Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


19.05.09 Uudiskiri nr 3/09
Print
 


1. Kiili vald on Linnade Liidu liige 
2. 12. mai ELL juhatuse koosolekust
3. EL Regioonide Komitees kiideti heaks Uno Silbergi arvamus, Väino Hallikmägi koostab uut
4. Eesti delegatsioon Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressis
saatis Kongressi presidendile palve algatada monitooring
5. KOV ja riigi finantsnäitajate võrdlus 1996-2010
6. Seminarid, uued tööd portaalis
7. Uued publikatsioonid CEMR-i kodulehel


Kiili vald on Linnade Liidu liige

kiili valla vapp

Kiili vald on Tallinnas toimunud Eesti Linnade Liidu juhatuse koosoleku otsusega alates
12. maist liidu värske liige. Peale Kiili liitumist on Linnade Liidus 49  liiget - kõik 33
Eesti linna, lisaks 14 valda ja 1 alev, mis hõlmab kokku 962 088 elanikku
(rahvastikuregister 01.01.2009), s.t 71% Eesti elanikkonnast.

www.kiilivald.ee

12. mai ELL juhatuse koosolekust

12. mail toimunud Linnade Liidu juhatus keskendus kolme aktuaalse teema arutamisele:
esmalt 2009. aasta eelarveprotsess. Kui varasematel aastatel on maikuus olnud
võimalik tõsiselt arutada keskpika planeerimise ehk eelarvestrateegia küsimusi lähema
nelja aasta perspektiivis, siis käesoleval aastal on põhiküsimused seotud operatiivotsustega
eelarvekärbete ja lisaeelarvete küsimustega.

Juhatus vaatas üle omavalitsuste ja riigi maksulaekumiste operatiivse informatsiooni ning
riigieelarve eraldiste osas Rahandusministeeriumi poolt vastu võetud otsused.
Omavalitsusliitude poolt tõstatatud probleem pedagoogide puhkusetasude väljamaksmise
osas, juhul kui toetusfondi vahendid oleks külmutatud, sai lahenduse ning omavalitsuste
eraldised makstakse välja varasemas valitsuse toetusfondi määruses fikseeritud proportsioone
arvestades.

Juhatus vaatas veelkord üksikasjalikult läbi Valitsuskomisjonile esitatud taotlused
eelarveläbirääkimiste protsessiks
. Põhiküsimuseks on tõusnud kohalike omavalitsuste
eelarveautonoomia tagamine ning selle põhimõtte õiguslik kaitse. Valitsuskomisjoniga on
kokku lepitud, et eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli eelnõu valmistatakse omavalitsusliitude
ning ministeeriumide esindajatest koosnevate töörühmade poolt ette selle arvestusega, et
läbirääkimiste üldkogu saaks seda arutada 25. mail. Enne seda on vaheprotokolli
ettevalmistamise küsimused arutelu all ka ELL volikogus, mis toimub 19. mail (vt. päevakord).

Kogu protsessi pingestab oluliselt käimasolev riigi 2009. aasta lisaeelarve ja vastava
kärpepaketi ettevalmistamise pinge. Ka nendes küsimustes peab ELL volikogu 19. mail
seisukoha kujundama sest Valitsusel on plaan viia kärpekava 21. mai Valitsuse istungile.
 
EL Regioonide Komitees võeti vastu Uno Silbergi koostatud arvamus, Väino Hallikmägi
koostab uut

EL Regioonide Komitee andis aprillis oma arvamuse selle kohta, kuidas peaks finants- ja 
majanduskriisi olukorras Euroopa Liit muutma Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
toimimist. Regioonide Komitee nimel koostas arvamuse komitee Eesti delegatsiooni liige ja 
Regioonide Komitee asepresident Uno Silberg.
 
ELi riigid saavad praegu fondist abi taotleda kui globaliseerumise tulemusena  maailmakaubanduses 
toimuvate suurte struktuurimuutuste tõttu on ettevõtted sunnitud oma tegevust ümber 
korraldama või oma asukohta muutma ning selle tagajärjel kaotab töö 1000 või enam inimest.

Arvamuses toetab Regioonide Komitee komisjoni ettepanekut, mis loob uued täiendavad 
eeldused ja võimalused Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kiiremini aidata 
nii globaliseerumise tagajärjel koondatud töötajaid kui ka laiendada EGFi reguleerimisala selleks, 
et see hõlmaks ka ülemaailmsest finants- ja majanduskriisist põhjustatud koondamisi ning 
alandataks täna kehtivat piiri 500 inimeseni. Praegu peavad liikmesriikide valitsused panustama 
fondist saadud summaga samaväärselt. Uno Silbergi sõnul on tema koostatud arvamuse tähtsaim 
osa selles, et komitee arvates ei pruugi Euroopa Komisjoni poolt pakutav 75%-line kaasfinantseerimine  
olla finants- ja majanduskriisi ajal piisav. Seetõttu teeb komitee ettepaneku suurendada EGFi 
sekkumismäära vähemalt 85%ni ning et tegemist ei oleks ajutise muudatusega.

Arvamuse terviktekst
 
Väino Hallikmägi sai aga mai alguses õiguse asuda koostama Regioonide Komitee arvamust
Komisjoni teatise transpordi tuleviku kohta osas. Teatis ilmub juuni alguses.

Euroopa Liidu transpordipoliitika osas on eelnevalt koostatud kaks valget raamatut- 1992 aastal
ja 2001 aastal. 2001 aastal välja antud valges raamatus kujundati euroopa transpordipoliitika
põhisuunad aastani 2010.

2001. aasta valges raamatus määratletud peamised probleemid on eri transpordiliikide
tasakaalustamatus, ummikud maanteedel, linnades ja õhus ning keskkonnamõju. Valges raamatus
on seetõttu kavandatud poliitika eri transpordiliikide tasakaalustamiseks ning rõhutatud vajadust
kõrvaldada üleeuroopaliste võrkude kitsaskohad ning vähendada liiklusõnnetuste arvu, selles on
nõutud infrastruktuuri maksustamise tõhusat poliitikat ning väidetud, et ühendus peaks
tugevdama oma positsiooni rahvusvahelistes organisatsioonides. Tuleb arvestada, et
valges raamatus eeldati suurt majanduskasvu, mis ei realiseerunud. 
 
Eesti delegatsioon Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressis
saatis Kongressi presidendile palve algatada monitooring

Kirjas tuuakse välja, et eelmise monitooringu koostamisest on möödunud 9 aastat ning täna
puudub kohalikel omavalitsustel kindlus Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta põhimõtete
järgimise osas Eestis. Aastal 2000 toimunud soovituste vastuvõtmisele järgnevate aastate
jooksul on kohalike omavalitsuste ülesandeid suurendatud mitmete seadusandlike aktide
kehtestamisega, millega pole kaasnenud piisaval määral rahaliste vahendite eraldamist ega
omavalitsuste tulude suurendamist. 

Majanduskriisi tingimustes on tulnud teravamalt esile kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia
tagamise vajadus. Viidates negatiivse lisaeelarve vastuvõtmisele aasta alguses leitakse, et
eelarveprotsessi käigus ei konsulteeritud piisavalt kohalike omavalitsustega ning nende
ettepanekuid ja varasemaid kokkuleppeid ei arvestatud.

Arvestades asjaolu, et Kongressi soovituste nr 81 (2000) „Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis“
koostamisest on möödunud ligi 9 aastat ning võttes arvesse hiljutisi arenguid kohalike omavalitsuste
finantsolukorras, pöördus Eesti Delegatsioon Kongressi poole palvega algatada
järelevalvemenetlus hindamaks Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Hartas sätestatud kohaliku
omavalitsuse finantsautonoomia põhimõtete järgimist Eestis.  

Palve võeti aruteluks Kongressi Institutsionaalses Komitees.
 
Huvitava tabeli on avaldanud Rahandusministeerium:
KOV ja riigi näitajate võrdlus 1996-2010
http://www.fin.ee/?id=12553
 
Seminarid, uued tööd portaalis

Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus
1.-2. juunil Kuressaares
3.-4. juunil Tallinnas
Lisainfo: http://portaal.ell.ee/10432

Uued või seni vähe tähelepanu saanud uuringud

Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis
Doktoritöö
Mikk Lõhmus
http://portaal.ell.ee/552

Theoretical and Practical Problems Related to the Audit, Control and Supervision System
of Local Governments. (Based on the Case of the Estonia)
Raivo Linnas
http://portaal.ell.ee/554 
 
Audit in Small Local Government Units: The Case of Estonia
Raivo Linnas
http://portaal.ell.ee/554  

Uued publikatsioonid Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu kodulehel

http://www.ccre.org/publications_en.htm on avalikustatud uued publikatsioonid
 
·        European Charter on local and regional services of general interest
·        European Parliament elections 2009. A manifesto for local and regional government
·        An introduction to CEMR
·        Survey: How do citizens in the Western Balkans assess their local authorities
·        Balancing democracy, identity and efficiency. Changes in local and regional structures in Europe.
·        The economic and financial crisis. Impact on local and regional authorities.
·        Newsletters of CEMR's general assembly in Malmö
·        Malmö Final Declaration and Resolution


19.05.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit