Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


27.-30. oktoober 2008
Print

E-nädalakiri 28/2008

Sisukord:
1. Prantsusmaa, Tśehhi,  ja Rootsi kui Euroopa Liidu eesistujamaade (TROIKA) üleriigiliste omavalitsusliitude avaldus
2. Avaldatud on mitmeid uurimusi, mis iseloomustavad kohalike omavalitsuste ülesandeid, koostööd, arenguid regionaalsel tasandil ja kohaliku tasandi ja keskvalitsuse suhteid.
3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tööandjate platvormi koosolek 27.10.2008
4. Tartu linn osaleb Leonardo da Vinci programmi poolt rahastatud projektis.
5. Võrumaa Omavalitsusliidu koolitus Brüsselis 27-30.oktoober 2008
6. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek 30.10.2008
7. Saksa ekspresident: EL ohustab demokraatiat

1. Prantsusmaa, Tśehhi,  ja Rootsi kui Euroopa Liidu eesistujamaade (TROIKA) üleriigiliste omavalitsusliitude avaldus.

Avalduses rõhutatakse kohalike ja regionaalsete omavalitsuste suurt rolli Euroopa Liidu seadusandluse rakendamisel. Eriti oluliste valdkondadena tuuakse näiteks avalike teenuste, transpordi ja keskkonna küsimused. Avalduses rõhutatakse, et  perioodil 1.juuli 2008- 31.detsember 2009 on paljude väga oluliste küsimuste arutamise ja otsuste tegemise aeg, mis puudutavad otseselt kohalikku tasandit.

Nendeks olulisteks valdkondadeks on

· Euroopa Liidu eelarvereform

· Üldhuviteenuste direktiiv ja konkurentsiseadus

· Kliimamuutused ja jätkusuutlik areng

· Partnerite kaasamine

Näiteks Euroopa Liidu eelarvereformi küsimuses väljendatakse seisukohta, et oleks viga natsionaliseerida regionaalpoliitika ning et ei tohiks keskenduda ainult vaesemate riikide järeleaitamisele, vaid peaks rohkem keskenduma euroopa regioonide konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamisele ning Lissaboni ja Götenburgi eesmärkide täitmisele.

Avalduse tekst on aruandele lisatud.

2. Avaldatud on mitmeid uurimusi, mis iseloomustavad kohalike omavalitsuste ülesandeid, koostööd, arenguid regionaalsel tasandil ja kohaliku tasandi ja keskvalitsuse suhteid.

2008 aastal on publitseeritud mitmeid huvitavaid Euroopa Nõukogu poolt koostatud väljaandeid, mida on võimalik ka paberkandjal CEMRist tellida:
Local authority competences in Europe (2008)
Good practices in intermunicipal co-operation in Europe (2008)
Report on European practice
And recent developments in the field of regional self-government (2008) 
The relationship between central and local authorities (2008)

Head lugemist!

3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tööandjate platvorm 27.10.2008

Arutati tööandjate palatvormi edasise töökorraldusega seotud küsimusi- nagu uue esimehe ja aseesimehe valimine, töörühma poolne sisend Malmös toimuvale CEMR Peaassambleele, koostöö Sotsiaaldialoogi Komiteega ning järgmise perioodi tööprogrammi arutelu.
Oluliseks teemad aruteluks:

· Euroopa Komisjoni poolt algatatud konsultatsioon Euroopa Sektoraalse Sotsiaaldialoogi osas
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/questionnaire2009_en.htm

· Euroopa  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Parem eraelu ja töö tasakaal: tunnustada rohkem tööelu, eraelu ja perekonnaelu vajadusi.
http://tinyurl.com/68hj4n

· Euroopa  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele:” Uus sotsiaalmeetmete kava: võimalused, juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas”
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=547&langId=en (olen sellest teatisest oma varasemates aruannetes pikemalt kirjutanud)

Konsultatsioon Euroopa Sektoraalse Sotsiaaldialoogi üle kestab 2008 aasta 5.detsembrini. Konsultatsiooni eesmärgiks on teha ettevalmistusi 2009 aasta vastava teemalise teatise väljaandmiseks.

Esitatud küsimused puudutavad järgmisi teemasid:

Ø Sektoraalse Sotsiaaldialoogi Komitee loomine (autonoomsus, liikmelisus, nende läbirääkiste pidamise võimekus)

Ø  Sektoraalse Sotsiaaldialoogi Komitee toimimine (konsultatsiooni artikkel  138,  sotsiaaldialoogi edendamine, reeglite ja tööprogrammi vastuvõtmine, delegatsiooni koosseis, juhtimine ja sekretariaat)

Ø Koostöö ja sünergia (Euroopa Komisjoni ja sotsiaalpartnerite vahel, sektorite ja tööstusharude vahel, sektorite vahel ja sees)

Ø Sektoraalse Sotsiaaldialoogi Komitee töö tulemuste rakendamine (tekstide kooskõlastamine, läbirääkimiste protsess ja rakendamise jälgimine)

Ø Sektoraalse Sotsiaaldialoogi Komitee mõju.
Toimus arvamuste vahetus ja arutlus kas tuleks CEMRi seisukohtade väljatöötamisel teha koostööd EPSUga ning võimalusel esitada ühised seisukohad.

Töö- ja eraelu paremaks ühildamiseks on Komisjoni teatise järeldustes välja toodud, et komisjon avaldab liikmesriikidele survet, et nad võtaksid ette vajalikke  samme, et likvideerida puudujäägid nende endi poolt võetud kohustuste täitmisel lapsehoiuteenuse pakkumise parandamiseks.  Saan aru, et see teema on ka meil hetkel aktuaalne, sest kooskõlastusringil olev põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu  sätestab kohalike omavalitsuste täiendavad rahalised kohustused lapsehoiuteenuse kättesaadavuse parandamiseks.

4. Tartu linn osaleb Leonardo da Vinci programmi poolt rahastatud projektis.

Leonardo da Vinci programmi poolt rahastatud projekt “ PERCENTAGE: PERson CENtred Training; AGE care planning” kestis kaks aastat 2006-2008 ja lõpeb järgmise kuu lõpus. Kokku on projektil 6 partnerit viiest erinevast riigist. Lisaks Tartule osalevad veel Helsingi, Uppsala, Veneto regioon ja Surrey maavalitsus.

Avakõneleja ütles, et inimesed, kes seminarile on kogunenud on ennast hommikul pesnud, riietanud, söönud ning tulnud siis koosolekule vastavalt oma isiklikele otsustustele, kuid mõelgem oma vanavanemate peale, kellele kõik need toimingud ei ole kergesti teostatavad ning kes vajavad kõrvalist abi meie jaoks endastmõistetavate tegevuste jaoks.

Projekt on suunatud hooldajate koolitusele, et nad teaksid kuidas abivajajaid aidata kooskõlas koostatud hooldusplaaniga viisil, mis aitaks neid parimal võimalikul moel.
Projekti käigus töötatakse välja rida juhendmaterjale, et abistada õppijat, õpetajat ja koolituskursuse planeerijat.

Täpsema ülevaate projektist leiate interneti leheküljelt:
http://www.percentageproject.com/

Tartu Linnavalitsuse  Sotsiaalabi osakonna juhataja Indrek Sooniste lubas saata ka seminaril esitatud ettekande.

5. Võrumaa Omavalitsusliidu koolitus Brüsselis 27-30.oktoober 2008

Koolituskava koostas ja koolituse läbiviimise algatas Võrumaa Omavalitsusliidu tegevdirektor Mirjam Salvet. Mina omalt poolt aitasin koolituse läbiviimisel sõlmida kokkuleppeid Eesti alaise esindusega EL juures  ( kohtumised, kohtumiste teemad), Euroopa Parlamendiga, Regioonide Komiteega ja Euroopa Komisjoniga.

Koolituse eesmärk on vastavalt Mirjam Salveti poolt koostatud programmile- “saada täpne ülevaade ja tutvuda kohapeal Euroopa Liidu institutsioonide toimealadest ja Eesti rollist”. Koolitusel osales 18 inimest (linna/vallasekretärid, arendustöötajad, maavalitsuse ametnikud).

Olin nendel päevadel seotud koolituse läbiviimisega, et tagada kõikide kohtumiste tõrgeteta toimimine ning linna tutvustus. Omalt poolt esinesin 28.oktoobril ettekandega, et tutvustada meie esinduse tööd.

(Koolituse programmi leiate aruande lõpust).

6. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek 30.10.2008

Päevakorras olid sellised olulised teemad nagu:

· Rahvuslike delegatsiooni esimeeste kohtumine Regioonide Komitee presidendiga

· Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite administratiivne ja rahaline positsioon

· Novembris toimuv Foorum “Kultuuridevaheline dialoog”

· Regioonide Komitee novembri täiskogu istung

· Regioonide Komitee kodukorra muutmise ajutise komisjoni tegevusest

Rahvuslike delegatsiooni esimeeste kohtumine Regioonide Komitee presidendiga pidi esialgselt toimuma novembri täiskogu istungi ajal, päevakorras 2-3 teemat nagu Regioonide Komitee koostöö Euroopa Nõukoguga, Lissaboni Leping, Regioonide Komitee 2009 aasta eelarve. Kuna Regioonide Komitee president on sel ajal väga hõivatud, ei ole see novembris võimalik ja kohtumine võiks toimuda veebruari täiskogu ajal- 11.veebruari hommikul.

Konkreetsemate ettepanekutega tullakse välja novembris toimuval koordinaatorite kohtumisel. Üks kohtumise teema võiks olla ka koostöö Tsehhi kui EL eesistujamaaga 2009 aasta I poolel. 

Täna on 27 erinevat moodust, kuidas rahvuslikud delegatsioonid toimetavad. Taani esindaja tegi ettepaneku, et ka koordinaatorite roll ja rahastamise küsimused võiksid olla kohtumise päevakorras. Samuti oli ettepanek panna päevakorda koostöö Euroopa Nõukoguga ja liikmesriikide esindustega EL juures heade praktikatega vahendamiseks. Samas arvati, et selline kohtumine juba leidis aset ja selle kohta on koostatud ka ülevaade.

Monika Weyman on koostanud ülevaade rahvuslike koordinaatorite ülesannetest ja rahastamisest vastavalt delegatsioonide koordinaatorite poolt edastatud informatsioonile (ilma konkreetsete rahaliste summadeta). Kui soovitakse, et kulude katmine leiaks aset juba 2010 aastal, peab olema need ettepanekud heaks kiidetud juba järgmise aasta aprillis toimuval täiskogul.

Viimasel koosolekul teavitati, et kogutakse informatsiooni koordinaatorite tegevuse ja kulutuste kohta ja nüüd on saadud vastused koondatud tabelisse mida nüüd delegatsioonide koordinaatoritel on võimalik kommenteerida, saates oma märkused/ettepanekud Monikale 14.novembriks 2008. See koostatud ülevaade esitatakse CAFA jaanuari koosolekule. See läheb seega edasi veebruari juhatusele ja aprillis täiskogule, et kulude katmise kulud oleks ette nähtud 2010 aasta eelarves.

7. Saksa ekspresident: EL ohustab demokraatiat

Nädalakiri “Terve mõistuse sündikaat” avaldas endise Saksamaa presidendi Roman Hertzogi artikli, mille siinkohal aruandele lisan.

Saksamaa endine president Roman Herzog ütles, et Euroopa Liit ohustab Saksa parlamentaarset demokraatiat ja võtab järjekindlalt rahvusparlamentidelt võimu ära. Aastatel 1999 kuni 2004 president olnud Herzog ütles ajalehes Welt am Sonntag avaldatud artiklis, et 84 protsenti Saksamaa seadusandlusest tuleb tänapäeval Brüsselist, teatab Euobserver. “EL poliitikatel on alarmeerivalt vähe demokraatlikkust ja need on de facto toonud kaasa võimude lahususe peatamise.”

“Kaugelt suurim osa praegustest seadustest Saksamaal lepitakse kokku (liikmesriikide esindajate poolt Brüsselis) ministrite nõukogus ja mitte Saksa parlamendis,” kirjutab Herzog ajalehes koos Centre for European Policy keskuse juhi Lüder Gerkeniga. “Ja iga regulatsiooni, mille Saksa valitsus ministrite nõukogus heaks kiidab, peab Saksa Bundestag sisestama Saksa seadustesse.” Artiklis märgitakse, et Saksa oma põhiseadus näeb ette, et parlament on “keskne tegija poliitilise kogukonna kujundamisel. Seega tuleb tõstatada küsimus, kas Saksamaad saab jätkuvalt tingimusteta nimetada parlamentaarseks demokraatiaks.”

Autorid võtavad sõna ka euroliidu põhiseaduse vastu, öeldes, et see ei lahenda kuidagi demokraatia defitsiiti ega probleemi liikmesriikide parlamentide muutmisel Brüsseli kummitempliks. Lahendusena pakuvad autorid välja europarlamendi muutmise tõeliseks seadusandlikuks koguks. Lisaks soovitavad nad ministrite nõukogu muuta kahekojaliseks.

Teise koja ülesanne oleks kontrollida, et alama koja poolt vastu võetud otsused ei ületa euroliidu volitusi. Herzeli sõnul vajaks EL ka selget nimekirja sellest, mis on liikmesriikide ja mis Brüsseli pädevuses. Euroliidu põhiseaduse projektist hääletati taoline ettepanek välja, kuna kardeti, et see pidurdab liidu arengut. Kriitikute sõnul tähendab see aga, et pole mingeid piiranguid võimu edasisele koondumisele Brüsselisse. Saksa praegune valitsus on teinud europõhiseaduse läbi surumise oma kuue kuulise eesistumisperioodi prioriteediks.

Samas on kantsler Angela Merkeli lemmikprojekt Saksamaal endal tõsistes probleemides, riigi põhiseaduskohus peatas põhiseaduse ratifitseerimise, kuna see võib olla vastuolus Saksa põhiseadusega. Kuigi parlament ratifitseeris europõhiseaduse ülekaalukalt, keeldus president Horst Köhler seda välja kuulutamast, saates teksti kohtule analüüsiks. Kohus leidis, et europõhiseadus võtab liiga palju võimu rahvusparlamendilt ära.
 
Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Võrumaa Omavalitsusliidu koolitus Brüsselis 27-30.oktoober 2008

Välisõppereisi kava  BRÜSSELIS

EESMÄRK :
SAADA TÄPNE ÜLEVAADE JA TUTVUDA KOHAPEAL EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE TOIMEALADEST JA EESTI ROLLIST

SIHTGRUPP:  OV LINNA/VALLASEKRETÄRID JA ARENDUSTÖÖTAJAD , MAAVALITSUSE AMETNIKUD – kokku 18 inimest üle vabariigi

AJAKAVA:  27.OKT. - 30.OKT.  2008 - NELI (4) päeva koos sõitudega

Esmaspäev, 27.oktoober 2008

kell 06:35 – väljalend Tln. lennujaamast
kell 08:15  - saabumine Brüsseli lennujaama (meie aja järgi kell 09:15)
kell 08:35 – 12:30 – tutvumine ja kohanemine ühiselt linnaga  ja sõit hotelli
kell 12:30 – 13:30 – majutus hotellis
kell 13:30 – 14:30 - LÕUNA
kell 14:30  - kohtumine Ille Allsaarega - ELL ja EMOL esindaja Brüsselis linna ja vaatamisväärsuste tutvustus

Teisipäev, 28.oktoober 2008

kell 08:00 - 09:30 - äratus, hommikusöök hotellis
kell 10:00 - 11:30 – kohtumised Eesti esinduses EL juures, s.h.:
  10:00 - 10:45 - suursaadik Raul Mälk  (tbc)
  10:45 -11:30  - Ülle Kurvits - Teema “Keeleline mitmekesisus – kuidas saab kaasa aidata järgmistes valdkondades :
* majanduskasv ja paremad  töökohad; 
* elukestev õpe ja kultuuridevaheline dialoog;
* võõrkeel - võti noorsoo koostöö edendamisel
* võõrkeelte oskus ettevõttes”                               
kell 11:30 - 12:30 -  kohtumine Tallinna esinduses  -Tõnu Karu - jääb ära – haige !!
kell 13:00 – 14:00 - LÕUNA
kell 14:00 – 15:40 - kohtumine Regioonide Komitees - Triinu  Volmer
Teema “Regioonide komitee ja finantsperspektiivid”
(vastavalt Reg.Komitee kinnituskirjale)
kell 16:00 - 17:00 – Kohtumine CEMR majas –
„Eesti esinduste töödest ja tegemistest EL institutsioonides“ – Ille Allsaar, ELL ja EMOL esindaja Brüsselis.
kell 17:30 – ..............vabaaeg ( enda algatusel algatatud asjad)

Kolmapäev, 29.oktoober 2008

kell 08:30 - 10:30 - äratus, hommikusöök hotellis
kell 11:00 - 12:30 - Euroopa Parlamendi külastus:
· parlamendi presentatsioon – Kristiina Raudmaa
· saadikute ja nende büroode töö parlamendis – Joel Hirv, saadik T.Savi assistent
· filmi vaatamine - Euroopa Parlament
· täiskogu istungitesaali külastus
kell 12:30 – 14:00  - LÕUNA  PARLAMENDI SÖÖKLAS
kell 14:00 – 17:30 – Euroopa Komisjoni programm
    kell 14:00 – Mr. Jüri RUTE – Maaelu areng Võrumaal
     kell 15:00 – kohvipaus
     kell 15:15 – Ms. Kairi RUUTELMAA –Euroopa Liidu sotsiaalfond
     kell 16:15 – kohvipaus
     kell 16:30 – Mr. Alar KALAMEES -  Ühtekuuluvuspoliitika
     kell 17:30 – visiidi LÕPP
kell 18:30 – ......      vabaaeg ( enda algatusel algatatud asjad)

Neljapäev, 30.oktoober 2008

kell 07.00 - 09:30 - äratus, hommikusöök hotellis
kell 09:30 -  10.00 - ettevalmistus hotellist lahkumiseks
kell 10:30 – 12:00 – Keeleline mitmekesisus Euroopa Komisjoni  toimealas ja Eesti rollist -
  Paavo Palk -Euroopa Komisjoni Eesti esindaja
kell 12.00 – 13:00 - Lõuna  Euroopa Komisjoni sööklas
kell 13:30 – 14:00 – lahkumine hotellist
kell 15:00 – 17:00 – Kohtumine Eesti Belgia saatkonnas Brüsselis.     
· Karin Jaani - Suursaadik Belgias ja Luksenburgis,
· Tiina Maiberg - poliitika- ja majandusdiplomaat,
kell 18.05 -  sõit lennujaama
kell 20.05 -  lahkumine Brüsseli lennujaamast
kell 23:40  - saabumine Tln.lennujaama ja sõit koju

Mirjam Salvet
Võrumaa OL tegevdirektor

 


31.10.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit