Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


08.07.2010 Uudiskiri 3/10
Print

1. Teine vaheprotokoll allkirjastatud
2. Riigi funktsioonide kaardistamine
3. BSSSC konverents oktoobris
4. EL regionaalpoliitika suurüritus taas oktoobris
5. Linnade Liit 90
6. Linnade ja valdade terviseprofiilid  
7. Eesti inimvara raport   
8. Eesti koolide haldamise infosüsteem
9. KOV arutelu Riigikogus 23. sept.
 
 
1. Teine vaheprotokoll allkirjastatud

1. juulil toimus Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni üldkogu koosolek kus  
arutelu teemaks oli 2011. aasta eelarveläbirääkimiste II vaheprotokoll. Praeguseks hetkeks  
on fikseeritud kõigis kuues töörühmas omavalitsuste poolt tõstatatud küsimused ning  
ministeeriumite sisendid 2011. aasta riigieelarve üle peetavateks läbirääkimisteks.  

Omavalitsuste põhiküsimus on tulubaasi taastamine ning tulenevalt uuest Põhikooli-  
ja gümnaasiumiseadusest uute õppekavade rakendamise kulude katmine.  
Läbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu valmistatakse ette septembri algul kui on ülevaade  
sügisesest majandusprognoosist.  

2. Riigi funktsioonide kaardistamine
 
Siseministeeriumi kodulehel on näha kirjavahetus ministeeriumitega KOV ülesannete piiritlemist
puudutava Riigikohtu lahendi osas: http://www.siseministeerium.ee/rk_lahend
 
3. BSSSC konverents oktoobris
 
BSSSC sekretariaat koos töös EMOLi ja ELLiga kutsuvad teid  
osalema 18. iga-aastasel BSSSC konverentsil Tallinnas, mis  
toimub 12.-14.oktoobril 2010.

Konverentsi teemaks on "Regioonide kvalifikatsioon tulevikuks - EL  
Läänemere Strateegia rakendamine" .  
 
Lisaks toimub BSSSC Noorte Üritus ning Project Idea Café.

Ürituse programm ja registreerimisinfo:
http://www.bsssc.eu/?show=article&group=46&language=EST   
 
*  Euroopa Komisjon organiseerib kohe peale BSSSC konverentsi esimese iga-aastase  
    foorumi "EL Strateegia Läänemere regiooni jaoks". Täpsem informatsioon ja registreerimine
    http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm

4. EL regionaalpoliitika suurüritus oktoobris

  Open Days nimeline üritus , millest on aastate jooksul  
  kujunenud Euroopa Liidu regioaalpoliitika suurüritus, toimub  
  sel aastal Brüsselis 4.-7. oktoobrini. Taas on toimumas arvukalt  
  seminare ja mõttevahetusi EL regionaalpoliitikaga seotud teemadel.

  Selle aasta põhiteema on „2020. aasta eesmärk: konkurentsivõime,  
  koostöö ja ühtekuuluvus kõikide piirkondade jaoks” ning  
  keskendutakse kolmele alateemale:
 
- konkurentsivõime,
- koostöö   
- ühtekuuluvus.
 
Üriutsel osalevad esinejatena ka Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindus (ühenduses
Creative and Inclusive Economic Growth Network) ning Tallinna linn (ühenduses Baltic Sea Group).
 
Üritusele registreerimine algas 5. juulil. Huvilised peavad end kiiresti registreerima, sest  
huvitavad seminarid täituvad kiiresti. Samuti tuleb huvi korral endale kiiresti broneerida 
hotell Brüsselis, sest see üritus toob Brüsselisse tuhandeid ööbijaid.

Lisainfo (programm ja registreerimine): http://www.opendays.europa.eu/
 
5. Eesti Linnade Liit 90

 ELL 90.a juubelit tähistame 23. septembril 2010. a. piduliku koosviibimisega Hobuveskis  
(Lai tn 47, Tallinn) kell 14:00-18:30. Kell 19:00 on võimalus külastada Linnateatri etendust  
“Homme näeme” (Linnateatri Taevalava, Lai tn 23).

Kutsed saadetakse välja augusti lõpus-septembri alguses.  
 
6. Linnade ja valdade terviseprofiilid

Käesolevaks ajaks on valminud rohkem kui 40 linna ja valla terviseprofiilid (TP).  TP on
strateegilised arengudokument, milles sisalduv analüüs abistab otsusetegijaid
tervisetemaatika paremal mõistmisel ja kohaliku arengu kavandamisel,
võimaldab suurendada valdkondade- ja asutustevahelist koostööd tervise
tagamisel.  

Lingid linnade ja valdade ning maakondade terviseprofiilidele:
http://www.terviseinfo.ee/web/?id=2736  
Vt ka „Juhendmaterjal „Kohaliku omavalitsuse terviseprofiili koostamine. Juhised.“
http://www.terviseinfo.ee/web/?id=1543

Eelteade: Käesoleva aasta oktoobris avatakse Euroopa Sotsiaalfondi avatud  
taotlusvoor „Tervislikke valikuid toetavad meetmed“ mahuga 10 miljonit krooni.  
Toetuse saamise sihtgrupiks on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused.  
Osalemine eeldab lähtumist linna/valla terviseprofiilis tuvastatud probleemidest  
ja nende põhjal planeeritud tegevustest. Taotlus peab arvestama meetme "Pikk ja
kvaliteetne tööelu" üldeesmärki - tööhõive suurenemine ja tööelu
kvaliteedi parandamine.

Eesti rahvuslik tervislike linnade võrgustik loodi 2002. a ja võrgustiku
asutajaliikmeteks olid Elva, Haapsalu, Jõhvi, Kallaste, Keila, Kuressaare,
Paide, Paldiski, Põltsamaa, Pärnu, Türi ja Võru linn ning Otepää vald.  
Kuressaare ja Pärnu linn kuuluvad ülemaailmsesse võrgustikku juba
1998. aastast alates.

Vaata ka ELL viimasel volikogul tehtud ettekannet linnade terviseprofiilidest

7. Eesti inimvara raport  

Valmimas on esimene Eesti inimvara raport „Eesti inimvara raport  võtmeprobleemid ja  
lahendused 2010."
Säästva Arengu Komisjoni poolt valitud raportöörina tõstatab Eesti Koostöö Kogu autorite  
kollektiivi poolt koostatud ja Garri Raagmaa poolt toimetatud raportis inimvara teema kui  
ühe Eesti pikaajalise arengu võtmeküsimuse. Inimvara hõlmab endas lisaks füüsilisele  
rahvastikule ka inimeste tervist, oskusi ja töövõimet koos realiseerumisvõimalustega ning  
sidusust ja kultuurilist ühtsust.  

Rohkem teavet: http://www.kogu.ee/

8. Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS)

Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötanud Eesti koolide haldamise infosüsteemi, mille  
eelised muu hulgas:

- Haridusasutustele tasuta
- Tsentraalne arendamine ja sellest tulenev õiguskindlus (ATS, IKS jt)
- Haridusasutus on liidestatud x-teega ise turvaserverit ja adapterserverit omamata
- KOV-il puudub vajadus täiendavate tasuliste litsentside järele dokumendihalduse korraldamiseks

Kui KOV soovib seda kasutusele võtta, tuleb kirjutada kis@hm.ee

Vaata ka viimasel ELL volikogul tehtud ettekannet EKIS-ist.

9. KOV arutelu Riigikogus 23. sept.

23. septembris toimub Riigikogus riigi ja omavalitsuste partnerluse arutelu riiklikult tähtsa
küsimusena.  
 
-  -  -  -

Uudislistiga liituda saab aadressil: ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee, listist lahkumiseks
saatke kiri: ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee. Probleemide puhul võite ka kirjutada otse:
kaimo@ell.ee. Vanu uudiskirju saab lugeda aadressilt: http://portaal.ell.ee/3777

08.07.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit