Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


19.-23. jaanuar 2009
Print

E-nädalakiri 02/2009

Sisukord:
1. Koolitus Brüsselis 19-22.jaanuar 2009
2. Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 23.01.09

1. Koolitus Brüsselis 19-22.jaanuar 2009

Koolitusel osales 25 inimest, nendest 16 Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt ja 9 Linnade Liidu poolt (nimekiri lisatud). 

Koolituse kaaskorraldajaks oli Kertu Kaera Euroopa Komisjoni  Eestis esindusest.

Koolituse programm on kättesaadav lehel http://www.ell.ee/14076

Koolitusel osalejate poolt tagastatud tagasiside kohaselt (hetkeseisuga on osalejate poolt esitatud 19 tagasiside vormi) oli koolitus tervikuna väga hea. Osalejad kirjutasid:

· Väga huvitav ja hästi koostatud kava. Organisatsiooniliselt samuti kõik väga hea;

· Koolitusprogramm jättis väga positiivse mulje ja teemade mitmekesisus on kindlasti suureks plussiks. Tihe kava oli aeg-ajalt küll väsitav, aga kindlasti mitte ületamatult;

· Tänud väga hästi korraldatud koolituse eest;

· Väga vajalik. Peaks olema KOV töötajatele mingil tasemel kohustuslik;

· Tekitas rohkem huvi EL teemade vastu;

· Mitmekülgne programm, hea korraldus ja väga hea võimalus kontaktide loomiseks;

· Väga hea ja vajalik;

· Suurepäraselt koostatud programm ja väga toredad reisikaaslased muutsid need 4 päeva tõeliselt nauditavaks ja silmaringi laiendavaks;

· Väga huvitav ja hariv. Tänud;

· Väga kasulik ja õpetlik. Jäin väga-väga rahule;

· Väga hea korraldus, meeldiv suhtlemine ja toredad reisikaaslased.

Kokkuvõte esitatud hinnangutest esinejatele on samuti leitavb lehelt http://www.ell.ee/14076

2. Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 23.01.09

Koosolek toimus 23.jaanuaril 2009

Koosolekul osales Toomas Vitsut ja Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar.

Esimehe sõnavõtt - EL eesistujariigiks on Tsehhi Vabariik. Kohtumisel räägiti Prahas toimuvast tippkohtumisest.

Murray- vaja on rääkida probleemidest seoses Regioonide Komitee hoonega- nimelt oli külmal ajal majas hulgaliselt probleeme. Vaja oleks kohtuda personalijuhiga ja maja haldajaga- lisaks on küsimused seoses katusega, põrandakattega, ruumist suitsetajatele jt küsimustega.

2007 aasta eelarve kinnitamine - kõige olulisem on isiklike majandusdeklaratsioonide küsimus. Me peame arvestama ka seda mida on arvanud Euroopa Kohtud. Eelkõige peaks mõtlema kuidas suurendada läbipaistvust. Tegelikult on meie institutsiooni liikmete töö ja saadud tulu igati kontrollitud vastavalt liikmesriikides kehtivatele reeglitele. Edaspidi võiks olla määratud ametnik kellele need deklaratsioonid esitatakse.

Vastuse puhul on vaja koostada põhjalik ülevaade sellest, mille poolest erineb Regioonide Komitee Sotsiaal- ja Majanduskomitee tegevusest. Märkused esitatakse järgmisele juhatusele ja peasekretär peaks koostama siis lühikese vastuse projekti.

2008 aasta eelarve täitmine - olukord eelarverahade kasutamisel on paranenud, kuigi maksumaksjale on tagastatud 1,4 miljonit eurot.  Regioonide Komitee peab oma vahendite kasutuse üle vaatama ja rakendama ranget kontrolli, et näidata üles moraalset vastutust rahade kasutamisel. Jostmeier küsis miks on transpordikulud oluliselt suurenenud 2008 aastal. Vastus- need on liikmete sõidukulude hüvitamisega seotud. Teine küsimus puudutas väljendit- tagastatud maksumaksjale- mida see tähendab? Vastus- sellega vähenevad netomaksjate sissemakased Euroopa Liidule.

2009 aasta eelarve - Euroopa Liidu eelarves, mille Euroopa Parlament kinnitas 18.detsembril 2008, kajastub kõikide liikmesriikide praegune keeruline majandusolukord ning eelarvekärbetega on Regioonide Komitee taotletud assigneeringud märkimisväärselt vähendatud. Eriline tähelepanu on suurtel transpordikuludel ja on risk, et praegused arvutused ei ole piisavad või on vaja teha teatud muudatusi eelarves.

Eelarve kavandamine on toimunud vastavalt eelnevalt kehtestatud tööplaanile. Juba praegu on teada teatud uusi ettepanekuid- nagu näiteks Tsehhi poolt algatatud Ida strateegia.

Keymer puudutas regionaalsete huvigruppide tegevust ja nendega seotud kulutusi. Tegi ettepaneku, et iga algatuse kohta peaks olema koostatud ka kulude analüüs. Komisjoni esimees toetas seda ettepanekut.

Keymer tegi ettepaneku lisada see eraldi punktina CAFA päevakorda. Peasekretär ütles, et selline reegel- kooskõlastada kõik uued algatused ja sellega seotud kulutused CAFAga, kehtib juba ammu. Kuna see dokument esitatakse järgmisele juhatusele kinnitamiseks, siis peaks olema see seisukoht ka komisjoni poolt heaks kiidetud.

Liikmetele makstavate kindlasummaliste hüvitiste indekseerimine alates 2010 aastast - kui võrrelda kindlasummalise koosolekupäevaraha korrigeeritud tõusu Brüsseli hotellihindade tõusuga ning Belgia hotellide ja restoranide jaehinnaindeksiga samal perioodil, on näha, et üldine tõus aastas on enam-vähem kooskõlas teiste näitajatega. Seetõttu soovitakse, et alates 2010 aastast, mil hüvitamise eesmärgil sisseviidud iga-aastane 3% line indekseerimine enam ei kehti, kohaldaks komitee  administratsioon kindlasummalisele koosolekupäevarahale sarnaselt teiste päevarahadega iga-aastast korrigeerimist peasekretäri otsuse kaudu vastavalt eeskirja  03/2007 artikli 5 lõikele 2.

Esimees - teeb ettepaneku mitte võtta arutluse aluseks Brüsseli turismikeskuse poolt esitatud võrdlust. Hotellid tõstavad oma hinnad meie suurte ürituste puhul lakke. Samas võiks arvestada toiduhindade kallinemisega seotud tõusuga.

Knape - reisikulude ja teiste kulude hüvitamine peaksid katma tegelikud kulud. Tänane süsteem on väga mõistlik ja mul on väga raske põhjendada nende hüvitiste tõstmist.

Keymer - teen ettepaneku teha nii nagu välja on pakutud, samas aga kontrollides kas kõik on ikka õigesti.

Döring - probleeme on kulumäärade kasvuga ja sellega kuivõrd need on põhjendatud. Eriti raske on saada aru esitatud graafikust.

Esimees - praegune süsteem on ennast ammendanud ja teeme ettepaneku, et tulevikus peasekretär hindab meie hüvitiste suurus ümber vastavalt Eurostati poolt esitatud näitajatele.

Regioonide Komitee eelarve kavandamine keskpikas perspektiivis - see on koostatud lähtuvalt olemasolevate reeglite loogikast. Institutsiooni suurim kuluartikkel on seotud liikmete kulude kompenseerimisega ja töötajate töötasuga. On selge, et need kulutused kasvavad vastavalt kehtestatud töötasustamise reeglitele. Esitatud dokumendis on välja toodud 4 erinevat võimalikku arengustsenaariumi, mille osas tuleks võtta vastu otsust millist nendest toetada.

Knape- toetab pikemaajalist planeerimist ning seetõttu tervitab esitatud dokumenti. Tuleks keskenduda Regioonide Komitee tegevusele- töötajaid võib olla vähem, kuid pigem peaks rõhku panema kvaliteedile mitte kvantiteedile. Mõelda tuleks kuidas suurendada Regioonide Komitee poliitilist mõjuvõimu ja välja töötada ka poliitilised prioriteedid. Vaja on keskenduda tööalasele edule.

Esimees- kui jõustub Lissaboni Leping, muutub ka oluliselt Regioonide Komitee tegevus ja roll. Me peame põhjendama miks meil on vaja rohkem raha ja rohkem töötajaid.

Keymer- meil on tõsine majanduskriis ja selle raames tuleb mulle meelde Alice imedemaal. Pigem peaksime vaatama kas praegune töökorraldus toimib- tuleks välja töötada uus dokument, mis põhineb kõigil välja toodud arengustsenaariumitel. Ma arvan, et me väga suurt lisarahastust praegu ei saa. Tuleb jääda olemasoleva status quo juurde.

Döring- väga raske on tulevikku prognoosida kui keegi ei tea mis muutuma hakkab. Tegemist võiks olla sisemise dokumendiga, kus ei arvestata välismõjudega. Toetan kõige rohkem stsenaariumi nr 4.

Jostmeier- olen paljuski nõus eelkõnelejaga. Kas ka teised institutsioonid koostavad sarnaseid tulevikuplaane? Tuleks kombineerida variandid 1 ja 4.

Dokument võeti teadmiseks.

2010 aasta eelarve projekt- suuresti toimub eelarve kasv tulenevalt vältimatutest kuludest ja 10 uue töökoha loomisest.  Esitatud oli mitmeid taotlusi poliitiliste fraktsioonide poolt, mida ei ole võimalik arvestada. CAFA võiks panna paika nn “mõistlikkuse” piiri, millist lähtudes saaksid poliitilised fraktsioonid esitada oma ettepanekuid. Meil on vaja eelarveküsimuste arutelus leida kesktee ja mida me suudame kaitsta. Dokumendis on esitatud suunised, mis administratsiooni hinnangul on mõistlikud.

Kasv võiks olla 8,5% (= 6,5 miljonit eurot), mis on vähem kui eelmisel aastal- see oleks signaaliks, et oleme mõistlikud ja ei tule välja utoopiliste nõudmistega.  Hetkel on tegemist suuniste väljatöötamisega ja poliitiliste valikute tegemisega. Praeguses eelarveprojektis ei ole pooltki sõna koordinaatorite kulude katmisega seotud kulutustest.

Knape- peaksime olema ettevaatlikumad ja vaatama millised muudatused tuleb läbi viia organisatsiooni see. Millised on nende uute teenuste ja töökohtade mõte. Samuti peaks vaatama kas meil on olemas plaan kulude kokkuhoidmiseks. Tuleks suurendada institutsiooni poliitilise rolli suurenemisele. Tundub, et hetkel ei tegutse Komitee eriti mõistlikult. Tuleb keskenduda olemaolevate vahendite kulutuste kokkuhoiule
.
Döring- teisel lugemisel oleks võimalik süüvida detailidesse. Milleks on vaja uusi ametikohti ja mis on alternatiivid selles osas? Mida sisaldab muude kulude tõus?

Murray- ma ei arva, et 8,5 % on kosmiline summa (eriti seoses vältimatute kuludega seoses). Dokument on üldjoontes hea, kuid ei ole selge kuidas need 10 uut ametikohta täpselt jaotatakse.

Esimees- eelarve eelnõu peaks rajanema olemasoleval eelarvestandardil.

Haldusreformi hetkeseis - vaja oleks saada CAFAs informatsiooni käimasoleva reformi kohta. Kuidas kasutada CAFAt, et muuta meie haldussüsteemi tugevamaks. Praegu on 24 sisekontrolli üksust.  Teave võeti teadmiseks.

Personalijuhtimine - esitatud dokument on teadmiseks. Selles antakse ülevaade, mis toimus 2008 aastal. Meil on 491 ametikohta, millest 4% on täitmata. Ajutiste ametnike arv peaks vähenema (hetkel veel 48 kohta).

Knape- vaadates esitatud numbreid, siis on raske aru saada kuidas täidetakse võrdse kohtlemise põhimõtteid. Nimelt on ainult 20% juhtivatel kohtadel töötajatest naised.
Jostmeier- kust saab infot vabade töökohtade kohta Regioonide Komitees.

Peasekretär- koostame järgmiseks kohtumiseks põhjalikuma aruande kuidas soolise võrdõiguslikkuse printsiipi täidetakse. Kõrgema ametikoha puhul räägitakse direktoritest ja asedirektoritest. Rohkem on naistöötajaid üksuse juhtide seas.

Liikmete poliitilise ja teavitustegevuse rahastamine - see dokument on vaja ka ainult teadmiseks võtta.

Jostmeier- oleks vaja kontrollida, kas liikmete tegevus on seotud Regioonide Komiteega või on need seotud isiklike ambitsioonidega. Juhatuse otsus peaks olema poliitiliselt korrektne.

2009 aasta I poolaastal toimuvad üritused (ka erakorralised) väljaspool Brüsselit - esitatakse otsustamiseks juhatusele. Selles punktis keegi sõna ei tahtnud võtta. Tundub, et nendeks tegevusteks on rahalised vahendid olemas.

Personalikomitee tõstatatud küsimused - need on paindliku tööajaga, tagasisidega, plaanidega hindamissüsteemi muutmiseks, plaanidega tihedaks koostööks EMSK personalikomiteega ja vajadusega töötajate komitee oma psühholoogi järele, et suurendada töötajate heaolu.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


27.01.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit