Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > Regioonide Komitee


Eesti võib edaspidi komitees kaotada kaks kohta ning jätkata 5-liikmelise delegatsiooniga
Print

06. oktoobril 2010 arutas EL Regioonide Komitee küsimust, milline saab olema komitee koosseis, kui EL peaks edaspidi laienema. Eesti võib edaspidi komitees kaotada kuni kaks kohta ning tulevikus jätkata 5-liikmelise delegatsiooniga.

Pressiteade
6. oktoober 2010
Brüssel

06. oktoobril 2010 arutas EL Regioonide Komitee küsimust, milline saab olema komitee koosseis, kui EL peaks edaspidi laienema. Eesti võib edaspidi komitees kaotada kuni kaks kohta ning tulevikus jätkata 5-liikmelise delegatsiooniga.

Lissaboni leping näeb ette, et komitee liikmete arv ei ole suurem kui 350. Täna on Regioonide Komitees 344 liiget ning uute riikide võimaliku EL-ga liitumisega (kõige tõenäolisemalt Horvaatia, Island) ületatakse piirarv 350. Seega tuleb teatud riikide delegatsioonidel loovutada kohti uutele delegatsioonidele.

Hääletuse keskmes oli aasta otsa tulipunktis olnud küsimus, kui palju peab Regioonide Komitee koosseisu kindlaksmääramisel lähtuma riigi rahvaarvust ehk arvestama proportsionaalsust, mida on silmas peetud Euroopa Parlamendi koosseisu määramisel.

Komitee otsustas, et Regioonide Komiteel ja Euroopa Parlamendil ei ole Euroopa Liidus ühesugune roll. Regioonide Komiteel on nõuandev ülesanne, samal ajal kui Euroopa Parlament on kaasotsustusmenetlusega õigusloomeorgan. Otsustati, mitte muuta seniseid piire, st ühelgi liikmesriigil ei saa komitees olema rohkem kui 24 kohta ning vähem kui 5 kohta. Kuid uute riikide lisandumisel võib Eesti delegatsiooni liikmete senine arv väheneda 2 koha võrra (täna 7 kohta).

Eesti delegatsiooni esimehe, Pärnu Linnavolikogu liikme Väino Hallikmägi sõnul on tegemist hea kompromissiga, mille tegemise eel peeti ägedaid vaidlusi, kus räägiti ka maksimumarvust 39 ning miinimumist 3 liiget delegatsiooni kohta.

Väga selgelt joonistusid välja suurte ja väikeste riikide arusaamad kompromissidest Euroopa Liidus. Väiksemad ja keskmised riigid olid selgelt seda meelt, et nad loobuvad oma kohtadest uute liikmete kasuks, samas suured riigid soovisid kasutada olukorda ja suurendada enda kohtade arvu väikeriikide arvelt.

Hääletustulemused oli selles mõttes ajaloolised kuna väikesed ja keskmised riigid koos saavutasid hetkel parima kompromissi. Regioonide Komitee saatis vastuvõetud otsusega selge sõnumi selle kohta, et oluline on säilitada järjepidevus ning näidata, et komitee esindab kõiki EL omavalitsusi ja piirkondi ning kõikidel, ka väikestel, on võrdväärne võimalus osaleda komitee töös.

Komitee edastab oma arvamuse EL Komisjonile, mis omakorda peab tegema ettepaneku EL Nõukogule. Regioonide Komitee arvamusel on soovituslik iseloom. Komitee tulevase koosseisu määrab lõpuks kindlaks EL Nõukogu EL Komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt vastu võetud otsusega.

-  -  -  -
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 300 ja 305, milles sätestatakse muu hulgas järgmist:

Artikli 300 lõige 3: „Regioonide Komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.”

Artikli 300 lõige 5: „Nõukogu vaatab (...) komiteede [Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee] koosseisu reguleerivad sätted regulaarselt läbi, et võtta arvesse liidu majanduslikku, sotsiaalset ja demograafilist arengut. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu asjakohaseid otsuseid.”

Artikkel 305: „Regioonide komitee liikmete arv ei või olla suurem kui 350. Komitee koosseisu määrab kindlaks nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt vastu võetud otsusega.”;

-  -  -  -
Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu, kelle 344 liikme hulgas on esindatud kõik 27 liikmesriiki. Nende ülesanne on kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning kogukondasid, keda nad esindavad, ELi otsustamisprotsessi ja teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu peavad konsulteerima komiteega piirkondi ja linnu puudutavates poliitikavaldkondades. Komitee võib algatada menetlusi Euroopa Kohtus, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või ei arvestata selles piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Regioonide Komitee veebileht: www.cor.europa.eu

 

Väino Hallikmägi
EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni esimees


Kaimo Käärmann-Liive
EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator
07.10.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit