Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


18.12.09 Uudiskiri nr 6/09
Print

1. Linnade Liidu uue juhatuse valimine ning Linnade ja Valdade Päevad
2. Riigikogu arutas gümnaasiumi ja põhikooli eraldamist - Jüri Võigemast esines ettekandega
3. ELL ja UNICEF koostööleping
4. ELL ja Tartu Ülikool koostöö aastal 2010
5. Omavalitsuspoliitikute koolitus Brüsselis 6.-8. dets.
6. Kopenhaageni kliimakonverents  
7. Detsembri ELL juhatus
8. Ettevalmistused 2010 aasta Avatud Päevadeks on alanud
9. Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine 2009.aastal
 
1. Linnade Liidu uue juhatuse valimine ning Linnade ja Valdade Päevad
 
16. veebruaril 2010 kogunevad Tallinnas, hotell Viru konverentsikeskuses Linnade Liidu volikogu ja üldkoosolek, et valida uus juhatus ja panna paika tegevussuunad alanud valimisperioodiks. Paralleelselt käivituvad töötoad juba traditsiooniks kujunenud Linnade ja valdade päevade raames.

16. veebruaril käsitletakse töötubades järgmisi teemasid:
- organisatsiooni käitumine;
- töövõtja ja tööandja suhted;
- edumeelsed projektinäited kov-des ning
- LEADER-programm.

17. veebruaril on kavas järgmised teemad: 
- KOV eelarve, maksud ja majandus;
- kommunaalmajandus;
- haridus/kultuur;
- sotsiaalvaldkond/tervis;
- IKT arendused ja praktika KOV-ides;
- keskkond;
- KOV juhtimine;
- välissuhted. 

2. Riigikogu arutas gümnaasiumi ja põhikooli eraldamist - Jüri Võigemast esines ettekandega
     
10. dets. arutas Riigikogu põhikooli ja gümnaasiumi eraldamist. Oma ettekandes rõhutas Jüri Võigemast, et  tänane haridusvõrk on kujunenud pigem paljuvariandilisuse, kohapealsete olude ja võimalustega kohandumise, mitmekesiste ehk unikaalsete lahenduste, mitte jäigalt kaheks tasemeks jaotumise suunas.  Edasiste arengute vaagimiseks on hädavajalik sotsiaal-majanduslik analüüs.  
         
Jüri Võigemasti ettekanne ja link Riigikogu stenogrammile on leitav http://portaal.ell.ee/14852

3. ELL ja UNICEF koostööleping
 
Reedel, 27. novembril Stenbocki Majas toimunud pidulikul tseremoonial allkirjastati UNICEF Eesti ja Eesti Linnade Liidu vaheline hea tahte leping. Lepingu eesmärk on omavahelise koostöö kaudu kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi, noori ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel ning otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste ja noorte turvalisuse, tervise, arengu ja mitteformaalse hariduse võimaluste parandamiseks ning edendada lastekaitse- ja noorsootööd.
     
Lisainfo: http://portaal.ell.ee/14842   
 
4. ELL ja Tartu Ülikool koostöö aastal 2010
     
ELL ja Tartu Ülikooli esindajad kohtusid 10. detsembril ning üheskoos leiti, et järgmisel aastal tehakse koostööd eelkõige üliõpilaste praktika ja töövahenduse ning täiendkoolituse valdkonnas. Muuhulgas andis ELL esindaja teada võimalusest praktiseerida tudengitel Eesti omavalitsusliitude esinduses Brüsselis.
 
Tartu Ülikooli ja Eesti Linnade Liidu koostööleping on sõlmitud 15.oktoobril 2007 aastal ja koostöö valdkondadeks on lisaks töövahenduse ja täiendkoolituse, teadus-ja rakendusuuringud. Koostööd tehakse erinevate loengute, erialapäevade, seminaride ja teaduskonverentside korraldamisel. Samuti osaleb ELL  oma esindaja kaudu ülikooli regionaalnõukogu töös.  

Tartu Ülikool annab teada 22.01.2010 toimuvad avatud uste päevad arendajatele ja ettevõtjatele, lisainfo www.ut.ee/ettevotlus  
 
5. Omavalitsuspoliitikute koolitus Brüsselis 6.-8. dets.
     
Koolituse käigus tutvuti Eesti ja Rootsi üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tööga. Lisaks kuulasid osalejad Euroopa Komisjoni esindajate ettekandeid
- uue Lissaboni lepingu jõustumisest,
- Läänemere Strateegiast,
- Lissaboni strateegiast peale 2010 aastat,
- majandus- ja finantskriisist ja selle mõjudest ning
- sotsiaalse dimensiooni arvestamisest avalikes hangetes.
     
Veel toimusid kohtumised
- Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega,
- Euroopa Komisjoni Teadus-ja tehnoloogia direktoraadi biotehnoloogia, põllumajanduse ja toidu osakonna direktori Maive Rutega,
- Euroopa Komisjoni teabevahetuse direktoraadi temaatilise toetuse osakonna juhi Paavo Palgiga ning
- Eesti suursaadikuga EL juures Raul Mälguga.
     
Omavalitsuspoliitikute koolitus Brüsselis sai teoks Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse koostöös.  Euroopa Komisjon kattis osalejate sõidu- ja majutuskulud. Grupi suurus oli 20 inimest (10 ELL, 10 EMOL). Koolituse programm: http://www.ell.ee/14860 
 
6. Kopenhaageni kliimakonverents 
     
7.-18. dets. Kopenhaagenis toimuva kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte kohtumise eesmärk on saavutada kliimamuutusi ohjav raamistik ning läbirääkimistel osalevatele osapooltele vastuvõetav nn post-Kyoto kokkulepe, mis tagaks sellise muutuse inimtegevustes, et kliimasoojenemine püsiks 2 ° C piires. Läbirääkimised eesmärgi saavutamise meetmete ja selleks vajalike rahaliste vahendite leidmise ning jaotamise üle on Kopenhaagenis algusest peale olnud ja on jätkuvalt äärmiselt keerulised.
 
Esmakordselt on kliimamuutuste üle toimuvatele läbirääkimistel mõnede riikide delegatsioonides (n. Soome, Norra, Hispaania, Rumeenia) kohalike omavalitsuste esindajaid, mis näitab partnerlust ning koostöövõimekust riigi struktuuride ning kohalikke omavalitsusi ühendavate üleriigiliste kohalike omavalitsuste liitude vahel. Eesti kohalikke omavalitsusi esindas Eesti COP 15 delegatsioonis ELL juhatuse liige Kuressaare linnapea Urve Tiidus, kes kuulub ühtlasi ka kohalike omavalitsuste maailmaorganisatsiooni UCLG  (United Cities and Local Governments) maailma nõukogusse.
 
Kohalikud omavalitsused jagavad muret maailma ökoloogilise tasakaalu ja kliimamuutuste võimaliku kriitilise piiri ületamise pärast ning nende sõnum Kopenhaagenis oli koostööle ning arukale tegutsemisele kutsuv ja innustav. Konverents ei ole veel lõppenud ning kohalike- ja piirkondlike omavalitsuste lootused, et lõpp-tekstis ka nende panust kliimamuutustesse tunnustatakse, on endiselt üleval.  
 
Rohkem teavet:
www.unfccc.int 
www.keskkonnainfo.ee 
www.iclei.org/cop15   

EP kliimakonverentsi veebileht
EP soovib Kopenhaagenist tõelist läbimurret 
 
7. Detsembri ELL juhatus
     
8. detsembril toimunud Linnade Liidu juhatus kuulas esialgseid seisukohti liidu järgmise aasta eelarve osas.
 
Juhatuses anti ülevaade ajavahemikus 01.2006- 11.2009 struktuurivahenditest toetuse saajad - kohaliku omavalitsuse üksused.

Andmed pärinevad struktuurivahendite registrist ja on kättesaadavad http://www.ell.ee/14818  (päevakorrapunkt 9)
 
8. Ettevalmistused 2010 aasta Avatud Päevadeks on alanud

Kui sel aastal soovib mõni KOV koostöös üleriigiliste liitude Brüsseli esindusega üritusel esinejana osaleda, siis oma huvist tuleb teada anda veebruari alguseks ille@ell.ee

Kaheksandad Piirkondade ja Linnade Avatud Päevad (OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities ) toimuvad 4-7 oktoobrini 2010 Brüsselis.
 
Võimalikele partneritele ja huvilistele on 2010 aasta “OPEN DAYS” (Avatud Päevade) info (osalemise tingimised, teemad ja toimumise aeg) leitav www.opendays.europa.eu
     
2010 aasta Avatud Päevad toimuvad ajal, mil diskussioonide keskmes on Euroopa Liidu strateegia aastaks 2020, uued poliitikad ja uue rahastamisperioodi eelarve ning ühtekuuluvuspoliitika 2013+. Seetõttu on Avatud Päevad eriti olulised demonstreerimaks heade praktikate näiteid regionaalse konkurentsivõime suurendamisel, territoriaalses koostöös ja sotsiaal-majandusliku ühtekuuluvuse saavutamisel ning osalemaks poliitilistes debattides EL institutsioonidega ja teise liikmesriikidega.
     
Seekordsed põhilised teemad on:
     
- Konkurentsivõime- selle teemalised seminarid  keskenduvad innovatsioonile, piirkondliku arengule ja rohelisele majanduskasvule ning “Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive” meetme  kasutamisel saavutatud tulemustele
     
- Koostöö- peaksid esitatud näited iseloomustama  territoriaalse ja piiriülese koostöö (Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR)) ja “makro-piirkondade” raames toimunud hiljutisi arenguid ning toimuma kogemuste vahetused praktikute vahel
     
- Ühtekuuluvus- selle raames peaksid arutelud määratlema mil määral on  toimunud lähenemine erinevate euroopa piirkondade vahel; mis on territoriaalne ühtekuuluvus; sotsiaalne ühtekuuluvus ja erinevate poliitikate integreeritud lähenemisviisid kohalikul tasandil.
     
Nagu ka sellel aastal on lisaks Brüsseli üritusele vajalik korraldada ka kohalik üritus, mis võib olla seminar, töörühm, konverents, foorum, festival, näitus, meedia üritus, kultuuriüritus, spordiüritus, noorte võistlus, ümarlaud, debatt jne ühel olulisel teemal nagu ühtekuuluvuspoliitika, kliimamuutused, roheline majandus, piiriülene koostöö või muul Euroopa poliitika.
     
Ka seekord on osalemiseks vaja leida omale partnereid - viiest kuni kaheteistkümneni vähemalt neljast erinevast liikmesriigist ning omada esindust Brüsselis.  Iga moodustatud regionaalne ühendus peab organiseerima vähemalt ühe ja mitte rohkem kui kaks sessiooni Brüsselis ajavahemikul 5-7 oktoober 2010.
     
Eestist on üritusel varem osalenud Pärnu, Tartu, Viljandi, Rakvere linn ning Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus (Jõhvi). 
 
9. Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine 2009. aastal
 
Seisuga 18. detsember on läbi vaadatud 923 eelnõud ja 8 on töös. Nendest 226 eelnõud on seotud KOV tegevuse ja kohaliku elu korraldusega, millest 19 said mittekooskõlastuse kui sisult vastuvõtmatud, omavalituse huvisid eiravad, rahastamata kohustusi panevad vms.
 
2008.aastal oli kooskõlastamisel kokku 928 eelnõud, neist KOV tegevusega seotuid 270, millest 17 said mittekooskõlastuse.
 
Mittekooskõlastatud eelnõude kohta esitatud märkustest on vastu võetud ca pooled, mõnel aastal üle poole. Neil juhtudel, kui ministeerium ja Valitsus ei ole reageerinud Linnade Liidu olulisematele märkustele, on esitatud oma seisukohad Riigikogu komisjonile, kes seaduseelnõud menetleb, ja nende kutsel on meie esindajad käinud kaitsmas KOV huvisid enne eelnõude teist lugemist Riigikogus.
 -  -  -  -
Uudislistiga liituda saab aadressil: ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee,
listist lahkumiseks saatke kiri: ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee.
Vanu uudiskirju saab lugeda aadressilt: http://portaal.ell.ee/3777


18.12.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit