaga seoses sisaldab komisjoni teatis ELi eelarve läbivaatamise kohta kahte ettepanekut, mis on seotud käsitlusviisiga, mille alusel tegi Regioonide Komitee ettepaneku luua territoriaalsed paktid:

1) komisjoni ja liikmesriikide vahelised arengu ja investeeringute partnerluslepingud, mis peegeldaksid riigi ja piirkonna tasandil tegutsevate koostööpartnerite panust Euroopa 2020. aasta strateegia riiklike reformikavade elluviimise toetuseks;

2) ühine strateegiline raamistik, et suurendada 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele suunatud ELi poliitikameetmete sidusust ja muuta praegust käsitlusviisi, mille puhul kehtestatakse struktuurifondide kasutamiseks eraldi strateegilised suunised, ning teha ühtlasi kindlaks seosed ELi vahenditega ja nendega kooskõlastamise viisid.

18 riigi poolt esitatud aruandest selgub, et kümnes liikmesriigis on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused juba mitmel moel kaasatud 12. novembriks 2010 esitatavate esialgsete riiklike reformikavade ettevalmistamisse (meie poolt saadetud vastuse kohaselt ei ole kohalikke omavalitsusi kaasatud riiklike reformikavade koostamisse).

Praeguse seisuga ei ole kõiki Euroopa 2020. aasta strateegia suurprojekte veel avaldatud ning mõned strateegia põhiaspektid tuleb veel sõnastada. Euroopa 2020. aasta strateegia järelevalveplatvormi meeskond koostab analüüsi suurprojektide „tõlkimise” kohta seaduskeelde.

Olen oma varasemates aruannetes andnud ülevaate selle kohta millised suurprojektid on avaldatud.

Kõik ELi liikmesriigid peavad esimese nn Euroopa poolaasta raames, mil liikmesriikide struktuuri- ja maksupoliitikat ühiselt kooskõlastatakse, esitama oma riikliku reformikava lõpliku versiooni (2011. aasta aprilliks).

Eesti Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril Tallinnas (15.10.10) on esitatud ettekannetest selgub, et ühtekuuluvuspoliitika raames jaotatavad vahendid saavad olema suunatud vähestele eesmärkidele ning nende määratlemise aluseks on Euroopa (Eesti) 2020 strateegia (ettekanne lisatud).

Regioonide Komitee täidab jätkuvalt oma poliitilist kohustust seista selle eest, et riiklikud reformikavad koostataks ja viidaks ellu riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste vaheliste territoriaalsete paktide abil. Komisjoni kavade järgi esitatakse paktide sisu siis, kui EL ja liikmesriigid peavad läbirääkimisi Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke toetavate partnerluslepingute üle.

2011. aasta alguses toimuv territoriaalne dialoog annab võimaluse pidada kõnealuste küsimuste üle sobivalt ajastatud arutelu, milles osalevad Euroopa institutsioonid, Regioonide Komitee ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitilised esindajad.

Terviseküsimusi käsitleva piirkondadevahelise töörühma loomisel tegid juhatuse liikmed presidendile ülesandeks tugineda 1. jaanuaril 2011 loodava terviseküsimusi käsitleva piirkondadevahelise töörühma koosseisu üle otsustamisel uuele otsusele 009/2010.

Taustaks niipalju, et 2010. aasta aprillis sai juhatus Dave Wilcoxi (UK/PES) ja Karsten Uno Peterseni (DK/PES) kirja taotlusega luua piirkondadevaheline rühm tervishoiuküsimuste käsitlemiseks. See taotlus pani aluse arutelule piirkondadevaheliste rühmade osatähtsuse, eesmärkide, toimimise ja otstarve kohta üldiselt. Olen seda küsimust ka oma varasemates aruannetes kajastanud. Lõpuks otsustati see töörühm siiski luua.

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR): hetkeolukord ning poliitiline strateegia ja tugimeetmed.

Regioonide Komitee võtab täiskogu 27.-28. jaanuari 2011 istungjärgul vastu omaalgatusliku arvamuse „Uued väljavaated ETKRi käsitleva määruse läbivaatamisel”.

Avamuse eesmärk on anda poliitiline panus Euroopa Komisjoni ettepanekusse Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust reguleeriva raamistiku läbivaatamiseks, mis on kavas lõpule viia hiljemalt 2011. aasta augustiks- ülevaade aruteludest EDUC komisjonis on antud nädalaaruandes nr. 30/2010

2011. aastal jätkab Regioonide Komitee kõnealuses valdkonnas õigusloomealast tööd koos komisjoni, Euroopa Parlamendi ja eesistujariigi Ungariga. 2011. aasta esimeses kvartalis korraldatakse institutsioonidevaheline konverents. Institutsioonidevaheline ETKRi konverents  on kavas korraldada  24. märtsil 2011 – üks päev enne COTERi komisjoni koosolekut. See toimuks Brüsselis.

Kutse institutsioonidevahelisel konverentsil osalemiseks saavad:
§    Regioonide Komitee liikmed;
§    Komisjoni volinikud;
§    Eesistujariikide kolmik ja eesistujariik Poola;
§    Euroopa Parlamendi saadikud, kes kuuluvad REGI komisjoni;
§    EMSK liikmed, kes on kõige tihedamalt ETKRiga seotud;
§    Liikmesriikide alalised esindajad;
§    Regioonide Komitee riiklikud koordinaatorid;
§    ETKRidega kokku puutuvad piirkondade ühendused;
§    ETKRi sidusrühmad ja eksperdid.

Regioonide Komitee kavatseb luua ka ETKRi võrgustiku, mis käivitatakse 2011. aasta jaanuaris Lille'is toimuval konverentsil samaaegselt arvamuse vastuvõtmisega. Kui juhatuse liikmed on sellega nõus, siis see ettepanek pannakse järgmise juhatuse päevakorda otsustamiseks. Igal ETKRil saab olema oma veebileht (mikrosait), kus ta saab avaldada uudiseid ja muud teavet ning jagada kogemusi.

Open Days 2010 hindamine

Üritus OPEN DAYS 2010 oli rekordiline osalenud
- partnerite (280),
- korraldatud seminaride (130) ja
- kohaliku tasandi ürituste (263),
- kõnelejate (800) ja
- osalejate arvu (5 900) poolest.

OPEN DAYS 2011 on kavas korraldada 10.–13. oktoobril. Järgmise aasta poliitiliselt aktuaalsete küsimuste hulgas on eelarve ja õigusakti ettepanekud nii 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika kui ka paljude teiste oluliste ELi poliitikameetmete kohta territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas.

Juhatusel kiideti peale pikki diskusioone heaks liikmete majanduslike huvide deklaratsioon, kus liige kinnitab, et

·    Olen teadlik, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 300 alusel ei tohi Regioonide Komitee liikmed olla seotud mingite kohustuslike juhistega ning et Euroopa Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel sõltumatud;

·    Olen deklareerinud oma majanduslikud huvid oma liikmesriigi pädevale asutusele kooskõlas kehtivate seadustega oma riigi, piirkonna või kohaliku omavalitsuse tasandil;

·    Eelmises lõigus viidatud deklaratsioon on juba avalikustatud, siis olen ma nõus, et Regioonide Komitee avaldab kinnituse selle kohta, et deklaratsioon on esitatud.

6.    Regioonide Komitee täiskogu istung 1.-2. dets.

Täiskogu istungil osalesid delegatsiooni liikmed Väino Hallikmägi, Kurmet Müürsepp, Teet Kallasvee, Jüri Pihl, Kaido Kaasik, Uno Silberg ja Toomas Vitsut.

Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnavõtt Euroopa Komisjoni 2011. aasta töökava teemal.

Täna, 1.detsembril jõustus Lissaboni Leping, seega on tegemist esimese aastapäeva tähistamisega.

Ütles, et ühtekuuluvuspoliitika peab jätkuma ja see on kõige paremini kontrollitud poliitika Euroopas. Komisjon peab seda asendamatuks meie tulevase arengu seisukohast. Ilma selleta ei saa olla ka Euroopa Liitu. Ütles, et eurotsooni stabiilsuse säilitamiseks on olemas ühishuvi- vaja on selleks ühendada oma jõud. Ka selleks, et olla tugevamad maailma konkurentsis, on vaja paremat koostööd erinevates valdkondades. Vaja on koordineerida EL erinevaid poliitikaid- tehtud on mitmed olulised otsused. Lubas, et komisjon võtab arvesse Regioonide Komitee Eu2020 järelevalveplatvormi ettepanekuid - pressiteade

Schneider (EPP) ütles, et nende poliitiline partei tunneb õudust komisjoni poolt pakutud tingimuslikkuse osas. Ei saa nõustuda ettepanekuga, kus regioone karistatakse selle eest mille eest nad ei vastuta - Bresso sõnum

Rääkis ka territoriaalsete paktide sõlmimise vajadusest, arvestades nende vastavust liikmesriikide ülesehitusega.

Klär (PSE) ütles, et EU2020 strateegia edulugu tuleb käivitada juba järgmisest aastast. Ütles, et kodanike toetus liidule on vähenenud ja üha rohkem on kuulda kriitikat. Solidaarsus on üks euroopa põhi alustalasid, mitte konkurentsivõime. Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu põimimise alus.

Clucas (ALDE) ütles, et teda hämmastab senine toetus VKEdele ja väikeinvestoritele. Vaja on paremini tunda potentsiaali ja selle kasutamise võimalusi. Rääkis soolise võrdõiguslikkuse rõhutamise vajadust ja naiste tööhõive tõstmisest.

Zajakala (EA) rääkis vajadusest säilitada otsetoetused põllumeestele ning tagada euroopa toiduga varustamise kindlus.

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika voliniku John Dalli sõnavõtt.

Rääkis e-teenuste arendamise vajalikkusest, et teha tervishoiuteenused kättesaadavaks ka nendele kellele need muidu kättesaadavad ei oleks. Algatatud on uus projekt Euroopa tasanadil, et pikendada kvaliteetselt elatud eluaastate arvu.

Vaja on ka muuta lähenemisviisi ning suunata vahendid rohkem ravilt haiguste ennetusele. On viimane aeg kaaluda lahendusi, et piirata suitsetajate arvu ning võidelda ülekaalulisusega.  Kui me sööksime vähem ja liiguksime rohkem, siis see aitaks oluliselt vähendada haigestumiste arvu.

Kolmas teema on ebavõrdsus tervises. Suurenenud on ebavõrdsus erinevate ühiskonnarühmade vahel. Siin saavad abiks olla ühtekuuluvusvahendite kasutamine, samuti heade praktikate vahetamine. Loodab Regioonide Komitee toetusele, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid saaks tulevikus kasutada ka tervishoiuvaldkonnas ning need oleks kättesaadavad kõikidele regioonidele.

Regioonide Komitee sõnum seoses EL tervishoiustrateegiaga:  pressiteade


Regioonide Komitee 2010. aasta teadustööde konkursi võitjate tutvustamine (CdR 332/2010).

1996. aastal otsustas Regioonide Komitee juhatus hakata välja andma iga-aastast auhinda Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli käsitleva doktoriväitekirja eest. Sellest ajast alates on Regioonide Komitee korraldanud 13 väitekirjade konkurssi. Käesoleval aastal oli kujunes see erakordselt populaarseks. Komiteele laekus 132 väitekirja, millest valiti välja 20.

´ürii, mida juhtis Regioonide Komitee Belgia delegatsiooni juht Michel Lebrun, valis lõpuks välja viis parimat väitekirja.

Esimene auhind
Dr Amandine Rochas
Väitekirja pealkiri: „La lutte contre l'exclusion des langues minoritaires: pratiques et savoirs d'une politique publique – France, Italie, Suisse (1992–2008)”  

Väitekiri kaitstud:
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEPG), Prantsusmaa

Auhind
Dr Andrea Antonio Guido Caragliu
Väitekirja pealkiri:    „Innovation, territorial capital and regional growth”
    
Väitekiri kaitstud:
Politecnico di Milano, Itaalia
    
Auhind
Dr Nicole Röttmer
Väitekirja pealkiri:    „Innovation Performance and Clusters: A Dynamic capability perspective on Regional Technology Clusters”
    
Väitekiri kaitstud:
Leideni ülikool, Madalmaad

Auhind
Dr Alex Wilson
Väitekirja pealkiri:     „Multi-level party politics in Italy and Spain”
    
Väitekiri kaitstud:
Euroopa Ülikooli Instituut, Firenze, Itaalia
    
Auhind
Dr Doru Lucian Botezat
Väitekirja pealkiri:    „A possible doctrine of regional development in Romania. The Bucovinan region”

Väitekiri kaitstud:
Iaşi ülikool, Rumeenia

Resolutsiooni eelnõu teemal „Regioonide Komitee 2011. aasta prioriteedid, mis põhinevad Euroopa Komisjoni õigusloome- ja tööprogrammil” (CdR 361/2010).

Resolutsiooni kohta oli esitatud 19 muudatusettepanekut, mida täiskogu arutas. Kõik ettepanekud, mis olid esitatud Mülleri  (toetasid Jahn, Kartmann, Beer, Straub, Reinhart, Tosciani ja Krogmann) poolt, lükati kõik tagasi. Need muudatusettepanekud viitasid EL pädevusvaldkondade jaotusele ning rõhutasid subsidiaarsuse printsiibi järgimise vajalikkust.

Näiteks olid nad vastu ettepanekutele lisada EU2020 strateegiasse tervishoiualased eesmärgid, tugevdada tarbijakaitset EL tasandil, luua Euroopa sotsiaalelamumajanduse kaugeleulatuv tegevuskava ning linnalise liikumiskeskkonna rakendamisele Euroopa liidu rahalisel toetusel.

Resolutsioon võeti vastu kahe vastuhäälega. Resolutsiooni eelnõu on aruandele lisatud.

Täiskogul arutati ja võeti vastu järgmised arvamused (nende sisu ja arutelu töörühmades olen kajastanud oma varasemates aruannetes). Annan ülevaate täiskogul toimunud aruteludest ning meie delegatsiooni poolt esitatud muudatusettepanekute menetlemisest:

„Euroopa Liidu energia tegevuskava 2011-2020”,CdR 244/2010 rev. 1 – ENVE-V-005.
Raportöör: Michel Lebrun (BE/EPP), Belgia prantsuskeelse kogukonna parlamendi liige.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 40 muudatusettepanekut, millest 31 on raportööri poolt heaks kiidetud ja 6 soovib ta tagasi lükata. Uno Silberg esitas meie delegatsiooni nimel 4 muudatusettepanekut, millest võeti vastu 3. Ettepanek, mis soovis kustutada lause osa “tõsta igal aastal hoonete renoveerimise määra ning keskenduma”, ei leidnud raportööri toetust. Uno põhjendus oli, et kui hooned on mingis ajaühikus juba renoveeritud, siis ei ole kohane iga-aastase hoonete renoveerimise määra tõstmisega uut lisandväärtust luua. See ettepanek lükati tagasi.
Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Rahvusvaheline kliimapoliitika pärast Kopenhaageni konverentsi”, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM(2010) 86 lõplik, CdR 245/2010 rev. 1 – ENVE-V-006.
Raportöör: Nicola Beer (DE/ALDE), Hesseni liidumaa justiits-, integratsiooni ja Euroopa asjade ministeeriumi riigisekretär.

Nicola Beer osaleb ka Cancuni tippkohtumisel. Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 13 muudatusettepanekut, nendest 3 Uno Silbergi poolt. Kolmest muudatusettepanekust võeti vastu 3, sealhulgas kaks raportööri poolt välja pakutud kompromissina.

Oluline kompromiss saavutati muudatusettepaneku 8 ja 9 osas, kus oli küsimuse all energiaeesmärgi tõstmine 30%ni: “toetab täielikult Euroopa 2020. aasta strateegia nn 20-20-20 kliima- ja energiaeesmärke, sh kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi tõstmist 30 %ni teatud eeltingimuste täitmisel. Enne kui võetakse ühepoolne kohustus seada eesmärgiks 30 %, on vaja põhjalikku analüüsi, et teha kindlaks, ega see ei vähenda Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.
Komitee arvates on eesmärgi tõstmine 30 %-ni väga oluline küsimus, mille üle tuleb otsustada detailsete aruannete alusel, mis tõestavad selle keskkondlikku ja majanduslikku mõttekust. Komitee tunneb muret sellepärast, et kuigi läbiviidud uuringud on tehniliselt korrektsed, on nad vaid makromajanduslikud uuringud. Komitee arvates on väga oluline, et neil uuringutel oleks ka valdkondlik mõõde, et vajadusel saaks täiendavaid meetmeid täpsemalt määratleda. Uuringute läbiviimisel tuleks arvestada liikmesriikide erinevaid tingimusi, eelkõige riigi tasandist allpool / piirkondlikul tasandil;

„Finantskriisi õppetunnid finantsjärelevalve ja riikide rahanduse alal”, Omaalgatuslik arvamus, CdR 19/2010 rev. 4 – ECOS-V-002.
Raportöör: dr Karl-Heinz Klär (DE/PES), Rheinland-Pfalzi liidumaa volinik.

See arvamus oli juba korra täiskogu päevakorras, kuid ei võetud vastu. Arvamuse eelnõu kohta oli ka seekord esitatud rohkelt muudatusettepanekuid- 66, nendest 1 Uno Silbergi poolt (mis võeti ka vastu).

Markkula (EPP) ütles, et raport on liiga poliitiline ning ta ei arvesta viimaseid arenguid. See peaks samuti kajastama rohkem kohaliku ja regionaalse tasandi probleeme, mitte püüdma lahendama üldpoliitilisi küsimusi. ECOS komisjon võttis arvamuse vastu väga napi häälteenamusega. See arvamus viib Regioonide Komitee maine all.

Simmonds (UK), kes esindab suurt finantskeskust, kritiseeris samuti koostatud arvamuse eelnõu ning toetas varem EPP liikmete poolset esitatud kriitikat.

Krochmal (EA) ütles, et rääkida tuleb kodanike, mitte pankurite nimel.

Arvamuse muudatusettepanekute menetlemine võttis kaks tundi aega. Paljud võtsid pärast arutelu sõna ja ütlesid, et nad ei saa olla nõus arutelu resultaadiga, sest arvamuse lõpptulemus on vastuoluline ja arvamus jätkuvalt liiga keeruline ning ei täida oma eesmärki.

Raportööri sõnul on vaja siiski lõpuks otsus vastu võtta, sest arvamust on ette valmistatud juba üle aasta. Leiab, et arutelud on olnud demokraatlikud.

Kogu arvamus lükati tagasi järgmise tulemusega: +75/-78 ja 3 jäi erapooletuks.

„Majanduspoliitika koordineerimise edendamine”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM(2010) 250 lõplik, ja Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele,
KOM(2010) 367 lõplik, CdR 224/2010 rev. 1 – ECOS-V-007.

Raportöör: Konstantinos Tatsis (Kreeka, EPP), Drama, Kavala ja Xanthi piirkonna ühisvalitsuse esimees.

Arvamus võeti ECOS komisjonis vastu ühehäälselt, kuid selle kohta on esitatud 4 muudatusettepanekut poliitiliste fraktsioonide poolt. Kõik muudatusettepanekud võeti vastu ja kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Regioonide Komitee pressiteade

„Romade sotsiaalne ja majanduslik integratsioon Euroopas”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM(2010) 133 lõplik, CdR 178/2010 rev. 2 – ECOS-V-006.
Raportöör: Alvaro Ancisi (IT/EPP) Ravenna linnavolikogu liige.

Selle arvamuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei olnud. Arvamus võeti vastu.

„Kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamine”. Roheline raamat, KOM(2010) 183 lõplik, CdR 181/2010 rev. 3 – EDUC-V-005.
Raportöör: Ursula Männle (DE/EPP), Baieri Landtagi liige.

Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Euroopa koostöö edendamine kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamist”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM(2010) 296 lõplik, CdR 231/2010 rev. 1 – EDUC-V-007.
Raportöör: Robert Bright (UK/PSE), Newporti linnavolikogu liige.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 16 muudatusettepanekut, nendest 3 meie delegatsiooni poolt. Kõik meie ettepanekud võeti vastu.

Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll tervishoiustrateegia 2008–2013 rakendamisel”. Omaalgatuslik arvamus, CdR 260/2010 rev. 1 – NAT-V-004.
Raportöör: Adam Banaszak (PL/EA), Kujawy-Pomorze vojevoodkonna volikogu liige.

Arvamuse  eelnõu kohta oli esitatud 24 muudatusettepanekut, nendest 3 Uno Silbergi poolt. Meie delegatsiooni poolt esitatud ettepanekud võeti kõik vastu, kusjuures ühe ettepaneku osas:

“Komitee on veendunud, et tervist tuleb edendada kõigis eluetappides, et luua seeläbi eelkõige eeldused ja tingimused majanduslikuks toimetulekuks ning tagada nõnda igas vanuses füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu”,

sest tähtis on rõhutada, et tervis on majandusliku toimetuleku eeldus. Üks tuleneb teisest ehk majanduslik toimetulek on inimeste füüsilise (piisavad vahendid tervist ise edendada, sporti teha, tervislikumalt toituda jne), vaimse ja sotsiaalse heaolu alus.

Muudatusettepaneku osas toimus elektrooniline hääletus, kus hääled poolt ja vastu jagunesid väga tasavägiselt ja ainult ühe lisa poolthäälega võeti muudatusettepanek vastu. Sotsialistide fraktsioon oli selle ettepaneku vastu.

Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM(2010) 110 lõplik, CdR 159/2010 rev. 2 ja CdR 159/2010 rev. 2 corr -– COTER-V-007.
Raportöör: Constantin Ostaficiuc (RO/EPP), Timişi maakonna volikogu esimees.

Kuna see arvamuse eelnõu võeti COTER töörühmas ühehäälselt vastu, oli selle kohta esitatud vaid 2 muudatusettepanekut EPP fraktsiooni poolt. Mõlemad muudatusettepanekud võeti vastu ning kogu raport võeti samuti ühehäälselt vastu.

„Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tagamine Euroopa kodanikele – Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, KOM(2010) 171 lõplik, CdR 170/2010 rev. 2 – CIVEX-V-010.
Raportöör: Holger Poppenhäger (DE/PES), Tüüringi liidumaa justiitsminister.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 3 muudatusettepanekut, nendest kaks PES fraktsiooni ja üks ALDE fraktsiooni poolt. Kõik muudatusettepanekud võeti vastu, sealhulgas ALDE fraktsiooni ettepanek võeti vastu raportööri poolt pakutud kompromissina. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Idapartnerluse algatuse rakendamine Valgevenes ning Valgevene ja ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine”. Omaalgatuslik arvamus, CdR 169/2010 rev. 2 – CIVEX-V-009.
Raportöör: Werner Heinrich Jostmeier (DE/EPP), Nordrhein-Westfaleni liidumaa parlamendi liige.

Raportöör tänas oma kõnes ka Uno Silbergi esitatud muudatusettepanekute poolt. Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 7 muudatusettepanekut, nendest 2 Uno Silbergi poolt. Sõnavõtjad tänasid raportööri diplomaatilise lähenemise ja oskusliku keelekasutuse eest. Muudatusettepanekuid hääletati blokina, kuna kõik toetasid neid. Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine”. Omaalgatuslik arvamus, CdR 168/2010 rev. 2 – CIVEX-V-008.
Raportöör: Teet Kallasvee (EE/EPP), Haapsalu linnavolikogu liige.
 
Teet vabandas arusaamatuste pärast, mis olid tekkinud tänu tõlkeprobleemidele ja kutsus tõlketeenistust parandama oma tööd.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 24 muudatusettepanekut, nendest kaksteist Teedu enda poolt. Lisan aruandele ka selle kohta koostatud pressiteate.

Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

„Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Ukrainas ning Euroopa Liidu ja Ukraina koostöö areng”. Uuendatud omaalgatuslik arvamus, CdR 173/2010 rev. 2 – CIVEX-V-011.
Raportöör: István Sértő-Radics (HU/ALDE), Uszka linnapea.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 2 muudatusettepanekut raportööri enda poolt.
Võeti vastu nii esitatud muudatusettepanekud kui kogu raport ühehäälselt.

Lisateave :
-         täiskogu istungjärgu päevakord,
-          arvamuste eelnõud

7.    Kultuuripealinn Tallinn tutvustas end Brüsselis

Euroopa Liidu Regioonide Komitee peahoones on alates 1. detsembrist vaadata Peeter Langovitsi fotonäitus „Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011“. Samas seisavad kaks jõulukuuske, kaunistatuna Marika Ploomani erakogust pärit vanade jõuluehetega. Näituse avamisel esitas Tallinna linnavolikogu esimees oma kolleegidele küllakutse tuleva aasta Euroopa kultuuripealinna.

Koos Tallinna näituse avamisega toimus Brüsselis EL Regioonide Komitee presidendi Mercedes Bresso ja Tallinna linnavolikogu esimehe vastuvõtt koos eesti muusika ja suupistetega. Regioonide Komiteel, kus Tallinna näitus vaadata, on oluline roll Euroopa mitmekesisuse tutvustamisel ja eri piirkondade lähendamisel.

Komitee president Bresso hindas oma hiljutisel külaskäigul Tallinnasse kõrgelt Tallinna ettepanekut laiendada Eestis loodud kultuurilinnade võrgustik üle-euroopaliseks- pressiteade.
 

Muusikaline esitlus oli nii haarav, et Itaallastest külalised võtsid ka koos meie muusikutega laulu üles.

8.    Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuspoliitika fookusgrupi koosolek.

Teine fookusgrupi koosolek toimus 3.detsembril. Arutati sekretariaadi poolt esitatud ettepanekute põhjal muudetud uut tööversiooni. Põhimõtteliselt olid kõik minu poolt esitatud parandused arvesse võetud ja poliitilised sõnumid muudetud. Lisan aruandele uue versiooni (viimane versioon, mis võtab arvesse koosolekul tehtud parandused, saadetakse järgmisel nädalal).

Edasised tegevused:
·    Koostatud seiskohad saadetakse arvamuse avaldamiseks ühtekuuluvuse töörühma liikmetele. Tähtaeg oma parandusettepanekute esitamiseks- üks nädal;

·    Kooskõlastatud dokument saadetakse poliitikakomitee liikmetele. CEMR uurib millised võimalusi selleks pakub kodukord- kas on võimalik ka elektrooniline kooskõlastamine;

·    Tuleks hakata tutvustama koostatud seisukohti nii oma riigis kui ka euroopa institutsioonides;

·    Tuleks korraldada kohtumine Euroopa Komisjoni regionaalvoliniku Hahn´ga;

·    Järgmise aasta jaanuari lõpus toimuval foorumil tuleks ära jaotada sõnavõtud ja teemad fookusgrupi liikmete vahel.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

06.12.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit