Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > Regioonide Komitee


Võrklaev: Euroopa Komisjon peaks kiiresti WiFi4EU taotlusvooru kordama
21.09.2018
Kuna WiFi4EU algatuse vastu oli esimeses taotlusvoorus nii suur huvi, et taotluste vastuvõtmise infosüsteem kokku jooksis, tuleb korraldada võimalikult kiiresti uus taotlusvoor ja tagada selle veatu toimimine


Raportöör Jaadla: Euroopa kosmoseprogramm 2021-2027 on linnadele ja regioonidele võimalus teaduspõhise tegevuse ja ettevõtluse arendamiseks
13.09.2018
Kosmosetehnoloogia kasutamine Maal pakutavate teenuste toetamiseks kogub populaarsust. Aina suurem hulk eraõiguslikke isikuid tegutsevad kosmoses. Avakosmose kasutamisest on saanud igapäevaelu osa viisil, mida ei osatud 60 aastat tagasi kosmoseajastu alguses ette kujutadagi. Kosmosetehnoloogia võib toetada digitaalmajandust ja tõhusamaid avalikke teenuseid tänu digitehnoloogiale ja uutele teadustöö tegemise võimalustele.


Võrklaev: digitaalse lõhe kaotamiseks peab kiire lairibaühendus jõudma kõigi Euroopa kodanikeni
23.03.2018
Euroopa Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogu istungjärgul vastu Rae vallavanema Mart Võrklaeva koostatud arvamuse, milles rõhutatakse, et digitaalse lõhe kaotamiseks peab kiire lairibaühendus jõudma kõigi Euroopa kodanikeni.


Andres Jaadla osales Euroopa kosmosepoliitika tippkonverentsil Brüsselis
29.01.2018
Jaadla sõnul toimusid tal konverentsi käigus mitmeid olulisi kahepoolseid lühikohtumisi, sh Euroopa Parlamendi liikme Jerzy Buzeki ja kosmose valdkonna eest vastutava voliniku Elżbieta Bieńkowskaga, kus sai rõhutatud linnade ja piirkondade rolli kosmosevaldkonna rakendamisel kohalikul tasandil.


Antsla vallavolikogu esimees valiti Euroopas kõrgele positsioonile
14.07.2017
12. ja 13. juulil Brüsselis kogunenud EL Regioonide Komitee täiskogu valis Antsla Vallavolikogu esimehe Kurmet Müürseppa komitee asepresidendiks.


Rait Pihelgas: EL laienemisel on kohalikul ja piirkondlikul valitsemisel oluline roll
16.05.2017
Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogu istungjärgul vastu Ambla vallavanema Rait Pihelgase koostatud arvamuse, milles rõhutatakse, et EL laienemisel tuleb hinnata ka kandidaatriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimekust avalike teenuste pakkumisel.


Juri Gotmans: Kohalike omavalitsuste roll kliimapoliitika elluviimisel suureneb
24.03.2017
Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogu istungjärgul vastu Haanja vallavanema Juri Gotmansi koostatud arvamuse, mis käsitleb kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heiteid. Arvamuses tähtsustatakse kohalike omavalitsuste rolli uute kliimapoliitika meetmete rakendamisel alates 2021.


Mart Võrklaev: Kohalikel omavalitsustel avaneb võimalus tasuta kiirete WiFi võrkude rajamiseks
10.02.2017
EL Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Rae vallavanema Mart Võrklaeva koostatud arvamuse „Telekommunikatsiooni paketi läbivaatamine“, milles rõhutatakse juurdepääsu tagamist lairibaühenduse põhiteenusele, mis on EL-i üldine huvi ning seda eriti piirkondades, kus turg ei suuda vajadustele vastata ja avalikel investeeringutel on otsustav tähtsus.


Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel keskenduti säästva majanduse arengule
13.07.2016
8.-9. juulil peeti Bratislavas seitsmendat Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumist. Kahe päeva jooksul pidasid regioonide ja linnade juhid ühekoos Euroopa Liidu esindajate ning spetsialistidega avalikke arutelusid ning ümarlaudu.


Bratislavas kogunevad tippkohtumisel linnade ja omavalitsuste juhid
13.07.2016
8. juuli pärastlõunal algas seitsmes Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine (European Summit of Regions and Cities) Bratislavas, mis kannab sõnumit „Invest and Connect“ tuues esile vajadust parandada Euroopa Liidu üleseid sidemeid ning suhtlust, seda nii inimeste, kohtade kui vahendite osas.


Eesti kliimameetmete saadikud on Mihkel Juhkami ja Andres Jaadla
19.06.2016
Euroopa Liidu Regioonide Komitee moodustas kliimasaadikute rühma, mille liikmed lubasid tutvustada linnapeade pakti keskkonnaalaseid ja majanduslikke eeliseid - Eestist valiti esimeste omavalitsusjuhtidena Euroopa Liidu Regioonide Komitee Euroopa Linnapeade Pakti saadikuteks Mihkel Juhkami ja Andres Jaadla.


EL Regioonide Komitee kiitis heaks Jaadla arvamuse ’ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine’
26.04.2016
Kohalikud juhid soovivad parandada ELi keskkonnaõiguse toimimist kohapeal ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu hääletas 07.04.2016 meetmete kogumi üle, mille eesmärk on parandada keskkonnaõiguse rakendamist Euroopas.


EL Regioonide Komitee kiitis heaks Läntsi arvamuse ’Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine’
12.02.2016
EL Regioonide Komitee võttis veebruari täiskogul vastu Randel Läntsi koostatud arvamuse „Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine“. Tegemist on komitee omaalgatusliku arvamusega, milles komitee teeb mitmeid ettepanekuid EL maapiirkondade majanduse edendamiseks.


EL Regioonide Komitee kiitis heaks Silbergi arvamuse „ELi 2016. aasta eelarve projekt“
16.10.2015
EL Regioonide Komitee võttis täna vastu Uno Silbergi koostatud arvamuse „ELi 2016. aasta eelarve projekt“. Tegemist on komitee oma-algatusliku arvamusega, milles komitee avaldab oma seisukohad EL järgmise aasta eelarve osas. Arvamuses rõhutab komitee, et Euroopa Liidu iga-aastase eelarve koostamine kooskõlas lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõtetega.


Jaadla koostab Euroopa Liidu Regioonide Komitees arvamust keskkonnaseaduse kohta
03.10.2015
Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energiakomisjon määras Rakvere Linnavolikogu liikme Andres Jaadla koostama arvamust teemal 'Euroopa Liidu keskkonnaseadus: aruandluse ja nõuete järgimise parandamine'.


Länts koostab EL Regioonide Komitee nimel arvamuse uuendustest maapiirkondades
13.05.2015
EL Regioonide Komitee loodusvarade komisjon (NAT) määras komitee nimel koostama arvamust teemal Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine komitee Eesti delegatsiooni liikme Randel Länts’i (Viljandi Linnavolikogu liige).


Silberg koostab Euroopa Liidu Regioonide Komitee nimel arvamuse EL 2016 eelarve kohta
13.05.2015
Euroopa Liidu Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja Euroopa Liidu eelarve komisjon (COTER) otsustas oma koosolekul täna Riias, et komitee koostab oma-algatusliku arvamuse Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve kohta.


Kadri Tillemann: Kohalikel omavalitsustel on üha tähtsam roll bioloogilise mitmekesisuse kaitsel
26.06.2014
Täna kiitis EL Regioonide Komitee täiskogu heaks Keila Vallavolikogu esimehe Kadri Tillemanni koostatud arvamuse „Mitmetasandiline valitsemine Euroopa Liidu elurikkuse strateegia täitmisel ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) Aichi eesmärkide ellurakendamisel“.  Arvamus koostati Euroopa Komisjoni soovil, et kaasata Euroopa piirkondlike ja kohalike omavalitsuste seisukohad EL elurikkuse poliitikasse.


Georg Linkov valiti EL Regioonide Komitee piirkondadevahelise grupi "Läänemere piirkonnad" ase-esimeheks
04.02.2014
Grupp koondab eelkõige komitee Läänemere-äärsete riikide saadikuid, kelle ühiseks huviks on Euroopa integreeritud merenduspoliitika arendamine ning majanduskasvu, konkurentsivõime ja täieliku tööhõive arendamine piirkonnas


Keila vallavolikogu esimees Kadri Tillemann (IRL) asub välja töötama euroopa omavalitsuste ühist  seisukohta elurikkuse kaitsmisest
10.01.2014
Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonnakomisjon määras Kadri Tillemanni raportööriks teemal kuidas saaksid Euroopa kohalikud ja regionaalsed omavalitsused kõige tõhusamat panustada elurikkuse säilitamisse. Raport valmib eelseisva poolaasta jooksul tihedas koostöös Euroopa Parlamendi, EL Keskkonna Peadirektoriaadi ning teiste oluliste keskkonnaorganisatsioonidega ning selle vastuvõtmine leiab eeldatavasti aset Regioonide Komitee juunikuisel plenaaristungil.


Georg Linkov kinnitati EL Regioonide Komitee asepresidendiks
03.12.2013
Euroopa Liidu Regioonide Komitee kinnitas viimasel täiskogu istungil Eesti delegatsiooni liikme Georg Linkovi komitee juhatuse liikmeks ja ühtlasi komitee üheks asepresidendiks


CdR kiitis heaks Silbergi koostatud raporti teemal „Roheline raamat Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta“
09.10.2013
EL Regioonide Komitee poolse arvamuse selle kohta, milline on omavalitsuste vaade Euroopa majanduse pikaajalisele rahastamisele, koostas Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Uno Silberg.


EL Regioonide Komitee võttis vastu Saima Kalevi arvamuse teemal „Puhas energia ja transport“.
16.08.2013
EL Regioonide Komitee poolse arvamuse selle kohta, milline peaks tulevikus olema omavalitsuste seisukohast EL-i alternatiivkütuste strateegia ja kuidas arendada vastavat taristut, koostas Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Saima Kalev.


EL Regioonide Komitee määras Euroopa Komisjoni „Keskkonnahoidliku transpordi pakett” osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Saima Kalevi
07.12.12
EL Regioonide Komitee määras  täna, 7. detsembril territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni koosolekul Brüsselis Euroopa Komisjoni  „Keskkonnahoidliku transpordi pakett” osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Saima Kalevi (Jõgeva vallavolikogu liige).


EL Regioonide Komitee võttis vastu Eriksoni koostatud arvamuse EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas
30.11.2012
Regioonide Komitee 30. novembri plenaaristungil võeti vastu arvamus EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas.


Regioonide Komitee 30. novembri plenaaristungil arvamus EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas
29.11.2012
EL Regioonide Komitee arutab 30. novembri plenaaristungil arvamust EL veepoliitika valdkonna eritähelepanu nõudvate ohtlike ainete nimistu osas, mis võivad põhjustada  Euroopa Liidu tasandil olulist ohtu veekeskkonnale või selle kaudu ümbritsevale keskkonnale. Arvamuse koostajaks on Urve Erikson (Tudulinna vallavolikogu liige), eksperdiks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse spetsialist Ülle Leisk.


Uno Silberg valiti EL Regioonide Komitee Euroopa Alliansi fraktsiooni esimeheks
18.07.2012
Täna toimunud EL Regioonide Komitee Euroopa Alliansi (EA) fraktsiooni koosolekul valiti senine fraktsiooni asepresident Uno Silberg fraktsiooni esimeheks. Silberg on fraktsiooni esimees järgmised kaks ja pool aastat.


Väino Hallikmägi: sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus vajab Läänemere äärsetes riikides rohkem tähelepanu
02.07.2012
EL Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon kiitis heaks Väino Hallikmägi ettepaneku pöörata EL tasandil rohkem tähelepanu sotsiaalsele ja majanduslikule ühtekuuluvusele Läänemere äärsetes riikides.


EL Regioonide Komitee liikme Uno Silbergi sõnumid Euroopa Ülemkogu eesistujale Van Rompuy´le
14.06.2012
Regioonide Komitee poliitiliste fraktsioonide juhtide kohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistujaga Herman Van Rompuy´ga 14.juunil ütles Uno Silberg, et omavalitsused vajavad EL-s vahendeid, et kaasa aidata majanduse taastamisele ning töökohtade loomisele.


Põllumajanduse otsetoetuste saaga on petmisi täis
08.05.2012
EL Regioonide Komitee ei toetanud põllumajandustoatuste kiiret ühtlustamist Balti riikide põllumeeste jaoks.


Regioonide Komitee loodusvarade komisjon toetas Urve Eriksoni ettepanekuid tagada Euroopa põllumajandustootjatele võrdsem kohtlemine
27.03.2012
26. märtsil toimunud komisjoni istungil estitas Erikson hulgaliselt muudatusettepanekuid, mille sisuks oli eesti põllumeestele makstavate põllumajandustoetuste ühtlustamine  ja võrdse kohtlemise printsiibi jälgimine. Regioonide Komitee komisjon aktsepteeris ettepanekut, et otsetoetuste miinimumtase peaks olema vähemalt 80% Euroopa Liidu keskmisest.


Kopenhaagenis toimub esinduslik Euroopa linnade ja Regioonide Komitee viies üldkogu
20.03.2012
22.-23. Märtsini toimub Kopenhaagenis Euroopa linnade ja Regioonide Komitee viies üldkogu, mis on pühendatud Euroopa linnade arengule. Eesti linnadest teeb blokis „Kuidas tagada innovatiivne rahastusskeem homsele rohelisele linnale?“ ettekande Rakvere linnapea Andres Jaadla.


Kallase sõnul sõltub Euroopa transpordiprojektide edu eelkõige liikmesriikide tahtest.
01.07.2011
Neljapäeval-reedel Brüsselis toimunud EL Regioonide Komitee täiskogul esines EL transpordivolinik Siim Kallas, kes oma ettekandes rõhutas, et EL ühisturu toimimiseks on väga oluline, et kaubad ja inimesed saaksid vabalt liikuda, tähtis on EL äärepiirkondade ühendamine EL transpordivõrgustikega.


Rakvere tutvustas Euroopas omi kogemusi suurürituste läbiviimisel ja energiatõhusate initsiatiivide osas
23.06.2011
22. juunil Brüsselis Regioonide Komitees toimunud seminaril „LAP – Tourism” esines Rakvere Linnapea Andres  Jaadla ettekandega Rakvere säästvast arengust ja turismi arendamisest.


Täna Brüsselis istungit pidav Regioonide Komitee Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni ENVE arutles 2011 aasta tegevusuundade üle
14.02.2011
Komisjon leidis, et 2011. aastaks keskendub ENVE komisjon - energia infrastruktuurile ja energiatõhususele, kliimamuutustega kohandumisele ja kliimamuutuste leevendamisele, samuti keskkonnapoliitikale eelkõige selle parema rakendamise seisukohast ja ressursitõhususele.


Regioonide komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjon ECOS arutab täna Brüsselis Euroopa Komisjoni teatist „Ühtse turu akt”
09.02.2011
Regioonide Komitee ECOS komisjon arutas täna arvamuse eelnõu „Ühtse turu akti” ehk kõrge konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse mõttest kantud Euroopa Komisjoni 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks.


EL Regioonide Komitee võttis vastu Kallasvee arvamuse Armeenia teemal
06.12.2010
EL Regioonide Komitee võttis vastu arvamuse “Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine”. Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavolikogu liige).


Rakvere linnapea – uued transpordisüsteemid on energiatõhusad, kuid hetkel omavalitsustele liialt kallid
01.12.2010
EL Regioonide Komitee foorumil esinenud volinik Barnieri sõnul ei ütle komisjon, kuidas omavalitsused peavad pakkuma avalikke teenuseid. Foorumil üht töötuba juhtinud Rakvere linnapea Andres Jaadla sõnul on ühiskondlik transport tulevikus energiasäästlik, kuid hetkel on need lahendused kallid.


Eesti võib edaspidi komitees kaotada kaks kohta ning jätkata 5-liikmelise delegatsiooniga
07.10.2010
06. oktoobril 2010 arutas EL Regioonide Komitee küsimust, milline saab olema komitee koosseis, kui EL peaks edaspidi laienema. Eesti võib edaspidi komitees kaotada kuni kaks kohta ning tulevikus jätkata 5-liikmelise delegatsiooniga.


Riias arutletakse üleeuroopalise transpordivõrgu ja Euroopa transpordikoridoride tuleviku üle
17.09.2010
17. sept. Riias toimuval seminaril arutatakse, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad panustada EL reformidesse, mille sisuks on üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika uuendamine. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ühendamise teel soovivad EL liikmesriigid ellu viia kõige ambitsioonikama infrastruktuuriprojekti Euroopas.


III Hiina - Euroopa Foorum keskendus sotsiaalsete gruppide dialoogile
14.07.2010
Kõrgetasemelisest  III Hiina -Euroopa foorumist osa võttev Rakvere linnavolikogu aseesimees ja  Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjoni liige Andres Jaadla  osales foorumi töörühmas „ City, Territory and Sustainble Develoment”.


Kohalikel omavalitsuste on oluline roll tuleviku Euroopa energiamajanduses.
29.06.2010
Transport, elamud, avalikud hooned, avalike kohtade valgustus, samuti teatud energialiikude tootmine, muundamine, transport, ladustamine ja jäätmekäitlus kuuluvad  kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusse. Selles mõttes avaldab igasugune ELi tasandil vastu võetud üldine energiapoliitika tõenäoliselt mõju nende küsimuste käsitlemisele kohalikul tasandil.


EL Regioonide Komitee võttis vastu arvamuse Euroopa Komisjoni rohelise raamatu osas äriregistrite ühendamise kohta. Arvamuse koostas Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Uno Silberg (Kose Vallavolikogu liige).
10.06.2010
EL Regioonide Komitee võttis 85. istungijärgul Brüsselis vastu arvamuse selle kohta, kuidas peaks Euroopa Liidus edendama äriregistrite piiriülest koostööd, et EL siseturg tõhusalt toimiks ning tagada majanduskasvu jaoks oluline ettevõtete liikuvus läbi registrite integreerimise, võimaldades kogu Euroopa Liidus võrdset juurdepääsu teabele.


Pressiteade - Brüsselis keskendutakse muudatuste keskkonnamõjude hindamises
03.03.2010
EL Regioonide komitee Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) arutab täna Brüsselis ühe päevakorrapunktina - Keskkonnamõju hindamise direktiivi ja Keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi  parandamist.


EL Regioonide Komitee võttis vastu arvamuse Euroopa Komisjoni teatise osas transpordi tuleviku kohta. Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavolikogu liige).
04.12.2009
EL Regioonide Komitee võttis täna vastu arvamuse selle kohta, kuidas peaks kujundama Euroopa Liidus transpordiliike ning nende toimimiseks vajalikke võrgustikke tulevikus ning millised sotsiaalseid-, majanduslikke- ning keskkonnaaspekte tuleb sealjuures arvestada. Regioonide Komitee nimel koostas arvamuse komitee Eesti delegatsiooni liige Väino Hallikmägi.


EL Regioonide Komitee määras Euroopa Komisjoni rohelise raamatu äriregistrite ühenduvuse kohta osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Uno Silbergi
18.11.2009
EL Regioonide Komitee määras  täna, 18. novembril majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni koosolekul Brüsselis Euroopa Komisjoni rohelise raamatu äriregistrite ühenduvuse kohta osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Uno Silbergi (Kose vallavolikogu liige).


EL Regioonide Komitee määras Komisjoni teatise transpordi tuleviku kohta osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Väino Hallikmägi
05.05.2009
EL Regioonide Komitee määras  täna, 5.mail territoriaalse ühtekuuluvuspoliitikakomisjoni koosolekul ajaloolises Tábori linnas Lõuna-T¨ehhimaal Euroopa Komisjoni teatise transpordi tuleviku kohta osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavolikogu liige).


EL Regioonide Komitee andis arvamuse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse muutmise eelnõu osas. Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee asepresident Uno Silberg.
22.04.2009
EL Regioonide Komitee andis täna oma arvamuse selle kohta, kuidas peaks finants- ja  majanduskriisi olukorras Euroopa Liit muutma Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toimimist. Regioonide Komitee nimel koostas arvamuse komitee Eesti delegatsiooni liige ja Regioonide Komitee asepresident Uno Silberg.


EL Regioonide Komitee taunib omavalitsuste riiklikke eelarvekärpeid
23.04.2009
Euroopa Liidu Regioonide Komitee täiskogu kiitis Brüsselis heaks Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ettepanekud, mis kindlustavad omavalitsuste rahalist iseseisvust ning taunivad nende eelarvete riiklikku kärpimist.


EL Regioonide Komitee talendifoorumile sõidab Eestist Denis Mirskov Pärnust
27.02.2009
Tähistamaks Euroopa loovuse ja innovatsiooni aastat, korraldab EL Regioonide Komitee koos Euroopa Komisjoniga 20. ja 21. aprillil 2009 a. kahepäevase talendifoorumi noortele talentidele, et tutvustada loovust Euroopa piirkondades ja linnades ning tõestada, et loovus ja innovatsioon võivad olla olulised majandusarengu mootorid.


EL Regioonide Komitee Balti riikide riiklike delegatsioonide kohtumine Rakveres
04.04.2009
Reedel Rakveres toimunud EL Regioonide Komitee Balti riikide delegatsioonide kohtumisel kiideti heaks ettepanekud Regioonide Komitee 22. aprillil toimuval üldkogul arutusele tulevale arvamuse eelnõule „Majanduse taastamise kava ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll”.


EL Regioonide Komitee määras Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse muutmise eelnõu osas raportööriks Eesti delegatsiooni liikme Uno Silbergi
20.02.2009
EL Regioonide Komitee annab oma arvamuse selle kohta, kuidas peaks finants- ja  majanduskriisi olukorras Euroopa Liit muutma Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tööd ning komitee määras arvamuse koostamise eest vastutavaks isikuks Uno Silbergi.EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni tööd kajastavad pressiteated


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit