Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


10.-14. november 2008
Print

E-nädalakiri 29/2008

Sisukord:
1. Linnade Liidu koolitus 10-12. november 2008.
2. Euroopa Komisjoni poolne koostööpakkumine.
3. Läänemere äärsete Regioonide ja põllumajandusorganisatsioonide ühine kohtumine arutamaks Läänemere Strateegiat 14.11.2008.
4. Regioonide Komitee Rahandus- halduskomisjoni koosolek 14.11.2008
5. Kohtumine majandus- ja poliitika diplomaadi Tiina Maibergiga.

1. Linnade Liidu koolitus 10-12. november 2008

Koolitus toimus 10-12 november 2008 ja oli suunatud omavalitsuse arengu eest vastutavatele ametnikele. Koolitusel osales 16 inimest.

Koolitusprogramm, osalejate nimekirja ning hinnangu ettekandjatele ning koolitusele tervikuna leiate lehelt http://www.ell.ee/13895  

Koolitusel osalejad andsid hinnangu koolitusele ja ettekandjatele. Üks osaleja arvas, et koolitusega võib rahule jääda, ülejäänud hindasid koolituse huvitavaks.

Kommentaaridena lisati, et koolitus oli äärmiselt vajalik, sest Eestis sarnast koolitust (kov spetsiifilist) ei ole võimalik saada. Leiti, et koolitus võiks olla päeva võrra pikem, sest nii palju informatsiooni ei suuda nii lühikese aja jooksul vastu võtta. Vaba aega jäi väheseks ja ei olnud aega tutvuda linna vaatamisväärsustega. Samuti oli ettepanek, et üleriigiliste omavalitsusliitude esinduse töö tutvustus võiks olla kohe esimesel päeval.

2. Euroopa Komisjoni poolne koostööpakkumine

Euroopa Komisjoni Eesti esindus saaks saata aasta alguses visiidile veel ühe grupi (maksimaalne osalejate arv 25 inimest). Sellisel juhul kaetakse Euroopa Komisjoni poolt lennupiletid ja majutuskulud (2 ööd) Kui soovime pikemat koolitust, siis tuleb ühe täiendava ööbimise kulud katta osalejatel endil ja ka vastutada selle täiendava koolituspäeva programmi koostamise eest.

Palun liitude poolt hiljemalt järgmise nädala neljapäevaks (20.11.2008) järgmist informatsiooni:
1. Sihtgrupp kellele koolitus on suunatud
2. Teemad mida koolituse käigus käsitleda ning milliseid institutsioone külastada
3. Mitme päevane on kavandatav koolitus – see tähendab kas ühe täiendava koolituspäeva lisamise kulud võtavad osalejad endi kanda
4. Koolituse täpne aeg (2009 aasta jaanuari ja veebruari kuu jooksul)

Seejärel tuleks hakata koolitusgruppi komplekteerima.

Lisaks on Euroopa Komisjoni Eesti esindus pakkunud välja, et nemad võivad omalt poolt pakkuda Euroopa Komisjoni poolseid ettekandeid 2009 aasta Linnade-Valdade Päevadel (nemad kataks ettekandjatega seotud kulud ning kõne alla võib tulla ka tõlkekulude katmine).
Oleks vaja komisjonile teada anda millisel teemal ettekandeid soovitakse ning rääkida läbi täpses koostöös. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poolne kontaktisik on KERTU KAERA Kertu.KAERA@ec.europa.eu
tel. 626 44 36.

3. Läänemere äärsete Regioonide ja põllumajandusorganisatsioonide ühine kohtumine arutamaks Läänemere Strateegiat 14.11.2008.

Läänemere äärsete riikide põllumajandusorganisatsioonide Brüsseli esindused tutvustasid oma võimalikke ettepanekuid Läänemere Strateegia osas (ettekanne lisatud).

Järgmise sammuna on vaja hinnata mis on nende kavandatud meetmete maksumus ning määrata iga tegevuse osas vastutajad.

Oluline on edastada sõnum, et regioonidele on oluline tagada selles piirkonnas põllumajanduslik tootmise ja toiduainetetööstuse jätkusuutlik areng võimalikult väha keskkonda saastavalt ning pöörata senisest suuremat tähelepanu toidu tervislikkusele ja puhtusele.

Kuigi strateegia on alles koostamise järgus, on oluline juba praegu hakata mõtlema olemasolevate rahastamisinstrumentide kasutamisele ja projektide väljatöötamisele, et luua alus strateegias kavandatud tegevuste elluviimiseks.

Lisaks leidsid äramärkimist ka sellised ettepanekud nagu maal tegutsevate väikeettevõtete toetamine (seadusandluse lihtsustamine ja bürokraatia vähendamine), turismi edendamine läbi huvi suurendamise kohaliku toidu vastu läbi oma “brandi” loomise ja piiriülese turismi giidi väljatöötamise (toidukett).

Lisaks esitati veel ettepanekud maapiirkondade varustamiseks interneti ühendusega ning heade transpordiühenduste loomiseks.

Arutasime Eesti Põllumajanduskoja Brüsseli esindaja Ene Kärneriga võimalikku koostööd. Loodan, et üleriigilistel liitudel on võimalik oma sisendi koostamisel Läänemere Strateegiasse kasutada ka mõningaid põllumajanduse esindajate poolt esitatud ettepanekuid. Eriti positiivne on see, kui erinevad huvigrupid regioonides leiavad ühise keele ning on valmis esitama ühiseid ettepanekuid.

4. Regioonide Komitee Rahandus- halduskomisjoni koosolek 14.11.2008

17.detsembril toimuval Regioonide Komitee ja Sotsiaal- ja Majanduskomitee ühisel kooslekul hakatakase arutama kvaliteedikontrolli süsteemi rakendamist.

Kinnitati eelmise koosoleku protokoll.

Esimehe sõnavõtt - aeg kulub kiiresti ja vahepeal on paljud asjad muutunud. Dunkirkis toimunud juhatuse koosolekul räägiti palju rahanduskomisjoni tööst.  Räägiti sellest, et tuleb arvestada olukorda Gruusias ja Venemaal.

Arutati aruannet 2007 aasta eelarve täitmist. Juhatus peaks saama võrrelda kontrollikoja poolt tehtud märkusi Regioonide Komitee kohta ka teiste institutsioonide kohta. Seekord Regioonide Komitee halduskulude osas kriitilised märkused puuduvad. Kontrollikoja märkused ja neile komitee administratsiooni poolt antud vastused on rahandus- ja halduskomisjoni liikmetele tutvumiseks kättesaadavad haldus- ja finantsküsimuste direktori kohusetäitja juures.

2007 aasta eelarve aruande kinnitamine sõltub sellest kes on Parlamendi raportöör.

2008 aasta eelarve täitmise küsimusel märgiti, et septembris oli maksete täitmine umbes 60%.
2008 aasta eelarve täitmisel oleme olnud väga edukad. Paari tunni jooksul peaks selguma vahendite ülekandmise taotlused erinevate eelarve ridade vahel. Keymer küsis täiendavaid andmeid liikmete kohal käimise kohta, mida lubati talle ka saata.

Töörühmade kulu on suurem, sest vahepeal otsustas juhatus asutada veel täiendavaid töörühmi. Tuleb sätestada kindlad tähtajad kuludokumentide esitamise kohta. Kes pole tähtajaks esitanud, jäävad kompensatsioonist ilma. Vastav info edastatakse kõikidele liikmetele. See aitab lahendada selliste pikaajaliste õhus rippuvate kulutuste küsimuse.

Ei saa nõustuda senise praktikaga, kus  liige esitab 2008 aastal  kulude katmiseks dokumendid 2005 aasta kohta. Tahetakse sätestada, et näiteks selle aasta kulusid saab tagasi taodelda kuni järgmise aasta lõpuni (või siis sama eelarveaasta lõpuni).Ei tohi aktsepteerida sellist praktikat, et liikmed võivad esitada oma kuludokumente kuni 4 aasta jooksul.

Kulude hüvitamise puhul on see probleem, et piletite varajase broneerimise korral ja  krediitkaardiga maksmise korral ei ole võimalik kulude hüvitamine, sest tegelikku kulu pole veel olnud. Me käsitleme kõiki nõudeid vastavalt kehtivatele reeglitele. Tagasimaksed toimuvad tavaliselt 9 päeva jooksul. Aasta lõpul peab olema tähelepanelik, et ei toimuks asjatuid tagasimaksetega hilinemisi.

2010 aasta eelarve plaani ettepanekute esitamise tähtaeg on täna ja seejärel arutame seda detsembris. 23.jaanuari CAFA koosolekul on meil rohkem informatsiooni.

2009 aasta eelarve menetlus. Väga palju on muutunud alates eelmisest kooslekust. Nüüd me teame millised on esimesed hääletustulemused pralamendis ja tulemused on meie jaoks positiivsed. Parlamendi eelarvekomisjon kinnitas Regioonide Komitee 2009 aasta eelarveprojektis järgmised muudatused:

· kindlustussummalise vähenduse kahandamine 6%-lt 4,5%le

· 3 uue AD 5 ametikoha loomine

· 1 uue AD 12 ametikoha loomine.

Me peaksime lähtume sellest, et esimese lugemise tulemus jääb kehtima teisel lugemisel. Kokku saab Regioonide Komitee 11 uut ametikohta.

Murray - kui me räägime kulutustes tulevikus, siis kas meil on ikka selleks vajalik raha olemas tänases finantssituatsioonis.

Keymer- seoses uute ametikohtadega oleks vaja teada kus need inimesed tööle hakkavad ja olemasolevatest kitsaskohtadest. Vastus- administratsioon üritab täita poliitilised prioriteedid ja kinnitatud töökalendrit. Ootame kõiki ettepanekuid oma töö parandamiseks. 40 töökohta võeti ära tõlkest ja viidi teistesse teenistustesse. Need töökohad on uuesti mehitatud.

Jostmeier- milline on meie partnerorganisatsiooni eelarve – teadaolevalt on nende eelarve tunduvalt suurem, kuigi seal töötab sama palju inimesi. Vastus- tegemist on institustsiooniga, mis on juba 50 aastat vana ja ta käib palju tihemini koos. Oleme varem teinud võrdluse kulutuste taseme kohta- siis kulu ühe Regiooonide liikme kohta on 80 000 EUR ja sotsiaal- majanduskomitee ühe liikme kohta on see 40 000 EUR.

Regioonide Komitee väljaspool Brüsselit toimuvad ja erakorralised üritused 2009 aasta esimesel poolel. On teada poliitilised algatused ja võrreldes viimase dokumendiga on toimunud ka mõningad muudatused. CAFA ei saa siin päris palju otsustada, sest vastav määrus võeti vastu CAFAga konsulteerimata. Kui seminar on seotud juba korraldatava komisjoniga, siis sellega ei kaasne oluliselt suuremaid kulusid, kuid kui seminarid toimuvad muul ajal, siis kaasnevad sellega ka suured täiendavad kulutused.

Keymer- räägib Praha kohtumisest, mis on täiendus. Oleks huvitav teada millised lisakulud kaasnesid selle üritusega.

Jostmeier- oluline on, et kohtumised toimuvad ka väljaspool Brüsselit. Samas toob välja, et administratsioon sundis talle peale esinejad, kes üldse sinna ei sobinud.

President- väljapool toimuvad üritused on poliitiline otsustus ning keegi ei suru neid peale. Teine küsimus on ettekanded. Teen juhatusele ettepaneku heaks kiita pakutud ürituste kava 2009 aasta esimesel poolel.

Liikmete poliitilise ja teavitustegevuse rahastamine. 4 poliitilist fraktsiooni on saavutanud kokkulepe ja nad kasutavad ette nähtud 5% teadlikkuse tõstmiseks enne kevadisi parlamendivalimisi. Samuti rahastatakse tippkohtumisi, valimisteks valmistumisega ning koostöö EL teiste institutsioonidega.

Murray- kas on tegemist üldteavitava kampaaniaga või iga liikmesriigiga eraldi. Kas on veel kasutamata vahendeid mida saab lisada CAFA reservile?

President- 408 000 EUR, mis on poliitilistele fraktsioonidel võimalik kasutada, on sätestatud erinõuded. Lisaks on veel need algatused ja otsustused, mis tulevad poliitilistelt parteidelt endilt.

Keymer- ma ei ole presidendiga nõus. Ka mind huvitab kuidas seda raha tegelikult kasutati. Palun koostada järgmiseks koosolekuks ettekanne raha kulutamise kohta.

Döring- saan Murray probleemist aru, kuid me ei tohiks hakata sisulist poolt hindama ja kontrollima, sest see ei kuulu meie pädevusse.

Knape- oleks ikkagi huvitav saada infot selle kohta kuidas seda raha on kasutatud ja kuidas poliitilised fraktsioonid ise oma tegevuste tõhusust hindavad.

President- me pöördume administratsiooni poole ja palume esitada ülevaade poliitiliste fraktsioonide tulude ja kulude kohta. Samuti seda kas nende meelest on raha kasutamine olnud tõhus ja seda tõhusust hindab lõpuks juhatus.

Regioonide Komitee keelepoliitika ja teabevahetus liikmetega

Oleks vaja teada kas enamik liikmeid nõustub, et enam posti teel materjale ei saadeta vaid ainult elektrooniliselt.

Knape - see ettepanek on väga hea ja me peaksime selle lõplikult vastu võtma.

Jostmeier - olen täielikult nõus Knapega.

Murray - tõlget ja e-teenustele üleminekut tuleb käsitleda eraldi. Kui minna üle minna elektroonilisele andmevahetusele, siis tuleb osa kulusid ise kanda.

Vitsut - mul on üks ettepanek kuidas paremini seda ülesannet täita. Me anname Tallinnas volikogus tasuta kasutada laptopi või saada dokumendid paberkandjal. Selle tulemusel on paljud langetanud valiku laptopi kasuks.

Keymer - olen valikute andmise poolt. Tulles tagasi hispaania keele juurde, siis millised on eriteenused, mis on seotud hispaania keele kasutusega.

Knape- on väga kahetsusväärne, et Keymeril on negatiivsed kogemused moodsa tehnika kasutamisel. Oleks vaja ülevaadet selle kohta mida liikmetele üldse laiali saadetakse. Vahest saan hilinenult posti teel infot juba toimunud ürituste kohta või asjade kohta, mis mind üldse ei puuduta.

Döring- toetan Knape seisukohti. Kindlasti on vaja edastada infot ka elektrooniliselt.

Peasekretär-peaksime pakkuma kompensatsiooni neile liikmetele, kes on loobunud posti teel materjalide saamisest. Liikmesriigi valitsus peab ise kinni maksma need teenused, mida ta on tellinud (puudutab tõlget). Hispaania vähemuskeelte osas ei ole kulud olnud väga suured, sest tõlke tagavad juba olemasolevad tõlgid.

Keymer- tahaksin, et oleks tagatud erinevad võimalused  keelelise tõlke tagamisel.

President- palun kiita dokument heaks, et see jõuaks järgmise juhatuse päevakorda. Meil on kõike kaks korda- iga liige saab kaks eksemplari materjale. Me võiksime otsustada kas toetame traditsioonilist või natuke kaasaegsemat lähenemist.

Otsus- ettevalmistatud dokument võeti vastu ja saadetakse juhatusele otsustamiseks.

Euroopa Parlamendi fraktsioonide haldusareng

Peaksime laskma poliitilistel fraktsioonidel nende dokumentidega tutvuma ning alles siis langetame otsuseid.

Personalikomitee tõstatatud küsimused

Teatud määral on usaldus suurenenud, seega on tehtud head tööd. Kuid töötajad ei mõista täiel määral edutamise reegleid. Mõnikord ei tehta asju õigeaegselt- loodame, et 2009 aastal jõutakse edutamismenetlus vastu võtta enne suve. Tuleks pidada rohkem nõu ametnike komiteega, mis suurendab ametnike usaldust institutsiooni vastu.

Koostöö kahe Komitee vahel ei kulge eriti hästi- näiteks transpordi kulude hüvitamise küsimuses. Oluline on tagada töötajate võrdne kohtlemine. On tehtud ettepanek töötajate omavahelise hindamise süsteemi rakendamiseks.

2009 aasta koosolekute kuupäevad

Me rääkisime siin eelnevalt ettepanekust liikmetele kalendri muutmise osas. Leiti, et reede pärastlõunal on liiga palju koosolekuid. Me võime 6.nov 2009 koosoleku ära muuta 9.novembriks. Reedeti võiksime alustada kell 14.00, et lõpetada natuke varem.

Murray- kas on mingi põhjus miks meil toimuvad koosolekud pärastlõunati? Kas me ei võiks alustada kell 10.30 hommikul.

President- isegi kui me alustaksime hommikul varem, siis ei lõpeks koosolek ikka enne 4 tundi nii et Hr. Murray jaoks see ikka probleemi ei lahenda. Sellisel juhul peaksid paljud tulema kohale juba eelmisel päeval. Iga otsus on teatud kompromiss.

Muud küsimused ja järgmise koosoleku aja otsustamine

Järgmine koosolek toimub 23.jaanuaril 2009

Liikmete päevarahade suurendamine seoses inflatsiooniga. Peasekretäri sõnul on vaja seda ettepanekut täpsemalt analüüsida.

5. Kohtumine majandus- ja poliitika diplomaadi Tiina Maibergiga

Põhilise teemana käsitlesime Eesti-Flandria koostöölepingut ja kohalike omavalitsuste huvi teha koostööd selle lepingu raames. Selle aasta suvel pöörduti ka üleriigiliste liitude poole, et anda oma sisend 2008 aasta II poolaasta tegevuste ja projektisoovide osas. Kahjuks meie poolt konkreetseid ettepanekuid ei esitatud.

Nüüd on leping sõlmitud, kuid selle raames on siiski võimalik koostööd arendada. Tiina Maiberg lubas koostada järgmiseks nädalaks memo, et esitada see liitude juhtorganitele teadmiseks ja seisukoha võtmiseks mis valdkonnas ja kuidas siiski ka omapoolne panus anda Eesti-Flandria vahelise koostöö parendamiseks.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


18.11.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit