Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


01.04.2010 ELL ja EMOL kiri Vabariigi Valitsusele / Taotlus kohalike teede hoiu täiendavaks rahastamiseks
Print
              

Vabariigi Valitsus                            01.04.2010 nr 1-7/51Taotlus kohalike teede hoiu
täiendavaks rahastamiseks


Vabariigi Valitsuse ja Üleriigiliste Omavalitsusliitude Koostöökogu vahelistel läbirääkimistel 2010. aasta eelarvete üle jäid omavalitsuste  esindajad eriarvamusele teehoiuks kavandatava
toetuse mahu osas, kinnitades, et mitmekordselt vähendatud  teehoiu vahenditega ei ole omavalitsusüksused võimelised kindlustama teede korrashoidu.  2009-2010 aasta  erakordsed lumeolud panid kohalikud omavalitsused väga raskesse olukorda, kuna vahendid teede korrashoiuks ei kata minimaalset hädavajadust.

Kohalike teede hoiuks on riigieelarve vahendeid kohalikele omavalitsustele eraldatud 2005. aastaks 148,5 mln krooni, 2006. aastaks 265 mln krooni, 2007. aastaks 433 mln krooni ning 2008. aastaks 670 mln krooni.  Riigieelarvest kohalike teede hoiuks eraldatava toetuse mahtu vähendati oluliselt juba 2009. aastal – 2008. aastaga võrreldes jäi alles alla kolmandiku ehk 178 mln krooni. Ka aastaks 2010 on kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite suurus 178 miljonit krooni, mis on ligikaudu 5% mootorkütuseaktsiisist teehoiuks eraldatavate vahendite mahust ja millest ei piisa isegi kohalike teede talihoolduseks.

Kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud on seisukohal, et kohalike teede korrashoiuks ning remondiks hädavajalike vahendite maht peab olema oluliselt suurem. Omavalitsusliitude poolne taotlus on, et järkjärgult tuleks kohalike teede hoiuks arvestatavate vahendite maht viia 30%-ni mootorkütuseaktsiisist laekuvate vahendite mahust. Vahendite praeguse jaotuse proportsioonid: 5% kohalikele teedele ja 95% riigiteedele ei ole adekvaatne. Teede olemit võrreldes, kus riigimaanteede maht on 16 500 km, kohalikud maanteed 17 500 km ja tänavad  4 300 km, on kohalike omavalitsuste poolt korraldatava  teede talvise hoolduse, sealhulgas lumetõrjetööde, kilomeetrite maht veerandi võrra suurem kui riigil.

Eesti Maaomavalitsuste Liit kogus valdadelt ja linnadelt kassapõhiseid andmed 2010. aasta kahe esimese kuu jooksul talviseks teehooleks tehtud kulude osas ning tekkepõhiseid kulusid seisuga 15.03.2010. Kokku saadi operatiivne ülevaade 163 valla ja linna kohta.

Kohalike omavalitsuste kuuaruannete andmete põhjal võib väita, et omavalitsusüksuste 2010. aasta kahe esimese kuu kassapõhised kulud teehoiuks on suuremad 2009. aasta võrreldavast kulust üle 47 miljoni krooni. Tekkepõhised summaarsed kulud andmeid esitanud omavalitsusüksustel kokku seisuga 15.03.2010 aga moodustavad üle 83% nendele omavalitsusüksustele riigieelarvest eraldatud teehoiu toetusest. Sealjuures andmed esitanud linnade kulud moodustavad üle 119% ja valdade kulud üle 76%  neile arvestatud teehoiu toetuse mahust. Osades omavalitsusüksustes on olukord eriti kriitiline, sest  arvestuslik kulu võib ületada toetuse mahtu mitu korda. Maakondadest on kõige raskem olukord Pärnumaal, kus tekkepõhised kulud talviseks teehoolduseks moodustavad toetusest üle 139%, Põlvamaal üle 110% ja Jõgevamaal üle 93%. Üle poole aastaks riigieelarvest eraldatud vahenditest on tekkepõhise arvestuse kohaselt tulnud kasutada 13 maakonnal.

Kuna arvestuslikud tekkepõhised kulud ületavad arvestuslikku kahe ja poole kuu toetuse mahtu üle 64 miljoni krooni ning arvesse pole võetud lisanduvaid talihoole kulusid, peame tõdema, et kohalike teede elementaarse sõidetavuse ja avaliku liiniveo tagamiseks, elanike liikumisvõimaluste ja ettevõtluse tegevuse kindlustamiseks, samuti õpilaste kooliveo korraldamiseks, on omavalitsusüksustel käesoleva talve ilmastikust tulenevalt talihoolde vahendeid puudu arvestuslikult üle 70 miljoni krooni.

Lumerohke talv näitas selgelt kätte teehoiu rahastamissüsteemi nõrkuse ning see vajab muutmist. Vastasel korral ei ole meil mõne aja pärast enam teid, kus liikuda.
Lähtudes eeltoodust teevad Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit Vabariigi Valitsusele ettepaneku eraldada kohalike teede korrashoiuks täiendavalt 75 miljonit krooni.  


Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)                    (allkirjastatud digitaalselt)
Ott Kasuri                                              Jüri Võigemast
EMOLi tegevdirektor                            ELL tegevdirektor

08.04.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit