Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus




Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise taotlus
Print

Lp Jürgen Ligi
Rahandusminister                         06.09.2010 nr 1-7/123

Lp Siim-Valmar Kiisler
Regionaalminister

Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise taotlus

Austatud rahandusminister. Pöördume Teie poole kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise taotlusega.

Sügava finants- ja majanduskriisi puhkedes ning neile keerulistele protsessidele lahendusi otsides võeti Valitsuse ja Riigikogu tasandil olukorrale reageerides vastu erakordseid otsuseid, mis puudutasid ja mõjutasid olulisel määral paljusid eluvaldkondi, sealhulgas kohalikke omavalitsusi ning nende tegevustingimusi. 2009. aasta riigieelarve ning riigi 2009. aasta lisaeelarve protsessis langetatud poliitiliste otsustega muudeti põhimõtteliselt mitmeid olulisi õiguslikke regulatsioone, mille tulemusel vähendati kohalike omavalitsustele eelarvesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa, suurendades kohalike omavalitsuste tulubaasi arvel riigieelarve tulusid; vähendati kohalike omavalitsuste eelarvetulude ühtlustamise vahendeid; vähendati eraldisi kohalike omavalitsuste eelarvetele teehoiu, hariduse, laste päevahoiu, kultuurielu ja muudes valdkondades; seati kohalikule omavalitsusele, kui avaliku sektori ühele osapoolele, täiendavad laenupiirangud.

Vahepealsel ajal on omavalitsusliidud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu vahelise eelarveläbirääkimiste protsessis, kohtumistel ministritega, riigikogu komisjonidega ja Riigikogu fraktsioonidega  korduvalt pöördunud taotlusega omavalitsussüsteemile rakendatud administratiivsetest tulubaasi kärbetest loobumiseks ja tulubaasi taastamiseks. Oleme jätkuvalt seisukohal, et kohalike omavalitsuste eelarveautonoomia põhimõtted ja tulud peavad olema ka majanduslanguse perioodil kaitstud ning kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpeotsused oleksid olnud välditavad. Seda enam on asjakohane tulubaasi taastamise küsimustele konstruktiivselt läheneda majanduskriisist väljumise perioodil.

Muidugi on võimalik nende küsimuste lahendamine lükata määramatusse tulevikku, kuid kindlasti ei aita kohaliku omavalitsuse kui avaliku sektori kohapealset elu korraldava lüli kahekümneprotsendiline tulubaasi langus kuidagi kaasa kohaliku elu arenguväljavaadete paranemisele või majanduse taastumisele.

Linnade ja valdade praegust tulubaasi 21%-st langust (fail lisatud), mida on võimendatud omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu osa vähendamisega 11,93%-lt 11,4%-le, võib pidada äärmuslikuks. Tulubaasi vähenemise olukorda enam kui viiendiku võrra ei ole tulnud lahendada ühelgi teisel avaliku sektori lülil. Tulenevalt Eesti maksusüsteemi eripärast, kus kohalike maksude reaalne osakaal on vahemikus 1-2%, ei oma kohalikud omavalitsused ka arvestatavat praktilist võimalust kriisis võimendatud maksulaekumiste vähenemist amortiseerida.

Majanduslangusega seotud tulubaasi vähenemine ja vähendamine (üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemine 2009. aastal –1 567 milj kr, sealhulgas –278 milj kr administratiivne kärbe linnadele ja valdadele laekuva tulumaksuosa vähendamisest 11,93%-lt 11,4%-le;
2010. aastal jätkuv vähenemine täiendavalt –620 milj kr, sealhulgas –430 milj kr administratiivne kärbe ning lisaks tulude ühtlustamise vahendite vähendamine –300 miljonit krooni aastas) on kohalike omavalitsuste potentsiaali ja positsioone kriisist väljumiseks väga tõsiselt pärssinud. Riigieelarve tulude toetamine kohaliku omavalitsuse tulubaasi arvel võis olla ühe mõeldava variandina ahvatlev küll kriisi sisenemise perioodil, kuid tulubaasi kärpe venitamine kriisist väljumise perioodi ei ole mõistetav. Kohapealse elukorralduse igapäevase toimimise ja arendamise vahendite hulgast viiakse kärpeotsuste jätkudes täiendavalt välja üle 700 milj krooni aastas.

Tulenevalt eeltoodust esitame veelkordselt omapoolsed ettepanekud ja taotlused 2011. aasta kohalike omavalitsuste tulubaasi osas:
   1.    taastada üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalike omavalitsuste eelarvesse
          laekuv osa tasemel 11,93%;
   2.    taastada kohalike omavalitsuste tulubaasi ühtlustamise vahendid tasemel 1,43
          miljardit krooni.

Samuti palume kohalike teede hoiuks kavandada 2011. aasta riigieelarves vahendid vähemalt 10% tasemel teehoiu rahastamiseks riigieelarves kavandatud kütuseaktsiisi laekumisest. Vahendite praeguse jaotuse proportsioonid, 5% kohalikele teedele ja 95% riigiteedele, ei ole adekvaatne (meie kiri: 01.04.2010 nr 1-7/51).

Üksikasjalikud ettepanekud ja taotlused on omavalitsusliitude poolt esitatud iga-aastaste eelarveläbirääkimiste käigus ning kajastuvad eelarveläbirääkimiste esimeses (http://portaal.ell.ee/15235) ja teises vaheprotokollis (http://portaal.ell.ee/15311), mis allkirjastati vastavalt 18.05.2010 ja 01.07.2010.

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli arutamiseks koguneb üldkogu 17.09.2010.

Lugupidamisega


(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast
Tegevdirektor

+372 56 473 498


07.09.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit