Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


14.-18. detsember 2009
Print

E-nädalakiri 34/2009

Sisukord:
1. Kokkuvõte koolitusel osalejate tagasisidest.
2. Ettevalmistused 2010 aasta avatud päevadeks on alanud.
3. Kopenhaageni kliimakonverentsi tulemused on olulised Euroopa majandusele.
4. 14.-17. detsembrini toimus Strasbourgis Euroopa parlamendi selle aasta viimane istung.
5. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) avalike hangete töörühma arvamuse eelnõu
6. Regioonide Komitee raportöör soovib kohtuda omavalitsusliitude esindajatega, et arutada võimalikke seiskohti Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus”, osas.
7. Loodud on uus rahastamisvahend “ELENA”.
8. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite laiendatud kontaktrühma kohtumine administratsiooni esindajatega.
9. Euroopa Komisjon tutvustas oma nägemust ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta Brüsselis asuvatele regionaalsetele esindustele.

1. Kokkuvõte koolitusel osalejate tagasisidest

Koolitusel osalejate poolt antud hinnangute põhjal võib väita, et koolituse aeg jäi lühikeseks. Paljude hinnangul oleks programmi pidanud kuuluma ka Euroopa Parlamendi külastus, kuid kindlasti mitte kohtumise arvelt suursaadik Raul Mälguga.

Kohtumisele Raul Mälguga anti osalejate poolt üksmeelselt kõige kõrgem hinnang. Samas peame hindama suursaadiku jõupingutusi grupiga kohtumiseks, sest selle teoks saamine näitas tõeliselt head tahet Mälgu poolt.

Ø Siit küsimus- kas järgmise koolituse korral on osalejad nõus ise katma täiendavalt ühe täiendava päeva kulud?

Ainuke võimalus külastada üleriigiliste omavalitusliitude esindust Brüsselis ja saada ülevaade esinduse tööst oli pühapäeval. See aga tähendas, et programmi ei mahtunud enam kultuuriobjektidega tutvumine ja muuseumide külastus.

Ø Siit küsimus- mis on koolituse prioriteet- kas võimalikult paljusid teemasid kattev koolitusprogramm või tutvumine Brüsseli vaatamisväärsustega?

Koolituse kohta saadud tagasisides sooviti et koolituse järgselt oleks jäänud aega omavaheliseks aruteluks

Ø Siit küsimus- kas see arutelu peab toimuma Brüsselis või üleriigilistes omavalitsusliitudes Eestis?

Ettekandjate leidmine ja tõlke tagamine on Euroopa Komisjoni koolitustega tegeleva osakonna pädevuses. Paljud koolitusel osalejad ei jäänud rahule teatud ettekannete kvaliteediga. Minu hinnangul pingutas Euroopa Komisjon selle nimel, et võimaliku paljud teemad oleks eesti keeles, sest tõlke tagamine on keeruline ja ka kallis. Kui oleksime nõus, et kõik ettekanded on inglise keeles, on ilmselt ka heade ettekandjate leidmine kergem

Ø Siit küsimus- kas koolitusel osalemise eeltingimuseks on inglise keele valdamine?

Samas jäädi koolitusega rahule. Osalejate poolt anti järgmisi hinnanguid:

Ø Hariv, kasulik, vajalik. Ideaalne oleks olnud kohtumine ka Euroopa Parlamendi mõne saadikuga;

Ø Kuna saabusime pühapäeval, oleks võinud programmi mahtuda ka mõne muuseumi külastus. Oleks soovinud külastada ja kohtuda mõne euro-parlamendi saadikuga;

Ø Vajalik, ehk võiks edaspidi koolituse lõpus olla mingi ühine aruteluring, kus tasandatakse saadud teadmiste poolt ja antakse mingi mõtte v ootuste suund liitudele, ehk siis ühisasjade arengule riigis ja tegevusnäited oma vallas/linnas(näit. Rakvere edulood jne);

Ø Vajalik. Osa asju jäi ebaselgeks minu vähese inglise keele oskuse pärast. Ilmselt on see minu probleem, aga võib-olla nii mõnigi sellepärast ei tabanud seost;

Ø Tõlke puudumist mainisid veel mõned osalenud.

Ühine õhtusöök-oleks vajalik kaaluda ka selle otstarbekust. Raske on leida sobiva hinnaklassiga ja mahutavusega kohta. Üks korralik õhtusöök läheks maksma kuskil 60 EUR.

Ø Siit küsimus- kas oleks mõttekam korraldada omavaheline koosistumine õhtul hotellis pärast seda kui igaüks on vastavalt oma soovidele leidnud võimaluse õhtustamiseks?

2. Ettevalmistused 2010 aasta avatud päevadeks on alanud

Eelmise nädala lõpus avaldati võimalikele partneritele ja huvilistele 2010 aasta “OPEN DAYS” (Avatud Päevade) osalemise tingimised, teemad ja toimumise aeg- www.opendays.europa.eu

Kaheksandad  Regioonide ja Linnade Avatud Päevad (OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities ) toimuvad 4-7 oktoobrini 2010 Brüsselis. Koos EL institutsioonidega osalevad 200 euroopa linna ja regiooni kokku sajal seminaril, töötoal, debatil, näitusel. Kokku pakub see üritus võimaluse osaleda 6000 inimesel erinevast liikmesriigist.

2010 aasta Avatud Päevad toimuvad ajal, mil diskussioonide keskmes on Euroopa Liidu strateegia aastaks 2020, uued poliitikad ja uue rahastamisperioodi eelarve ning ühtekuuluvuspoliitika 2013+. Seetõttu on Avatud Päevad eriti olulised demonstreerimaks heade praktikate näiteid regionaalse konkurentsivõime suurendamisel, territoriaalses koostöös ja sotsiaal-majandusliku ühtekuuluvuse saavutamisel ning osalemaks poliitilistes debattides EL institutsioonidega ja teise liikmesriikidega.

Seekordsed põhilised teemad on:
Ø Konkurentsivõime- selle teemalised seminarid  keskenduvad innovatsioonile, piirkondliku arengule ja rohelisele majanduskasvule ning “Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive” meetme  kasutamisel saavutatud tulemustele

Ø Koostöö- peaksid esitatud näited iseloomustama  territoriaalse ja piiriülese koostöö (Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR)) ja “makro-piirkondade” raames toimunud hiljutisi arenguid ning toimuma kogemuste vahetused praktikute vahel

Ø Ühtekuuluvus- selle raames peaksid arutelud määratlema mil määral on  toimunud lähenemine erinevate euroopa piirkondade vahel; mis on territoriaalne ühtekuuluvus; sotsiaalne ühtekuuluvus ja erinevate poliitikate integreeritud lähenemisviisid kohalikul tasandil.

Seega- palun liitudel edastada vastav informatsioon oma liikmetele, et võimalikult varakult määratleda valdkond/valdkonnad kus järgmisel aastal tahame kaasa lüüa. 

Nagu ka sellel aastal on lisaks Brüsseli üritusele vajalik korraldada ka kohalik üritus, mis võib olla seminar, töörühm, konverents, foorum, festival, näitus, meedia üritus, kultuuriüritus, spordiüritus, noorte võistlus, ümarlaud, debatt jne   mingil prioriteetsel teemal nagu ühtekuuluvuspoliitika, kliimamuutused, roheline majandus, piiriülene koostöö või mingil muul Euroopa poliitika teemal.        

Ka seekord on osalemiseks vaja leida omale partnereid- viiest kuni kaheteistkümneni vähemalt neljast erinevast liikmesriigist ning omada esindust Brüsselis.  Iga moodustatud regionaalne ühendus peab organiseerima vähemalt ühe ja mitte rohkem kui kaks sessiooni Brüsselis ajavahemikul 5-7 oktoober 2010.

Regionaalsete ühenduste (konglomeraatide) taotluste esitamise tähtaeg on 22.veebruar 2010!

3. Kopenhaageni kliimakonverentsi tulemused on olulised Euroopa majandusele

11.detsembril  toimunud Euroopa Ülemkogu pressikonverentsil rõhutas Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek vajadust jõuda konkreetsete tulemusteni kliimakonverentsil Kopenhaagenis, sest see on tähtis Euroopa majandusele. Kopenhaageni kokkulepe võib anda vajaliku stiimuli nn uuele säästvale kursile, kiirendades säästvat sotsiaalset arengut ja majanduskasvu, edendades keskkonnasäästlikku tehnoloogiat, taastuvenergiat ja energiatõhusust, vähendades energiatarbimist ning kindlustades uued töökohad ja sotsiaalse ühtekuuluvuse nii arenenud riikides kui ka arengumaades.

President rõhutas vajadust uue Euroopa projekti järele aastaks 2020. "Peame olema vaprad ja riskialtid," ütles ta ning lisas, et "peame näitama julgust ja loomingulisust" erinevates valdkondades. President pani ette ka Euroopa Energiaühenduse idee.

EL eraldab kliimamuutustega toimetulemiseks 7,2 miljardit eurot. Euroopa juhid lubasid eraldada kolme järgmise aasta jooksul kokku 7,2 miljardit eurot, et aidata vaesemaid riike kliimamuutustega toimetulemisel. Nad loodavad saada toetust kokkuleppe sõlmimisele ka Kopenhaageni konverentsil.

Taani pealinnas toimuval ÜRO kliimakonverentsil osalevad läbirääkijad proovivad jõuda kokkuleppele mitte üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise küsimuses, vaid ka selles, kes maksab kinni kliimamuutustega kohanemise projektid arengumaades. 

Jälgige parlamendi delegatsiooni tegevust COP15 konverentsil, klõpsates allolevatele viitadele.
 
Lisateave :
· EP kliimakonverentsi veebileht
· EP soovib Kopenhaagenist tõelist läbimurret
· Presidendi veebikülg

Linnade Liidu büroost osales Kopenhaageni kliimakonverentsil Irja Alakivi. Ettekandega esines konverentsi Kuressaare linnapea Urve Tiidus. Loodan, et nemad annavad põhjaliku ülevaate kohapeal valitsenud meeleoludest ja väga pingelistest läbirääkimistest.

4. 14.-17. detsembrini toimus Strasbourgis Euroopa parlamendi selle aasta viimane istung

14.-17. detsembrini toimus Strasbourgis selle aasta viimane istung, millel traditsiooniliselt anti üle Sahharovi mõttevabaduse auhind, seekord inimõiguste organisatsioonile Memorial. Samuti hääletasid parlamendiliikmed tuleva aasta eelarve üle ning hindasid lõppevat Rootsi eesistumist.

Otsustati reserveerida 2010 aasta eelarves 20 miljonit eurot reservraha Läänemere strateegia jaoks. See summa on mõeldud koordineerimise ja infovahetusega seotud tegevuse katteks.

Selleks, et tagada mikrokrediidi rahastamise toimimine juba 2010. aasta algusest, otsustas parlament eraldada 2010. aasta reservist 25 miljonit eurot. Rahastust saavad taotleda EL liikmesriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad alla 10 töötajaga nn mikroettevõtete loomist. Mikrokrediidi rahastamise toetust eraldatakse Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi kaudu. Uus rahastusmeede luuakse neljaks aastaks ja see peaks käivituma 2010. aasta alguses.
· Istungi olulisemad teemad
· Strasbourgis algas EP selle aasta viimane täiskogu
· Täiendav krediidivõimalus ettevõtluse käivitamiseks
· Euroopa Parlament kinnitas täna 2010.a. eelarve
· Saadikud kiitsid Rootsi eesistumist
· Sahharovi mõttevabaduse auhind anti üle Memorialile
· Saadikud arutavad ELi rolli Afganistanis ja Pakistanis, Valgevenes ja Kongo DVs

5. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) avalike hangete töörühma arvamuse eelnõu

Avalike hangete töörühm, kuhu ELL esindajana kuulub Kaimo Käärmann-Liive arutas esimest versiooni CEMR arvamusest “Reflections on the Trend to use Public Procurement as a Policy Instrument” (arvamus Euroopa Komisjoni erinevate direktoraatide trendi kohta kasutada avalikke hankeid oma sektoraalse  poliitika instrumendina) oma 20.oktoobril 2009 toimunud töörühma koosolekul.

Vahepeal on CEMR sekretariaat dokumenti täiendanud ja palub nüüd liitudel esitada oma täiendusi/ettepanekuid eelnõu kohta 8.jaanuariks 2010. Olukorras, kus Euroopa Parlament hakkab koostama omaalgatuslikku arvamust avalike hangete uute arengute kohta, on CEMR poolt koostatav seisukohavõtt avalike hangete osas just õigeaegne ja aitab kaasa parlamendis selleteemalistele aruteludele. (arvamuse eelnõu lisatud).

6. Regioonide Komitee raportöör soovib kohtuda omavalitsusliitude esindajatega, et arutada võimalikke seiskohti Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus” osas.

Raportöör Mr. Dave WILCOX (UK/PES), DEVE komisjoni liige, soovib kohtuda omavalitsusliitude esindajatega 8. jaanuaril 2010 aastal Regioonide  Komitees (ruum JDE 70), et arutada raporti võimalikku sõnumit Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus” osas.

Komisjon leiab, et ebavõrdsus ELi eri piirkondades elavate inimeste tervises ning sotsiaalselt soodsamas ja ebasoodsamas seisundis olevate ELi kodanike tervises takistab ELi tagamast solidaarsust, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust, inimõiguste järgimist ja võrdseid võimalusi. Seepärast on komisjon otsustanud toetada liikmesriike ja muid huvirühmi kõnealuste probleemide lahendamisel.

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine on oluline ka Euroopa Liidu säästva arengu uuendatud strateegias nimetatud rahvatervisega seotud probleemide lahendamise seisukohalt. Eli üldeesmärgi kohaselt tuleb suurendada majanduskasvu ja sotsiaalset solidaarsust (Lissaboni strateegia eesmärgid) ning selle abil toetatakse eesmärki saavutada inimeste võrdväärsem tervislik seisund. Tööõiguse ning töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna ELi õigusaktidega aidatakse vähendada tööõnnetusi ja kutsehaigusi. ELi keskkonnapoliitika ja ühisepõllumajanduspoliitika raames järgitavate turustrateegiatega toetatakse mitmesuguseid algatusi, mis võivad kaasa aidata tervise parandamisele.

EL annab rahalist abi ühtekuuluvuspoliitika ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kaudu, mida kasutatakse piirkondadevaheliste erinevuste vähendamiseks, investeerides tervisealast ebavõrdsust mõjutavatesse teguritesse, nagu elutingimused, koolitus ja tööhõiveteenused, transport, tehnoloogia, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste infrastruktuur. Olemasolevatest Eli strateegiatest saadavat kasu käsitletakse täiendavalt käesolevale teatisele lisatud mõjuhindamises.

Teatisega saab tutvuda: teatis

7. Loodud on uus rahastamisvahend “ELENA”

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank asutasid 15.detsembril uue tehnilise abi meetme “ELENA” (European Local Energy Assistance), mille eesmärk on toetada regionaalsel ja kohalikul tasandil tehtud investeeringuid taastuvenergia ja energia efektiivsuse alaseid projekte (põhiliselt elamumajanduse ja transpordi sektoris)

Täpsem informatsioon: ELENA

8. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite laiendatud kontaktrühma kohtumine administratsiooni esindajatega.

Koosolek toimus 17. detsembril 2009. Koosolekul osales Ille Allsaar.

Kohtumisel arutati komitee uute liikmetega seotud küsimusi, ettevalmistusi veebruaris 2010 toimuvaks täiskogu istungiks, uut liikmetele mõeldud elektroonilist süsteemi, ad hoc komisjoni moodustamisega seotud küsimusi ja uut komisjonide jaotust.

Uus Regioonide Komitee koosseis kinnitatakse 22. detsembril toimuval nõukogu istungil.

Ainult Iiri delegatsioon kinnitatakse järgmise aasta 25. jaanuaril toimuval nõukogu istungil.

Administratsiooni poolt koostatakse meelespea kõikidele uutele liikmetele nende riigikeeles.

Delegatsiooni liikmetel palutakse määratleda komisjonid, kus nad soovivad osaleda, enne 9. veebruari täiskogu istungit. Igal liikmel on õigus osaleda maksimaalselt kahes komisjonis.

Liikmed, kes jätkavad, peavad soovitavalt kirjalikult kinnitama oma seniste andmete õigsust.

Veebruari täiskogu istung toimub Euroopa Parlamendi hoones (Hemicycle). 9. veebruari istung kestab kella 14.30 kuni 15.30ni. Sellele järgneb poliitiliste fraktsioonide koosolekud.

Kell 18.30- 21.00 toimuvad rahvuslike delegatsioonide koosolekud, kus valitakse juhatuse liige ja delegatsiooni esimees (kelle nimed tuleb koheselt peale koosoleku lõppu administratsioonile teada anda). Kõik koosolekud toimuvad Euroopa Parlamendi hoones.

9.veebruaril 2010 jätkub täiskogu istung 9.00-11.00, millele järgneb juhatuse istung 11.00-13.00.  Täiskogu jätkub kell 14.30-21.00.

11. veebruaril toimuvad komisjonide koosolekud (Regioonide Komitee majas). Komisjonide koosseisud pannakse paika poliitiliste fraktsioonide poolt koostöös rahvuslike koordinaatoritega. Uued komisjonid (koos nende poolt kaetavate teemadega) saadetakse nii ruttu kui võimalik.

Uut elektroonilist süsteemi katsetati detsembris toimunud koosolekute puhul. Rahvuslikud koordinaatorid tõid süsteemi puudusena välja selle, et kuna kõik komisjoni liikmed ei andnud teada oma osalemisest/mitteosalemisest, siis oli palju tühje kohti ning samas puudusid kohad liikmete abidele ja rahvuslikele koordinaatoritele. Leiti, et ka rahvuslikud koordinaatorid peaksid sama süsteemi kaudu registreeruma, et neil oleksid kohad reserveeritud.

Ad. Hoc komisjoni moodustamise osas ei oldud rahul vahepealsete arengutega, kus eelmise juhatuse otsust on mitmeti tõlgendatud. Nimelt otsustas juhatus, et Regioonide Komitee tulevase koosseisu üle arutavasse komisjoni kuulub vähemalt üks liige igast rahvuslikust delegatsioonist ja lõpliku ettepaneku komisjoni koosseisu kohta esitab peasekretär. Nüüd on selgunud, et lisaks rahvuslike delegatsioonide esindajatele kuuluvad komisjoni ka poliitiliste fraktsioonide esindajad ja Komitee president ja asepresident. Samuti pole selge kas iga delegatsioon saab ühe koha või mõni saab rohkem kohti.

Lepiti kokku, et Illeborg annab Stahl´le edasi rahvuslike koordinaatorite soovi kohtumiseks ja küsimuse aruteluks. Kohtumine toimub kui see leiab positiivset vastukaja, järgmise aasta jaanuari teisel nädalal.

9. Euroopa Komisjon tutvustas oma nägemust ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta Brüsselis asuvatele regionaalsetele esindustele.

Kohtumine toimus 18.detsembril.

Tulevikusuundumusi tutvustas Pawel Samecki – Regionaalpoliitika eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik.

Tema ettekannet on võimalik kuulata ja lugeda aadressil: http://scic.ec.europa.eu/str/basic/berlschu/


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


04.01.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit