Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


31. august-04. september 2009
Print

E-nädalakiri 22/2009

Sisukord:

1. Täiendav informatsioon Avatud Päevad 2009 kohta.
2. Euroopa Komisjoni majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne “ Loovad ja innovatiivsed piirkonnad”
3. Euroopa Komisjoni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne.
4. Euroopa Komisjoni arvates peavad ELi riigid ja meediatööstus suurendama inimeste teadlikkust paljudest meediasõnumitest, mida nad saavad reklaamide, filmide või võrgusisu kujul.
5. ELAN-võrgustiku koosolek 2.septembril
6. Regioonide Komitee kodukorra muutmise ajutise komisjoni koosolek 3.09.09.
7. Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 4.09.09
8. Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja võimaluste tarvis”

1. Täiendav informatsioon Avatud Päevad 2009 kohta.

OPEN DAYS (Avatud Päevade) lõpliku programmiga on võimalik tutvuda siin

Regioonide Komitee poolt avaldatud statistika kohaselt on registreerumine Avatud Päevade töögruppidesse olnud edukas. Töögrupp, milles osaleb ELL/EMOL Brüsseli esindus, on olnud eriti edukas ja seal vabu kohti enam pole.
 
Ametlik vastuvõtt ja kontsert toimub 6.oktoobril 2009 aastal BOZARis. Igal partneril on viis kutset. Meie poolt on esitatud järgmised nimed:
1. Ott Kasuri
2. Andres Jaadla
3. Toivo Riimaa
4. Terje Lillo
5. Anu Oja

Ettekanne ja kõik muud vajalikud dokumendid said esitatud 3.septembriks (tähtaeg oli 4.september).

2. Euroopa Komisjoni majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne “ Loovad ja innovatiivsed piirkonnad”

 Selles aruandes keskendutakse loomisvõimele ja uuenduslikkusele, sest need omadused võimaldavad Euroopa Liidul kiiremini ja tugevamana praegusest majanduskriisist väljuda. Seepärast on Euroopa majanduse elavdamise kava ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärk teha investeeringuid, mis tugevdavad ELi pikaajalist konkurentsivõimet niisugustes valdkondades nagu ettevõtlus, VKEde juurdepääs rahastamisele, inimkapital, IKT, roheline tehnoloogia ja energiatõhusus.

Aruande põhieesmärk on näidata, millised tegurid saavad võimendada loovust ja uuenduslikkust nii arenenud kui ka vähem arenenud piirkondades. Käesolev aruanne hõlmab tehnoloogilist innovatsiooni, kuid ka hulka selliseid mittetehnoloogilisi innovatsioonivorme nagu sotsiaalne, kunstiline, kultuuriline ning protsesside ja teenuste innovatsioon.

Käesoleva aruande jaoks kättesaadavad piirkondi käsitlevad andmed kriisi veel ei peegelda. Kuni 2007. aastani töötusemäärad kahanesid ja ühtlustusid kiirelt, kuid töötusemäär suureneb praegu järsult Hispaanias, Iirimaal ja Balti riikides ning 2009. aastal eeldatakse selle jõudmist 11–17%-ni, mis ületab 2007. aasta töötusemäära üle kahe korra. Kõnealuse viie liikmesriigi puhul ennustatakse ka majanduslangust, millega lõpeb püsiva majanduskasvu periood.

Loe lisaks: Majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne

3. Euroopa Komisjoni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne.

Euroopa Komisjoni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruandes antakse ülevaade ELi konkurentsipoliitika peamistest suundumustest ja tähtsamatest täitemeetmetest. Aruandes näidatakse, kuidas konkurentsipoliitika vahendeid kasutati finants- ja majanduskriisi kontekstis ning rõhutatakse kasu, mida konkurentsipoliitika tarbijale toob. Kuid samal ajal ei unustatud muid konkurentsi tagamise meetmeid: jätkati võitlust konkurentsivastase käitumisega ning ühinemiste jälgimist ja riigiabi andmise kontrollimist.

2008. aasta kogemused näitavad, et konkurentsipoliitika ei ole staatiline ega jäik, vaid suudab arvestada muutuvatega tegelike majandusoludega, tagades samal ajal ühtsel turul võrdsed võimalused. Kindlad põhimõtted kombineeritult paindlikke menetlustega võimaldavad konkurentsipoliitikal mängida konstruktiivset ja stabiliseerivat rolli ELi finantssüsteemis ning laiemalt reaalmajanduses. Alates kriisi puhkemisest 2008. aasta oktoobris kuni 2008. aasta lõpuni võttis komisjon vastu ligikaudu 40 otsust pankade ja reaalmajanduse toetuseks ning avaldas kolm suunist selle kohta, kuidas liikmesriigid saaksid kasutada riigiabieeskirju, et kriisi ajal pakkuda tuge finantssektorile ja majandusele.

2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne on avaldatud järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html

4. Euroopa Komisjoni arvates peavad ELi riigid ja meediatööstus suurendama inimeste teadlikkust paljudest meediasõnumitest, mida nad saavad reklaamide, filmide või võrgusisu kujul.

Kaasaegses infoühiskonnas osalemiseks peavad inimesed mõistma, kuidas toimivad nii uued kui ka vanad meediakanalid. Seepärast võttis Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi üleskutset järgides täna vastu poliitikasuunised, milles kutsutakse ELi riike ja tööstust üles edendama meediapädevust Euroopas ning korraldama selleks ettevõtmisi, mis aitavad inimestel kasutada, mõista ja kriitiliselt hinnata kõiki meedialiike, millega nad kokku puutuvad, sealhulgas televisioon, filmid, raadio, muusika, trükimeedia, Internet ja digitaalne kommunikatsioonitehnoloogia.

Meediapädevus on oskus meedia ja meediasisu erinevaid aspekte kasutada, mõista ja kriitiliselt hinnata ning erinevates kontekstides suhelda. See oskus on seotud kõigi meedialiikidega, sealhulgas televisioon, filmid, raadio, muusikasalvestised, trükimeedia, Internet ja kogu muu digitaaltehnoloogia.

Komisjon avaldas 2007. aastal meediapädevust käsitleva teatise ( IP/07/1970 ) osana üldisest tööst, mida komisjon teeb audiovisuaalsektori ühtse turu rajamiseks. See töö hõlmab ka audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi ( MEMO/08/803 ), millega on ette nähtud teatavate valdkondade (nt reklaam) piiriülesed eeskirjad, ja Euroopa filmitööstust toetavat programmi MEDIA 2007 ( IP/07/169 ) . Komisjon edendab meediapädevust ka filmipädevuse projektide kaudu MEDIA International ettevalmistava meetme ( MEDIA International preparatory action ) raames. Nimetatud algatusega innustatakse ettevõtmisi, mille abil haritakse eelkõige nooremat põlvkonda kolmandate riikide filmi- ja audiovisuaalteoste vallas ning kolmandate riikide elanikke Euroopa filmi- ja audiovisuaalteoste vallas.

Komisjoni poolt avaldatud soovitus meediapädevuse kohta on järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Aruanne Euroopa digitaalse konkurentsivõime kohta on järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/i2010

5. ELAN-võrgustiku koosolek 2.septembril

Võrgustiku liikmed andsid ülevaate oma selle aasta tegevusplaanidest ning prioriteetidest, aga samuti olukorrast riigis.

Paljud liidud teevad tihedat koostööd Euroopa Parlamendi liikmetega ning kavandavad nendega kohtumisi eesmärgiga selgitada kohalike ja regionaalsete omavalituste seisukohti ning eesmärke. Koostatud on uue parlamendi koosseisu kohalike omavalitsuste “sõprade” nimekiri. Meie saadikutest on seal nimekirjas parlamentäärid  eelmisest perioodist – Tunne Kelam ja Siiri Oviir. Hetkel ma nimekirja uusi saadikuid ei lisanud.

Põhjalik ülevaade anti CEMR käimasolevatest tegevustest. Hetkel koostab CEMR järgmisi arvamusi:
- elektroonilised jäätmed;
- tuleviku transport;
- noorte strateegia;
- ühtkuuluvuspoliitika.

On saadetud välja uuesti küsimustik majanduskriisi mõjude kohta kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele. ELL ja EMOL koostavad vastuse saadetud küsimustikule. Vastused kiidab heaks ELL juhatus.

Anti ülevaade ka lähiajal toimuvatest CEMR töögruppide koosolekutest.

Plaanis on koostada ülevaade valitud esindajate sotsiaalsetest garantiidest, õigustest osaleda äriühingute töös jne- ülevaade “mis  tähendab olla linnapea/vallavanem” erinevas riigis.

Valitud naisesindajate võrgustik valmistab ette uut tööprogrammi, kus ühe tegevusena on kavandatud ülevaate koostamine võrdõiguslikkuse harta rakendamisest.

Käimas on 2010 aasta tööprogrammi koostamine. Angelika sõnul on olnud senine kogemus poliitiliste raportööride määramisel edukas.  Poliitikakomitee kohtub oktoobri alguses Madridis.

Twinningu projektide esitamise tähtaega on nihutatud- selleks on nüüd septembri lõpp. On võimalik taotleda raha temaatilise koostöö jaoks. Täpsem informatsioon: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1659

Ülevaates prioriteetsete valdkondade kohta märgiti järgmist:
* Komisjoni ettepanek “late payments” kohta näeb ette, et avalik sektor peab tasuma oma arved 30 päeva jooksul ja kui ta seda ei tee, siis on õigus teda trahvida 5% ulatuses tähtaegselt tasumata summalt. Inglismaa liidu esindaja leidis, et kavandatav meede on ebaproportsionaalne ja paneb avaliku sektori võrreldes erasektoriga ebavõrdsesse olukorda. 

* Kohalike omavalituste kohustust anda tasuta teavet keskkonna seisundi kohta kasutab erasektor oma huvides - küsides seda teavet omavalitsuselt ning müües seda hiljem suure raha eest edasi (Inglismaa liidu esindaja mure)

CEMRi kodulehel (extranetis) on üleval mitu huvitavat ülevaadet (kellel puudub juurdepääs nendele dokumentidele, palun pöörduda Eesti Linnade Liidus Kaimo Käärmann-Liive poole).

* Avalike hangete juristide liidu poolt koostatud ülevaade ECJ Auroux Roanne juhtumi mõjust Inglismaal maa planeerimisele ja kasutamisele- http://extranet.ccre.org/contribution.htm?ID=690

* Euroopa Parlamendi poolt koostatud ülevaade uutele parlamendi liikmetele Euroopa Liidu seadusandlusest keskkonna valdkonnas ja selle rakendamisest: http://extranet.ccre.org/document_de_ccre.htm?ID=1820

* Ülevaade sotsiaaldialoogist kohalikul ja regionaalsel tasandil: http://extranet.ccre.org/dossier.htm?ID=447

8-9 oktoobril toimub Rootsis (Solnas) konverents, kus arutatakse meie jaoks  olulist küsimust: Euroopa Liidu seadusandluse rakendamine kohalikul tasandil ning kas riigil on õigus karistada kohalikku omavalitsust kui viimane ei ole rakendanud EL õigusakte tähtaegselt või on eksinud selle rakendamisel.

Esitati üleskutse uurida kes esindab riike sellel konverentsil ning kas ka kohaliku tasandi esindajad on kaasatud.

Euroopa Jätkusuutlike Linnade konverents 2010 European Sustainable Cities and Towns Conference toimub Dunkerque (Prantsusmaal), 19-21 mail 2010.

Suvel avaldas Euroopa Komisjon 20 leheküljelise ülevaate Lissaboni lepingust. Ülevaade on kergesti leotav ning annab pildi lepingu tagamaadest ning selgitab institutsionaalseid muutusi.
Eesti keelne ülevaade on leitav: http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/84/index_et.htm

6. Regioonide Komitee kodukorra muutmise ajutise komisjoni koosolek

Kodukorra muutmise ajutise komisjoni koosolek  toimus neljapäeval, 3. septembril.

Koosolekul osales meie delegatsiooni liige Uno Silberg ja mina.

Koosoleku põhiteemaks oli eelmise koosoleku lahtiseks jäänud küsimuste (8 küsimust) arutelu.

Hagemisõigus- (punktid 1 ja 30 koos)- 

* kvoorumi mõiste- täiskogul kohaolijatest (mitte nendest kes on registreerunud) 2/3  või 50%+1 peab olema poolt- jääb aruteluks juhatusele ja täiskogule.

* Kes võib teha ettepaneku kohtusse pöördumiseks - kas president või komisjon või ka poliitilised fraktsioonid või 32 liiget. Komisjoni esimehe ettepanek on jätta algatusõigus presidendile ja komisjonile. Komisjonis otsustatakse lihthäälteenamusega eeldusel, et kohal on enamus liikmetest. Täiskogul otsustatakse kvoorumiga  ainult lahtiseks jääb kas 2/3 või lihthäälteenamusega. Uno tegi ettepaneku, et ettepaneku esitamise õigus oleks ka rahvusdelegatsioonil, aga see ei läinud läbi.

Punkt 8c- Regioonide piirkondade vahelised grupid- nõustuda administratsiooni poolt tehtud ettepanekuga

Komitee uue koosseisu kokkukutsumine- jääb nii nagu on

Punkt 23- täiskogu päevakord- kuidas saadetakse arvamused komisjoni tagasi ja kuidas käitutakse muudatusettepanekutega. Uno sõnul on põhiküsimus mitte niivõrd muudatusettepanekute tagasiminek komisjoni vaid selles, et parandusettepanekute esindajad ei osale selles konkreetses komisjonis ja ei saa oma ettepanekuid kaitsta. Lamers (NL) arvas, et tuleb vältida ühe ja sama ettepaneku mitmekordset esitamist. Siin peaks olema filtriks raportöör. Õigus uuteks ettepanekuteks peab komisjonis säilima. Jääb rahvapartei poolt pakutud sõnastus.

Hümni küsimus- see ka lahendati

Punkt 30- sai paika koos 1.küsimusega

Punkt 31- kirjeldatakse teatud otsuste tegemise protsessi.

Punkt 32- ka seda arutati eelmisel korral. Administratsioon soovis sätestada, et oleks 1X aastas mitte 2X aastas. Keymer tegi ettepaneku, et sõnastusse lisada “vähemalt üks kord aastas”. Ainult Regioonide Komitee tegevusega seotud küsimused peaks saama jätkuarutelu.

Borele ei meeldinud jätkuarutelude senine läbiviimise kord- oluline on muuta Regioonide Komiteed paremini nähtavaks ja suurendada selle mõjuvõimu. Teeb ettepaneku piirata seda kahe aspektiga- kas prioriteetsed teemad komitee jaoks või kus raportöör on väljendanud soovi jätkuaruteleude läbiviimiseks.

Uno Silberg ütles, et oluline oleks anda ülevaade arvamuste kogumõjust ja Regioonide Komitee nähtavusest.

Harlinghausen arvas, et oluline on komitee poliitiline mõju- seega meie mõju teistele institutsioonidele. Meie eesmärgiks on anda panus Euroopa Liidu olulistesse protsessidesse.

Komisjoni esimees- oluline on see, et vähemat 1x aastas esitatakse aruanne. Teised ettepanekud leiavad koha rakendusjuhistes ja sellega peaks tegelema administratsioon. Lahtiseks jäi milliste arvamuste osas jätkatakse jätkuarutelu. Ettepanek on lisada peale sõna “seadusandlikud “ ka “poliitiliselt olulised”.

Punkt 35A- kirja vormis arvamused- Keymeri ettepanek- tegemist ei ole kirja vormis arvamustega. Vaja oleks panna reeglitesse kirja võimaluse vastata meie poole pöördumise puhul kiirelt ja tõhusalt. Presidendi kiri peab olema läbi käinud eelnevalt ka raportööri pilgu alt.

Swietalski ei ole nõus, et seda kirja nimetatakse arvamuseks. Tuleb leida mingi muu nimetus- näiteks seisukoht. 

Uno Silberg tegi ettepaneku kaaluda tulevikus e-kirja kasutuselevõtmise võimalust.

Bore ei ole nõus punkt 35a alapunktis 2 sätestatuga. Tegevusse peavad olema kaasatud nii juhtivkomisjoni esimees kui ka raportöör.

Komisjoni esimees- on nõus, et tegemist võib olla seisukohaga, mitte arvamusega.

Järeldused- esitame need juhatusele ja juhatus saab langetada otsuseid kolme veel lahtiseks jäänud küsimuse osas. Täiskogus võib tulla uue töökorra kohta veel muudatusettepanekuid.
Lisan aruandele arutluse all olnud dokumendi.

 Põhirõhk oli mitte e-suhtlusel: Uno Silberg tegi ettepaneku kasutusele võtta edaspidi lisaks traditsioonilistele arvamuse liikidele ka „e-arvamus“ ja „m-arvamus“ ehk uut tüüpi arvamused – „lühiarvamus“ saadetakse kas meilile või laaditakse kodukale salasõna alla ja saadakse kiire tagasiside liikmetelt kasutades kas www..., meilindust või mobiili...

Täpsustuseks eelmisele nädalakirjale- rahvuslike koordinaatorite rahastamise osas otsustati eelmisel korral heaks kiita järgmine sõnastus:
* Riikide delegatsioone abistavad lisaks ka riiklikud koordineerijad, kes ei kuulu peasekretariaadi personali koosseisu. Nad aitavad komitee liikmetel täita oma ametiülesandeid.

* Peasekretariaat osutab riiklikele koordineerijatele asjakohast tuge, muu hulgas võimaldab ta neil asjakohaselt kasutada komitee infrastruktuuri.

7. Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 4.09.09

Koosolekul osales Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar.

Esimees ütles oma sõnavõtus, et Regioonide Komitee liikmete transpordikulude katmisel hakatakse kasutama eurotsoonis uut korda, kus raha kantakse otse liikmete arvetele uut pangasüsteemi kasutades, et hoida kokku pangakuludelt ning vähendada viivitusi. Nende liikmete suhtes, kes on väljapool eurotsooni, jätkatakse senise korraga. Järgmised koosolekud toimuvad  9.novembril ja  25.jaanuaril 2010 aastal.

2008 aasta eelarve
Võeti teadmiseks 2008 aasta eelarve täitmise aruanne. Kontrollkoja lõpliku aruande valmimist on oodata oktoobris/novembris 2009. Euroopa Parlamendi eelarve komisjoni raportöör määratakse eeldatavasti 2009 aasta novembris.

2007 aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed: majanduslike huvide deklaratsioon.

Võimalikud variandid aruteluks olid:
* Nõuda kõigilt deklaratsiooni esitamist;
* Paluda kõigilt deklaratsiooni esitamist;
* Nõuda kõigilt põhimõtete deklaratsiooni esitamist vormis: “ Mul ei ole varalisest seisundist tingitud majanduslikke huve, mis võiksid mõjutada minu erapooletust või sõltumatust ametikohustuste täitmisel”
* Mitte panna komitee liikmetele kohustust ega paluda neil esitada majanduslike huvide deklaratsiooni

Liikmete sõnavõttudes toetati nii kolmandat kui neljandat varianti. Keymer ütles, et otsuse tegemisel peame mõtlema kuidas me paistame väljapoole- see ei ole mitte lihtne küsimus. Ei tohi ennast mängida vabatahtlikult meedia kätte.
Otsustati: toetada neljandat ettepanekut.

2009 aasta eelarve täitmine
Regioonide Komitee 2009 aasta eelarve on 76,5 miljonit eurot ning eelarvepädevad institutsioonid ei paigutanud reservi ühtegi assigneeringut.  30.juuni 2009 aasta seisuga on Regioonide Komitee 2009 aasta eelarve kulukohustused üldkokkuvõttes täidetud 94,5 % ulatuses ja maksed täidetud 48,0% ulatuses.

Liikmete sõidu- ja elamiskulude osas on hetkeseisuga puudu aasta lõpuks 399 840 EUR. Samuti on puudujääk tõlketeenuste osas. Võttes arvesse olukorda 30.juuli seisuga, on selge, et eelarvepunkt 1402 (tõlketeenused) vajab 2009 aastal põhjalikku järelevalvet.

Muud eelarvepunktid (1422 eksperdid ja külalisesinejad ja 2541 vaatlejad) on  eelarvega kooskõlas.

Keymer tõstatas piirkondlike töögruppide tegevuskulud. Ta ütles, et nende kuludega ei saa rahule jääda, kus hinnanguline puudujääk aasta lõpuks on 19 200 EUR.

Administratsiooni esindaja ütles, et aasta alguses heaks kiidetud tegevusplaan oli ambitsioonikas ja ei olnud täielikult kaetud vahenditega. 

Komisjoni esimees tegi ettepaneku esitada juhatusele ülevaade olemaolevast finantsolukorrast. Samuti oleks vaja üle vaadata piirkondadevaheliste rühmade tegevus, piirates nende poolt läbiviidud koosolekute arvu ja tõlkekulusid.

Keymer teeb ettepaneku täna otsustada teatud kulutused külmutada, sest on juba näha nende ülekulu. See tähendab, et tulevikus iga tegevuse lisamine tööprogrammi peaks saama CAFA heakskiidu, et vältida praegust olukorda.

Otsustati: võtta aruanne teadmiseks ja esitada juhatusele.

2010 aasta eelarvemenetlus
Regioonide Komitee taotles 2010 aastaks 7,8% tõusu võrreldes 2009 aasta eelarvega, kuid Nõukogu esimese lugemise tulemusel otsustati tõsta eelarvet vastavalt 2,0% võrra. Komisjoni esimehe sõnul on olukord  keeruline. Ka sel aastal olid kõik nõukogu poolt Regioonide Komitee 2010 aasta esialgses eelarveprojektis tehtud kärped- kokku 4,4 miljoni euro väärtuses. Need puudutavad töötajate sotsiaalseid garantiisid ning nõukogu ei nõustu ka oma töötajaskonna suurendamise ettepanekuga.

Üldiselt soovis nõukogu sel aastal kärpida 2010 aasta eelarvetaotlusi 2009 aasta assigneeringute tasemele.

Järgmisel nädalal on tähtaeg eelarve muudatusettepanekute esitamiseks. On toimunud kohtumine raportööriga  ning selgitanud et me küsime sama palju juurde kui Euroopa Parlament. Parlamendi hääletus 2010 aasta eelarve üle esimene lugemine peaks toimuma 19-22 oktoobril. Kui me taotletud raha ei saa, peame vähendama Regioonide Komitee töötajaskonda.

Komitee esimees, võttes kokku komisjoni liikmete sõnavõtud, rõhutab Komitee olulist rolli parlamendi valimiste ettevalmistamises kohtadel. Seetõttu on oluline kontakteeruda parlamendiliikmetega ning selgitada neile Regioonide Komitee taotlust 2010 aasta eelarve osas. Iga liige peaks selle eest hoolt kandma. Kutsub üles ka rahvuslikke koordinaatoreid selle lobby töö eest hea seisma. Samuti on tulemas avatud päevad, mis aitab ka tõsta Regioonide Komitee nähtavust.

Regioonide Komitee väljaspool Brüsseli toimuvad ja erakorralised üritused 2009 aasta teisel poolaastal

Otsustati: kiita heaks esitatud ürituste kava. 19.oktoobril on kavas CAFA õppekülaskäik Euroopa Kontrollikotta Luxembourgis. Lõplik kuupäev pannakse paika koostöös Euroopa Kontrollikojaga.

Regioonide Komitee enesehindamise ühtse hindamisraamistiku meetodil: esimene eduaruanne
Rahandus- ja halduskomisjonil tuleb otsustada kuidas korraldada oma tegevust CAFA poliitilise juhtkomiteena.

Lisaks tuleb arutada kaht teist lahtist küsimust: kas poliitiline tasand peaks ka osalema enesehindamises või mitte.

Moodustatakse kolm rühma, kes hakkavad küsimusi arutama, et tulla välja konkreetsete ettepanekutega tuleviku tegevusplaani koostamiseks.

Esialgne välja pakutud ajakava:
* Töötajate teavitamine (september)
* Enesehindamisrühmades osalemise kutse avaldamine (septembri keskpaik)
* Väliseksperdi abi: lepingu jõustumine (oktoobri algus)
* Personali esindajate määramine enesehindamisrühmadesse (oktoober)
* Enesehindamine rühmades (november)
* Hindamisaruannete kavandid (detsember)
* Arengukava kavand (jaanuar 2010)
* Arengukava arutamine ja heakskiitmine (veebruar 2010)
* Arengukava rakendamine (alates 2010 märts)

Otsustati, et enesehindamist on vaja, kuid oluline on otsustada poliitikute osalemine nendes töörühmades. Kogu tegevus sai alguse komitee poolt pakutavate teenuste parandamise vajadusest. Liikmete osalemine töörühmades ei ole kooskõlas üldise hea tavaga. Jätame selle otsuse edaspidiseks aruteluks. Kui on vaja hakata langetama lõplikke otsuseid, tuleb korraldada erakorralisi istungeid, sest neid küsimusi ei saa lahendada lühikese arutelu käigus (selleks tuleb ette näha ka täiendavad vahendid järgmise aasta eelarves).

Edasine kinnisvarapoliitika
Euroopa Komisjonil on kavas ehitada Loi/Wet tänavale uus konverentsikeskus, kuhu on kavandatud ka suur istungitesaal. Esialgse kava kohaselt alustaks keskus tööd 2015.aastal. Regioonide Komitee kasutaks neid ruume tagavaravariandina kui ei ole võimalik kasutada sobivat istungitesaali Euroopa Parlamendi hoones. Kui liikmed on sellise lähenemisega nõus, siis alustatakse Euroopa komisjoniga ametlikke läbirääkimisi.

8. Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine. Uuendatud avatud koordineerimismeetod noortega seotud väljakutsete ja võimaluste tarvis”

Noored on Euroopa Liidu sotsiaalse visiooni prioriteet ning praeguses kriisis on noore
inimkapitali eest hoolitsemine ülimalt oluline. Seetõttu esitatakse käesolevas teatises Euroopa noorsoopoliitika tulevikustrateegia. Pakutakse välja uus, tugevam avatud koordineerimismeetod, mis on paindlik ja lihtsustatud aruandlusega ning mis aitab tugevdada seotust poliitikavaldkondadega, mida on käsitletud Lissaboni majanduskasvu ja tööhõive strateegia hulka kuuluvas Euroopa noortepaktis.

Eurooplased elavad endisest kauem, saavad lapsi hiljem ning noori inimesi on vähem. 15–29 aastaste osakaal Euroopa rahvastikust langeb ennustuste kohaselt 2050. aastaks 15,3 protsendini, praegu on see 19,3 protsenti3. Need demograafilised muutused mõjutavad perekondi, põlvkondadevahelist solidaarsust ja majanduskasvu.

Kogu Euroopat hõlmanud ulatusliku arutelu käigus tehti kindlaks spetsiifilised probleemid, mis noori inimesi peamiselt vaevavad: haridus, tööhõive, sotsiaalne kaasatus ja tervis.

Euroopa noored on vaja varustada vajalikke oskustega, et nad saaksid kasutada võimalusi, mida pakuvad näiteks ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus, vabatahtlik töö, loovus, ettevõtlikkus, sport ja globaalne tegevus.

Tuginedes praegustele teadmistele noorte olukorra kohta, pakutakse välja uus strateegia, millel on kolm üldist ja omavahel ühendatud eesmärki, mis on tihedalt seotud uue sotsiaalmeetmete kava eesmärkidega:
luua noortele rohkem võimalusi hariduses ja tööhõives
parandada kõikide noorte võimalusi ühiskonnas täieõiguslikult osaleda
edendada ühiskonna ja noorte vastastikust solidaarsust

Iga eemärgi raames on välja käidud kaks või kolm tegevusvaldkonda, mille raames on seatud eemärgid kolmeks esimeseks aastaks (2010–2012). Igas valdkonnas on esitatud mitu võimalikku meedet, mida liikmesriigid ja/või komisjon võivad võtta. Noorte väljakutseid ja võimalusi hinnatakse ja prioriseeritakse regulaarselt iga kolme aasta tagant, et tagada paindlikkus ning see, et tegevusvaldkonnad peegeldaksid uute põlvkondade muutuvaid vajadusi. Muudatusi võib teha ka siis, kui võetakse vastu ELi tööhõive ja majanduskasvu strateegia järelmeetmed 2010. aastast edasi.

Teatisega on võimalik tutvuda: teatis

Oma seisukohti selle teatise osas hakkavad kujundama nii Regioonide Komitee kui ka CEMR.  Hetkel ei ütle CEMR poolt koostatud vastus midagi erilist peale selle, et soovitakse rahastust kohalike ja regionaalsete omavalitsuste heade praktikate tõlkeks ning paremat juurdepääsu EL programmidele ja rahastusele. Samuti mainitakse, et aruandlus ei tohiks kaasa tuua täiendavat administratiivset koormust kohalikul tasandil. Lisan CEMR poolt koostatud arvamuse projekti aruandele.

Regioonide Komitee EDUC komisjoni poolt määratud raportöör Mr Anton Rombouts korraldab selle teatise teemalise ümarlaua 17.septembril kella 16.00- 17.30 Regioonide Komitee Jacques Delors hoones, 101 rue Belliard, 1040 Brüssel (ruum JDE 52).

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


07.09.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit