Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


25-28. mai 2009
Print

E-nädalakiri 17/2009

Sisukord:
1. Saaremaa omavalitsusjuhtide  koolitus Brüsselis 25-26.mai 2009.
2. Läänemere ja põhjamaade  omavalitsusliitude Brüsseli esinduste ümarlaud 25.mail
3. ELAN võrgustiku koosolek 26.mail.
4. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) demokraatia ja valitsemise komitee esimene koosolek 27.05.09
5. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine administratsiooni ja poliitiliste fraktsioonide esindajatega 28.05.09
6. Kliimamuutused, finantskriis ja majandussuhted olid Prahas 20. mail toimunud ELi-Hiina tippkohtumise peateemadeks.
7. Ühenduse suunised riigiabi eeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga.
8. Rootsi tunnustab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli oma eesistumise aja poliitiliste eesmärkide saavutamisel.
9. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega ja poliitiliste fraktsioonide esindajatega.

1. Saaremaa omavalitsusjuhtide koolitus Brüsselis 25-26.mai 2009.

Brüsselis toimuva koolituse panid kokku ja korraldasid Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindus Brüsselis ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Saaremaa Omavalitsusliidu algatusel Brüsselis toimuva koolituse programmi kuulusid järgmised teemad:

25.mail:

· Eesti Üleriigiliste Omavalitsusliitude Brüsseli esindus, Square de Meeûs 1, B-1000, Brüssel - Ille Allsaar üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis;
· Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tegevuse tutvustus, Square de Meeûs 1, B-1000, Brüssel - Patrizio Fiorilli, pressiesindaja;
· Eesti Vabariigi Alaline Esindus EL juures -  Rue Guimard 11/13, 1040, Brüssel. Kohtumine Suursaadik Raul Mälguga;
· Euroopa Parlamendi külastus, 60 Rue Wiertz, B-1047 Brüssel.

26.mail toimus koolitus Euroopa Komisjonis. Tutvustamist leidsid sellised teemad nagu:
· Ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja nende toimimisest – Andrew HILLMANN
· EL Läänemere Strateegia tutvustus - Adrian SOLITANDER territoriaalse koostöö osakonnast;
· Euroopa Liidu tööhõive poliitika tutvustus - Pr Katrin HÖÖVELSON, programmijuhi abi Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete võimaluste Peadirektoraadi Eesti, Soome, Leedu ja Rootsi osakonnast;
· EL Regionaalpoliitika tutvustus - Alar KALAMEES- Regionaalpoliitika Peadirektoraadist

Lisaks kohtusid Saaremaa omavalitsusjuhid ka Euroopa Komisjoni voliniku ja asepresidendi Siim KALLASEGA.

Koolitusel osalesid
Orissaare,
Pihtla,
Valjala,
Kuressaare,
Laimjala,
Pöide,
Leisi,
Lümanda,
Kärla,
Saaremaa Omavalitsusliidu,
Kihelkonna ja
Kaarma
omavalitsusjuhid ja peaspetsialistid.

Koolitusel osalejad täitsid ka sel korral hindamislehe. Vastavalt saadud tagasisidele hindasid koolitusel osalejad koolitust tervikuna huvitavaks. Kommentaarides leiti, et koolitus oli väga hea, “super” ja konstruktiivne. Samuti jäädi rahule korraldusega.

Kuigi tagasiside leht võimaldas anda hinnangut ainult kas “oli huvitav” või “ei olnud huvitav”, siis mõned kasutasid siiski võimalus anda hinnanguid laiemal skaalal nagu “Väga hea”. “hea”, “super”, “väga tubli”, “huvitav”, “keskpärane”, “isikupärane”, “põhjalik esitlus”jne. Lisaks esitati ka omapoolseid kommentaare ja ettepanekuid.

Mõned ei jäänud rahule CEMR poolse ettekandega,  ülevaatega Euroopa Liidu institutsioonidest ja nende toimimisest, ettekandega Läänemere Strateegiast. Üks vastaja leidis, et EL regionaalpoliitika tutvustus oli vähe informatiivne ning ühele ei meeldinud Siim Kallase esitlus.

Kõik tagasiside lehed lisatakse aruandele.

2. Läänemere ja põhjamaade  omavalitsusliitude Brüsseli esinduste ümarlaud 25.mail

Eelmisel koosolekul, mis toimus 25.märtsil sel aastal (kahjuks ei olnud mul võimalik sellest osa võtta), tutvustasid Rootsi, Soome, Taani Regioonide, Taani Kohalike omavalitsuste, Norra ja  Soti esindused oma prioriteete ja tegevusi. 

Kõikidel oli ühe prioriteedina nimetatud keskkonna valdkond (sealhulgas kliimamuutuste temaatika ja jäätmekäitlus). Paljud nimetasid ka Läänemere strateegiat ja majanduskriisi. Soome prioriteediks on migratsioon ja demograafilised muutused. Lisaks olid prioriteetidena veel nimetatud tervishoid (piiriülene tervishoid), tööandja roll, haridus, territoriaalne ühtekuuluvus, EL transpordipoliitika.

Põhilised organisatsioonid, kellega koostööd tehakse, on CEMR ja Regioonide Komitee. Mõned tõid välja ka koostöö Euroopa Parlamendi liikmetega.

Leiti, et vajadus omavahelise koostöö parandamiseks oleks vaja:
· Teha rohkem koostööd kliimaalastes küsimustes;
· Osaleda aktiivsemalt CEMR huvigruppides, mis annab võimalusi esitada oma heade praktikate näiteid ja vahendada informatsiooni;
· Parandada koostööd  teistel korrustel asuvate esindustega ja panustada ühiselt rohkem Regioonide Komitee tegemistesse;
· Kujundada ühised seisukohtade  ehitiste energiatõhususe osas.

Sel korral arutati kui palju panustavad esindused töösse CEMR, Regioonide Komitee, Parlamendisaadikutega või muudesse lobby tegevustesse. Kui suure osa ajast üks või teine koostöö võtab? Osalejad nentisid, et sageli tegelevad ülalpool nimetatud organisatsioonid samade küsimustega ning seetõttu on esinduste töö sageli dubleeritud. Nähti vajadust suurema koostöö järele üleriigiliste liitude Brüsseli esinduste vahel, et kooskõlastada prioriteetsetes valdkondades teatud põhimõttelised seisukohad, mis annaks neile suurema kaalu ühiste seisukohtade tutvustamisel.

Rootsi liidu (SALAR) Brüsseli esindus tutvustas  oma prioriteete Rootsi eesistumise perioodil (1.juulist kuni selle aasta lõpuni). Rootsi Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit (SALAR) on loonud koos Prantsuse ja Tsehhi omavalitsusliitudega “Kohaliku Trio” . Vastav teade on saadetud kõigi kolme riigi euroministritele.

Enne Rootsi eesistumise algust on kavas nende liidul esitleda kahte dokumenti: “SALAR prioriteedid” ja “omavalitsused ja regioonid konkurentsieelises- 10 Rootsi näidet”.

SALAR ja rootsi regionaalsed esindused Brüsselis korraldavad 8.septembril 2009 Brüsselis konverentsi teemal “Climate and jobs- local solutions?” ning novembris koos Rootsi riigiga konverentsi Göteborgis teemal “Lissaboni strateegia rakendamine kohalikul ja regionaalsel tasandil”.

SALAR osaleb kõrgetasemelisel valitsemise teemalisel konverentsil Stockholmis 8-9 oktoobril ning oktoobri lõpus toimuval konverentsil majanduskasvu ja tööhõive teemal.

3. ELAN võrgustiku koosolek 26.mail.

Seekordseks koosoleku korraldamise eest vastutavateks esinduseks olid Eesti ja Läti.

Mul on rõõm teatada, et koosoleku naelaks kujunes Kadri Uustal (Eesti esindus EL juures) ettekanne ühtekuuluvuspoliitika rakendamise  lihtsustamise ja 2014+ ettevalmistuse  teemal (ettekanne lisatud).

Inglismaa omavalitsusliit on esitanud rea omapoolseid ettepanekuid struktuurifondide kasutamise kohta, mis võivad olla probleemideks ka teistes liikmesriikides. Ettepanekud on leitavad: http://www.lga.gov.uk/lga/aio/1918465. Dominic edastas selle informatsiooni ka Kadrile.

Järgnevalt anti ülevaade hiljutistest arengutest ja eelolevatest sündmustest keskkonna, transpordi, energia, sotsiaalpoliitika ning tööhõive valdkonnas.

CEMR keskkonna töörühma järgmine koosolek toimub juunis (olen sellest kirjutanud oma varasemas aruandes). Oktoobris toimuvad Rumeenias ühtekuuluvus ja keskkonna töörühma koosolekud. CEMR kavatseb luua eraldi alatöörühma vee küsimustes.

Järgmisel nädalal toimub CEMR tööandjate platvormi koosolek ja sotsiaaldialoogi komitee – sellest siis juba pikemalt järgmise nädala aruandes.

4. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) demokraatia ja valitsemise komitee esimene koosolek 27.05.09

Loodud komitee annab aru poliitikakomiteele ning tal on õigus koostada seiskohti ja ettepanekuid CEMR nimel (olulistes poliitilistes ja põhimõttelistes  küsimustes on vajalik Poliitikakomitee heakskiit).

Demokraatia ja valitsemise komitee töövaldkonda kuuluvad:
· Põhiseaduslik ja juriidiline raamistik, kohalike ja regionaalsete omavalitsuste struktuur. Selle teema alla kuuluvad küsimused alates omavalitsuste funktsioonidest ja lõpetades rahastamisega. Samuti suhted keskvalitsusega ja omavalitsuse erinevate tasandite vahel, demokraatia arendamine, haldusreformid jne.
· Demokraatlik osalus (valimissüsteemid, kodanike osalus otsustusprotsessis, koostöö ühiskonnaga jne);
· Üleriigiliste omavalitsusliitude roll demokraatia edendamisel, kohaliku omavalitsuse ja hea valitsemise edendamisel;
· Demokraatia edendamine EL mittekuuluvates riikides nagu Türgi, Valgevene ja Ukraina.
· Teised olulised demokraatia ja hea valitsemise edendamisega seotud teemad.

Komitee peab looma ka head sidemed ja kontaktid teiste Euroopa ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Paluti komitee liikmetel mõelda millised oleksid veel olulised teemad, mis peaks olema selle komitee päevakorras.

Koosolekul osalejate poolt tehti ettepanekud lisada veel järgmised teemad:
· Lissaboni lepingu vastuvõtmisega kaasnev mõju kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele;
· Konsulteerimine ja kaasamine;
· Finants- ja majanduskriisi mõju;
· Finantsautonoomia ja maksude küsimus;
· Proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse küsimused;
· Suhted keskvalitsusega

Lisaks tehti ettepanek avaldada CEMR kodulehel demokraatia ja valitsemise teemalisi ülevaateid.

Koostöö  Euroopa  Nõukoguga:
· Koostöö CEMR ja Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress vahel - CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe - CLRAE) on Euroopa Nõukogu organ, mis esindab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid.  Ülevaade CLRAEst ja eesti delegatsioonist on leitav: http://portaal.ell.ee/1173 

Antonella Cagnolati (Kongressi direktriss) sõnul on CEMR oluline koostööpartner. Me püüame süvendada koostööd järgnevate aastate jooksul ning kaasata ka üleriigiliste omavalitsusliitude esindajaid demokraatia monitooringu läbiviimise delegatsiooni koosseisu.

· Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta. Kuigi harta  on vastu võetud juba üle 20 aasta tagasi, on selle ratifitseerimise protsess liikmesriigiti olnud väga erinev. Täiendava protokolli ratifitseerimise (õigus osaleda kohaliku elu küsimuste otsustamisel) protsess on olnud väga vaevarikas. Protokolli allkirjastamine on tekitanud probleeme erinevates liikmesriikides .

Põhiline vaidlusalune küsimus on mittekodanike osalemine valimistel ja kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel. Kõik elanikud peaksid olema kaasatud kohaliku elu otsustamise küsimustesse sõltumata nende kodakondsusest. Küsimus on kui palju aega kulub selle protokolli lõplikuks ratifitseerimiseks. Oleks vaja kindlaks teha millised on liikmeriikide seisukohad protokolli ratifitseerimise osas. 

On läbi viidud uurimus, et selgitada välja küsimused, mida tuleks veel täiendavalt reguleerida. CEMR on omalt poolt välja pakkunud täiendavalt 10 ettepanekut (vastav kiri on saadetud Euroopa Nõukogu CDLR sekretariaadile 3.novembril 2008).  Need ettepanekud on saadetud CEMR liikmetele (lisatud on kirja projekt pöördumiseks vastava ministri poole)  .

Jeremy – need kümme punkti on ettepanekud, mille osas kohalike omavalitsuste liidud peaksid tegema oma valikud. CEMR ettepanekud saadetakse liitudele uuesti.

· Regionaalse demokraatia võrdlusraamistik- Paul-Henri Philips (Brüsseli regiooni ministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna asedirektor) Euroopa Kohaliku ja Regionaalse Demokraatia Komitee (Committee on Local and Regional Democracy CDLR)) soovitab Euroopa Regionaalse Demokraatia Harta asemel kasutada võrdlusraamistikku, mis oleks mitte siduv tehniline juhend institutsionaalsete reformide läbiviimiseks regionaalsel tasandil.

Küsimus on kuidas CEMR selles töös kaasa lööb, võttes teadmiseks, et see on väga keeruline teema. CEMR poliitikakomitee juba arutas seda küsimust ning tegi omapoolsed ettepanekud selle dokumendi täiendamiseks. Regiooni mõiste on liikmesriigiti väga erinev ja see muudab selle ülesande eriti raskeks. Ajavahemikul 2002-2009 on liikmesriigid muutnud oma seisukohti regionaalse demokraatia küsimustes (näiteks saksamaa on muutnud oma arvamusi kardinaalselt).

Praegu on liikmesriigiti regionaalne tasand üles ehitatud väga erinevalt- alates föderaalsest tasandist kuni regionaalsete omavalitsusteni. Lepiti kokku, et dokumendi eelnõu saadetakse CEMR liikmetele arvamuse avaldamiseks. Dokumendi eelnõu peaks valmima 2.juuniks.

· Vaade tulevikku- Soome ministri Mari Kiviniemi raport võimalike suundumuste ja vahendite kohta kuidas Euroopa Nõukogu peaks regionaalset demokraatiat käsitlema. Hetkel on eeldatud, et Euroopa Nõukogu peaks tegema rohkem sama raha eest.  Raport toob esile hulga küsimusi mida peaks veel tulevikus arutama.  Kongressil ja komiteel on erimeelsused ekspertide ja valitud esindajate  rollist valimiste jälgimisel

· Euroopa Kohaliku demokraatia nädal 12-18.oktoober 2009. Ettekanne Keith Whitmorelt ( Institutsionaalse Komitee president). Selles küsimuses teevad kaks organisatsiooni head koostööd. Eelmisel aastal korraldasid omavalitsused selle nädala raames mitmeid üritusi.

Kuigi selle aasta üritustele vajutab oma pitseri finants- ja majanduskriis, on mõned kohalikud omavalitsused juba alustanud ettevalmistusi demokraatia nädala tähistamiseks. Kongressi kodulehel on olemas juhend (abivahend) nende ürituste korraldamiseks. Igas riigis määratakse koordinaator kes on vastutav selle nädala jooksul toimuvate ürituste koordineerimise eest. Marit CEMRist tegi ettepaneku koordineerida CEMR ja Euroopa Kongressi vahelist tegevust selles küsimuses, et mitte dubleerida tegevusi.

· Euroopa Nõukogu ministrite konverents viiakse läbi pealkirja all: Good local and regional governance in turbulent times: The challenge of change”, mis keskendub Budapesti Agenda 2005-2009 rakendamisele ja Utrecht Agenda 2010-2014 (16-17. novembril Utrecht) arutelule. 2009 aasta 6-7 juulil toimub Maastrichtis konverents, mis on ettevalmistus novembriks toimuvaks konverentsiks. Täpsem info: www.vngi-events.com

Regioonide Komitee
· Mitmetasandilise valitsemise valge raamat (raportöörid L.van den Brande ja M.Delebarre)- ülevaate valge raamatu sisust on antud nädalakirjas nr.32/2008.

Jeremy Smith kritiseeris Regioonide Komitee poolset algatust, öeldes, et see pole midagi uut- CEMR on juba varem koostanud samal teemal pöördumisi ja deklaratsioone. Tema sõnul on Regioonide Komitee oma arvamuses liialt keskendunud ainult oma rollile ja jätnud kõrvale teiste organisatsioonide rolli mitmetasandilise valitsemise põhimõtete rakendamisel. Jeremy tegi ettepaneku lisada uus paragrahv, mille kohaselt tuleks mitmetasandelise valitsemise põhimõtet rakendada koostöös teiste kohalikku tasandit esindavate  organisatsioonidega.
Regioonide Komitee poolt välja töötatud omaalgatusliku arvamuse eelnõu tuleb arutlusele täiskogu istungil 17-18.juunil 2009. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 8.juuni.

Muud küsimused
· GOLD raport kohalike eelarvete teemal - see töö on käimas, aga küsimustik on väga ambitsiooniks ja nende andmete kogumine võtab aega.
· Ülevaade toimunud üritustest
· Euroopa Parlamendi valimised
· Kõrgetasemelise kohtumine 8-9 oktoobril Stockholmis
-SALAR on selle ettevalmistusse kaasatud. Kohtumine peaks lõppema soovitustega liikmesriikidele, Regioonide Komiteele ja Sotsiaal- ja Majanduskomiteele jne.

Järgmine komitee koosolek toimub selle aasta sügisel (oktoobris/novembris). Koosoleku  kuupäev täpsustakse.

6. Kliimamuutused, finantskriis ja majandussuhted olid Prahas 20. mail toimunud ELi-Hiina tippkohtumise peateemadeks.

EL ja Hiina kirjutasid alla kokkulepetele, et laiendada koostööd teaduse ja tehnoloogia, puhta energia ja väikeettevõtete valdkonnas. Samuti kinnitasid mõlemad pooled oma osalemist projektis, mille eesmärk on näidata tehnoloogiat, mille abil toota kivisöest elektrit, ilma et tekiks süsinikdioksiidi, mis on üks peamisi ülemaailmset soojenemist põhjustavaid gaase.

Samuti tutvuti ka teineteise seisukohtadega enne käesoleva aasta detsembris Kopenhaagenis toimuvaid kliimamuutuste alaseid rahvusvahelisi läbirääkimisi. EL soovitab kiiresti areneva majandusega riikidel nagu Hiina piirata süsinikdioksiidi heitkoguseid vastutasuks arenenud riikidelt saadavale rahalisele abile.

Finantskriisi osas jagavad EL ja Hiina seisukohta, et rahvusvahelistel institutsioonidel peaks majandusriskide järelevalve puhul olema täita suurem roll, ning et kiiresti areneva majandusega riikidel peaks kõnealustes institutsioonides olema suurem sõnaõigus. Mai alguses peetud kõrgetasemelistel läbirääkimistel tõid kaks osapoolt majanduse taastamiseks kõige olulisemate teguritena välja kaubanduse ja investeeringud.

7. Ühenduse suunised riigiabi eeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga

Osana 26.novembril 2008 aastal vastu võetud Euroopa majanduse elavdamise kavast ja selleks, et täita eesmärki, mille kohaselt 2010. aastaks on saavutatud kiire Interneti-ühenduse 100 %-line kättesaadavus kõigile kodanikele, otsustas komisjon näha ette 1 miljard eurot, et tagada Interneti-ühendus maapiirkondades, luua uusi töökohti ja aidata arendada äritegevust. Lisaks on mitu liikmesriiki teatanud kavast toetada investeerimist mitte ainult kiiresse lairibainfrastruktuuri maapiirkondades ja puuduliku ühendusega piirkondades, vaid ka väga suure kiirusega lairibaühendust võimaldavatesse järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse (next generation access networks – NGA) oma territooriumi suurtes piirkondades, sealhulgas linnades või sellistes piirkondades, kus lairibaühenduse põhiinfrastruktuur on juba olemas.

Euroopa Komisjoni algatas avaliku konsultatsiooni Euroopa Komisjoni teatise osas “Ühenduse suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga” ühenduse suunised

Konsultatsioon suuniste osas algas 19.mail ja kestab 22.juunini 2009. Ülevaate konsulteerimise tähtaegade ja tingimuste osas leiate: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_broadband_guidelines/index.html

8. Rootsi tunnustab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli oma eesistumise aja poliitiliste eesmärkide saavutamisel.

Rootsi eesistumise prioriteedid on Lissabonis Strateegia, kliimaküsimused ning Läänemere Strateegia.  Regioonide Komitee on kutsutud osalema Rootsi eesistumise ajal toimuvale kahele suurele konverentsile: septembris toimuvale säästvate linnade konverentsile ja novembris toimuvale Lissaboni Strateegia rakendamise alasele konverentsile.

Regioonide Komitee korraldab eesistumise ajal Rootsis 5 erinevat üritust. Täpsem teave Regioonide Komitee vastaval kodulehel.

9. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine administratsiooni esindajatega ja poliitiliste fraktsioonide esindajatega.

Kohtumised poliitiliste fraktsioonide esindajatega võiks tulevikus toimuda 2-3 korda aastas vastavalt vajadusele.

Pikemalt peatuti rahvuslike koordinaatorite rolli täpsustamisele kodukorras.  Oma ettepanekud selles küsimuses on esitanud 14 delegatsiooni. Eelmisel (millisel?) koosolekul ei leidnud töörühmas toetust ettepanek koordinaatorite kulude katmise osas. 

Taani delegatsiooni rahvuslik koordinaator Asger ütles, et kodukord kui Regioonide Komitee tööd tagav alusdokument peaks looma eeldused Regioonide Komitee põhitegevuse- arvamuste ja raportite koostamiseks võimalikult kvaliteetselt. Koostatud arvamustes väljenduvad nii poliitilised kui rahvuslikud seisukohad. Täna annavad rahvuslikud koordinaatorid olulise panuse arvamuste koostamise õnnestumiseks. 

Poliitiliste fraktsioonide esindaja nõustusid, et Regioonide Komitee arvamuste kvaliteet on oluline ning et raporti vastuvõtmisega täiskogul ei tohiks raportööri roll lõppeda. Raportööri edasise tegevuse toetuseks puuduvad täna komitee poolt teenused ja vahendid. Leiti, et praegune töökorraldus ei paku raportöörile piisavalt tuge ka raporti koostamise käigus.

Põhimõtteliselt oldi nõus, et rahvuslike koordinaatorite roll peaks olema kodukorras määratletud.

Väga teravalt oli koordinaatorite sõidukulude kompenseerimisele vastu UEN-EA fraktsiooni esindaja. Tema sõnul tuleks vahendid suunata poliitilise rolli ja kontrolli suurendamisele.

Toimus erinevate seiskohtade tutvustamine selles küsimuses, kuid ühisele kõiki rahuldavale kompromissini ei jõutud.

Kui kodukorra muutmise töörühm on oma töö lõpetanud ja kodukord läheb täiskogule kinnitamiseks, on võimalik esitada muudatusettepanekuid sõnastuse täpsustamiseks.

Avatud Päevade ajal toimuval täiskogul osalemiseks on loodud võimalus osaleda Regioonide Komitee liikmetel ka avatud päevade raames toimuvatel üritustel.

5.oktoobril :
· 12.30-14.30 on kavas poliitiliste fraktsioonide juhatuse koosolekud paralleelselt rahvuslike koordinaatorite koosolekuga (JDE);
· 15.00-17.00 on täiskogu ja Avatud Päevade avasessioon Euroopa Parlamendis (Hemicycle);
· 17.30-18.30- poliitiliste gruppide esimeeste konverents (JDE);
· 19.30- 21.00 toimub regioonide Komitee juhatuse istung (JDE).

6.oktoobril:
· 10.30- 13.00- poliitiliste fraktsioonide koosolekud (JDE);
· 13.00-14.00- rahvusdelegatsioonide koosolekud (JDE)

7.oktoobril

· 09.00-13.00- Regioonide Komitee täiskogu istung (Charlemagne);
· 14.30-18.00- Regioonide Komitee täiskogu istung (Charlemagne);

Seega: täiskogu 5. ja 7. oktoobril 2009 toimuv istungjärk algab esmaspäeval, 5. oktoobril kell 15.00 Euroopa Parlamendi suures istungitesaalis ja kestab kella 17.00-ni. Istung on pühendatud ürituse OPEN DAYS avaistungile.

Istungjärk jätkub kolmapäeval, 7. oktoobril Charlemagne'i hoones toimuva istungiga, mis algab kell 9.00 ja lõppeb kell 18.00 (lõuna kell 13.00–14.30).

Täpsemalt toimub ürituse OPEN DAYS raames Brüsselis 124 seminari, õpikoda, arutelu ja näitust ligi 7 000 osalejale ning kohalikul tasandil on kavas korraldada 300 üritust 30 000 osalejale. Rohkem kui 250 partnerorganisatsiooni on ühendanud oma jõud, et kõnealune üritus ellu viia, nende seas on ka 214 piirkonda ja linna 33-st Euroopa riigist.

Kogu ürituse OPEN DAYS 2009 jooksul rõhutatakse eelkõige järgmist nelja valdkonda:

1. majanduskasvu taastamine,
2. kliimamuutused,
3. kohalik ja piirkondlik koostöö ning
4. ühtekuuluvuspoliitika pärast 2013. aastat.

Kuna nimetatud valdkonnad on keskse tähtsusega Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu esimesel istungil, st 5. oktoobril toimuval pidulikul avamisel, ja 7. oktoobril toimuval teisel istungil, näidatakse üritusega, et piirkondadel ja linnadel on nimetatud probleemide lahendamiseks varuks strateegiad. See asjaolu on eriti oluline praeguses majanduskriisis.

Ürituse OPEN DAYS uuendused on järgmised:
· Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu esimene osa langeb kokku avaistungiga ja tõenäoliselt Euroopa Parlamendi uue regionaalarengukomisjoni koosolekuga, mis toimub 5. oktoobril Euroopa Parlamendi suures istungitesaalis;

· OPEN DAYS University raames toimub 10 loengut ning 40 kõnealuse valdkonna kõige paremat eksperti esitavad akadeemilisi seisukohti regionaalpoliitika kohta (kõik loengud toimuvad Charlemagne'i hoones);

· „Kohtumispaik” (Meeting Place) pakub uue ja märksa kommunikatiivsema kontseptsiooni Regioonide Komitee peahoones korraldatavate ürituste jaoks;

· ürituse OPEN DAYS telk Berlaymont'i hoone esisel väljakul annab oma panuse ürituse esiletoomiseks;

· ametlik vastuvõtt toimub koos kontserdiga Brüsseli kunstikeskuses BOZAR;

· kohalikke üritusi saavad esmakordselt korraldada institutsioonid, ettevõtted, valitsusvälised ja teised organisatsioonid, kes ei ole ürituse ametlikud partnerid piirkondlike partnerluste raames.

Lisateave: www.opendays.europa.eu

2010 aasta Regioonide Komitee täiskogu ja juhatuse istungite toimumiseks esitatakse juhatusele kinnitamiseks järgmine ajakava:
Teisipäev, 9. veebruar ja kolmapäev, 10. veebruar 
Täiskogu istungjärgu avaistung / juhatuse koosolek

Neljapäev, 11. veebruar 
Komisjonide avaistungid
 
1. poolaasta 
Juhatuse väljaspool Brüsselit toimuv koosolek Hispaanias
 
Esmaspäev, 13. aprill 
Juhatuse koosolek
Teisipäev, 14. aprill ja kolmapäev, 15. aprill 
Täiskogu istungjärk
 
Teisipäev, 8. juuni 
Juhatuse koosolek
Kolmapäev, 9. juuni ja neljapäev, 10. juuni 
Täiskogu istungjärk
 
2. poolaasta Juhatuse väljaspool Brüsselit toimuv koosolek Belgias
 
Esmaspäev, 4. oktoober 
Täiskogu istungjärk / Open Days / juhatuse koosolek
Teisipäev, 5. oktoober 
Open Days
Kolmapäev, 6. oktoober 
Täiskogu istungjärk
 
Teisipäev, 30. november 
Juhatuse koosolek
Kolmapäev, 1. detsember ja neljapäev, 2. detsember 
Täiskogu istungjärk

Kõigile Regioonide Komitee liikmetele edastatakse enne aasta lõppu esialgne ajakava, kus on toodud ka kõigi komisjonide ning rahandus- ja halduskomisjoni koosolekute ajad. Juhatuse väljaspool Brüsselit toimuvate koosolekute kuupäevad kinnitatakse uue eesistumise ajal juhatuse 2010. aasta veebruari koosolekul.

Rahvuslike koordinaatorite poolt tõstatati küsimus seoses kohtumistega liikmesriikide alaliste esindustega. Kui need kohtumised toimuvad vaid üks kord mitme aasta järel, ei ole neil mõtet.

Juunis toimuva täiskogu eel- 16-17.juunil toimub Foorum Idapartnerluse teemal. Täpsem informatsioon: foorum

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


29.05.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit