Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > Regioonide Komitee


Kohalikel omavalitsuste on oluline roll tuleviku Euroopa energiamajanduses.
Print
29.06.2010
Transport, elamud, avalikud hooned, avalike kohtade valgustus, samuti teatud energialiikude tootmine, muundamine, transport, ladustamine ja jäätmekäitlus kuuluvad  kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusse. Selles mõttes avaldab igasugune ELi tasandil vastu võetud üldine energiapoliitika tõenäoliselt mõju nende küsimuste käsitlemisele kohalikul tasandil.


PRESSITEADE

Kohalikel omavalitsuste on oluline roll  tuleviku  Euroopa energiamajanduses.

Täna  ja eile  arutas EL Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) muu hulgas töödokumendina  euroopa „UUE ENERGIA TEGEVUSKAVA”


Euroopa Komisjoni poolt Euroopa energiastrateegias ajavahemikuks 2011–2020 esile toodud peamised prioriteedid energiamajanduse valdkonnas on  -  kaasaegsete integreeritud tarnevõrkude loomine energia eri vormide jaoks, säästva energiasüsteemi loomine 2050. aastaks, juhtiv roll tehnoloogiliste uuenduste alal, tugeva ja kooskõlastatud ELi-välise energiapoliitika loomine ja ELi kodanike kaitse.

Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on kavandatud plaanide elluviimisel oluline roll: nad vastutavad arvukate plaanemistegevuste, lubade andmise, investeerimise, hangete, tootmise ja tarbimisega seotud tegevuste eest.

Transport, elamud, avalikud hooned, avalike kohtade valgustus, samuti teatud energialiikude tootmine, muundamine, transport, ladustamine ja jäätmekäitlus kuuluvad  kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusse. Selles mõttes avaldab igasugune ELi tasandil vastu võetud üldine energiapoliitika tõenäoliselt mõju nende küsimuste käsitlemisele kohalikul tasandil.

Kuidas võtavad Euroopa Komisjoni ettepanekuid vastu kohalikud ja piirkondlikud esindajad ?  Seda arutasid Euroopa omavalitsute esindajad ühiselt  EL regioonide komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon komisjoni koosolekul.

Arutelud keerlesid selle ümber ,et  piirkondade vahel  Euroopas on suured erinevused, et kavandatavad poliitikad võivad teatud süsteeme, sektoreid ja piirkondi eriti palju puudutada ja et meetmete rakenduse ja kohandamise võimalused, mis varieeruvad sektorite ja piirkondade kaupa, on tihedalt seotud olemasoleva energiasüsteemi ja sotsiaalmajandusliku arengu arenguga.

Kuigi kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on energia- ja keskkonnaalaste strateegiate elluviimisel oluline roll, võivad nende tegevust piirata ja takistada mitmed tegurid: eelarvepiirangud, puudulikud pädevused, õiguslikust raamistikust tulenevad piirangud või avaliku teabe puudumine. Kuidas neid takistusi ületada? Kas piirkondadele eeskirjade kohaldamiseks eraldatud vahendid on piisavad ja korralikult jaotatud? Kas kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on piisavalt manööverdamisruumi, et neid eeskirju sidusalt ja paindlikult rakendada? Kas on võimalik ja/või soovitav suurendada kohalike omavalitsuste rolli teatud valdkondades nagu energiatootmise meetodite, tarnekanalite, ladustamiskohtade ja jäätmekäitluse määratlemisel? Diskussionid  komisjonis on elavad, küsimusi on palju ja üheskoos otsitakse neile vastuseid,

 
Andres Jaadla
Rakvere Linnavolikogu aseesimees
EL Regioonide Komitee ENVE komisjoni liige

 


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit