Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2010 Brüssel


18.-22. jaanuar 2010
Print

E-nädalakiri 02/2010

Sisukord:
1.    Läänemere äärsete regionaalsete esinduste võrgustiku (iBSG- Informal Baltic Sea Group)  koosolek 18.01.2010.
2.    Bulgaaria poolt esitatud Euroopa Komisjoni voliniku kandidaat põrus kuulamistel Euroopa Parlamendis.
3.    ELAN võrgustiku koosolek 19.01.2010 Austria esinduses.
4.    Omavalitsuste toetus Haiti maavärinas kannatanutele.
5.    18-21.jaanuarini toimus Euroopa Parlamendi täiskogu istung.
6.    Muudatusettepanekute väljatöötamine ja esitamine Regioonide Komitee veebruaris toimuvaks täiskogu istungiks.
7.    Arutelud seoses selle aasta oktoobris toimuvate Avatud Päevadega.

1.    Läänemere äärsete regionaalsete esinduste võrgustiku (iBSG- Informal Baltic Sea Group) koosolek 18.01.2010

Koosolek toimus 18.jaanuaril Põhja Soome esinduses Euroopa Liidu juures. Kohtumisel osales ka Tallinna esindaja Allan Alaküla.

Kjell Nybacka Lääne Soome EL esindusest andis ülevaate kohtumisest Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN- http://www.norden.ee/et/meist/pmn.html) esindajaga. PMN on huvitatud koostööst iBSG ´ga, et korraldada üheskoos Brüsselis konverents Läänemere Strateegia teemal. Nemad on omalt poolt valmis katma vastuvõtu kulud ja võrgustiku liikmed peaksid leidma konverentsiks sobilikud ruumid ja katma ruumide üürikulud (arvestuslik kulu ühe regiooni kohta 50 EUR). Esialgsete arvestuste kohaselt oleks kutsutud umbes 140 osalejat. Konverents toimuks aprillis/mais 2010.

Konkreetne ettepanek koos ürituse arvestusliku maksumuse ja teemadega saadetakse võrgustiku liikmetele niipea kui võimalik.

Lisaks planeerib Regioonide Komitee korraldada aprillis seminari makroregioonide teemal, mis hõlmab lisaks Läänemere regioonile ka teisi makroregioone (nagu Doonau regioon). Võimalus on esitada seminaril oma hea praktika näiteid.

Arutati ka Läänemere Strateegia kõrgetasemelise grupi loomisega seonduvat ja regioonide esindatust selles. Otsustati koostada kiri Euroopa Komisjoni Regionaalarengu Peadirektoraadi direktorile Dirk Ahnerile ettepanekuga kaasata kõrgetasemelise grupi töösse ka  regioonide esindajad (põhimõtteliselt nõustuti, et see võiks olla Regioonide Komitee esindaja).

EL Läänemere strateegia kõrgetasemeline grupp moodustatakse märtsis, seniks on Katrin Kivi (katrin.kivi@mfa.ee) eesti poolt nn rahvuslik kontaktpunkt ja esindaja.

Teiste riikide esindajad on järgmised:
DK Peter Munk Jensen, MFA
LV Dainis Garancs, MFA
PL Małgorzata Kałużyńska, Office for the Committee for European integration
SE Erik Kiesow, Prime Minister's office
FI Jari Luoto, MFA

Lisaks arutati kas ja millal korraldada iBSG suvevastuvõtt. Otsustati, et sel aastal toimub see 9.juunil. Vastuvõtule eelneb seminar, kus tutvustatakse 1-2 juba toimivat  projekti ning kutsutakse esinema ka uus regionaalvolinik.

2.    Bulgaaria poolt esitatud Euroopa Komisjoni voliniku kandidaat põrus kuulamistel Euroopa Parlamendis.

Volinik Rumiana Jeleva (rahvusvaheline koostöö, humanitaarabi ja kriisireguleerimine) põrus kuulamistel eelmise nädala teisipäeval euroopa Parlamendis.

EP president Jerzy Buzek ütles, et "demokraatlik protsess toimib" ning et parlament ootab Bulgaarialt nüüd uut volinikukandidaati. Buzeki sõnul peetakse uus kuulamine tõenäoliselt 3. veebruaril, misjärel saab parlament terve komisjoni üle hääletada 9. veebruaril, kaks päeva enne Euroopa Ülemkogu. Küsimuse peale, kas peale Bulgaaria voliniku võib tulla ka teisi uusi kuulamisi, ütles Buzek, et arvestades arutelusid, pole seda hetkel ette näha, kuid parlamendi poliitiliste fraktsioonide juhtide ametlik positsioon kõikide teiste volinikukandidaatide osas tuleb neljapäeva, 21. jaanuari koosolekult. Buzeki pressiteade: pressiteade

Bulgaaria esitas uueks kandidaadiks Kristina Georgieva, kes on Maailmapanga asepresident  ja töötanud Maailmapangas alates 1993 aastast peamiselt keskkonna ja jätkusuutliku arengu küsimustega.
 
3.    ELAN võrgustiku koosolek 19.01.2010 Austria esinduses

Huvitava ettekandega esines Marlies Stubits-Weidinger, kes on Austria keskpanga juhtiv esindaja Austria alalise esinduse EL juures koosseisus. Tema ettekande sisuks oli “Hiljutised finants- ja majanduskriisi arengud Euroopa Liidus”. Tema sõnul oli 2009 aasta III kvartalis näha positiivseid arenguid - majandus jõudis langusest välja ja saavutas +0,4% kasvu. Kõige raskem aeg oli 2009 aasta suvel.

Ta ütles, et jätkuvalt on palju riske ja pole kindel, et 2009 aasta III kvartalis saavutatud kasv jätkub samas tempos. Tulevikku prognoosida on väga keeruline. Samasugused arengutrendid on ka mujal maailmas (Jaapanis, USAs jne). Ettekandja sõnul pole nad kindlad kas kriis  on möödas või mitte. Majandus kasvab, kuid aeglaselt. Tema sõnul on alati finantskriisi ja majanduskriisi vahel teatud ajaline nihe. Mõnes sektoris pole finantskriis veel saabunud. Kuigi investeerimispangad on jälle turul, ei ole nende poolt tehtud investeeringud suunatud reaalmajandusse vaid nendesse sektoritesse, kus on oodata kiiret tulu ja võimalus teenida kasumit.

Ühtne turg ei toimi ja neljast EL vabadusest toimib ainult kapitali vaba liikumine. On reguleeritud euroopa ühtset finantsturgu, kuid majandus ja maksusüsteemid on liikmesriigiti jätkuvalt erinevad, sest suurtel riikidel on oma erihuvid. Puudub selge seos reaalmajanduse ja finantssektori vahel. Austrias oli näiteks hiljuti üks regionaalne pank pankroti lävel. Pankrott hoiti ära, sest see oleks avaldanud negatiivset mõju kogu Austri finantssektorile ja  riigi mainele.

Mida euroopa võib teha - mitte palju. Ainuke võimalus on ühine majanduspoliitika, aga selleks ei olda valmis. Komisjoni poolt loodud finantsjärelevalve süsteem on neile pettumust valmistanud. Majanduses oleks vaja läbi viia struktuurseid reforme, ühtlustada tööturge, palga nõude moderniseerimine, eelarvete konsolideerimine, laenude parem tagamine jne.

Probleemid jäätmeveoga Saksamaal. Erajäätmevedajate liit on vaidlustanud Saksamaal kehtiva majapidamisjäätmete kogumise korra, sest see annab munitsipaaljäätmevedajatele monopoolse seisundi (omavalitsus võib, kuid ei pea andma jäätmete kogumise õigust eravedajale). Nende väitel on rikutud konkurentsiseadust. Euroopa Komisjoni konkurentsiamet toetab eravedajaid ja nõuab, et vedaja leidmine peaks alati toimuma läbi avaliku konkurentsi. 

Samasugused probleemid on ka teistes põhjamaades, kus jäätmete kogumine on jätkuvalt munitsipaalettevõtete käes. Kohal oli ka munitsipaalomandis olevate jäätmeettevõtete liidu esindaja (Municipal Waste Europe), kelle liikmete hulka kuuluvad Saksamaa, Belgia, Taani, Soome, Islandi, Itaalia, Hollandi, Norra ja Rootsi munitsipaalettevõtted. Küsimus on - kas teenuse osutamise leidmiseks peab korraldama konkurssi või mitte? Saatsin neile lingi ka meie jäätmeseaduse tõlkele.

Loomulikult oli kõne all ka Euroopa Komisjoni volinike kandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendis. Paluti kõigis, kes tegid omale märkmeid kuulamistest, laadida need üles CEMR kodulehele.

Euroopa Parlamendis on loodud 3 intergruppi, mille teemad on seotud omavalitsustega - need on vesi, avalikud teenused ja linnalised küsimused, kus CEMR on osa võtnud. Sellel nädalal saatis CEMR välja viimase täiendatud versiooni oma seisukohtadest avalike hangetega seoses.

Lisaks räägiti veel Hispaania kui eesistujamaa poolt Barcelonas 22-24 veebruaril toimuvast kohalike omavalitsuste tippkohtumisest  (European Summit of Local Governments). Ametlikku kutset sellel tippkohtumisel osalemiseks pole veel ükski liit ega ka CEMR saanud. CEMR sai sellest üritusest teada kaudseid kanaleid pidi ja eeldatavasti osaleb seal CEMR peasekretär. Ilmselt on kutse saadetud liikmesriikide vastavate ministeeriumidele ja suurtele regioonidele (programm lisatud). Teadaolevalt ei ole programmis toodud esinejad oma osalemist veel kinnitanud. Hispaania eesistumise ajal toimuvatest üritustest saab ülevaate järgnevalt lingilt: http://www.eu2010.es/en/agenda/index.html

Kohtumisel anti ülevaade ka Regioonide Komitees toimuvast. Ülevaade uutest komisjonidest ja moodustatud ad hoc komisjonist on eelmises aruandes. Täiskogu istung toimub 9-10 veebruaril 2010, millel järgnevad komisjonide avaistungid 11.veebrauril järgmise ajakavaga:

Kell 9.00    
Loodusvarade komisjon JDE 52
Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon JDE 62

Kell 10:30 
Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon JDE 52    
Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjon JDE 62

Kell 12.00    
Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon JDE 52 
Haridus-, noorsoo-, kultuuri-, ja teaduskomisjon JDE 62

Järgmine ELAN võrgustiku koosolek toimub 2.veebruaril. Koht ja korraldaja täpsustakse.

4.    Omavalitsuste toetus Haiti maavärinas kannatanutele.

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) hakkab koguma andmeid selle kohta kuidas Haiti maavärina ohvreid on omavalitsuste poolt toetatud. Liitudel palutakse anda informatsiooni selle kohta mida konkreetselt on tehtud (loodud fond, korraldatud omavalitsuste poolset abi jne.) Mõnest reast piisab täiesti. Andmed kajastatakse CEMR kodulehel.

5.    18-21.jaanuarini toimus Euroopa Parlamendi täiskogu istung

Peamised teemad:

Volinikukandidaatide kuulamised jätkusid Strasbourgis

Antonio Tajani (tööstus ja ettevõtlus) ja Maro¨ ¦efčoviči (institutsioonidevahelised suhted ja haldusküsimused) kuulamised toimusid esmaspäeva õhtul. Teisipäeva hommikul olid Cecilia Malmströmi (siseasjad) ja Maria Damanaki (merendus ja kalandus) kuulamised.

Tööstuse ja ettevõtluse voliniku kandidaat Antonio Tajani märkis oma prioriteedina uut tööstuspoliitikat ELi 2020. aasta strateegia raames, mille eesmärk on saavutada senisest keskkonnasäästlikum ja sotsiaalselt solidaarne majanduskasv.

Itaallasest Tajani nimetas keskkonna ja tööstuse koostööd "mõlemale poolele sobivaks abieluks" ning tema sõnul taastab see ELi konkurentsivõimelisuse ja jätkusuutliku majanduskasvu. "Kliimamuutuse vastane võitlus on eetiline ja majanduslik ülesanne," ütles ta.
Samuti tõi Tajani välja, et väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) jaoks on vaja eraldi tegevuskava "Small business act", et ära hoida veelgi suuremat kriisi. Selleks on vaja 30 miljardit eurot.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste voliniku kandidaat Maro¨ ¦efčoviči sõnul on tema prioriteediks Lissaboni strateegia jõustumine, ELi välisteenistuse kiire loomine, ELi institutsioonide vaheline parem koostöö ning suurem läbipaistvus.

Kuna Lissaboni leping ütleb, et kodanikud saavad uue õiguse ühe miljoni allkirja kogumisel algatada uusi õigusloome ettepanekuid, pidas ¦efčovič vajalikuks, et komisjon esitab oma esialgse plaani selleks kevadeks, lootusega, et inimesed saavad võimalust kasutada enne 2010. aasta detsembrit.

Samuti küsiti ¦efčovičilt Strasbourgist kui EP ühest töökohast loobumise kohta, millele ta vastas, et Euroopa Komisjon on ELi lepingute kaitsja ning täna ütlevad lepingud, et Strasbourg on üks EP töökohti.

Üks küsimus puudutas ka volinikukandidaadi viis aastat tagasi tehtud avaldust, et "romid ekspluateerivad Slovakkia sotsiaalsüsteemi". ¦efčovič ütles, et ta ei mäleta täpset tsitaati ja et see on kontekstist välja võetud. "Ma ei soovinud sellega kedagi solvata. Ja kui ma seda tegin, ma kahetsen seda." Seejärel rääkis ta oma tööst romide küsimuses.

Hispaania esitleb parlamendis eesistumise programmi

Hispaania peaminister José Luis Rodríguez Zapatero esitles kolmapäeva hommikul parlamendile oma riigi eesistumise programmi. Kui varem oli Hispaania esimeseks prioriteediks  Lissaboni lepingu rakendamine, siis nüüd ütles Hispaania peaminister, et prioriteet number üks on kriisist väljumine. Lisaks ELi energiasõltuvuse vähendamisele, liikmesriikidevahelise e-kaubanduse edendamisele, elektriautotööstuse arendamisele ning ülikoolide kvaliteedi tõstmisele on eesistumise prioriteetideks ELi kodanikele lähedamale toomine ning koduvägivalla vastane võitlus.  Fraktsioonide esimehed olid rahul, et majanduskriisist väljumine on prioriteediks, ent ei nõustunud alati valitud meetmetega.
Peaminister lubas samuti pöörata suurt tähelepanu Haiti abistamisele.

Haiti maavärin


Neljapäeval arutavad saadikud traagilist olukorda Haitis pärast purustavat maavärinat. President Buzek on juba teinud üleskutse, et Euroopa eraldaks hädaabi nii kiiresti kui võimalik. Buzek teeb Haiti kohta samuti avalduse esmaspäeval täiskogu osaistungjärku avades. Abiorganisatsioonid hindavad Haiti maavärina tagajärgede likvideerimise vajaminevaks abirahaks vähemalt 562 miljonit USA dollarit.

Lisateave :
Humanitaarabi lühiülevaade (Euroopa Komisjon)
Euroopa Komisjoni veebikülg Haiti maavärina kohta
Louis Michel
OCHA

Olukord Jeemenis
Praegune poliitiline, majanduslik ning julgeolekuolukord selles Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia ristteel asuvas riigis on päevakorras teisipäeva pärastlõunal, mil komisjon ja nõukogu teevad vastava avalduse. Jeemenit on hiljuti hakatud pidama Al-Qaida võitlejate võimalikuks koolituskeskuseks.

Uue Euroopa Ombudsmani valimine
Täiskogu salajasel hääletusel tegid Euroopa Parlamendi liikmed valiku kolme isiku hulgast: kandidaatideks olid itaallane Vittorio Bottoli, kreeklane Nikiforos Diamandouros ja belglane Pierre-Yves Monette.

Parlamendiliikmed valisid Euroopa ombudsmaniks taaskord kreeklase Nikiforos Diamandourose, kes jääb seda ametikohta täitma kuni 2014. aastani. Diamandouros on olnud Euroopa ombudsman alates 2003. aastast.

Türgi demokratiseerimisprotsess
Nõukogu ja komisjon teevad avalduse Türgi demokratiseerimisprotsessi kohta pärast seda, kui Türgi konstitutsioonikohus kuulutas eelmise aasta detsembris kurdimeelse Demokraatliku Ühiskonna Partei (DTP) ebaseaduslikuks. DTP, millel on Türgi parlamendis 21 saadikukohta, keelustati väidetavate sidemete tõttu Kurdistani Töölisparteiga.

Olukord Iraanis
19. jaanuari istungil arutasid saadikud ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoniga olukorda Iraanis. Inimõiguste rikkumine, tänavavägivald, meelavalduste mahasurumine, Iraani tuumaprogramm olid peamised teemad. Kuidas suhelda edasi ja aidata kaasa probleemide lahendamisele riigis? Euroopa Parlament hääletab Iraani-teemalise resolutsiooni üle veebruaris.

Kopenhaageni kliimamuutuste tippkohtumise tulemus
Saadikud väljendasid suurt pettumust, kui arutasid kolmapäevasel istungil Kopenhaageni kliimakonverentsi delegaatide suutmatust sõlmida siduvate eesmärkidega ambitsioonikas kliimaleping. EP delegatsiooni koosseisus Kopenhaagenis kohal viibinud saadikud tunnistasid istungil, et ELil on vaja uut kliimastrateegiat, mis aitaks tulemuseni viia aasta lõpus toimuvaks uueks konverentsiks Mehhikos. Loe lähemalt: pressiteade

6.    Muudatusettepanekute väljatöötamine ja esitamine Regioonide Komitee veebruaris toimuvaks täiskogu istungiks

Regioonide Komitee 9-10 veebruarini toimuval täiskogu istungil on kavas vastu võtta järgmised arvamused:

Kooskõlastatud ja jätkusuutlikud vastused väljakutsetele Euroopa autotööstuses ja selle piirkondliku seose tugevdamine (omaalgatuslik arvamus )- lihtmenetlus. CdR 211/2009 rév. 2 – ECOS-IV-036,    Raportöör: Jean-Yves Le Drian (Bretagne’i piirkondliku volikogu esimees, FR/PES)

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta (2011)- lihtmenetlus. Ettepanek: nõukogu otsus, COM(2009) 254 final – 2009/0072 (CNS),    CdR 273/2009 rév. 1 – ECOS-IV-039, Raportöör: Declan McDonnell (Galway linnavolikogu liige ja. Iirimaa läänepiirkonna omavalitsuse liige, IE/ALDE)     

Majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne. Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile, COM(2009) 295 final,CdR 209/2009 rév. 2 – COTER-IV-027,    Raportöör: Flo Clucas (Liverpooli linnavolikogu liige, R-U/ALDE)

Põllumajandustoodete kvaliteet. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2009) 234 final, CdR 315/2009 rév. Raportöör: Pedro Sanz Alonso (La Rioja autonoomse piirkonna president, ES-EPP)     

Abi parem suunamine ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade põllumajandustootjatele. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ,COM(2009) 161 final, CdR 314/2009 rév. 1 – DEVE-IV-046. Raportöör: Luis Durnwalder (Bolzano autonoomse provintsi maavalitsuse esimees, IT/EPP)

Säästva arengu toetamine: ausa kaubanduse ja valitsusväliste organisatsioonide kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavade roll. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ,COM(2009) 215 final, CdR 214/2009 rév. 1 – RELEX-IV-026. Raportöör: Kerstin Kiessler (Riiginõunik, Bremeni liidumaa valitsuse liige, Vaba Hansalinna Bremeni föderaalasjade volinik, DE/PES)     

Uuendatud Euroopa strateegia „Investeerimine noortesse”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ,COM(2009) 200 final, CdR 97/2009 rév. 2 – EDUC-IV-038. Raportöör: Anton Rombouts (s-Hertogenboschi linnapea, NL/EPP)

Kirjaoskamatuse likvideerimine. Ambitsioonikas Euroopa strateegia tõrjutuse vältimiseks ja isikliku eneseteostuse soodustamiseks (omaalgatuslik arvamus),CdR 193/2009 rév. 2 – EDUC-IV-042,    Raportöör: Mireille Lacombe (Puy-Dome departemangu peanõunik, FR/PES)

Roheline raamat – Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas (lihtmenetlus) Roheline raamat, COM(2009) 329,    CdR 246/2009 rév. 1 – EDUC-IV-043, Raportöör: Ursula Männle (Baieri liidumaa maapäeva liige, DE/EPP)

Asjade internet ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine - lihtmenetlus. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. COM(2009) 278 final, COM(2009) 212 final, CdR 247/2009 rév. 1 – EDUC-IV- 044. Raportöör: Dumitru Enache (Stejaru linnapea, RO/EPP)

Regioonide Komitee liikme Uno Silbergi poolt oli ettevalmistatud muudatusettepanekud täiskogul arutluse alla tulevate raportite kohta. Mina omalt poolt täiendasin ettevalmistatud muudatusettepanekuid järgmiste arvamuste osas:

1.    Säästva arengu toetamine: ausa kaubanduse ja valitsusväliste organisatsioonide kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavade roll- RELEX-IV-026, kus täiendasin muudatusettepanekuid vastavalt Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) poolt välja töötatud seisukohtadega avalike hangete osas (ettepanekud 1 ja 2)

2.    Majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne- COTER-IV-027- lisasin kuus ettepanekut.

Muudatusettepanekud saadeti kõikidele täiskogu liikmetele kommenteerimiseks. Aruandele on lisatud  delegatsiooni nimel täiskogu istungile saadetud parandusettepanekud- kokku viie arvamuse eelnõu kohta.

7.    Arutelud seoses selle aasta oktoobris toimuvate Avatud Päevadega.

Kahjuks ei tulnud meie liikmete poolt etteantud tähtajaks- 20.jaanuariks, ühtegi sooviavaldust osalemaks selle aasta Avatud Päevadel.  Uurisin ka Eesti alalisest esindusest EL juures kas neil on kavas sel aastal Avatud Päevadel kaasa lüüa- vastus oli “ei”.

22. jaanuaril kohtusin oma Läti ja Leedu kolleegidega, et arutada siiski võimalikku osalemist. Läti liidu esindus on saanud kutse Portugali regionaalselt esinduselt osaleda partnerina konglomeraadis “Smart Growth and Well Being” (arukas kasv ja heaolu). See oleks siis teemablokis konkurentsivõime (selle teemalised seminarid  keskenduvad innovatsioonile, piirkondlikule arengule ja rohelisele majanduskasvule ning “Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive” meetme  kasutamisel saavutatud tulemustele). Otsustasime, et pakume Portugali Lissaboni regioonile välja, et kõik kolm Balti riiki oleks huvitatud konglomeraadiga ühinemisest. Sõltuvalt edasistest arengutest ja Portugali Lissaboni regiooni vastusest saame hakata mõtlema võimalike esinejate peale. Loobuda jõuab alati.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

25.01.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit