Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Seadusandlus
 
Kehtivad seadused
Eelarved
Abimaterjalid
  Riigikohtu KOV lahendeid
  Lepingunäidised
  Maamaksuga seonduvat
  Lemmikloomaregister
  KOV registrid
  KOV dok. näidisloetelu
  Keskkond
  Riigihange
  Jäätmeveo näidisdokumendid ja muud juhendmaterjalid
  EMAS rakendusjuhend
  2007-2013 Veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme kohta
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Seadusandlus > Abimaterjalid > Keskkond


Kohalike kaitstavate objektide Keskkonnaregistrisse kandmisest ja keskkonnaandmete kasutamise võimalustes
Print

Eesti Linnade Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse
ja regionaalhalduse osakond                    Meie: 12.11.2010 10-3/1926

Kohalike kaitstavate objektide Keskkonnaregistrisse kandmisest
ja keskkonnaandmete kasutamise võimalustest


Vastavalt Looduskaitseseadusele (LKS) (RT I 2004, 38, 258) on kohalikul omavalitsusel võimalus moodustada kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte.

Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal. (LKS §4 (7))

(7) Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt võetakse kaitse alla:

1) kehtestatud üldplaneeringu või detailplaneeringu alusel volikogu määrusega;
2) ilma planeeringut koostamata volikogu määrusega. LKS (§10 (7))

Kõikide kaitstavate loodusobjektide kohta tuleb teha kanne Keskkonnaregistrisse vastavalt Keskkonnaregistri seadusele (RT I 2002, 58, 361) ja Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud korrale (RTL, 25.01.2005, 14, 129). Keskkonnaregistri volitatud töötlejaks on määratud Keskkonnateabe Keskus.

Hetkel on Keskkonnaregistrisse kantud 15 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavat loodusobjekti, kuid ilmselt on selliseid objekte rohkem. Registrisse kantud objektidega saab tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/. Sealt tuleks liikuda teemasse „Kaitstavad loodusobjektid“ ja otsingus valida tüübi järgi välja „kohalikud kaitstavad objektid“.

Juhul kui olete kaitse alla võtnud kohalikke loodusobjekte, palume edastada info kaitse alla võetud objektide kohta Keskkonnaregistrisse kandmiseks Keskkonnateabe Keskusele. Vastavalt Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud korra § 23 ja 24-le on registrisse kandmiseks vaja kohaliku omavalitsuse poolset kirja, koos alusdokumendiga, millega objekt kaitse alla võeti ning objekti piiri. Kõige parem on kui Teil on piir digitaalsel kujul MapInfo, ESRI vms formaadis. Andmed tuleks edastada aadressile Kaire.Sirel @ keskkonnainfo. ee.

Keskkonnaandmete kasutamise võimalustest

Keskkonnateabe Keskuse hallata on keskkonnaregister ja selle mitmed sidussüsteemid. Kuigi valdav osa keskkonnaandmeid on avalikuks kasutamiseks kõigile kodanikele, siis osade andmete kasutamine on õigusaktidega piiratud. Sellistele andmetele ligipääs on võimalik registreeritud kasutajatel salasõna abil. Kasutajaks registreerimiseks palume ühendust võtta Keskkonnaregistri osakonna spetsialisti Nele-Brita Purikuga nele-brita.purik @ keskkonnainfo. ee.

Üheks keskkonnaregistri sidussüsteemiks on Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS), kus muuhulgas hoitakse ja valmistatakse ette loodusobjektide andmeid, mis kuuluvad Keskkonnaregistrisse, kuid see andmebaas sisaldab infot ka muude loodusväärtuste kohta (nt pärandkultuurobjektid, Eesti Ürglooduse Raamatu objektid jm). Kohalikul omavalitsusel on võimalik sõlmida EELIS-e kaardikihtide kasutamise leping, millega lepitakse kokku regulaarne andmeedastus (kord kuus). Võimalik on saada uuendatud ruumiinfot oma territooriumile jäävate kaitstavate loodusobjektide, veekogude jm loodusväärtuste kohta. Juhul kui olete huvitatud andmete kasutamisest, siis võtke ühendust Keskkonnateabe Keskuse looduskaitse osakonnaga.

Lugupidamisega
Uudo Timm
Keskkonnaregistri osakonna juhataja
tel 673 7561
Uudo.Timm @ keskkonnainfo. ee

Kaire Sirel
Looduskaitse osakonna juhataja
tel 673 7562
Kaire.Sirel @ keskkonnainfo .ee


15.11.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit