Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus




Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


13.-18. aprill 2008
Print

E-nädalakiri 12/2008

Sisukord:
1. Eesti Linnade Liidu koolitusprogramm Brüsselis
2. Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni (COTER) koosolek 17.04.08
3. Regioonide Komitee Avatud Uste Päevad  2008 .
4. Välissuhete ja detsentraliseeritud koostöö komisjoni (RELEX) koosolek 18.04.08

1. Eesti Linnade Liidu koolitusprogramm Brüsselis

Eesti Linnade Liidu koolitusprogramm 13-16.04.2008 oli järgmine:

Pühapäev, 13.aprill
Peale saabumist ja majutamist oli jalutuskäik vanalinnas ja  Mini-euroopa külastus

Esmaspäev,14.aprill

09.00- CEMR tegevuse tutvustus (Patrizio Fiorilli, pressiesindaja) – Rue de Meeûs 1, 1.korrus ruum Trone 1

09.30 - Nädala programmi tutvustus.

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindus. Tegevus, eesmärgid. (Ille Allsaar).

11.00 – Eesti Vabariigi Alaline Esindus EL juures ( Kadri UUSTAL - EL vahendite ja regionaalpoliitika nõunik)- Rue Guimard 11/13, 1040, Brüssel (Telefon: +32 2 227 39 10 )

13.00 – Lõuna

15.00- Euroopa Parlamendi külastus- 60 Rue Wiertz, B-1047 Brüssel

15.30-16.00 Parlamendi töö tutvustus – Evelin Rikkas

16.00 -16.30 Tunne Kelam

16.30 -17.00 Katrin Saks

17.00 -17.30 Siiri Oviir

Peale nn. "ametlikku kohtumist" tegid assistendid omavalitsejatele parlamendi ruume tutvustava ekskursiooni

18.30 – päeva lõpp

Teisipäev, 15.aprill

O8.30 – Tallinna linna esindus EL juures (Tõnu Karu- Tallinna linna esindaja)

09.40 - õppevisiit Euroopa Komisjoni (18 rue van Maerlant- ruum nr -1/17)

Tervitus ja programmi tutvustus- Pr. Cornelia Krehbiel

09.50 - Euroopa Komisjoni visiitide osakonna juhataja Hr. Jaime Andreu tervitussõnad

10.00 - Eesti võimalused aastatel 2007-2013 – Hr. Peeter Soidla, Regionaalpoliitika Peadirektoraadi üksusest “Eesti, Soome, Läti”

11.00- vaheaeg

11.15- Energiapoliitika praegused ja edaspidised arengud- Pr. Kaja Põld, Energia ja Transpordi Peadirektoraadi informatsiooni ja kommunikatsiooni sektsioonist.

12.15 – Euroopa Komisjoni esindaja viib delegatsiooni restorani L´Atelier européen, 28 rue Franklin, 1040 Brussels, room Jean Monnet

12.45 – Lõuna Hr. Paavo Palk´ga Kommunikatsiooni Peadirektoraadi osakonna “ Temaatilised toetused” juhiga

14.30- teekond restoranist Euroopa Komisjoni (Berlaymont, Rue de la Loi 200. 1040 Brussels, room 12/155

15.00- kohtumine asepresidendi Hr Siim Kallasega

16.30 – esimese päeva lõpp

19.00- õhtusöök

Kolmapäev, 16.aprill
 
08.50 – koolitus jätkus Euroopa Komisjonis (Berlaymont, Rue de la Loi 200, 1040 Brussels 13.korrusel)

Järgnevate ettekannete osas oli tagatud eesti keelne ja inglise keelne tõlge

09.15 – – Programmi “Kodanike Euroopa ja Euroopa kodakondsus” tutvustus – Dr. Jim Dratwa, Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraadi osakonnast “euroopa kodanike jaoks “

10.15 – vaheaeg

10.30 – Linnatransport- Pr. Carine Cloot, Energia ja Transpordi Peadirektoraadi puhta ja linnatranspordi osakonnast

11.30 – vaheaeg

11.35 – Kliimamuutuste pakett: hiljutised ja kavas olevad muutused- Hr. Jürgen Salay, Keskkonna Peadirektoraadi kliimamuutused ja rahvusvahelised läbirääkimised osakonnast

12.20 – teekond restorani Crowne Plaza, rue de la Loi 107, 1040 Brussels

12.45- 14.00 Lõuna koos Kaubanduse Peadirektoraadi direktori Signe Ratsoga

14.15- 14.30- Tutvumine majaga, Regioonide Komitee tegevuse üldine tutvustus- Triinu Volmer (Communication, Press and Protocol)- Rue Belliard 99-101, B - 1040 Brüssel

14.30-15.00 Kohtumine Kurmet Müürsepaga (Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni aseesimees) ja Väino Hallikmäega (delegatsiooni liige)

15.00-16.00- osalemine CONST komisjoni koosolekul

Õhtul sõitsid koolitusel osalejad läbi Helsingi Tallinnasse.
00.20 – Saabumine Tallinna

Koolitusel osalesid :
1 ALAKIVI IRJA
2 ALLSAAR ILLE
3 BELÕI VLADIMIR
4 DANILOV INGRID
5 DMITRIJEV DMITRI
6 HALLEMAA HELMUT
7 HEINVEE AARE
8 JAANSALU  TÕNU
9 KÜTT IVO
10 LEVIN  MARK
11 MASING KAIE
12 METS JANE
13 METT SIRJE
14 MÕISTUS  TANEL
15 MÄESEPP KARL
16 PIUS ENE
17 SVJATÕSEV VIKTOR
18 TOOMAST VALDIS
.
Koolitusel osalejad täitsid ka iga päeva kohta tagasiside lehe. Nende poolt antud hinnangud esinejatele ja esitatud ettepanekud/märkused lisatakse aruandele.

Üldiselt võib öelda, et koolitusel osalejad jäid koolitusega rahule. Nende poolt antud hinnanguid arvestatakse järgmiste koolitusprogrammide koostamisel.

2. Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni (COTER) koosolek

Koosolek toimus  neljapäeval, 17. aprillil 2008 kell 11.00-17.00 Regioonide Komitee peahoones.

Kinnitati päevakord ning kiideti heaks eelmise komisjoni protokoll ning ühtekuuluvuse töörühma teise koosoleku aruanne.

Päevakorras olid järgmised arvamuste eelnõud:

Omaalgatuslik arvamus teemal „Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus: uus hoog Euroopa territoriaalsele koostööle”

Raportöör: Mercedes Bresso (IT/PES) CdR 308/2007 rev.1 COTER-IV-014.

Arvamuses leitakse, et ETKRi käsitlev määrus on oluline õigusvahend, mis võib üleeuroopaliste eeskirjade abil aidata tugevdada Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostööd. Kui  varasem õigusraamistik põhjustas sageli ebakindlust, siis  ETKR on õigusvahend, mis loob Euroopa koostööstruktuuri ja mille eesmärk on käsitleda ja lahendada tavapäraseid õiguslikke ja haldusprobleeme, mis tekivad piiriüleste, riikide- ja piirkondadevaheliste projektide elluviimisel.

ETKR annab territoriaalsele koostööle stabiilsust ja kindlust, luues koostöörühmitused, millel on juriidilise isiku staatus ning volitused ja vahendid, mis on vajalikud projektide ja tegevuste elluviimiseks kas ELi rahalisel osalusel või ilma selleta.

Kinnitatakse, et ETKR võib pakkuda tõhusat platvormi ELi, riiklike ja piirkondlike meetmete kooskõlastamiseks ja elluviimiseks paljudes otsustava tähtsusega valdkondades, nagu ettevõtete konkurentsivõime, teadus- ja uuendustegevus, haridus, keskkonnakaitse ja riskiennetus, energia- ja transpordivõrgud. Euroopa programmid nagu INTERREG on aidanud luua arvukalt struktuure ja kokkuleppeid, mille eesmärk on anda kuju kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostööle ühist huvi pakkuvates valdkondades. ETKRi vahendi vastuvõtmine võib ressursside ratsionaalsema ja sihipärasema kasutamise seisukohalt aidata kaasa nende struktuuride sidusamale ja tõhusamale toimimisele.

Arvamuses leitakse,  et ETKR võib käivitada horisontaalse integratsiooniprotsessi Euroopa tasandil vastavalt subsidiaarsuse ja kodanikuläheduse põhimõttele, luues eri tasandite asutuste territoriaalse koostöö vormide jaoks ELi tasandi raamistiku. Erinevate institutsiooniliste tasandite võimalus osaleda samas koostööstruktuuris avab tee mitmetasandilise valitsemise uutele vormidele, kus osalejad annavad vastavalt oma volitustele ja pädevustele panuse ühise projekti õnnestumiseks;

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 39 muudatusettepanekut, nendest 2 oli esitatud Väino Hallikmäe poolt.

Arvamus on kavas vastu võtta 18.-19. juunil 2008 toimuval täiskogu istungjärgul

Arvamus teemal „Komisjoni teatis: ELi kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine Euroopas” 
KOM(2007) 606 lõplik „Komisjoni teatis: Kaubaveologistika tegevuskava” KOM(2007) 607 lõplik „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Põhiliselt kaubaveoks kasutatava raudteevõrgustiku suunas” KOM(2007) 608 lõplik

Raportöör: José Correia (PT/EPP) CdR 88/2008 COTER-IV-016

Töödokumendi eesmärk on algatada arutelu järgmiste kaubavedu käsitlevate komisjoni teatiste üle:

- „ELi kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine Euroopas, KOM(2007) 606 lõplik;”
- „Kaubaveologistika tegevuskava, KOM(2007) 697 lõplik;”
- „Põhiliselt kaubaveoks kasutatava raudteevõrgustiku suunas, KOM(2007) 608 lõplik.”

Nimetatud teatised on välja antud 2001. aasta transpordipoliitika valges raamatus ja selle 2006. aasta vahekokkuvõttes käsitletud poliitiliste mureküsimuste kontekstis. Asjaomase töö raames toimus 13 seminari ja konverentsi, osaleti rohkem kui 30 välissündmusel ning saadi 160 kirjalikku esildist. Lisaks saadeti komisjonile üle 500 aruande logistika probleemide koht
Valges raamatus kirjeldatakse olukorra arengut alates 2001. aastast: tootmise üha kiirenev globaliseerumine, ebakindlus energiavarude osas, kiirem kliimasoojenemine ning Euroopa Liidu laienemine seoses Kesk- ja Ida-Euroopa riikide liitumisega. Kõnealuste arengute valguses on soovitatav laiendada transpordivaldkonna poliitilist ulatust ja vahendeid, et uute väljakutsetega toime tulla.

Eelkõige rõhutatakse vahekokkuvõttes, et eri transpordiliikide kasutamine on vaja muuta tõhusamaks nii eraldiseisvalt kui ka kombineeritult (intermodaalsus).

17.aprilli koosolekul toimus arvamuse eelnõu esimene arutelu ja vastuvõtmine on kavas 26.-27. juunil 2008 toimuval koosolekul Sloveenias. Arvamus ise on kavas vastu võtta 8.-9. oktoobril 2008 toimuval täiskogu istungjärgul

3. Regioonide Komitee Avatud Uste Päevad  2008

Regioonide Komitee Avatud Uste Päevad koosnevad kahest osast- üks on Brüsselis toimuvad töörühmad ja seminarid 6-9  oktoobrini ning samuti on vaja oktoobri kuu jooksul korraldada üritused ka erinevates riikides kohtadel.

19 maiks peab olema paigas konglomeraadi struktuur ja sisu (ettekandjad, pealkirjad). See tähendab, et kogu informatsioon on vaja esitada juba  9 maiks.

Palun tungivalt leida esinejad! Otsustati, et meile antud 20 minuti jooksul võib esitada ka kaks ettekannet- see sobiks ju hästi- üks oleks siis ELL ja teine EMOL poolt.
30. maiks on vaja lisaks ka sisututvustus (max. 200 sõna)
9. juulil avatakse registreerimine.

Meie seminar toimub 8.oktoobril kell 09.00- 13.00
Lepiti kokku järgnev ajaline jaotus partnerite vahel:

No Partner Time Topic
1. Maribor (SI) 9.15 - 9.35 To filled in
2. Thessaly (GR) 9.35 – 9.55 To filled in
3.  ALAL (LT) 9.55 - 10.15 To filled in
4.  Plovdiv (BG) 10.15 – 10.45 To filled in
 Break, discussion  10.45 – 11.00 To filled in
5.  LALR (LV) 11.00 – 11.20 To filled in
6.  Maramures (RO) 11.20 – 11.40 To filled in
7.  AEC, AME (EE) 11.40 – 12.00 To filled in
8. Burgas (BG) 12.00 – 12.20 To filled in
 Summing up, questions and answers, closing 12.30 – 13.00 To filled in
 Official lunch  

Nagu näha, on meie ettekanne ette nähtud 11.40-12.00.

Peale ettekandeid otsustati pakkuda osalejatele lõunat. Orienteeruv kulu ühe partneri kohta (kohvipaus + lõuna) on 300 EUR.

Iga partneri poolt võib kutsuda maksimaalselt 7 inimest- poliitikuid, ametnikke, erasektori esindajaid.

Arutati ka kes võiks olla selle seminari moderaatoriks. Otsust veel vastu ei võetud.

17.aprillil toimus kohalike ürituste koordinaatorite koosolek. Lisan  koosoleku kokkuvõte:

1. Osalejad kirjeldasid plaane kohalike ürituste korraldamisel ja sellega seotud probleeme

2. Kohalike ürituste puhul on vaja välja tuua seos Brüsselis toimuvaga ning seos EL institutsioonidega

3. Kohalikele üritustele aitavad vajadusel leida osalejaid Regioonide
Komiteest ja Euroopa Komisjonist Regioonide Komitee vastutavad
ametnikud. Nende poole võib pöörduda logistilise abi saamiseks.

4. Regioonide Komitee juuni kuus toimuva täiskogu ajal korraldatakse avatud uste päevi tutvustav foorum.

5. Oluline on meedia kaasamine. Regioonide Komitee tasub ühe ajakirjaniku
sõidukulud + 2 ööd hotellis (vajadusel võib kõne alla tulla ka näiteks
kaameramehe kulude katmine). Regioonide Komitee pakub omalt poolt
graafilist avatud uste päevade logo, (kõikides keeltes) mida saab
kasutada toimuva ürituse reklaamimiseks ka meedias.

6. Ajakirjanik peab kajastama Brüsseli esinduse tööd ja tegema näiteks
intervjuu direktoriga jne. Me peame esitama ajakirjanike nimed ja
kontaktandmed Regioonide Komiteele. Samuti on võimalik paluda, et nad
saavad võimaluse teha intervjuu ka EK volinikuga (näiteks Hübneriga).

7. Kohaliku ürituse kirjeldus peab olema võimalikult täpne- alates kohast
ja kellaajast ning lõpetades esinejatega ja osalejatega. (selline, et iga
inimene tänavalt mõistaks millega on tegu)

8. Kohaliku ürituse toimumine peab olema ka dokumenteeritud- näiteks läbi
video või piltide.

9. Kogutakse informatsiooni kõikide EL poolt rahastatud projektide
kohta. Ka need võiks olla avalikustatud avatud uste päevade kohaliku
ürituse toimumise raames. Tuleb võtta ühendust oma rakendusasutusega, et
saada ülevaade nendest projektidest, mida on rahastatud EL poolt.

Tähtajad:
1. Selle kuu lõpuks peavad olema andmed kohalike ürituste toimumise kohta
- tähtaeg 30.aprill
2. veebilehel saab olema vastav informatsioon mai lõpuks
3. Lähiajal võetakse nendega ühendust, kelle kohalike ürituste kirjeldus ei vasta nõuetele
4. Kohalike ürituste kohta koostatakse koondmaterjal (brozüür), kuid antakse välja ka ülevaade riikide kaupa.
5. Kavas on veel kohtuda kaks korda- mais ja juunis.
6. Juuniks peab olema lõplikult kõik paigas, et inimesed saaksid hakata end üritustele registreerima.

4.Välissuhete ja detsentraliseeritud koostöö komisjoni (RELEX) koosolek 18.04.08

Kinnitati koosoleku päevakord ja eelmise komisjoni koosoleku protokoll.

Sõnavõtuga esines Guznac Valentin ( Moldova minister), kes rääkis liitumiseelsetest ettevalmistustest, et suurendada kohalikku demokraatiat. Nad töötavad tihedas koostöös Regioonide Komiteega, et saavutada euroopa standardeid demokraatia ülesehitamisel Moldovas.

Uute raportööride määramine- laste eriolukord- otsustati, et ei koostata selle kohta arvamust, kuid need küsimused kajastatakse Heini Utunen Ziv (FI/ALDE) poolt koostatavas arvamuses.

Arvamus naabruspoliitika teemal – on ettepanek määrata raportööriks Sharon Taylor (UK/PES), kuna eelnevalt määratud raportöör on tõsiselt haige.

Euroopa liidu roll globaliseeruvas maailmas- raportöör Heini Utunen Ziv (FI/ALDE).

Omaalgatuslik arvamus- EPP grupi poolt võttis sõna  Schausberger (AT/EPP) , kes tegi ettepaneku, et  Loucaides Eleni (CY/EPP)- oleks raportööriks.  Regioonide Komitee rahuldas selle taotluse.

Seminaride ja konverentside korraldamise osas kiideti heaks, et RELEX  komisjon korraldab 3. juunil 2008 koostöös eesistujariigi Sloveeniaga Lääne-Balkani stabiliseerimisprotsessi käsitleva seminari.

Vastavalt Regioonide Komitee välistegevuse eeskirjale viib RELEX komisjon väljasõiduistungi läbi koos EL ja Vahemere piirkonna riikide ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste foorumiga Marseilles 22 ja 23 juunil 2008.

Venemaa partneritega koostatud tööplaani kohaselt korraldatakse 2008 aasta II poolaastal seminar Sotsis teemal “EL ja Venemaa suhted ning koostöö Musta mere piirkonnas”.
Ühise nõuandekomitee loomine EU- Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. RELEXi komisjoni arvamuste järelmeetmed. – määratakse 11 liiget Regioonide Komitee poolt ja 11 asendusliiget. (jaotus on ka poliitiliste rühmituste kaupa). Lähinädalatel tuleb selle kohta täpsem informatsioon.

„Euroopa Arengu Päevade” 2008. Päevad  toimuvad 15-17 november 2008 Strasbourgis.  Peatähelepanu on kohalikel omavalitsustel ja detsentraliseeritud koostööl- ja sellel ühel olulisel väljundil-   twinningul. 

Arvamus teemal „Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) strateegiadokument 2007–2010”,
C(2007) 3765, CdR 9/2008, RELEX-IV-011 

Raportöör: Heini Utunen-Ziv (FI/ALDE)

Raportöör tutvustas arvamuse eelnõu. Oma ettekandes rõhutas raportöör, et peab kõiki kaasavat kohalikul tasandi osalusdemokraatiat pikaajalises perspektiivis parimaks viisiks kujundada vajadustele suunatud ja hästitoimivat demokraatiat, mis põhineb heal valitsemistaval ning saab tuge kodanike usaldusest ja abist.

Regioonide Komitee järjekindel seisukoht on see, et tõeline demokraatlik valitsemine on võimalik üksnes siis, kui märkimisväärne osa pädevustest antakse üle kohalikule ja piirkondlikule tasandile; tehes koostööd reaalsete lahenduste leidmiseks konkreetsetele igapäevaprobleemidele, loovad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rahvastevahelist usaldust ning usku kohalikku demokraatiasse ja kultuuridevahelisse dialoogi. Nad saavad võimaldada suuremat vastutuse võtmist kohalikul tasandil ning pakkuda stabiilset suutlikkust demokraatia ja inimõiguste edendamiseks.

Märkis, et demokraatia ja inimõigused on eelkõige üleüldist muret valmistavad teemad, mis kuuluvad n-ö avalike hüvede hulka, ning et paljudes ühiskondades on just kohalikud omavalitsused üksikisikutele kõige lähemal asuvad kirjeldatud õiguste kohaldajad. Kuna kõnealune vahend on suunatud eelkõige avalik-õiguslike institutsioonide väljaarendamisele, võiks see asetada suuremat rõhku kohalikele ja piirkondlikele institutsioonidele.

Arvamuses tunnustatakse  EIDHRi erilist rolli demokraatia ja õigusriigi arendamisel ja tugevdamisel kolmandates riikides kogu maailmas ning selle tähtsust järjepidevas ja sidusas ELi tegevuses kõnealuses valdkonnas.

Peab  EIDHRi Euroopa selgeks eeliseks, mis kindlustab Euroopa positsiooni demokraatia ja inimõiguste edendamisel kolmandates riikides; rõhutab, et Euroopa Liidu soov demokraatiat edendada ei tähenda, et ELi peaks kandma või saaks kanda teatud mudeli üle kolmandatesse riikidesse või teha selle seal kohustuslikuks. EIDHR on võimalus levitada isikuvabaduste ühiseid põhimõtteid, mida ei olnud varem ka Euroopas olemas.

Euroopa Komisjoni esindaja leidis, et omavalitsuste rolli ja tsiviilühiskonna tähtsus on arvamuses selgelt välja toodud. On spetsiililine rahastamisvahend kohalike omavalitsuste jaoks. Toetatakse kohaliku tasandi demokraatia edendamist ja kohaliku tasandi osaluse suurendamist.

Selle arvamuse kohta on esitatud üks muudatusettepanek (Rootsi delegatsiooni poolt). Aldegren leidis, et see on väga hea arvamuse eelnõu ja kajastab kõiki tähtsamaid seisukohti.

Me tahaks rõhutada linnade rolli rahu tagamisel. Andersen (Taani) leidis ka, et oleks vaja rõhutada vabade ja õiglaste valimiste tähtsust. Samuti leiab, et oluline on rõhutada Regioonide Komitee rolli valimiste vaatlemisel. Peaks ütlema, et me oleme meelitatud, et meid on kaasatud ja antud võimalus valimistel osaleda vaatlejatena.

Raportöör on nõustunud esitatud muudatusettepanekuga. Ta tegi ettepaneku muuta natuke muudatuse sõnastust- seega pakkus kompromissi. Sellega nõustus ka muudatusettepaneku tegija. Muudatusettepanek võeti vastu.

Arvamuse eelnõu võeti vastu ühe vastuhäälega.

Arvamus on kavas vastu võtta 18.-19. juunil 2008 toimuval täiskogu istungjärgul.

Omaalgatuslik arvamus teemal „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine laienemisprotsessi ja selle lisaväärtus”,
RELEX-IV-013

Raportöör: Helene Lund (DK/PES)

Laienemisest on palju räägitud, kuid seal on ikka kaks probleemi- me kasutame palju EL rahalisi vahendeid kohaliku tasandi infrastruktuuri parendamiseks, kuid EK raport näitab, et uued riigid on raskustes eraldatud raha kasutamisega ja kasutamata vahendid saadetakse tagasi, sest neil puudub vajalik administratiivne suutlikkus. Selle arvamuse eesmärk on teha kindlaks kuidas on vaja osutada abi, et see oleks kõige tulemuslikum.

Ühinemise eelne instrumendil on viis komponenti ja kandidaatriigid saavad neid kõiki kasutada.  Sõnum on, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema kaasatud EL vahendite rakendamisse. Poliitilistes soovitustes tehakse ettepanek kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kui võrdseid partnereid, arvestades nende ulatuslikke teadmisi piiriülesest koostööst ja sellest tulenevat lisandväärtust. Soovitatakse, et hinnangu alusel töötataks välja ja võetaks vastu poliitiline harta kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamiseks laienemisprotsessi.

Euroopa Komisjoni esindaja (M. Kuby)- nõustub, et kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel oli ja on oluline roll EL laienemisel. Võtmepositsioonis on nad eriti laienemiseelsete ja struktuurivahendite kasutamisel. Komisjoni peamine eesmärk on luua vajalikud struktuurid eelkõige tsentraalsel tasandil ja tagada, et abi on kasutatud effektiivselt. Koostöö element on oluline- nii piiriülene kui regionaalne koostöö. Praktilisest aspektist-abi andmise eesmärk on garanteerida, et kandidaatriigid on ka võimelised neid vahendeid kasutama. Arvamuse eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine on kavas 24. juunil 2008. Arvamus on kavas vastu võtta 8.-9.oktoobril 2008 toimuval täiskogu istungjärgul.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


24.04.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit