Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


02.-06. juuni 2008
Print

E-nädalakiri 18/2008

Sisukord:
1. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi “Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine” kohta.
2. ELAN- võrgustiku koosolek
3. CEMR/EPSU projekti “Reforming public services : the implications of changes in services delivery and the role of social dialogue in local and regional government” (avalike teenuste reformimine : muutused teenuste osutamises ja sotsiaaldialoogi mõju kohalikes ja regionaalsetes omavalitsustes)
4. Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 04.06.08
5. Mitteametliku Läänemere Grupi (iBSG) seminar Euroopa Liidu Läänemere strateegia teemal  04.06.08
6. Euroopa tasandil sotsiaaldialoog haridussektoris- jätk 20.mai kohtumisele
7. Linnapeade Pakti ratifitseerimise protsess on alanud.
8. Hariduskorraldus erinevates EL riikides

1. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi “Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine” kohta.

Euroopa Parlamendi energiakomisjon arutab direktiivi, mis edendab taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist (raportöör on Hr. Claude Turmes (rohelised, Luxemburg).

Euroopa Ühenduste Komisjoni ettepanekuga on võimalik tutvuda : http://tinyurl.com/5wbp3o.
Kavandatava direktiiviga sätestatakse põhimõtted, mille kohaselt liikmesriigid peavad tagama, et taastuvenergia osakaal EL lõplikus energiatarbimises moodustab 20% ning kehtestatakse igale liikmesriigile üldised riiklikud eesmärgid.

Parlamendi raportis leitakse, et EL võib olla kolmanda tööstusrevolutsiooni (päikeseenergiat kasutatavate tehnoloogiate juurutamine energia tootmisel) juhiks kolmel tingimusel:

· käesoleva direktiivi jõustumisel
· “ressursitarkuse” ja taastuvate energiaallikate toomine tulevase energia- ja kliimajulgeoleku strateegia keskmesse
· raamtingimuste loomine neljale Euroopa tasandil huvipakkuvale taastuvenergia projektile, millest kaks on seotud kohaliku tasandiga: strateegiline liit edumeelsete linnade ja piirkondadega ning üldine kava Kesk ja Ida-Euroopa linnade suuremahuliseks renoveerimiseks (ehitised, ühistransport, kaugkütte süsteemid) koos nende suure biomassi potentsiaali järkjärgulise kasutusele võtmisega

Seega on oluline mida kohalikud ja regionaalsed omavalitsused sellest ise arvavad ja millised on nende täienduse valmiva raporti osas. CEMRi poolt pakutakse täiendusi, mis suurendavad kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kaasamist riiklike tegevusplaanide koostamisse, et oleks tagatud kohaliku tasandi otsuste paindlikkus nende planeeringute, energia poliitikate ja investeeringute tegemises ning rõhutavad nende rolli elanikkonna informeerimisel. Täpsemalt saab CEMR ettepanekutega tutvuda aruandele lisatud dokumendis.

Parlamendi raporti kohta esitati 113 muudatusettepanekut- nendega saab tutvuda http://tinyurl.com/4v6sla

2. ELAN võrgustiku koosolek

Seekordne ELAN võrgustiku koosolek toimus 3.juunil kell 10.30-12.30 CEMR majas Meeûs 1 ruumis “Luxemburg”. Koosoleku kokkukutsujad ja korraldajad olid meie esindus ja Läti liidu esindus Brüsselis.

Lisaks tavapärastele teemadele- nagu ülevaade toimunud tegevustest võrgustiku jaoks prioriteetsetes valdkondades oli veel ettekanne Euroopa Komisjoni Kommunikatsiooni Direktoraadist teemal: ""European Commission's communication policy in the regions: going local" (Euroopa kommunikatsioonipoliitika regioonides). Kokkulepe sellise ettekande lisamiseks päevakorda sündis koostöös Paavo Palgiga Euroopa Komisjonist (Head of Unit COMM B.2).

3. CEMR/EPSU projekti “Reforming public services : the implications of changes in services delivery and the role of social dialogue in local and regional government” (avalike teenuste reformimine : muutused teenuste osutamises ja sotsiaaldialoogi mõju kohalikes ja regionaalsetes omavalitsustes)

Selle projekti lõppkonverents, kus üheks partneriks olid ka Eesti üleriigilised omavalitsusliidud, toimus 3.juunil Regioonide Komitees.

Konverentsi eesmärgiks oli tutvustada tööandjate (CEMR) ja töövõtjate (EPSU) ühisprojekti tulemusi. Projekti käigus uuriti kuidas regionaalsed ja kohalikud omavalitsused tulevad toime muutunud situatsioonis teenuste reformimisega ning milline on lisandväärtus teenuste reformimise käigus peetud sotsiaaldialoogist.

Konverentsi programm: http://tinyurl.com/4whvqm

Konverentsi  peamised teemad:
· Avalike teenuste osutamine kohalikul ja regionaalsel tasemel: sotsiaaldialoogi roll raskuste ja võimalustega toimetulekul
· Mis on muutuste põhjustajad ja peamised suunad ning millised on saadud kogemused
· Uuenduslikud lahendused teenuste pakkumisel ja teenuste kvaliteedi parandamisel
· Muutuste juhtimine läbi koostöö
· Avalike teenuste moderniseerimine: kuidas kohalikud ja regionaalsed omavalitsused vastavad uutele väljakutsetele

Projekti kirjeldusega on võimalik tutvuda: 
http://www.ccre.org/docs/Description_of_project_April_2008.pdf


Nädalakirjas nr 8/2008 on antud ülevaade projekti raames välja valitud “case study”dest ning Eesti poolt esitatud näitest.

Konverentsil osales Eestist lisaks minule veel Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esimees Kalle Liivamägi, kes informeeris mind nende kavast edastada ühisdeklaratsioon “ Sotsiaalse dialoogi arendamise kohta Baltimaade kohalike omavalitsuste ja Baltimaade kohalike omavalitsuste ametiühingute vahel” Balti riikide üleriigilistele omavalitsusliitudele allkirjastamiseks

Täiendavat informatsiooni sotsiaaldialoogi kohta Euroopa Liidu tasandil kohalikes ja regionaalsetes omavalitsustes leiab Euroopa Avaliku Teenuste  Töötajate Föderatsiooni (European Federation of Public Service Union- EPSU)  kodulehelt: http://www.epsu.org/r/73

4. Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 04.06.08

Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek toimus Regioonide Komitee hoones aadressil rue Belliard 101, 1040 Brüssel (ruum JDE 51). Koosolekul osales meie delegatsioonist Toomas Vitsut.

Liikmeid informeeritakse Regioonide Komitee poolt pakutavatest teenustest regioonide komitee liikmetele - on tehtud teatud muudatusi ruumide kasutamises. Missioonidel osalemise kulude katmine Regioonide Komitee töötajatele - arutatakse põhjalikumalt kinnisel koosolekul.

Kinnitati päevakord ja eelmise koosoleku protokoll.

Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutus tegi ettekande kvaliteedistandardite ja kvaliteediauhindade teemal. Sihtasutus on liikmelisusel põhinev mittetulundusorganisatsioon (liikmed on näiteks Philips, Nokia, Euroopa Investeerimispank, BMW jne).  Sihtasutus aitab oma liikmetel mõista kus nad on, kuhu nad tahavad jõuda ja mis selleks on vaja teha. Oluline on globaalne lähenemine küsimusele, avatus. Põhimõtteliselt on kvaliteedijuhtimise eesmärk parandada organisatsiooni töö tulemuslikkust.

Rõhuasetus töö tulemuslikkusel tähendab seda, et tähelepanu ei pöörata ainult tulemustele vaid ennekõike nende tulemustele. Kui tuua näiteks Regioonide Komitee töö - siis oluline ei ole mitte ainult arvamuste koostamine vaid ka see, kas neid arvamusi arvestatakse ning kas nad loovad liikmesriikide piirkondadele tõelist lisaväärtust.

Üldiselt toimub kvaliteedijuhtimisprotsess EFQM täiuslikkusmudeli (Exellence Model) alusel - arvestatakse seda, et tegevuse tulemuslikkus, klientide rahulolus ning inimestele ja ühiskonnale avaldatavas mõjus väljenduvad tulemused saavutatakse juhtide poolt suunatud poliitika ja strateegia, inimestevahelise partnerluse ning piisavate ressursside ning sobivate protsesside kaudu.

Komisjoni liikmete küsimus oli - palju see maksab? EFQM sõnul on kolme tüüpi kulusid- liikmemaks (10 000 EUR aastas), koolitusekulud sõltuvalt koolitatavate arvust (orienteeruvalt 2000 EUR ühe inimese kohta ).

Kolmas element on tegelik aeg, mida inimesed kulutavad organisatsiooni parandamiseks (see ei lisandu palgale vaid on nende töö osa - need on nn varjatud kulud).

Regioonide Komitee administratsioon kritiseeris audiitorite kogu tööd, mille peale audiitorite kogu pahandas, et kuidas saavad administraatorid kritiseerida nende tööd. Peasekretäri sõnul võiks pakutud kvaliteedijuhtimise protsessi kasutada teatud valdkonna Regioonide Komitee töö parandamiseks. Rootsi esindaja Knape sõnul on poliitiline sõnum (või töö) seda parem mida parem on administratsiooni töö. Kasutada võib ka muid kvaliteedijuhtimise meetodeid.
Seda küsimust arutatakse järgnevatel koosolekutel. Tänasel koosolekul võeti informatsioon teadmiseks.

Personali küsimus - soovitakse paremat koordineerimist ning tuleb leida tasakaal organisatsiooni parema töötamise ja organisatsiooni töötajate huvide vahel. Tuleks alustada läbirääkimisi ametiühingute esindajaga. Organisatsiooni eesmärk on osutada oma liikmetele paremat teenust ja seetõttu oleks vaja kaasata regioonide komitee liikmeid selle küsimuse arutamisse ning aidata paremini mõista mis on töötajaskonna ja regioonide komitee liikmete huvid. Komisjoni esimees võiks tulla ettepanekuga korraldada juuni lõpus kohtumine ning arutada neid küsimusi mida personali poolt on tõstatatud.

Vastus - esimene tõsisem konsulteerimine toimub järgmise nädala reedel. Komisjoni esimehe sõnul puudub liikmetel mandaat selliste küsimuste lahendamiseks. Poliitikud ei saa vastata administratsiooni koosolekutel tõstatatud küsimustele. Poliitikud saavad ainult edastada tõstatatud küsimusi presidendile. Ei tohi ajada segamini poliitikute ja administratsiooni rolli.

2007 aasta eelarve kinnitamine - praegu audiitorite kogu analüüsib raportit. Lähinädalata jooksul saabub audiitorite kogu arvamus. Lõplik aruanne esitatakse järgmisel CAFA koosolekul.

2008 aasta eelarve täitmine - on liiga vara teha mingeid järeldusi. Oleme jõudnud konsensusele, et võtame esitatud dokumendi teadmiseks.

2009 aasta eelarve - eelmine Regioonide Komitee täiskogu kinnitas eelarve 10.04.08. 27 liikmesriikide rahandusministeeriumid kritiseerisid meie kõrgeid nõudeid järgmise aasta eelarve osas. Nende poolt ei ole arvestatud Lissaboni lepingu ratifitseerimisest tulevate muutustega Regioonide Komitee töös. Eelarve komisjon tahtis saada täiendavat informatsiooni seoses Regioonide Komitee taotlusega ja ilmselt tuleb meil teha mõningad eelarve kärped. Siis tuleb hakata teha lobby parlamendis. Nõukogu eelarvekomitee alustab arutelu Euroopa Parlamendi raportööri ja komisjoni liikmetega juuni lõpus pärast seda kui tehakse teatavaks nõukogu poolt tehtavad eelarvekärped. Nagu igal aastal, valmistab administratsioon ette märgukirja komitee liikmetele, milles tuuakse välja eelarvetaotluse kaitseks põhilised argumendid.

Kinnitati komisjoni väljaspool Brüsselit toimuvad ja erakorralised üritused 2008 aasta teisel poolaastal ja saadetakse lõplikuks otsustamiseks juhatusele.

Peasekretär soovitab põhjalikult tutvuda 2007 aasta tegevusaruandega. Aruanne kinnitab, et igasugused finantsriskid on maandatud. Keymeri poolt tehti ettepanek lisada aruandele lühike kokkuvõte Regioonide Komitee põhiliste saavutuste kohta. Kui juhatus kinnitab selle raporti, on komisjoni esimehe sõnul see väärtuslik dokument, millega saab tõestada tehtut ning kasutada seda kui lobby tegemise vahendit.

Piirkondadevaheliste rühmade koosolekud - on loodud interregionaalseid rühmitusi ja nende tegevus tuleb korraldada plenaaristungi toimumise päevadel, aga mitte samal ajal. Ei nähta ette täiendavaid kulusid nende rühmituste kulude katmiseks. Tehti ettepanek (Keymer poolt), et ei tuleks katta nende rühmituste tõlkekulusid. Döring (läänemere rühmituse aseesimees) toetab selliste täiendavate rühmituste olemasolu. See töögrupp korraldab oma kohtumisi inglise keeles (siit ka regioonide komitee liikmete keelekursuste katmise vajadus), kuid samas on vaja nende rühmituste tööd toetada.

Jostmeier - tuleb teha kõik, et toetada Regioonide Komitee tegevust ja kui nende rühmituste tegevus nõrgestab Regioonide Komiteed, siis tuleb kaaluda kas on mõttekas toetada nende tegevust.
Knape - me peame teadma mis on nende gruppide tegevuse väljund - näiteks ei olnud mul aimugi, et Regioonide Komitee on võtnud vastu mingeid seisukohti näiteks veni küsimuses.  Ettepanek on mitte vastu võtta täna lõplikku otsustust vaid uurida küsimust natuke põhjalikumalt. Protseduuri reeglites on mingi lõtk, mis võimaldab mitmeti tõlgendamisi.

Komisjoni esimees tõstatas ka külalistega seotud kulutused - näiteks külastas Regioonide Komiteed eelmisel aastal ligi 12 000 külastajat. Oluline on protseduurireeglites sätestada ka nende interregionaalsete gruppide tegevusest informeerimise kohustus. Administratsioon peaks ette valmistama dokumendi, mis kirjeldab kogu nende gruppide asutamise ja tegevuse aluseid. Döring tegi ettepaneku kutsuda nende töörühmade esimehed kokku, et arutada nendega interregionaalsete töörühmade tegevuse eesmärke.

Ametisse nimetavale asutusele personalieeskirjadega antud volituste läbivaatamine - võtab selle info teadmiseks.

Koosolekute korraldamise ümbervaatamine (ruumid, aeg jne), keelekursuste kulude katmine, interneti kulude katmine. Lõplik diskussioon peaks toimuma järgmisel koosolekul. Anti lühike ülevaade ka koostöökokkuleppe sõlmimise käigust sotsiaal-majanduskomiteega. Järgmine kohtumine sotsiaal-majanduskomiteega toimub  19.juunil.

4. septembril ja 14 novembril on järgmised koosolekud. Kui CAFA ja juhatuse koosolekud on liiga lähestikku, ei ole võimalik tagada dokumentide kvaliteeti ja tõlget.

5. Mitteametliku Läänemere Grupi (iBSG) seminar Euroopa Liidu Läänemerestrateegia teemal  04.06.08

Seminar Läänemere strateegia teemal toimus Mecklenburg-Vorpommern EL esinduses, millele järgnes suvine vastuvõtt (Tallinna EL esindus osales vastuvõtu kulude katmises).

Seminaril andsid ülevaate senistest arengutest Hr. Christopher Beazley (Euroopa Parlament), Hr. Uno Aldegren (Regioonide Komitee interregionaalse läänemere töörühma esimees), Hr. Dirk Ahner (Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraadist). Hr. Kjell Nybacka andis ülevaade iBSG temaatiliste töörühmade poolt seni koostatud sisenditest.

Euroopa Komisjoni esindaja sõnul on komisjon moodustanud ka temaatilised töörühmad, kuhu on kaasatud erinevad peadirektoraadid. Strateegia ja tegevusplaani koostamine käivad käsikäes. Selle aasta jooksul on kavas korraldada läänemere strateegia alaseid temaatilisi nõupidamisi – näiteks  keskkonna alane ümarlaud peaks toimuma Eestis (ta ei täpsustanud millal), juurdepääsu teemaline nõupidamine peaks toimuma BSSSC aastakonverentsi raames 18 septembril Kaunases.

Nii Euroopa Komisjon kui Parlament on avatud regioonide poolt tulevale sisendile strateegia osas - komisjoni sõnul ei taha nad koostada oma strateegia dokumenti, vaid ootavad eelkõige regioonide poolset sisendit. Ei täpsustatud millise perioodi kohta strateegia koostatakse, kuid üks on selge, et strateegia peaks iga aasta liikmesriikide poolt üle vaadatama. Parlament ja Komisjon on ka tihedas koostöös ja toimuvad regulaarsed kohtumised sellel teemal. Kokku osaleb strateegia koostamisel 56 liikmesriigi regionaalset esindust.

Paralleelset strateegia koostamisega toimub ka andmete kogumine läänemere piirkonna kohta. Ülevaade peaks valmima II poolaastal oktoobris/novembris.

6. Euroopa tasandil sotsiaaldialoog haridussektoris - jätk 20.mai kohtumisele

Nädalakirjas 17/2008 andsin ülevaate 20.mail toimunud kohtumisest. Edasiseks osalemine EL tasandi sotsiaaldialoogis eeldab ettevalmistusi riigi tasandil, s.t tuleb luua dialoogiplatvorm Eesti haridussektori erinevate tööandjate vahel. Samuti tuleks kaaluda ja haridusvaldkonna erinevate tasemete tööandjatega ühiselt läbi mõelda, kas meil võiks olla huvi taolises protsessis osaleda ning võimaliku huvi korral arutada, keda nimetada tööandjate esindajaks. Tuleb leida protsessi eestvedaja.

Järgmine koosolek toimub 3.juulil 2008. Koosolekul tulevad arutlusele järgmised teemad:

· Euroopa tasandil peetava hariduse valdkonna sotsiaaldialoogi ulatus: milliseid tasemeid see peaks katma  ja milliseid töötajate kategooriaid. Samuti arutatakse kuidas riigid peaksid leidma erinevate tööandjate ühise esindaja;
· Võimalikud prioriteedid – seda tuleks kaaluda hoolikalt, et leida konsensus vähemalt kolme või nelja teema osas mida omavahel ja koos ETUC arutada;
· Tegevuste rahastamine: on vaja kaaluda erinevaid sekretariaadi toetamise mudeleid, palju nad võivad maksma minna, millised võiksid olla tööjõualased kokkulepped ja nende potentsiaalne rahaline mõju liikmesriikides.

Liitude tasemel peaks otsustama- kas me tahame osaleda selles protsessis või mitte. See otsustus on eelduseks edaspidiseks osalemiseks/mitte osalemiseks selles protsessis.

Lisan aruandele ka CEEP vastava kirja.

7. Linnapeade Pakti ratifitseerimise protsess on alanud.

Euroopa Komisjoni poolt algatatud konsulteerimisperiood Linnapeade Pakti osas lõppes 30.aprillil 2008. (vaata nädalakiri nr 14/2008).  Nüüd on konsulteerimise käigus esitatud ettepanekud läbi kaalutud ja pakti täiendatud. Komisjon palus CEMR abi pakti tõlkimisel kõikidesse keeltesse. Meie poolt nõustus Linnapeade Pakti lõppversiooni tõlke tegemisega Aare Vabamägi, kes on CEMR energiavõrgustiku töörühma liige.

Tõlge on tegemisel ja kui see valmib, siis saab see olema Euroopa Komisjoni kodulehel. Kuid sellele vaatamata, et pakti ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud, on võimalik teha algust ratifitseerimisega.

Esimesse gruppi kuuluvad need, kes ratifitseerivad pakti enne järgmise aasta 15.jaanuari.

8. Hariduskorraldus erinevates EL riikides

Läti omavalitsusliit saatis teiste riikide omavalitsusliitude Brüsseli esindustele kirja, kus palus kirjeldada koolide rahastamist, nende omavahelist arvlemist ja lastevanemate vabadust kooli valikul. Lisan aruandele kokkuvõtte Läti Liidule saadetud vastustest. Kokku vastas 8 regionaalset esindust, sealhulgas ka Eesti.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis
06.06.08

 


06.06.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit