Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


14.-17. aprill 2009
Print

E-nädalakiri 12/2009

Sisukord:
1. On võimalik saada toetust taastuvenergia, energia efektiivsuse ja säästva transpordi alaste tegevuste toetuseks.
2. Kohalike omavalitsuste kliimamuutuste alane tippkohtumine Kopenhaagenis.
3. e-valitsemise alane auhind.
4. Üritustesarja „Kevadpäev 2009” raames külastavad Euroopa poliitikud koole kogu Euroopas.
5. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) transpordi töörühma koosolek.
6. Maailmaorganisatsiooni Ühinenud Linnad ja Omavalitsused (UCLG )  detsentraliseerimise alane raport.
7. Baskimaa Kohalik Innovatsiooni Kava (LIA)
8. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste (CEMR) vastus komisjoni teatisele euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele elektrooniliste sidevõrkude ja –teenuste valdkonna universaalteenuse ulatuse teise regulaarse läbivaatamise kohta kooskõlas direktiivi 2002/22/EÜ artikliga 15.

1. On võimalik saada toetust taastuvenergia, energia efektiivsuse ja säästva transpordi alaste tegevuste toetuseks.

Energia alaste tegevuste rahastamiseks on võimalik saada toetust programmist “Intelligent Energy”. Fondi maht on 65 miljonit eurot ja toetuse määr on kuni 75%.

Selle programme raames on spetsiaalne meede- “Sustainable Energy Communities” (SEC), mis on mõeldud spetsiaalselt omavalitsusliitudele ja kohalike omavalitsustele, kes on või kavatsevad liituda Linnapeade Paktiga (mis läheb kaugemale kui Euroopa liidu poolt 2020 aastaks seatud energia alased eesmärgid.

Tegevused, mida rahastatakse, sisaldavad ettevalmistust energia ülevaate koostamiseks, energia alaste plaanide koostamiseks, elanike kaasamiseks kavandatud tegevuste rahastamiseks ja informatsiooni edastamiseks partneritele.

Täpsem informatsioon on leitav:
IEE Website and 2009 Call for proposals: http://ec.europa.eu/intelligentenergy
IEE Flyer: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/IEE_flyer_09_en.pdf
Covenant of Mayors: http://www.eumayors.eu/

2. Kohalike omavalitsuste kliimamuutuste alane tippkohtumine Kopenhaagenis.

Kliimamuutuse alane tippkohtumine toimub 2-4 juunil 2009 Kopenhaagenis (lisan aruandele kutse).

Selle ürituse eesmärk on rõhutada  kohaliku tasandi tähtsusust 2012 Kyoto lepingu täitmisel. Samal ajal toimub ka COP 15 kohtumine. Kohalikud omavalitsused üle maailma tugevdavad oma kohustusi kliimamuutuste tagajärgedega toimetulekuks. Samuti tutvustatakse saavutusi ja meetmeid mida on rakendatud kohalikul tasandil, et vähendada süsinikdioksiidi taset.

Tippkohtumine on unikaalne võimalus esitleda kohaliku tasandi rolli kliimamuutustega toimetulekuks ja selle ärahoidmiseks. Samuti on see oluliseks verstapostiks kliimamuutuste alases tegevuses.

Taani Liidu kodulehelt on võimalik leida kogu informatsiooni toimuva tippkohtumise programmi ja registreerimise kohta. www.kl.dk/localclimatesummit.
 
Palun ka seda informatsiooni levitada meie liikmete seas.

3. e-valitsemise alane auhind

Euroopa komisjoni poolt organiseeritud e-valitsemise alane auhinna raames valitakse parimad näited sellest kuidas informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiaid (ICT) on kasutatud avalikes teenustes. Taotluste esitamine on nüüd avatud ja kestab kuni 10.juunini kella 16.00ni. Kokkuvõtted konkursi tulemustest tehakse augusti keskel.
 
Konkursi võitjat esitletakse 19.novembril 2009 Malmös toimuval viiendal ministeeriumide vahelisel e.valitsemise alsel konverentsil. Kõik avaliku halduse tasandid võivad konkursis osaleda (kohalik, regionaalne, riiklik). Taotlusi võivad esitada kõik EL liikmesriigid , kandidaatriigid ja Island, Liechtenstein, Norra ja Sveits.
Informatsioon konkursi kohta on leitav:
 www.epractice.eu/awards).
 
Kõiki, kes on osalemisest huvitatud, oodatakse 21 aprillil toimuvale teabepäevale. Osalemistasu ei ole, kuid eelnevalt on vaja ennast registreerida. Täpsem info:
http://www.epractice.eu/en/workshops/egovawards
 
4.  Üritustesarja „Kevadpäev 2009” raames külastavad Euroopa poliitikud koole kogu Euroopas.
 
ELile pühendatud arutelud ja võistlused toimuvad igal aastal üritustesarja „Kevadpäev Euroopas” raames koolides kõikjal Euroopas. Volinikel ja Euroopa Parlamendi liikmetel on selles oma osa – nad külastavad koole ja vastavad küsimustele Interneti-arutelude käigus.
Vestlused on mõeldud 12–20-aastastele õpilastele. Vesteldakse inglise keeles.

Kevadpäev” on iga-aastane üritustesari, milles saavad osaleda kõik koolid Euroopas ja mujalgi. Pärast registreerimist on koolidel juurdepääs veebiportaalis leiduvatele tegevustele, võistlustele, vahenditele, tööriistadele ja teenustele. Samuti saavad nad suhelda teiste koolidega üle kogu Euroopa, et vahetada mõtteid ja saada rohkem teada teiste kultuuride kohta.

„Kevadpäeva” korraldab Euroopa Koolivõrguna tuntud 31 Euroopa haridusministeeriumi ühendav võrgustik ning selle korraldamist rahastab EL

Osale Interneti-aruteludes – Euroopa poliitikutega toimuvate vestluste ajakava

Õpetajad, kes soovivad oma klassiga osaleda, peaksid registreerumiseks saatma e-kirja Petru Dumitrule aadressil chats@springday2009.net

Kevadpäeva meeskonnal on õigus valida igast riigist 1-2 kooli, et osalejaid oleks võimalikult paljudest riikidest. Niipea kui koolid vastavad osalemistingimustele ja nad on kutsutud osalema, saadetakse neile e-kirja teel juhend ja muud üksikasjad.

Registreerumismeilis peaks olema järgmine teave:

    Vestluse number
    Külalise nimi
    Kooli nimi
    Linn
    Riik
    Õpilaste vanus
    Õpetaja nimi
    Õpetaja e-posti aadress
    Vestluse ajal kasutatav telefoninumber

5. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) transpordi töörühma koosolek.

Järgmine CEMR transpordi töörühma koosolek toimub 16.juunil Pariisis. Oodatakse ettepanekuid päevakorda lisatavate teemade osas.

CEMR on välja pakkunud järgmised teemad, mille osas ta ootab liikmete seisukohti:
· Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Liidu tulevase transpordipoliitika kohta;
· Linnaliikluse alaste tegevuste ülevaade;
· Uuendused EL transpordi alases seadusandluses;
·  Kliimamuutuste ja transporditeema alane diskussioon;
· EL projekti “ Tuleviku bussisüsteemid” tutvustus

Transpordi töörühma koosolekule järgneb 17. juunil Pariisis CEMR ja GART koostöös korraldatud sümpoosion teemal “ Linnatranspordi rahastamine Euroopas”. Sümpoosionil esitletakse erinevate riikide kogemusi avaliku transpordi rahastamisel. Debatid on teemal “ millist jätkusuutlikku avaliku transpordi finantseerimise süsteemi tuleks arendada et saavutada säästva mobiilsuse eesmärke”.

6.  Maailmaorganisatsiooni Ühinenud Linnad ja Omavalitsused (UCLG )  detsentraliseerimise alane raport.

UCLG poolt koostatavas teises raportis antakse ülevaade kohalike omavalitsuste finantseerimisest. UCLG kavatseb välja anda seeria ülevaateid, mis kajastaksid kohalikke omavalitsusi ja  demokraatiat  nime all “GOLD” (Global Observatory on Decentralisation).

Teises koostatavas ülevaates kajastatakse omavalitsuste rahastamisega seotud temaatikat. Seoses sellega paluti üleriigilistel omavalitsusliitudel nimetada omapoolsed rahanduseksperdid, kes aitaksid vajalikke andmeid koguda ja UCLGle edastada.

Eesti Linnade Liidu poolt on eksperdiks Tiit Kirss ja Maaomavalitsuste Liidu poolt Märt Moll.

Lisan aruandele tabeli, kus on näha milliseid andmeid kogutakse.

7. Baskimaa Kohalik Innovatsiooni Kava (LIA)

Baskimaa on keskendunud innovatsioonile et toime tulla majanduskriisiga. Seoses sellega on vaja lisaks uute tehnoloogiate arendamisele ja ettevõtluse edendamisele viia läbi uuendusi ka sotsiaalvaldkonnas. Sotsiaalse innovatsiooni edendamine kohalikul tasandil pakub sobivat raamistikku uute väärtuste ja hoiakute kujunemiseks seoses innovatsiooni ja ettevõtlusega saavutamaks elanike elukvaliteedi parandamist.

Leitakse, et kohalikud omavalitsused peavad edendama selles protsessis juhtivat rolli ja edendama poliitilist kultuuri, et arendada uus ja avatum valitsemismudel, mis julgustab kodanikke osalema ja andma oma panuse ühiskonna väärtuste edendamisse.

Kohalik Innovatsiooni Kava (LIA) :
· integreerib kogemused spetsiaalsete tegevusplaanidega, et kohandada nad olemasoleva olukorraga;
· pakub tehnilist tuge;
· pakub välja konkreetseid metoodikaid ;
· loob ühiseid töökohti, et arendada koostööprojekte.

Lisan aruandele ka nende poolt välja töötatud innovatsiooni kava (LIA), mis on väga pikk ja põhjalik dokument, mis pakub ehk uusi võimalikke lähenemisi ka meie omavalitsustele.

8. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste (CEMR) vastus komisjoni teatisele euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele elektrooniliste sidevõrkude ja –teenuste valdkonna universaalteenuse ulatuse teise regulaarse läbivaatamise kohta kooskõlas direktiivi 2002/22/EÜ artikliga 15.

Kõnealuses direktiivis on universaalteenus määratletud kui e-sideteenuste miinimumkogum, mis on põhjendatud taotluse korral kättesaadav kõigile lõppkasutajatele vastuvõetava hinnaga ja kindlaksmääratud kvaliteediga, sõltumata nende geograafilisest asukohast liikmesriigis.

Direktiiviga sätestatakse universaalteenuse ulatuse neli konkreetset elementi:
• juurdepääs määratletud piirkonnas, et teha ja võtta vastu kohalikke, riigisiseseid ja
rahvusvahelisi telefonikõnesid, saata ja võtta vastu fakse ning kasutada andmesideteenust edastuskiirusega, mis on piisav toimiva Interneti-ühenduse jaoks;

• vähemalt ühe sellise ulatusliku kataloogi ja numbriinfoteenuse olemasolu, mis hõlmab kõiki selleks soovi avaldanud tava- ja mobiiltelefoniteenuste kasutajaid;

• üldkasutatavate taksofonide olemasolu; ja

• konkreetsed meetmed, et tagada puuetega või erivajadustega inimestele ning madala
sissetulekuga inimestele juurdepääs üldkasutatavatele telefoniteenustele vastuvõetava
hinnaga.

Olen komisjoni teatisest teatis ja selle sisust ning CEMR vastusest sellele oma varasemates aruannetes (27/2008) kirjutanud. Viimasel CEMR informatsiooni töörühma koosolekul Bilbaos Björn oli vabatahtlikult nõus koostama kaaskirja CEMR poolt heaks kiidetud seisukohtadele, mille leiate käesoleva nädalakirja lisast.

Komisjoni vastav osakond on pakkunud välja võimaliku kohtumise selle aasta jooksul, et arutada CEMR poolt esitatud ettepanekuid.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


20.05.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit