Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2008


Lühiteated: Taustainfo Eesti ametnike arvu kohta (Valitsuse briifinguruum)
Print

Eesti 227 kohalikus omavalitsuses töötas 2007. aasta lõpus kokku 5449 ametnikku, neist 1430 Tallinna linnavalitsuses ning 329 Tartu linnavalitsuses. Väikseimad olid kolme ametnikuga vallavalitsused Piirissaarel ja Ruhnul.

Eesti Päevaleht väidab 24. juulil 2008 a. ilmunud artiklis "Riik vassib ametnike arvu tegelikust kordi väiksemaks", et riigikantselei valetab Eesti ametnike arvu mitu korda väiksemaks, kui see tegelikult on.

See ei ole nii. Riigikantselei on riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike kohta statistikat kogunud, analüüsinud ja avaldanud üle kümne aasta ehk ligikaudu sama kaua, kui on jõus olnud avaliku teenistuse seadus. Riigikantselei on statistika kogumisel ning avaldamisel täpne ja korrektne. Riigikantselei ei valeta.

Eesti Päevaleht kasutab artiklis ühekorraga mõisteid "riigitöötajad", "riigitöölised", "ametnikud", "riigipalgalised", "kaudsed riigipalgalised", "avalikud teenistujad", "ametnikutööd tegevad inimesed", "avalikus sektoris hõivatud", "avalikus omandis olevate korporatsioonide poolt hõivatud".

See on eksitav. Sõnad "riigipalgaline", "avalik teenistuja" ja "ametnik" ei ole sünonüümid. Riigikantselei esitas andmed üksnes riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike arvu kohta.

Kõik inimesed, kes saavad riigilt palka, ei ole ametnikud. Ametniku mõiste on Eestis täpselt määratud avaliku teenistuse seaduses, mis jõustus 1996. aastal.

Riigiametnikeks loetakse inimesi, kes töötavad riigikogu kantselei, presidendi kantselei, õiguskantsleri kantselei, kohtute (sealhulgas kinnistusametite ja nende osakondade), ministeeriumide, riigikantselei, ametite ja inspektsioonide, kaitsejõudude peastaabi, kaitsejõudude väeosade, kaitseliidu peastaabi ja riigikontrolli koosseisus ettenähtud ametikohtadel.

Kohaliku omavalitsuse ametnikeks loetakse inimesi, kes töötavad valla- ja linnavolikogu kantselei, valla- ja linnavalitsuse, osavalla ja linnaosavalitsuse, linnavalitsuse ametite ja kohalike omavalitsuste liitude büroode koosseisus ettenähtud ametikohtadel.

Ametnike hulka ei kuulu valitsusasutuste hallatavate asutuste ning kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni ega vabade elukutsete esindajad. Samuti ei liigitu avaliku teenistuse alla töötamine riigi ja kohalike omavalitsuste asutatud sihtasutustes või riigi või kohalike omavalitsuste osalusega äriühingutes.

Kui palju on Eestis ametnikke?

2007. aasta lõpus oli Eestis 72 riigi ametiastust. Neis töötas kokku 20 824 ametnikku ning 3507 kaadrikaitseväelast.

20 824 ametnikust 4452 töötas politseiametis, 2116 maksu- ja tolliametis, 1340 maa-, haldus- ja ringkonnakohtutes, 1312 vanglates, 1183 päästeametis, 693 maavalitsustes, 606 kaitsejõudude peastaabis ning 593 sotsiaalkindlustusametis.

Riigi 72 ametiasutuse hulka kuuluvad ka 11 ministeeriumi. Ministeeriumides töötas 2007. aasta lõpus kokku 3172 ametnikku, neist 629 välisministeeriumis, 527 keskkonnaministeeriumis ja 370 rahandusministeeriumis. Põllumajandusministeeriumis oli 266, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis 237, sotsiaalministeeriumis 235, kaitseministeeriumis 228, siseministeeriumis 223, haridus- ja teadusministeeriumis 205, justiitsministeeriumis 187 ning kultuuriministeeriumis 65 ametnikku.

Eesti 227 kohalikus omavalitsuses töötas eelmise aasta lõpus kokku 5449 ametnikku, neist 1430 Tallinna linnavalitsuses ning 329 Tartu linnavalitsuses. Väikseimad olid kolme ametnikuga vallavalitsused Piirissaarel ja Ruhnul.

Taustaks:
Avaliku teenistuse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1036249&searchCurrent
Avaliku teenistuse aastaraamat 2007 http://www.avalikteenistus.ee/public/statistika/AT_aastaraamat_2007.pdf
Avaliku teenistuse veebileht http://www.avalikteenistus.ee/?id=10448

_____________________________________
Valitsuse kommunikatsioonibüroo briifinguruum
http://www.valitsus.ee/brf/
press@riik.ee

04.08.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit