Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)


Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine
Print

Allpool lingid e-õiguse andmebaasi eelnõude juurde, mille kohta Eesti Linnade Liit on esitanud märkused (need on leitavad eelnõuga seotud lehekülje alajaotusest, millel on kirje "Eelnõuga seotud kooskõlastused"). Märkuste koostamisse panustavad kõik ELL liikmesomavalitsused.


03.09: Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu

30.08: Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse tervise edendamisele ja päevakavale

30.08: Sotsiaalministri 23.11.1999. a määruse nr 70 muutmine

23.08: Koolitöötajate miinimumkoosseis

19.08: Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2010. a määruse nr 23 „„2010. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

06.08: Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

04.08: "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm" eelnõu

20.07: Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

09.07: „Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määruse nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord“ muutmine

09.07: Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ muutmine

02.07: Keskkonnaministri määruse „Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ tingimused“ muutmine

25.06: Veeseaduse ja ehitusseaduse muutmise seadus

25.06: Ruumiandmete seaduse eelnõu

21.06: Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 muutmise seaduse eelnõu

04.06: Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2010. a määruse nr 23 „„2010. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

04.06: Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

13.05: Koolieelse lasteasutuse nõuete muutmine

11.05: Regionaalministri määruse „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord“ eelnõu

11.05: Vabariigi Valitsuse määruse „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele“ eelnõu

10.05: 14.aprilli 2004.a määruse nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“ muutmise eelnõu

26.04: Piirangute kehtestamine isikute mobiliseerimisele

31.03: Muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

26.03: Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal

24.03: Konfiskeeritud võltsitud kauba tasuta kasutamiseks üleandmise kord

09.03: Siseministri määruse „Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend“ eelnõu

09.03: Vabariigi Valitsuse määruse „Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele ning hädaolukorda lahendavate asutuste ja isikute teabevahetuse korraldus“ eelnõu

09.03: Siseministri määruse „Toimepidevuse plaani koostamise juhend“ eelnõu

25.02: Kultuuriministeeriumi hallatavate riigiasutuste ümberkorraldamine

12.02: Regionaalministri määruse "Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord ja perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm" eelnõu

11.02: VV määruse "STAR-i asutamine ja selle pidamise põhimäärus"

04.02: „2010. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

03.02: Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

22.01: Kalmistuseaduse eelnõu

14.01: Teede- ja sideministri määruste muutmine

06.01: Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmise eelnõu

07.09.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit