Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Ülevaade 2007. aastal kohalike omavalitsusjuhtide seas läbiviidud piirkondlikku politseitöö korraldamist käsitleva küsitluse tulemustest
Print

2007. aasta oktoobris viisid Politseiameti liiklusjärelevalve ja korrakaitse osakond koostöös analüüsi- ja planeerimisosakonnaga kohalike omavalitsuste juhtide seas läbi ankeetküsitluse, mis käsitles piirkondliku politseitöö korraldamisega seonduvaid küsimusi. Sarnane küsitlus on läbi viidud ka 2003. ja 2005. aastal.

2007. aastal oli küsimustikule võimalik vastata nii e-maili teel, paberkandjal, kui veebipõhiselt. Kokku laekus tagasi 124 ankeeti 15 maakonnast. Küsimustikega seonduv andmetöötlus, ülevaade küsitlustulemustest ja analüüs on koostatud Politseiameti analüüsi- ja planeerimisosakonna poolt.

Küsitluse eesmärk on saada omavalitsusjuhtidelt tagasisidet konstaablite- ja piirkondliku politseitöö korraldamise osas, pakkumaks paremat politseiteenust.

Ülevaates on küsitlustulemused esitatud kogu vabariigi lõikes üldistatult. Kuna küsitluse eesmärgiks on saada informatsiooni piirkondliku politseitöö korraldamisega seotud probleemidest, siis on küsitlustulemuste üldistamine vabariigi terviktasandile siiski vaid üldistava väärtusega. Detailsem ülevaade maakondade ja valla küsitlustulemustest on küsitluses osalenutele paberkandjal kättesaadav piirkonna politseiosakondades/ -jaoskondades. Lisaks on põhjalikumas ülevaates püütud paralleele tõmmata küsitlustulemuste ja piirkonna politsei enda kommentaariga (piirkondliku politseitöö tegevuskava täitmise 2007.aasta aruande põhjal), soovitustena on välja toodud ka uuringutulemustest esile kerkinud murekohad, millega võimalusel tuleks politseil tegeleda.

Ülevaate koostasid Triin Rannama ja Merli Klein, Politseiameti analüüsi- ja planeerimisosakonnast.

http://politsei.ee/files/dokumendid/Uuringud/KOV_2007__politsei_veebi_.pdf


25.09.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit