Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


24.-28. november 2008
Print

E-nädalakiri 31/2008

Sisukord:

1. ELAN võrgustiku koosolek 24.11.08
2. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite ja administratsiooni koosolek 25.novembril 2008.
3. Regioonide Komitee juhatuse koosolek  112 koosolek 25.novembril 2008.
4. Regioonide Komitee täiskogu 77 istungjärg 26-27.11.08
5. Regioonide Komitee Interregionaalse Läänemere töögrupi koosolek

ELAN võrgustiku koosolek 24.11.08 

Koosolek toimus Leedu Omavalitsusliidu esinduses Rue de Commerce 45, 1000 Brussels järgmise päevakorraga:

1. Euroopa Komisjoni 2009 aasta tööprogramm ja võimalikud ELAN võrgustiku prioriteedid 2009 aastal. Ettekandja Angelika Poth-Mögele;
(http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm).

Koosolekul osalejatele jaotati Angelika poolt koostatud väljavõtte komisjoni tööprogrammist nende teemade ja poliitikavaldkondade osas, mis  võiksid olla huvipakkuvad kohalike omavalitsuste liitude esindajatele. Inglismaa omavalitsusliidud on juba hakanud oma prioriteete määrama. Päevakorras on ka küsimus ELAN võrgustiku töö ümberkorraldamisest.

Esimesena on välja toodud Lissaboni strateegia uuendamine, samuti kliimamuutuste teema. Siis on EL eelarve läbivaatamine, lisaks on välja toodud kommunikatsioonid, mida komisjon kavatseb järgmisel perioodil käsitleda. Komisjoni tööprogrammis sisuliselt puuduvad õiguslikud ettepanekud, kuna 2009 aasta on valimiste aasta ja seetõttu nad ei tule välja uute õiguslike ettepanekutega. Me võiksime oma tööplaani lisada erinevate riikide heade praktikate vahetamise.

Inglismaa esindaja sõnul keskenduvad nad oma prioriteetide määramisel mitte niivõrd komisjoni tööprogrammile kuivõrd sellele mis on nende tegevuste taga. Nende üheks prioriteediks on valitsemise küsimused, aga samuti ka kliimamuutuste, Lissaboni strateegia ja keskkonna temaatika. 

Soti esindaja sõnul on nende prioriteediks kliimamuutuste teema. Ühtekuuluvuspoliitika osas on nende huviorbiidis komisjoni roheline raamat ja selles esitatud küsimused. Samuti on T- tren  transpordi võrgustikud.

Norra tõi ka esile kliimamuutuste teema, kuid muude prioriteeti osas ei oska ta veel midagi lisada.

Rootsi esindaja sõnul langevad nende prioriteedid kokku CEMR poolt esitatud valikutega, millele lisandub läänemere strateegia teema. Oluline on ka noorte inimeste mobiilsusega seotud temaatika.

Island ei ole veel komisjoni tööprogrammi arutanud.

Bulgaaria esindaja sõnul on nende üldkoosolek jaanuaris, kus siis määratakse konkreetsemad prioriteedid, kuid ta arvab, et nad jätkavad samade teemadega kui eelmisel aastal, millele lisandub muidugi ühtekuuluvustemaatika ja transpordi temaatika. Prioriteediks on ka valitsemise teema.

Läti esindaja sõnul on nende põhitähelepanu on Lätis aset leidval omavalitsusreformil ja EL teema ei ole vast nii suure tähelepanu all.

Soomes on jätkuvalt olulisteks teemadeks energiaküsimused, kliimamuutused, keskkonna teema, tervishoiu temaatika.

Järgmisel koosolekul 15.detsembril võiks teha uue kokkuvõtte võimalikest ELAN prioriteetitest, arvestades liikmete poolt toodud prioriteete.

2. ELAN prioriteedid 2008 aastal- ülevaade arengutest erinevates valdkondades.

 Avalikud teenused, siseturg, avalikud hanked-eelmisel reedel toimus koosolek riigiabi teemadel ning anti ülevaade headest praktikatest riigiabi kasutamisel- tulemused arutatust saavad olema extranetis. Sellekohane seadusandlus tuleb 2010 aastal ja seetõttu tuleb vaadata kaugemale ette kui ainult 2009 aasta komisjoni tööprogrammile. Keskvalitsused püüavad praeguse finantskriisi valguses teha muutusi ka kohalike omavalitsuste pädevuses selles valdkonnas.

Keskkond - extranetis on üleval Tsehhi kui Euroopa Liidu eesistujariigi prioriteedid keskkonna valdkonnas. Komisjon annab välja rohelise raamatu biojäätmete osas. Sel nädalal toimub Regioonide Komitees struktureeritud dialoog sellel teemal.

Energia - täna saadeti välja CEMR poolt nende ettepanek taastuvenergia kohta, mis tuleks saata riikide alalistele esindustele EL juures, samuti parlamendi liikmetele. Huvitav koosolek toimus Edinburghis, kus toimus juba esimene arvamuste vahetus sel teemal. Oluline on energiadirektiiv hoonete kohta, mille üle praegu käivad diskussioonid.

Tööhõive- ja  sotsiaalpoliitika - Lilles toimub järgmisel kuul seminar selle teemal, mille kohta on informatsioon extranetis.

Infoühiskond - vastava info leiab CEMR-i extranetist (kehtib neile, kellel on sellel juurdepääs)

Ühtekuuluvuspoliitika/ linnaline areng - 20.detsembriks kogub CEMR vastuseid Komisjoni rohelises raamatus territoriaalse ühtekuuluvuse kohta esitatud küsimustele.

Järgmine koosolek – Bavarian Association, 15 detsember 2008.

2. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite ja administratsiooni koosolek 25.novembril 2008.

Koosolek toimus Reg. Kom. majas. Osalesid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar

Arutati novembrikuu juhatuse ning täiskogu istungi ettevalmistamisega seotud küsimusi.

Finantskriisi teemadel ja Komisjoni 2009 aasta tööprogrammi osas toimub debatt kui juhatus need resolutsioonid heaks kiidab.

Küsiti kas Reg. Kom. on konsulteerinud EN Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressiga ARLEM asutamise teemadel. Oluline erinevus on selles millisest Euroopast me räägime – kas EL 27 või Euroopa  47? On väga keeruline neid tegevusi ühildada. Ida dimensiooni arutelu puhul on need maad Euroopa Nõukogu liikmed, mida ei saa öelda Vahemere maade kohta.

Anti ülevaade ka Regioonide Komitee juhatuse päevakorras olevatest küsimustest.

Temaatiline struktureeritud dialoog piiriülese tervishoiupoliitika osas.

Dialoog toimub 9.destembril Regioonide Komitee peahoones.

Rahvusdelegatsioonide presidentide kohtumine Regioonide Komitee presidendiga 2009 aasta  11. veebruaril.

Kohtumise teemade osas oodatakse ettepanekuid. Komitee ja Nõukogu vahelised suhted ning rahvuslike koordinaatorite roll selles. Koordinaatorite roll ja rahastamine võiks olla ka üks teema. Võiks kohtuda Pilsenis toimuva juhatuse ajal, et arutada võimalikke küsimusi mida sellel kohtumisel arutada.

Rahvuslike koordinaatorite administratiivsed ja finantseerimisküsimused. (arutatakse 23.jaanuari CAFA koosolekul).

Dokument on kõigile väljasaadetud, kuid sellele on lisatud ülevaade kuidas rahvuslike delegaatide tööd on rahastatud liitude poolt ning seda arutatakse järgmisel CAFA koosolekul.

Ajutine komisjon protseduurireeglite ülevaatamiseks

CdR juhatuse koosolekul oktoobris anti sellele komisjonile selge mandaat. Küsimus oli esitatud seoses selle grupi liikmete määramisega. Esimene koosoleku toimumisaeg pole veel selge ja see sõltub grupi koosseisust, kuid loodetavasti uuel aastal. 

Erakorraline juhatuse koosolek Pilsenis.

Tsehhi koordinaator on kontaktisik selle ürituse korraldamisel. Ürituse programm on liikmetele välja saadetud. Ida dimensioon kui EL poliitika vajab Regioonide Komitee poliitilist arvamust. Kutsutakse ka ida bloki riikide esindajad, et arutada milline see koostöö võiks tulevikus olla. Registreerimistähtaeg on 19.detsember.

Praha “Summit” 5-6 märtsil 2009.

Ettevalmistused on käimas. Esimene teema on summiti ajastus, mis on enne Parlamendi valimisi ja seetõttu on tähelepanu valimiste teemal ja teine teema on ühtekuuluvuspoliitika tulevik. Kolmas teema on sõnum kevadiselt Ülemnõukogult- tööhõive ja majanduskasv.

Muud küsimused

Ülevaade Regioonide Komitee tegevusest- kõigile liikmetele on saadetud küsimustikud. Regioonide Komitee valmistab ette kokkuvõtet saadud vastustest. See kokkuvõte tuleb esitamiseks veebruari täiskogule ja aprilli täiskogul peaks lõplikult heaks kiidetama Regioonide Komitee tegevuse suunad. Kui soovitakse teada kes sellega tegelevad, siis tuleb seda küsida administratsiooni käest.

Valmistatakse ette uut andmebaasi, et paremini leida arvamusi ning leida ka arvamustega seotud muid (n Euroopa Komisjoni) dokumente. Seda tutvustatakse täpsemalt veebruari täiskogul.

Järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht- toimub Pilsenis.

3. Regioonide Komitee juhatuse 112 koosolek 25.novembril 2008.

Osalesid juhatuse liige Uno Silberg ning koordinaatorid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

Presidendi sõnavõtt - 2009 aasta on kuulutatud Euroopa loovuse aastaks. Kutsub üles mõtlema milliseid võimalusi see meile pakub, et käegakatsutavalt panustada sellesse protsessi. On oluline öelda, et käesoleva finants- ja majanduskriisi pärast on mures nii inimesed kui ettevõtjad. Meie kohalike omavalitsustega peame omalt poolt panustama loovuse ja innovatsiooni toetamisse. Tõi näiteks Soome mudeli.

Koostamisel on programm, et kaasata loovinimesed komisjoni töösse. Me tahame, et 100 noort inimest tuleksid meie sekka ja anda neile võimalus oma mõtteid välja öelda. Vaja on saada selge ülevaade mis suunas me peame välispoliitiliselt vaatama. Vaja oleks partnerlust edendada la lõunapoolsete riikidega. Vaja on luua ühisfoorum, mis oleks nagu väärtpaberiturg. Praegu tegeletakse ürituste kava kokkupanemisega järgmiseks perioodiks.

Asepresident rääkis, et Euroopa Liidu Nõukogus arutati sotsiaalelamufondi loomise vajadust, et tagada nende inimeste, kes seda ise ei suuda lubada,  eluasemetega kindlustamine. Kui euroopa tahab saavutada  territoriaalset ühtekuuluvust, on vaja lahendada ka linnade probleeme.

Päevakorras olid järgmised küsimused:

Resolutsiooni kavand: rahandus- ja majanduskriisi tagajärjed kodanike ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks

Resolutsioonis esitatakse Regioonide Komitee seisukohad järgmistes valdkondades:

·        Euroopa Liidu algatused finantskriisiga tegelemiseks ja selle ületamiseks;

·        Finantssüsteemi kohalik mõõde;

·        Konkurentsipoliitika;

·        Eelarveküsimused;

·        Ühtekuuluvuspoliitika;

·        Jätkusuutlik Euroopa

Juhatus otsustas, et see resolutsioon saab olema täiskogu päevakorras.

Resolutsiooni kavand: Euroopa Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm ning Regioonide Komitee prioriteedid 2009. aastaks

Resolutsiooni poliitilistes prioriteetides rõhutab komitee kui  oluline on liikuda uute struktuurireformide suunas, et leida lahendused praeguse finantskriisi ning selle Euroopa ja maailma majandusele avaldatavate mõjude ületamiseks. On seisukohal, et kuigi erakorralised meetmed on olulised selleks, et aidata Euroopa üle praegusest kriisist, kuid on vaja mõelda pikaajaliste meetmete peale, et tagada jätkusuutlikud töökohad ja majanduskasv.

Selle tagab kvaliteetne infrastruktuur, ühistransport ja investeeringud energiatõhusatesse tehnoloogiatesse.

Resolutsioonis esitatakse oma prioriteedid järgmistes valdkondades:

* Suurem majanduskasv ja rohkem töökohti;
* Ühtekuuluvus;
* Tõhusam võitlus kliimamuutustega ja säästev Euroopa
* Kodanikulähedasem Euroopa
* Tugevam Euroopa maailmas

Juhatus otsustas, et see resolutsioon saab olema täiskogu päevakorras.

Vaba ametikoha teade peasekretäri ametikoha täitmiseks

27.oktoobril 2008 andis Regioonide Komitee president seoses Regioonide Komitee peasekretäri töölevõtmisega administratsioonile juhtnöörid vaba ametikoha teate koostamiseks ja valikumenetluse ettevalmistamiseks. Luuakse valikukomisjon, kuhu kuuluvad president ja esimene asepresident ning fraktsioonide esimehed. Valikukomisjon esitab valitud kandidaadid juhatusele. Juhatus nimetab uue peasekretäri 2/3 häälteenamusega.

Konkursi teade avaldatakse 2.12.08.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus Regioonide Komitee presidendile hiljemalt 7.jaanuariks 2009. Intervjuude läbiviimise tähtaeg on orienteeruvalt 3.veebruar 2009.

Euroopa ja Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kohtumine (ARLEM)

ARLEM avakoosoleku kulud on hinnanguliselt 100 000 EUR. Kui lisada sellele ka ettevalmistavate koosolekute kulud, on kogu kulu hinnanguliselt 160 000 EUR. Vastav rahaline taotlus esitatakse rahandus- ja halduskomisjonile 2009 aasta algul.

ARLEM töökord võetakse vastu assamblee esimesel istungil. President on nõus, et tuleks luua hea koostöö nii, et vältida omavahelist rivaalitsemist. Tahame selle kohtumisega anda lisandväärtust juba varem tehtule. Tegemist ei ole uue organisatsiooniga vaid eelkõige on see avaliku ja erasektori partnerlus. Kõik 43 liikmesriiki, kes sellesse protsessi on kaasataud, leiavad, et ilma konkreetsete tegevusteta ei saavutata midagi.

26.–27. novembril 2008 toimuva täiskogu 77. istungjärgu korraldamine: päevakorra kinnitamine.

11.–22. veebruaril 2009 toimuva täiskogu 78. istungjärgu ettevalmistamine: päevakorra esialgse kavandi kinnitamine

Nõuandetegevus - on kaks ettepanekut oma-algatuslike ervamuste koostamiseks, üks neist puudutab läänemere regiooni. Presidendi sõnul on tegu  tähtsa teemaga, võib peaaegu öelda, et mantraga, sest kõik aina kordavad seda. Üritatakse sügavamat arutelu alustada 16. veebruari CONST koosolekul. Konverentsi korraldamiseks 21.jaanuaril Luxembourgis, et näidata et tegu on olulise küsimusega.

Rahandus- ja halduskomisjoni (CAFA) esimehe aruanne.

Regioonide Komitee 2009 aasta eelarve suurendamine toob kaasa vahendite kogumahu kasvu 7,37% ulatuses 2008 aastaga võrreldes.  Praeguse menetlemise seisuga on 2009 aasta eelarve maht 76,5 miljonit eurot.

Rahandus- ja halduskomisjoni 2009 aasta koosolekud toimuvad järgmistel kuupäevadel: 23.1, 16.3, 18.5, 4.9 ja 6.12.

Komitee keelepoliitika ja dokumentide edastamine komitee liikmetele

Olulised muutused:

Kummagi komitee enda talitustes luuakse tõlketeenuste haldamise talitus;

Alates 1.jaanuarist 2009 algatatakse välistõlgete tellimise uus poliitika;
SCIC ja Euroopa Parlament kohustuvad tegema kõik selleks, et tagada Regioonide Komitee koosolekutel suulise tõlke võimalikult lai keelereziim;

Kui see ei õnnestu, rakendatakse asümmeetrilist keelereziimi;

Kriteeriumiteks keelereziimi valikul on: esimehe, raportööride ja külaliste räägitavad keeled, liikmete tegelik kohalviibimine ning keelte roteerimise süsteem;

Aastaks 2009 taotletud eelarve selleks otstarbeks ulatud 3 959 476 euroni, mis tähenda 12% tõusu võrreldes 2008 aastaga;

Kui liikmes avaldavad selgesõnalist soovi, saavad nad edaspidi täiskogu dokumente elektroonilisel teel;

Alates 29.septembrist 2008 kasutatav TOAD (liikmete portaal) uus versioon ühitati Agoraga (nõuandetegevuse juhtimine);

Komitee sisedokument lisandub koosolekudokumentide loetellu niipea kui Ariane kaudu tellitakse selle tõlge.

Administratsioonile esitatavatest kommentaaridest lähtuvalt võiks järgmise sammuna välja pakkuda tegevuskava, kus analüüsitaks ka aspekte, mis on seotud liikmete interneti kulusid hõlmava eelarverea 1 000 alla käivate lisakulude hüvitamisega.

Ühendkuningriigi ja Regioonide Komitee halduskokkulepe

Juhatus kiitis heaks esitatud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Regioonide Komitee vahelise piirkondlike keelte kasutamist võimaldava halduskokkuleppe.

Lissaboni strateegia elluviimise järelevalve

2008-2009 aasta vahearuande peamised järeldused:

Ei olda rahul senise kaasamisega ning leitakse, et omavalitsustel peab olema palju aktiivsem roll riiklike reformikavade rakendamisel;

Vaja on võtta kasutusele mitmetasandilise valitsemise kokkulepped ja kõiki asjaomaseid sidusrühmi hõlmavad õiguslikud vahendid;

Lissaboni strateegia kavandamise periood peab olema pikem kui 2010 aastani;

Enamikel juhtudel puuduvad algatused õigusaktide lihtsustamiseks ning õigusaktide jõustumisele eelnevaid konsultatsioone viiakse läbi alla 50% juhtudest;

Struktuurifondid on jätkuvalt majanduskasvu ja tööhõivepoliitika kõige olulisem rahastamiskanal territoriaalsel tasandil;

Mitmed omavalitsused juhivad Lissaboni strateegiaga seotud programme, mis põhinevad erinevate partnerite partnerlusel;

Tuvastati mitu sobivat hea tava näidet ühise poliitikakujundamise kohta (hõlmavad kõiki etappe);

Piirkonnad teevad pidevat koostööd enamikes poliitikavaldkondades, kõige sagedamini keskkonna ja innovatsiooni valdkonnas.

Järgmiste sammudena keskpikas perspektiivis nähakse järgmist:

EL struktuurifondide toetus on Lissaboni strateegia eduks ka peale 2010 aastat;

Arvestades vajadust lahendada territoriaalse ühtekuuluvuse väljakutse, peab 2010 aasta järgse Lissaboni strateegia uuendamine toimuma käsikäes EL eelarveraamistiku läbivaatamisega. Struktuurifondidele eraldatud rahalised vahendid peavad olema piisavad ning nende reguleerimine piisavalt paindlik selleks, et võimaldada suuremat konkurentsivõimet, vähendades samas territoriaalseid erinevusi.

Üritus OPEN DAYS, selle hindamine ja väljavaated seoses üritusega Open Days 2009

Seitsmendad Euroopa piirkondade ja linnade päevad korraldatakse 5-8 oktoobril 2009 aastal. Kavas on osalevate piirkondlike büroode arvu vähendamine ligikaudu 200le ning seminaride arvu vähendamine 100le. Partnerpiirkonnad valitakse ürituseks valitud teemadega seotud kvaliteedikriteeriumide alusel.

Investorite kohvikule võiks anda mingi muu nime.

Samuti on tehtud ettepanek muuta selle perioodi täiskogu ja juhatuse toimumise aegu, et võimaldada Regioonide Komitee liikmetel osaleda seminaridel ja konverentsidel.

Ürituse OPEN DAYS 2009 teemad peaksid sobima nii komitee nõuandetegevuse tegevuskavaga kui ka Euroopa Komisjoni õigusloome- ja tööprogrammiga. Arvesse tuleks võtta ka laiemat konteksti, eelkõige arutelusid EL poliitiliste prioriteetide üle ning EL eelarvereformi, kliimamuutusi, finants- ja majanduskriisi tagajärgi.

Võimalikud loosungid: “EL 2020 majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava kujundamine”; “Majanduskasvu taastamine: piirkonnad, Euroopa partnerid” või “Globaalsed väljakutsed, piirkondlikud lahendused” vms.

2008. aasta teadustööde konkurss

Regioonide Komitee korraldatava iga-aastase teadustööde konkursi teemal “Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Euroopa Liidus” võitis Dr. Ana Maria Dobre (Leuveni Katoliikliku Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja politoloogia osakonnast) teemal “Euroopastumine neoinstitutsionalismi perspektiivist: territoriaalpoliitika kogemus Hispaanias ja Rumeenias”

4.  Regioonide Komitee täiskogu 77. istungjärk 26-27.11.08

Täiskogu koosolek toimus Europarlamendi hoone suures saalis.

Täiskogu saalis.  Osalesid kõik Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikmed ja koordinaatorid.

Istungjärgul kinnitati päevakord ja eelmise täiskogu istungjärgu protokoll. Seejärel pidas kõne komitee president.

Arutelu teemal „Kultuuridevaheline dialoog ja Euroopa tulevane identiteet: väljakutse Euroopa linnadele ja piirkondadele”.

Sissejuhatava sõnavõtuga esines kirjanik, Euroopa Komisjoni kokku kutsutud keelelise mitmekesisuse ja Euroopa integratsiooniga tegeleva intellektuaalide rühma liige ja l'Académie royale de langue et de littérature françaises´ peasekretär Jacques DE DECKER

Lisaks said sõna veel:

Claire GIBAULT, Euroopa Parlamendi liige ja dirigent – on haige ja tema ettekanne jäi ära.

Marta VINCENZI, Regioonide Komitee liige, Genova linnapea.

Milan BELICA, Regioonide Komitee liige, Nitra maakonna juht (Slovakkia), ELi eesistujariigi Prantsusmaa taotlusel Regioonide Komitee poolt koostatud arvamuse „Kultuuridevaheline dialoog: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll” raportöör .

Claudio MARTINI, Regioonide Komitee liige, Toscana maakonna president, Euroopa mereliste äärealade konverentsi esimees.

Integratsioonipoliitika ja kultuuridevaheline dialoog: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll. Eesistujariigi Prantsusmaa konsulteerimistaotlus. CdR 251/2008 – EDUC-IV-027
Raportöör: Milan BELICA (Nitra maakonna juht, SK/EPP)

Regioonide Komitee leiab, et Euroopa integratsiooni peamine alus on kultuurilise mitmekesisuse austamine ja edendamine. Kultuuridevaheline dialoog on selles suhtes põhiline vahend, mille kaudu edendada kultuuride mitmekesisuse mõistmist, tugevdades ja ühendades elanikke mitmekeelses ja mitmekultuurilises Euroopas.

Arvamus rõhutab, et kui kultuuridevaheline dialoog siduda sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega, võib see aidata levitada eraelu, ühiskondliku elu ja kodanikuühiskonna põhiväärtusi, nagu solidaarsus, vastutus, tolerantsus, austus, traditsioonilised väärtused, sotsiaalse arengu poole püüdlemine ning sotsiaalse ja kultuurilise mitmekesisuse mõistmine. Samuti võib kultuuridevaheline dialoog parandada erineva kultuuritaustaga isikute ja rühmade omavahelise suhtlemise ja solidaarselt koos elamise oskust.

Kutsub seetõttu Euroopa Parlamenti üles edendama kultuuridevahelist dialoogi käsitlevat Euroopa hartat ning soovitab Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel korraldada Euroopa kultuuridevahelise dialoogi alaline platvorm, kuhu kaasatakse kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja mille eesmärk on välja töötada süstemaatiline dialoog, alustades meie linnadest ja piirkondadest.

Arvamuses leitakse, et kohalikud omavalitsused peaksid arendama avatud dialoogi konkreetsete ühiskonnarühmade või -osadega ning edendama ja toetama nende rühmade vahelist suhtlust, korraldama kohtumisi ning harima elanikke loengute, festivalide, näituste ja muude tegevuste kaudu. Kohalikud omavalitsused peaksid algatama avaliku dialoogi, kus neil on erapooletu roll ja nad arvestavad isiku ja rühma vabaduse ja õigustega. Samuti võiksid kohalikud omavalitsused kõnealuse protsessi vahendajatena pakkuda ka nõuandmisteenuseid (teavitamine, projektid).

Kohalikke omavalitsusi tuleks integratsiooniprotsessi juhtimisel abistada nii teabe ja rahastamise osas kui ka heade tavade arendamisel, et aidata sisserändajatel juurde pääseda sotsiaal-, tervishoiu- ja eluasemeteenustele, ning samuti programmide algatamisel, et sisserändajad saaksid aktiivselt osaleda kohaliku elu eri valdkondades ja et neid kaasata kohalikku kogukonda.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 40 muudatusettepanekut, nendest 14 meie delegatsiooni poolt. Elektrooniline hääletamine toimus 31 muudatusettepaneku üle, kus tehti ettepanek, et eelkoolieas peaks olema oluline vaid varajase huvi äratamine võõrkeelte vastu, mitte põhimõttelise võõrkeeleõppe elluviimine lasteasutuses või lisaks teise keele sisseviimine. See ettepanek ei leidnud toetust.

Meie ettepanekutest võeti vastu 10. Kogu arvamuse eelnõu võeti vastu ühehäälselt.

Ivo OPSTELTEN tutvustas teabevahetuse töörühma tulemusi ja töövahendeid.

Rääkis sellest kuidas mitmel korral on euroopa lepingu uus variant rahvahääletusel läbi kukkunud. On mitu põhjust miks see nii juhtus- kõige suurem põhjus on informatsiooni puudumine arusaadavas keeles.. Meil on võimalus rääkida kodanikega otsekoheselt.  On rahul töörühma töö tulemusega.

Nende linnas on tehtud filmiklippe, mis tutvustavad olulisi Euroopa Liidu küsimusi, samuti korraldatakse linnavalitsuses vastavateemalisi debatte. Töörühma poolt on valminud ettepanekud ja juhised mida kohalikud ja regionaalsed omavalitsused saavad kasutada teabetöö tõhustamiseks.

Ettepanek: Nõukogu määrus Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri (ERI) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta. COM(2008) 467 final- 2008/0148 (CNS). Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele COM(2008) 468 final CdR 283/2008 – EDUC-IV-032
Pearaportöör: Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI (Baski autonoomse piirkonna välisasjade peasekretär, ES/ALDE).

Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri (ERI) käsitlev ühenduse õiguslik raamistik – KOM(2008) 467 lõplik

Oma arvamuses kiidab Regioonide Komitee heaks konkurentsivõime nõukogu 30. mai 2008. aasta järeldused, milles kutsutakse komisjoni ja liikmesriike üles toetama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkust kasutada, rajada ja käivitada tänapäevaseid teadusuuringute infrastruktuure. Sellega seoses esitab komitee järgmised ettepanekud:

-         anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suurem roll Euroopa teadustöö infrastruktuure käsitleva strateegiafoorumi (ESFRI) tegevuskava väljatöötamisel Euroopa teadusuuringute infrastruktuuride jaoks ning eelkõige 35 Euroopale huvipakkuva juba vastuvõetud põhiprojekti esmatähtsaks seadmisel,

-         võtta arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsust ning nende mõju ERIdele,

-         tagada ERIde sidusus Euroopas riigi ja piirkonna tasandil olemasolevate teiste mehhanismidega, nagu Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus,

-         lihtsustada sobiva õigusliku raamistiku abil ERIde detsentraliseerimist nii, et kõik liikmesriigid, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused sellest kasu saaksid,

-         tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegelik ja täielik osalemine ERide tõhusas juhtimises;

Samuti teeb komitee ettepaneku, et liikmesriikides kehtestataks sobivad kooskõlastusmehhanismid, nii et iga korralduskomiteesse kuuluva riigi arvamus peegeldaks nende esindatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohta.

Tervitatakse  määruses esitatud ettepanekut halduslike, õiguslike ja maksualaste takistuste eemaldamiseks ERI õiguslikult vormilt, et saavutada kiirem ja paindlikum maksuvabastuse ja riigihangete kord, mis aitaks komitee arvates lihtsustada suurte teadusuuringute infrastruktuuride käivitamist ning saavutada infrastruktuuride tegevuse ja tulemuste suurem tõhusus.

Komisjoni teatis „Teadusuuringute ühine kavandamine” – KOM(2008) 468 lõplik

Regioonide Komitee on teadlik tegelikust vajadusest kavandada kirjeldatud omadustega programm. Sellest hoolimata oleks komitee arvates soovitav, et kõnealuse programmi rakendamine ei tähendaks liikmesriikidele ja piirkondadele lisakoormust, ning seepärast teeb komitee ettepaneku, et komisjon ei toetaks kõnealust programmi mitte ainult lepingute lihtsustajana, vaid ka kohustuste võtja ja rahaliste vahendite andjana, sest see rahaline toetus on programmi rahuldavate tulemuste saamiseks hädavajalik. Komitee teeb komisjonile ettepaneku luua tulevikus eraldi fond kõnealuse algatuse toetamiseks.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 7 muudatusettepanekut, nendest 2 meie delegatsiooni poolt. Meie ettepanekud võeti ka vastu.

Diskussioon käis muudatusettepaneku 5 üle, kus muudatuse tegija ei saanud nõustuda ettepanekuga vabastada Euroopa teadusasutused käibemaksust ja muudest maksudest, kuna see rikuks konkurentsitingimusi ja kõigi teadusasutuste võrdse kohtlemise põhimõtet. Muudatusettepanekut ei võetud vastu.

Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Lissaboni strateegia majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks.
Perspektiivarvamus. CdR 245/2008 – ECOS-IV-026.
Raportöör: Flavio DELBONO (Emilia Romagna piirkonna volikogu liige ja aseesimees, IT/ALDE)

Arvamuses rõhutatakse, et Lissaboni strateegia järelevalveplatvormi tegevuse käigus ilmnes „Lissaboni paradoksi” olemasolu: kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on väga oluline koht majanduskasvu ja tööhõive strateegias (haridus, innovatsioon, teadustegevus kohalikul ja piirkondlikul tasandil), kuid ei pea seda osaks Lissaboni strateegiast (mastaabisäästu puudumine/kohaldamisala) ning enamik neist ei leia, et Lissaboni strateegia neile tegelikult kasulik oleks.

Leitakse, et Lissaboni strateegia rakendamine saab õnnestuda vaid siis, kui territooriumid suudavad jõuliselt kujundada, ligi meelitada ja rakendada inimressursse, paindlikke ja mitmekülgseid pädevusi, koolitatud teadlasi ja kõrgetasemelisi spetsialiste; kui nad juhinduvad käitumismudelitest, väärtustest, usaldusel põhinevatest suhetest ja organisatsioonilisest suutlikkusest, mis soodustab interaktsiooni ja koostööd ametnike ja ettevõtete vahel, tõhusalt toimivat turgu ja elukvaliteeti; kui neil on korralik ja piisav materiaalne ja mittemateriaalne infrastruktuur ning usaldusväärsed ja tõhusad institutsioonid. Samuti korratakse üle oma varasemad seisukohad ning rõhutatakse vajadust:

·          kooskõlastada majanduskasvu ja tööhõive poliitikad paremini eri valitsemistasanditel

·          integreeritud majanduskasvu ja tööhõive poliitika järele kõigil tasanditel (integreeritud kõikidesse poliitilistesse tegevustesse)

·          mitmetasandilise halduse alaste kokkulepete järele: kirjalikud lepingud/kokkulepped, eri valitsemistasandite vaheline korrapärane konsulteerimine ja kooskõlastamine poliitiliste tegevuskavade küsimuses;

Arvamuses kutsutakse Euroopa Komisjoni üles analüüsima põhjalikumalt praegust olukorda aastaaruandes, mis avaldatakse 2008. aasta detsembris, ning koostama struktureeritud analüüsi iga riigi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osatähtsuse kohta strateegia rakendamisel ning  2009. aasta kevadist Euroopa Ülemkogu üles toetama integreeritud poliitikaloome ja mitmetasandilise halduse instrumentide võimalikult ulatuslikku levikut, tehes neist poliitika püsiva koostisosa kogu ELis aastani 2010 ning pärast seda.

Lisaks esitatakse arvamuses ettepanekud kuidas jätkata pärast 2010 aastat. Täpsema huvi korral leiab põhjalikumad ettepanekud esitatud arvamusest.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 34 muudatusettepanekut, nendest 1 meie delegatsiooni poolt, mis võeti ka vastu.

Elektrooniline hääletamine toimus muudatusettepaneku nr 17 üle mille kohaselt konkurentsivõime nimetamine prioriteetseks eesmärgiks keskkonna- ja kliimakaitsega võrreldes on väide, mis tuleks uuesti läbi vaadata. See muudatusettepanek võeti vastu 54/40 hääletamistulemusega.

Arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Regioonide Komitee 2008. aasta teaduslike uurimistööde võistluse võitjate esitlus (R/CdR 306/2008 punkt 15)

Vt. juhatuse vastavat päevakorrapunkti.

Kuidas saavad piirkonnad anda oma panuse Eli kliimamuutuste eesmärkide elluviimisesse põhitähelepanuga linnapeade paktil..
Perspektiivarvamus CdR 241/2008 – DEVE-IV-031.
Raportöör: Kay TWITCHEN (Essexi krahvkonna volikogu liige, UK/PPE)

Linnapeade paktist ja sellega setud aruteludest on antud põhjalikum ülevaade varasemates aruannetes (nädalakiri nr 22/2008)

Arvamuses esitatakse järgmised täiendavad soovitused linnapeade pakti kohta:

* toetama heitkoguste vähendamise põhietappide väljatöötamist ning heitkoguste andmetest teatamist ja nende mõõtmist puudutavate juhiste koostamist, mis on oluline kõrvutamise ja võrdlusanalüüsi võimaldamiseks;

* soovitab, et vältimaks samade vigade kordamist, peaks võrdlusanalüüs sisaldama lisaks näidetele ebaõnnestumistest ka kordaminekute näiteid. Neid näiteid tuleks otse kohaldada ja seega peaksid algatused olema üksikasjalikud ning sisaldama muu hulgas üksikasju eelarve kohta. Euroopa Liit peaks arvestama ka USA linnapeade konverentsi ning USA kirde- ja Kesk-Atlandi piirkonna kasvuhoonegaase puudutava algatuse õppetunde;

* märgib, et kuna paljud linnad ja omavalitsused kuuluvad piirkondlikku või riiklikku võrgustikku, mis on kõik töötanud välja meetodid ja arvestussüsteemid, tuleks kaaluda nende meetodite kasutamist pakti raames, otsides samal ajal võimalusi aruandlus- ja mõõtmisvahendite ühtlustamiseks keskpikas perspektiivis. See aitaks vältida meetodite uuesti välja töötamist ja innustaks ehk laialdasemale osalemisele linnapeade paktis. Tuleks tagada, et enamus olemasolevatesse võrgustikku kuuluvaid omavalitsusi liituksid linnapeade paktiga;

* soovitab, et pakti ajakava peab võimaldama tutvustada liikmesriikides tipptaseme kriteeriume ja olemasolevaid headeks tavadeks peetavaid algatusi veel enne tegevuskavade väljatöötamist. Nii tagataks selliste heade tavade kajastumine linnade ja piirkondade koostatavates tegevuskavades;

* Lisaks kutsutakse Euroopa Liitu üles kohandama oma toetus- ja rahastamissüsteeme, et seada prioriteediks säästvat energiakasutust soosivad sammud, nagu piirkondliku rahastamise osakaalu suurendamine kolmelt protsendilt viiele kodumajapidamiste energiatõhususe parandamisel. Euroopa Investeerimispanga laenud peaksid olema energiatõhususe programmidesse investeerida soovivatele kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kergesti kättesaadavad, et edendada säästvate energiaallikate kasutamist ja vähendada CO2 heitkoguseid. 

Peetakse vajalikuks, et ELi rahastamisprogrammide vahekokkuvõttes vaadeldaks, kuidas saaks arvukaid programme kohandada nii, et soodustada energiatõhusust, edendada säästvaid energiaallikaid ja vähendada CO2 heitkoguseid ning tagada piirkondade ja linnade juurdepääs energiatõhususe kavadele. Nii tuleks näiteks võimalikes muudatustes lisaks Euroopa Regionaal- või Ühtekuuluvusfondi-poolse rahastamise suurendamisele kodumajapidamiste energiatõhususe toetamisel ette näha ulatuslikumad investeeringud uute tehnoloogiate turustamise soodustamiseks näiteks seitsmenda raamprogrammi raames.

Vahekokkuvõte võib vajalik olla ka riigiabi seisukohast, et võimaldada meetmete võtmist tööstuse muutuste ja energia muundamise valdkonnas.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 8 muudatusettepanekut, millest 4 võeti tagasi. Kõik teised ettepanekud võeti vastu. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine laienemisprotsessi ja selle lisaväärtus. Omaalgatuslik arvamus CdR 93/2008 - RELEX-IV-013.
Raportöör: Helene LUND (volikogu liige, DK/PES).

Põhjalikumalt on käsitletud arvamuse eelnõu ja toimunud diskussiooni nädalakirjas nr 24/2008.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 12 muudatusettepanekut, nendest 1 meie delegatsiooni poolt, mis võeti vastu kompromissina.

Kogu raport võeti vastu ühe vastuhäälega.

Euroopa Liit rahvusvahelise arengupartnerina – Kiirendada edasiminekut aastatuhande arengueesmärkide saavutamise suunas 
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele COM(2008) 177 final CdR 144/2008 – RELEX-IV-015
Raportöör: Heini UTUNEN ZIV (Jyväskylä linnavolikogu liige, FI/ALDE)

Arvamus tervitab komisjoni käsitlust, et aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks peab EL rakendama osalemist soodustavat lähenemisviisi, ning komisjoni üleskutset kaasata arengupoliitikasse kohalikke omavalitsusi ja kodanikuühiskonda nii Euroopa tasandil kui ka arengumaades.

Arvamuses nõutakse, et kohalikke omavalitsusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone koheldaks täieõiguslike osapooltena, kellest igaühel on arengukoostöös oluline, kuid erinev roll ja tähendus. Vaja oleks luua detsentraliseeritud koostöös aktiivselt osalevate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste „börs”. See soodustaks detsentraliseeritud koostööprojektide arendamist ja parandaks nende kooskõlastamist, looks sünergiat ja välistaks dubleerimist. Sellega seoses avaldab komitee toetust koostööle arengu peadirektoraadiga.

Arvamus rõhutab, et kõik eurooplased, sh valitsusasutused, erasektor ja üksikisikud, peavad jagama vastutust maailma arenguküsimustes ning märgib, et kuigi iga liikmesriigi kõigil omavalitsustasanditel ei pruugi olla arengukoostööks vajalikku pädevust, ei vähenda see kollektiivse vastutuse vajadust Euroopa tasandi arenguküsimustes.

Arengukoostöö tuleb ühel või teisel viisil liita kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegevustesse, isegi kui see ei toimu otseste finantsabi projektide kaudu lõunapoolsete partneritega. Võimalikke toimimisviise võiks tutvustada erilistel foorumitel.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 28 muudatusettepanekut, sellest 1 meie delegatsiooni poolt. Meie poolt esitatud muudatusettepanek võeti  vastu.

Kogu arvamus võeti vastu 1 vastuhäälega.

Ühise sisserändepoliitika väljatöötamine. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele
COM(2007) 780 final. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele COM(2008) 359 final CdR 210/2008 – CONST-IV-017.
Raportöör: Werner Heinrich JOSTMEIER (Nordrhein-Westfaleni liidumaa parlamendi liige, DE/EP

Arvamuse eelnõus tehakse ettepanekud järgmiste sammude osas ühise sisserändepoliitika suunal nagu:

* heaolu ja sisseränne
* integratsioon kui eduka sisserände alus
* solidaarsus ja sisseränne
* olemasolevate vahendite tõhus ja sidus kasutamine
* partnerlus kolmandate riikidega
* julgeolek ja sisseränne
* ebaseadusliku sisserände vastase võitluse hoogustamine ja nulltolerants inimkaubanduse suhtes
* edasised sammud.

Regioonide Komitee näeb võimalusi edukaks sisserändepoliitikaks, mis aitab kaasa majanduslikule edule ja kultuurilisele mitmekesisusele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused toetavad sellist poliitikat, mis aitab kaasa Euroopa Liidu majandusliku ja ühiskondliku potentsiaali tõstmisele.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 21 muudatusettepanekut,  nendest 3 meie delegatsiooni poolt, mis kõik võeti ka vastu.

Muudatusettepaneku nr 2 osas toimus elektrooniline hääletus, mille tulemusel lükati muudatusettepanek tagasi häältega 37/43. Muudatus puudutas “ebaseaduslikku rännet,  nr 4 osas, mis võeti vastu tulemusega 51/33 (kvalifitseerimata tööjõud) ja 6 osas, mis võeti vastu tulemusega 58/28 (see oli meie ettepanek).

Kogu arvamuse eelnõu võeti vastu ühe vastuhäälega.

Euroopa Komisjoni president José Manuel BARROSO tutvustas Euroopa Komisjoni 2009. aasta tööprogrammi.

Barroso sõnul on seni tehtu finantskriisi leevendamiseks olnud väga  kasulik. Keskenduda tuleb piirkondadele ning suurendada nendevahelist koostööd. Kokku on lepitud üldised põhimõtted tegutsemiseks.

Komisjonil on kolm põhilist eesmärki:

1. suurendada usaldusväärsust kodanike ja investorite seas;
2. innovatsioon ja koolitus;
3. kasutada kogu EL sünergiat, et taaselustada energia ja kliimapakett.

EL ei saa korrata tehtud vigu, mis on viinud tänase olukorrani. Rääkida tuleb mõistlikest investeeringutest tuleviku majandusse. Keskenduda tuleb innovatsioonile ja toetada kõige enam haavatavaid sektoreid. On vaja toetada neid, kes on väiksemate sissetulekutega, et suurendada tarbimist.

Nõudluse stimuleerimise puhul peame järgima sotsiaalseid aspekte.

2009 aasta algul antakse ülevaade seni tehtust ning järgmise aasta prioriteetidest.

Meil on vaja vaadata finantskriisi globaalsest aspektist. 2009 aasta algul vaadatakse üle riskifondide süsteem ja finantsinspektsiooni kõrgetasemelise ekspertgrupi töö. Oluline on tagada noorte juurdepääs tööturule.

Teine oluline teema on kliimamuutused ja jätkusuutlik areng. Selle tagamiseks on vaja suuri investeeringuid.

Oluline on ka Läänemere strateegia.

Euroopa kodanike jaoks, ühine varjupaigasüsteem, võitlus kuritegevusega.

Euroopa partnerina maailmas- meie välissuhted

Barroso sõnul tuleb tegutseda kiiresti, ütlemata samal ajal lahti oma põhimõtetest. Ei tohi luau täiendavat halduskoormust.

Tsehhi kohus langetas eile otsuse Lissaboni lepingu osas.

USA president on avaldanud soovi teha koostööd just kliimamuutuste ja energia teemal.

Oma fraktsiooni eeskõnelejana sai sõna Uno Silberg. Tema kõne on aruandele lisatud.

Resolutsiooni projekt rahandus- ja majanduskriisi tagajärgede kohta kodanike ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks (R/CdR 306/2008 punkt 7) (otsustamiseks)

 Resolutsiooni eelnõu kohta oli esitatud 8 muudatusettepanekut, millest võeti vastu 7 ettepanekut. Kogu resolutsioon võeti vastu 2 vastuhäälega. Regioonide Komitee liige Tzatzanis ütles, et tema meelest on põhimõtteliselt vale, et Euroopa maksab kinni finantsjuhtide kuritegeliku käitumise tõttu tekitatud kahju ja keegi selle eest tegelikult ei vastuta.

Resolutsiooni projekt teemal „Euroopa Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm ning Regioonide Komitee prioriteedid aastaks 2009” (CdR R/306/2008 punkt 6) (otsustamiseks)

Resolutsiooni kohta oli esitatud 7 muudatusettepanekut, millest võeti vastu viis. Saatsin ka meie delegatsiooni liikmetele võimalikud muudatusettepanekud resolutsiooni kohta, kuid delegatsiooni liikmed ei pidanud vajalikuks neid esitada. (lisatud aruandele).

Resolutsioon võeti vastu ühe vastuhäälega.

Majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev viies eduaruanne
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. COM(2008) 371 final CdR 273/2008 – COTER-IV-019.
Raportöör: Marta VINCENZI (Genova linnapea, IT/PES).

Oma arvamuses leiab Regioonide Komitee, et Euroopa Liit peab tunnistama ja edendama ühtekuuluvuspoliitika territoriaalset mõõdet, et muuta võimalikuks selline majanduslik ja sotsiaalne areng, mis ei ole ainult tasakaalus ja jätkusuutlik eri piirkondade vahel, vaid ka polütsentristlik ja ühtlane piirkondade endi sees.

Rõhutatakse, et ühtekuuluvus jääb oluliseks ülesandeks, sest endiselt esinevad piirkondade vahel ja piirkondade sees suured majandus- ja sotsiaalarengu erinevused, mis süvenesid veelgi Euroopa Liidu viimase laienemisega.

Tehakse järgmised ettepanekud:

Mitte koormata ühtekuuluvuspoliitikat liiga paljude vasturääkivate eesmärkidega;

Suurendada selleks otstarbeks vahendeid ja ressursse

Lükata tagasi kõik püüdlused taasriigistamiseks

Ühtekuuluvuspoliitika raames tehtavad investeeringud avaldavad kohalikule ja piirkondlikule majandusele pikaajalist struktuurilist mõju

Vahendite kasutamise lihtsustamiseks

Regionaalsete ja kohalike omavalitsuste kaasamiseks kõikides etappides- alates kavandamisest kuni hindamiseni.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 37 muudatusettepanekut, nendest 2 meie delegatsiooni poolt, millest kumbagi ei võetud vastu. Muudatusettepanek nr 4, mille sisuks oli, et abikõlbulike piirkondade valimisel EL tasandil ei ole praegu head alternatiivi valikukriteeriumile, milleks on SKP elaniku kohta, võeti tagasi. Muudatusettepanekus öeldi, et see näitaja hõlmab kaudselt ka teisi majandusnäitajaid nagu töötust ja demograafilist arengut.

See oli väga oluline muudatusettepanek tulevaste diskussioonide jaoks, mis puudutavad ühtekuuluvust.

Kogu arvamuse eelnõu võeti vastu ühe vastuhäälega.

Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemise väljavaadete avardamine
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. COM(2008) 127 final CdR 143/2008 – RELEX-IV-014
Raportöör: Franti¨ek KNAPÍK (Ko¨ice linnapea, SK/EPP)

Regioonide Komitee on seisukohal, et Euroopa Liidu lubadus pakkuda ühinemisvõimalust kogu Lääne-Balkanile on siduv, eeldusel, et kõnealuse piirkonna riigid täidavad ühinemiskriteeriumeid ning tervitab Lääne-Balkani riikide edusamme Euroopa Liidule lähenemisel.

Komitee leiab, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamine ELi ja Serbia Vabariigi vahel, samuti ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel on äärmiselt oluline, kui kogu piirkond kavatseb oma tuleviku siduda Euroopa Liiduga. Teine näide ühinemisprotsessi edust on Montenegro ja Albaania reaalsed väljavaated kandidaatriigi staatuse saamiseks lähitulevikus ning edusammud Horvaatiaga peetavatel ühinemisläbirääkimistel.

Üldised soovitused antakse järgmistes valdkondades:

·        Edusammud EL ühinemise suunas;

·        Piirkondlik koostöö ja suurenev piiriülene koostöö

·        Piirkondlike omavalitsuste areng.

Lisaks  antakse arvamuses soovitused iga riigi kohta eraldi.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 33 muudatusettepanekut, sellest 1 meie delegatsiooni poolt. Seda ettepanekut ei võetud vastu.

Kogu arvamus võeti vastu kahe vastuhäälega.

Noorte vabatahtlike liikuvus Euroopas
Ettepanek: nõukogu soovitus. COM(2008) 424 final CdR 252/2008 – EDUC-IV-028.
Raportöör: Rinda DEN BESTEN (Utrechti linnavolikogu liige, NL/PES)

Regioonide Komitee leiab, et praegu eksisteerivad liikmesriikide vahel suured erinevused vabatahtliku töö korralduses ning märgib, et vabatahtliku töö kohta puuduvad suures osas statistilised andmed ja põhjalikud uurimused. Kuna õigusaktide ühtlustamine ei ole võimalik ega ka soovitav, teeb Regioonide Komitee ettepaneku töötada eesmärgi suunas etapiviisiliselt.

Esimene etapp hõlmaks põhjalikku uurimust, milles vaadeldaks liikmesriikides olemasolevaid vabatahtliku töö alaseid erinevaid süsteeme ja õigusakte, (potentsiaalsete) noorte vabatahtlike soove ja takistusi, millega nad puutuvad kokku, kui soovivad teha piiriülest vabatahtlikku tööd, ning seda, millist kasu toob noorte vabatahtlike töö nii nende päritolupiirkondadele kui ka neile piirkondadele, kus nad seda tööd teevad.

Need andmed võiksid aidata edendada arutelusid ja panna aluse uuele poliitikale, mis oleks kooskõlas noorte vabatahtliku töö reaalse olukorraga Euroopas.

Palutakse Euroopa Komisjonil toetada vabatahtlike organisatsioonide koostöö edendamist mitte ainult Euroopa noorte vabatahtlike portaali loomisega, vaid rajades selleks ka andmebaasi, mis sisaldaks ülevaateid parimatest tavadest, projektidest ja võimalustest ning andmeid. Seejuures peaks Euroopa Komisjon viitama riiklikule, piirkondlikule ja kohalikule teabele, et tuua see teave noortele lähemale.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 4 muudatusettepanekut, millest 3 võeti ka vastu. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele, COM(2008) 241 final CdR 254/2008 – EDUC-IV-030,
Raportöör: Risto KOIVISTO (Pirkanmaa ühenduse maakonnavalitsuse esimees,, FI/PES)

Arvamuses rõhutatakse info- ja sidetehnoloogia olulist rolli Euroopa Liidu säästva arengu strateegia elluviimisel. See avaldab tehnoloogiliste ja kaubanduslike uuenduste kaudu positiivset mõju säästvale arengule ning edendab kõige intelligentsemate ja puhtamate protsessidega struktuurilisi muutusi loodusvarade kasutamisel.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kasutavad juba praegu ulatuslikult info- ja sidetehnoloogiat mitmes energiatarbimise ja heitkoguste vähendamisega seotud valdkonnas, nagu näiteks:
 

-        avalike kohtade valgustus. Kasutaja võib näiteks tekstisõnumi või Interneti kaudu süüdata välispordirajatiste valguse teatud ajaks ning tänavavalgustust on võimalik reguleerida automaatselt vastavalt muutuvatele vajadustele;

-        hoonete kütte, kliimaseadmete ja valgustuse reguleerimine. Tehnoloogial on eriti märkimisväärne roll palju energiat kasutavates hoonetes, nt ujulates;

-        kinnistute ja muude avalike paikate kaugjälgimine. Ühtlasi saadakse teavet ehitiste energiatarbimise ja selles toimuvate muudatuste kohta;

-        keskkonnasäästlikum liikluskontrollisüsteem, näiteks liiklusvoogude muutustele reageerivad foorituled ja ummikutest teatamine;

-        ühistranspordi konkurentsivõime suurendamine. Mitmed kohalikud omavalitsused pakuvad juba positsioneerimissüsteemil põhinevat teavet sõiduplaanide kohta reaalajas ning piletimüüki Interneti vahendusel;

-        kohaliku logistika väljaarendamine. Infotehnoloogia abil on võimalik ühendada valla transport ja erinevad mobiilsed teenused vähem heiteid tekitavaks tervikuks ning optimeerida liine keskkonnasäästlikult;

-        tarbijate teadlikkuse tõstmine. Sõidumeerikute kauglugemise abil võib tarbijale pakkuda reaalajas teavet, mis omakorda parandab energiatõhusust ja piirab heitkoguseid;

-        energia tootmine ja jaotus, kus protsesside juhtimiseks kasutatakse juba praegu infotehnoloogiat;

Arvamuses rõhutatakse  asjaolu, et info- ja sidetehnoloogia ääretu potentsiaal energiatõhususe suurendamiseks tugevdab Euroopa konkurentsivõimet ning suurendab ettevõtete võimalusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Regioonide Komitee teeb ettepaneku lisaks komisjoni poolt käsitletud energiatõhususele tähelepanu ka infotehnoloogia toodete valmistamise, transpordi ja hävitamise ulatuslikule mõjule valdkonna ökoloogilisele jalajäljele ja peab oluliseks samme selle mõju piiramiseks, seda nii vabatahtlike kokkulepete kui ka vajadusel õigusaktide kaudu.

Samuti tehakse ettepaneku koostada ühtsed suunised info- ja sidetehnoloogia abil energiatõhusust edendava uurimistegevuse kohta, mis võimaldaks Euroopa, riiklikud ja piirkondlikud hajutatud ressursid ühiste eesmärkide saavutamiseks paremini ühendada.

Turu kasvu üks põhiprobleem on ühiste standardite puudumine eelkõige kohaliku ja piirkondliku haldustasandiga tihedalt seotud tehnoloogiavaldkondades, nagu ehitiste intelligentsed kontrollisüsteemid, valgustuse kontroll ja liiklussüsteemid. Standardite puudumine takistab tehnilist koostalitlusvõimet, piirab konkurentsi turgudel ja raskendab uute hangete tegemist.

Regioonide Komitee teeb ettepaneku, et teatise teemaga seotud Euroopa üritusel võiks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele korraldada näituse ja konkursi info- ja sidetehnoloogiat kasutavatest parimatest energiatõhususe projektidest ning anda välja käsiraamat.

Komitee teeb ettepaneku, et komisjon võiks sama valdkonnaga seotud järgmises teatises avaldada ELi tegevuskava info- ja sidetehnoloogia kasutamise kohta säästva arengu edendamisel. Komitee peab vältimatuks ka transpordi kaasamist üldisesse käsitlusse, samuti tuleks tegevuskavasse lisada süsinikdioksiidi heidete ulatusliku vähendamise e-strateegia, valdkonna kvantitatiivsed heitkoguste eesmärgid, ELi ja liikmesriikide meetmed kõnealuste eesmärkide saavutamiseks ning määratleda arengu jälgimise näitajad.

Arvamuse kohta ei olnud esitatud ühtegi muudatusettepanekut ja kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Parandada 21. sajandiks vajalikke pädevusi: koole käsitlev Euroopa koostöökava.Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele, COM(2008) 425 final CdR 255/2008 – EDUC-IV-031.
Raportöör: Helma KUHN-THEIS (Saarimaa liidumaa maapäeva liige, DE/PPE)

Regioonide Komitee leiab, et antud kontekstis oleks olnud suureks abiks, kui komisjon oleks üritanud hinnata rahaliste kohustuste suurusjärku, mis langevad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste õlule komisjoni ettepanekute elluviimisega.

Regioonide Komitee ühineb täielikult komisjoni üleskutsega varase õppe paremate võimaluste osas. Komitee kiidab selgesõnaliselt heaks väite, et „selleks et saavutada Lissaboni strateegia eesmärgid ja tagada […] kõikidele võrdsed võimalused, on vaja tõhustada koolieelset haridust ja laiendada sellele juurdepääsu”.

Laste käimine koolieelsetes asutustes pakub esimest võimalust tutvustada neile teadmisi, kuna sotsiaalpedagoogiliste meetmete abil pannakse varasest lapseeast alates alus positiivsele arusaamisele ühiskonnast ning positiivsele suhtumisele kohustustesse, õppimisesse ning perekonna osalemisele laste hariduses.

Uuenduslikke pedagoogilisi meetodeid, mida koolieelsetes asutustes kasutatakse, on võimalik sobivalt kohandades rakendada järgmistes haridusetappides. Siiski juhib komitee ennetavalt tähelepanu sellele, et isegi eelkoolietapi optimaalne kujundamine ei vabasta edasises haridustees osalevaid õpetajaid vastutusest hoida ja edasi arendada oma õpilastes avastamisrõõmu ja õppimislusti.

Arvamuses nõutakse nii koolisiseste kui kooliväliste meetmete ulatuslikku tugevdamist koolist väljalangemise vähendamiseks. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on siin suur kaasvastutus ja nad investeerivad sellesse märkimisväärselt vahendeid.

Sellega seoses tunnustab komitee vahendite eraldamist Euroopa struktuurifondidest kui olulist abi, kuid tervitaks siiski omavalitsustele täiendavate, võimalikult vähese bürokraatiaga juurdepääsuvõimaluste loomist Euroopa toetusvahenditel.

Komitee rõhutab veel kord, et koostöö peab seisnema ennekõike vahetus kogemuste jagamises hariduspoliitika eest vastutavate liikmesriikide asutuste ja piirkondade vahel.

Komitee peab sealjuures tõepoolest tungivalt vajalikuks komisjoni poolt kokkuvõttes tehtud ettepanekut keskenduda valdkondadele, nagu kirjaoskuse parandamine, laiendatud juurdepääs koolieelsele haridusele ja õpetajakoolituse parandamine.

Komitee kutsub üles ELi vahenditega toetama võimaluste suurendamist ja lihtsustamist nende tavade levitamiseks ja katsetamiseks, mis on end valdades ja piirkondades tõestanud, pidades alati silmas põhimõtet, et mudelite ülekandmine ühest piirkonnast teise peab erineva kultuurilise jaa sotsiaalse konteksti tõttu toimuma alati väga ettevaatlikult ning teadliku otsuse põhjal ja kohalike vastutajate selgel nõusolekul.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 18 muudatusettepanekut, nendest 5 meie delegatsiooni poolt, mis kõik võeti ka vastu.

Kogu arvamuse eelnõu võeti vastu ühe vastuhäälega.

Järgmise täiskogu toimub 12 ja 13. veebruaril 2009

5. Regioonide Komitee Interregionaalse Läänemere töögrupi koosolek

Koosolek toimus 27. novembril. Koosolekul osalesid Uno Silberg, Väino Hallikmägi ja Ille Allsaar.

Euroopa Komisjoni esindaja andis ülevaate Põhjamere töögrupi tegevusest. 1. jaanuaril 2007 vaadati Põhjadimensiooni poliitika põhjalikult üle. See on  ühine poliitika  EL, Norra ja Venemaa jaoks ning loob partnerluse keskkonna, heaolu ja sotsiaalvaldkonna teemadel. EL ja Venemaa suhteid reguleerivatest põhidokumentidest saab ülevaate Järgmisel interneti lehel: http://ec.europa.eu/external_relations/russia/docs/index_en.htm

Ülevaate EL suhetest teiste Euroopa riikidega ja ida-partneritega leiate Euroopa Komisjoni kodulehelt:

http://ec.europa.eu/external_relations/we/index_en.htm

Selle lehe kaudu peaks saama kätte ka uuendatud Põhjadimensiooni strateegia.

28. oktoobril 2008 toimunud kohtumisel oli oluline otsus luua uus partnerlus transpordi ja logistika valdkonnas. Teine oluline otsus puudutas koostööd kultuuri valdkonnas. Luuakse töögrupp, mis hakkab selle teemaga tegelema. Ministrid pidasid oluliseks tõhustada koostööd kohalikul tasandil. Venemaa initsiatiivil luuaks uus instituut St. Petersburgis .

Energia efektiivsuse valdkonnas on ka kavas võtta ette täiendavaid samme.

EL Läänemere Strateegia osas on juba saabunud rohkel ettepanekuid ja kommentaare. Komisjon arutleb praegu selle üle kuidas strateegiaga edasi minna, et see viiks liikmesriikide konkreetsete tegevusteni (mitte kõikidele liikmesriikidele ei meeldi see, mis strateegias sisaldub).

Läänemere strateegia ei ole ainult selle piirkonna, vaid kõigi 27 liikmesriigi strateegia. Põhjadimensiooni poliitika annab Läänemere strateegiale välismõõtme. 

Valdkondades nagu turvalisus ja  merepoliitika on oluline teha koostööd Venemaaga. Kõik põhjamõõtme partnerid- Venemaa, Norra ja Island on hästi informeeritud EL tegevusest selles valdkonnas.

Järgmine töörühma koosolek toimub veebruaris. Enne seda saadetakse liikmetele arvamuste ja ettepanekute esitamiseks vastused Komisjoni poolsele avalikule konsulteerimisele.

Aprilli koosolekul soovitakse rääkida põhjalikumalt kalastuspoliitikast. Koosolek toimub koos Põhjamere piirkondliku töörühmaga.  Samuti peaks selleks ajaks valmima Euroopa Komisjoni Läänemere strateegia eelnõu.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste liitude esindaja Brüsselis


28.11.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit