Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


26.-30. jaanuar 2009
Print

E-nädalakiri 03/2009

Sisukord:
1. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kontaktrühma koosolek 29.01.2009
2. Ettevalmistused Regioonide Komitee  12-13.veebruari täiskoguks.
3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) seisukohad territoriaalse ühtekuuluvuse rohelise raamatu kohta.
4. Euroopa Komisjoni vaheprognoos aastateks 2009–2010: majanduskasv aeglustub järsult, kuid paraneb 2009. aasta lõpuks
5. Vastavalt Euroopa 2008 aasta mõõtmistele on Eesti mõõdukalt innovatiivne
6. Alanud on ettevalmistused 2009 aasta 5-8 oktoobril toimuvateks Avatud Päevadeks.

1. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kontaktrühma koosolek 29.01.2009

Koosolekul räägiti Regioonide Komitee presidendi ja rahvusdelegatsioonide juhtide kohtumisest ja võimalikest teemadest. Kohtumine pidi toimuma juba eelmise aasta lõpus, aga jäi ära. Eeldatavasti toimub see selle aasta oktoobris toimuva täiskogu ajal.

Leiti, et kohtumise eesmärgi õnnestumiseks on vaja garanteerida, et liikmetele oluliste küsimuste arutelu toimuks kohe alguses, et sellest kohtumisest ei kujuneks presidendi sõnavõtt. Samuti on vaja eelnevalt kindlaks teha kes soovivad sõna ja mis teemal.

Võimalike kohtumise teemadena mainiti
* Regioonide Komitee ülesandeid ja eesmärki,
* Regioonide Komitee tuntuse ja rolli suurendamist liikmesriikides,
* koostööd rahvusparlamentidega ja
* delegatsiooni koordinaatorite rolli.

Saksamaa koordinaator pidas vajalikuks, et Regioonide Komitee teeks ülevaate (näiteks poolaasta kohta) sellest kuidas komitee arvamustega on arvestatud. Administratsiooni esindaja väitis, et Regioonide Komitee kodulehel on üleval näited sellest kuidas komitee poolt koostatud arvamustega on arvestatud. Vastavalt kodukorrale koostab administratsioon iga kahe aasta tagant kokkuvõtte Regioonide Komitee töö tulemuslikkusest.

Leiti, et seda on liiga vähe ja oleks vaja lühema perioodi jooksul ja selgemalt välja tuua saavutused.

Arutati ka kontaktgrupi koosseisu uuendamist. Veel on võimalik avaldada soovi saada selle grupi liikmeks (soovitavalt võiksid nad baseeruda Brüsselis).

Lisaks arutati küsimusi seoses rahvuslike koordinaatorite rolli ja finantseerimisega. Välja töötamisel on ettepanekud CdR kodukorra muutmiseks, et selgemalt sätestada rahvuslike koordinaatorite rolli ja ülesandeid. Pakutud on, et nende roll sätestataks kodukorra punktis 005. Administratsiooni esindaja sõnul ei ole protseduurireeglite muutmine ja koordinaatorite tegevuse rahastamine omavahel seotud.

Kui soovitakse rahvuslike koordinaatorite teatud kulutuste katmist, siis tuleb need ettepanekud esitada rahandus- ja finantskomisjonile. Järgmine CAFA koosolek toimub 16.märtsil. Konkreetne ettepanek peaks olema esitatud hiljemalt 10 päeva enne koosolekut, et seda oleks võimalik tõlkida ja edastada komisjoni liikmetele. Ettepanekud protseduurireeglite muutmiseks tuleb esitada hiljemalt 28.veebruariks.

Meie delegatsioonist kuulub Uno Silberg töörühma, kes hakkab arutama regioonide komitee kodukorda.
Esimene koosolek toimub 11.märtsi pealelõunal , järgmised  28.aprillil, 15.juuni ja 3.septembril.

Põhiline küsimus, millega kodukorra muutmise komisjon hakkab tegelema, on
* luua toimiv parandusettepanekute esitamise elektrooniline süsteem ja
* luua selgus põhiliikmete asendamisel asendusliikmete poolt.

Lisaks arutatakse selliseid küsimusi nagu 
- Regioonide Komitee sümboolika ja büroo pädevus. 

Esitati hulgaliselt küsimusi täna probleemiks olevate teemade kohta- nagu elektrooniline registreerimine, asendusliikmete temaatika, muudatusettepanekute esitamisega ja vastuvõtmisega.

Käisime vaatamas ka ruume, kus toimub veebruari täiskogu istung. See toimub Euroopa Parlamendi  Jozef Antalli hoones (ruum JAN 02 Q 200), Rue de Treves, B-1047 Brüssel.

Täiskogu istungile pääsemiseks tuleb siseneda Euroopa Parlamendi Henry Spaak hoone peauksest, sõita liftiga kolmandale korrusele, läbida tunnel, mis ühendab Parlamendi seda hoone osa uuega (Jozef Antalli hoone) ja sõita sealt teisele korrusele, kus asub koosolekusaal. Saal mahutab kuskil 450 inimest, millest osad istumiskohad on ilma lauata  ja kus on käetoolist välja ulatuv lauapinnake. 

Tegelikult pole asi nii hull- kinnitati, et ruumis on WiFi ja kõigile delegatsiooni liikmetele on kindlustatud istumiskohad koos korraliku laua ja elektroonilise hääletussüsteemiga. Samas hoiatati, et võivad ilmneda tehnilised viperused.

Kolmandal korrusel on kohvik ja statsionaarsete arvutite kasutamise võimalus. Lisaks on 6.korrusel koosoleku ruum, kus saavad koosolekut jälgida need, kes teise korruse saali ei mahtunud. 

Järgmine koosolek toimub 11.veebruaril enne juhatust.

2. Ettevalmistused Regioonide Komitee 12-13.veebruari täiskoguks

Nädalakirjas nr 33/2008 on ülevaade Regioonide Komitee COTER komisjonis toimunud arutelust territoriaalse ühtekuuluvuse teemal.

Komisjonis esitas Väino Hallikmägi 18 muudatusettepanekut. Regioonide Komitee täiskogul 12-13 veebruaril 2009 toimub arvamuse eelnõu “Territoriaalne ühtekuuluvus” lõplik arutelu ja vastuvõtmine. Arvestades COTER komisjonis 12.detsembril toimunud arutelu ja arvamuse eelnõusse sisse viidud parandusi, valmistasin ette võimalikud parandusettepanekud.

.pdf fail, kus need on kirjas

Muudatusettepanekud on saadetud Leedu, Läti ja Soti esindustele Brüsselis, et saada neil laiem toetus. Toimunud on arutelud kõikide nimetatud riikide esindajatega.

Põhimõtteliselt on nad nõustunud esitatud ettepanekutega ning on saatnud need oma liikmetele toetuse saamiseks. Leedu on juba vastanud.

Lisaks neile muudatusettepanekutele on Uno Silbergi poolt ettevalmistatud võimalike muudatusettepanekute pakett kõikide täiskogul arutlusele tulevate arvamuste eelnõude kohta. Ettepanekud on saadetud teistele Regioonide Komitee täisliikmetele arvamuse avaldamiseks.

3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) seisukohad territoriaalse ühtekuuluvuse rohelise raamatu kohta.

Koostatud dokumendis leitakse, et oluline on parandada interneti ja transpordiühendusi vähendamaks maa ja linna vahelisi erisusi. Samuti rõhutatakse, et avalikel teenustel on oluline roll territoriaalse ühtekuuluvuse tagamisel.

Kõrgekvaliteedilised ja kättesaadavad üldhuviteenused on määrava tähtsusega elukvaliteedi ja ühiskonna stabiilsuse tagamisel maapiirkondades ja majanduse ellujäämiseks.

Samas ei nõustu CEMR, et sellised avalikud teenused nagu tervishoid ja haridus on üldised majandushuvi teenused nagu Rohelises Raamatus väidetakse. CEMR leiab, et samas ei ole tervitatav üleeuroopaline avalike teenuste standardiseerimine, sest see on vastuolus subsidiaarsuse printsiibiga.

Arvamuses rõhutatakse kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kaasamise olulisust nii planeerimise, otsustamise, rakendamise kui monitooringu faasis. Kohalikel omavalitsustel peaks olema suurem vastutus ja paindlikkus vahendite kasutamise osas.

Koostatud vastustega Komisjoni poolt esitatud küsimustele saate tutvuda aruandele lisatud dokumendis.

4. Euroopa Komisjoni vaheprognoos aastateks 2009–2010: majanduskasv aeglustub järsult, kuid paraneb 2009. aasta lõpuks.

Eeldatavalt väheneb SKP kasv Euroopa Liidus 2009. aastal umbes 1,8%, paranedes 2010. aastal mõõdukalt 0,5%-ni. See tuleneb süvenenud finantskriisi mõjust reaalmajandusele, sellega seotud ülemaailmsest majanduslangusest, mis avaldub maailmakaubanduse ja tootmise käibe märkimisväärses vähenemises ning mõnes riigis eluasemeturul tehtavates korrektsioonides.

Valitsemissektori kulud ja riiklikud investeeringud parandavad siiski olukorda. Eratarbimist elavdab ka inflatsioonisurve vähenemine. Alates 2008. aasta augustist välja kuulutatud täiendavad fiskaalmeetmed piiravad SKP kasvu vähenemist käesoleval aastal umbes 0,75 protsendipunkti. Tõsine majanduslangus mõjutab prognoosiperioodil märkimisväärselt tööhõivet ja avaliku sektori rahandust. Prognoosist täpsemalt: http://tinyurl.com/crmnwg

Järgmine põhjalik majandusprognoos avaldatakse 4.mail 2009.

5. Vastavalt Euroopa 2008 aasta mõõtmistele on Eesti mõõdukalt innovatiivne

Aruandest selgub, et Euroopa riigid moodustavad neli eri tasemega rühma ning kuigi edusammud on olnud erinevad, on kõikide riikide suutlikkus paranenud:
¦veits, Rootsi, Soome, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik moodustavad innovatsiooniliidrite rühma. Innovatsiooni tase nendes riikides on tublisti üle ELi keskmise.

Nende riikide hulgas on kõige kiirema arenguga ¦veits ja Saksamaa.

Austria, Iirimaa, Luksemburg, Belgia, Prantsusmaa ja Madalmaad on innovatsiooni järgijad, nendes riikides on innovatsiooni tase kõrgem kui ELis keskmiselt. Selles rühmas paranes innovatsiooni tase kõige kiiremini Iirimaal, talle järgnes Austria.

Küpros, Island, Eesti, Sloveenia, T¨ehhi Vabariik, Norra, Hispaania, Portugal, Kreeka ja Itaalia on mõõdukad innovaatorid, nendes riikides on innovatsiooni tase madalam kui ELis keskmiselt. Küprose innovatsioonitase paraneb kiiremini kui selles rühmas keskmiselt, teisel kohal on Portugal.

Malta, Ungari, Slovakkia, Poola, Leedu, Horvaatia, Rumeenia, Läti, Bulgaaria ja Türgi puhul on tegemist juhtriikidele järelejõudvate riikidega, kus innovatsiooni tase on palju madalam kui ELis keskmiselt. Enamik riike on teistele lähemale jõudnud, kõige kiiremini on innovatsiooni tase tõusnud Bulgaarias ja Rumeenias.

Andmed kõigi 27 liikmesriigi innovatsioonitaseme kohta on avaldatud dokumendis MEMO/09/18

6. Alanud on ettevalmistused 2009 aasta 5-8 oktoobril toimuvateks Avatud Päevadeks.

On viimane aeg hakata mõtlema millises valdkonnas ja kellega koos sooviksime sellele aastal Avatud Päevade raames üles astuda. Olen saanud juba kas ettepanekut – ühe Wielkopolska Brüsseli esinduselt  teemal “Achieving results, looking ahead: EU cohesion policy’s evaluation and future prospects” (Saavutame tulemusi, vaatame tulevikku: EL ühtekuuluvuspoliitika hindamine ja tuleviku väljavaated”). Partnerotsingu soovi on saatnud ka  Hispaania Asturias regioon, kes soovivad osaleda innovatsiooni teemalises konglomeraadis.

2009 aasta Avatud Päevade teemad on:
· Majanduskasvu taastamine: innovatsioon euroopa piirkondades ja linnades;
· Piirkonnad ja kliimamuutus: Euroopa valik
· Territoriaalne koostöö: tegutseme üheskoos piiriüleselt
· Saavutame tulemusi,  vaatame tulevikku: EL ühtekuuluvuspoliitika hindamine ja tuleviku väljavaated

2009 aasta Avatud Päevade tutvustus ja osalemise tingimused on Regioonide Komitee kodulehel: http://tinyurl.com/bqsy4u

Seekordsetel Avatud Päevadel Eesti alaline esindus EL juures kaasa ei löö.

Palun mõelge - milline on meie jaoks sobivaim teema kus kaasa lüüa. Järgmisel nädala kohtume eelmisel aastal osalenud partneritega. Selleks ajaks peaks olema mul esitada (vastavalt liitude poolt esitatud ettepanekutele) meie esialgsed seisukohad.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


30.01.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit