Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


31. märts- 4. aprill 2008
Print

 E-nädalakiri 10/2008

Sisukord:
1. Inglismaa omavalitsusliidu kliimamuutuste alane algatus “Väike muudatus, suur erinevus”
2. Lobistide tegevus euroopa institutsioonides
3. ELAN võrgustiku koosolek
4. Euroopa Parlamendi raport “Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004-2010 (2007/2252(INI))
5. Euroopa Parlamendi hakkab koostama raportit kliimapaketi I osa (taastuvenergia)  kohta
6. 2008 aasta Avatud Uste Päevadel osalejad on selgunud
7. COTER komisjoni Euroopa ühtekuuluvuspoliitika töörühma koosolek 03.aprillil 2008

1. Inglismaa omavalitsusliidu kliimamuutuste alane algatus “Väike muudatus, suur erinevus”

Märtsis alustas Inglismaa omavalitsusliit (LGA) kliimamuutuse teemalist kampaaniat “Väike muudatus, suur erinevus”. Kampaania kutsub volikogusid võtma tarvitusele meetmeid, et vähendada CO2 emisiooni ning teadvustada volikogude keskset rolli kliimamuutuste vastu võitlemisel.

Kampaania osana on avaldatud ka ülevaade sellest kuidas iga majapidamine saaks vähendada oma energiakulusid ning  süsinikdioksiidi teket. Raportiga on võimalik tutvuda: http://www.lga.gov.uk/lga/publications/publication-display.do?id=314881

Kampaania kohta on võimalik saada teavet järgmiselt interneti leheküljelt:
http://www.lga.gov.uk/lga/core/page.do?pageId=269299

2. Lobistide tegevus euroopa institutsioonides

Euroopa Parlamendi Põhiseaduskomisjon arutab 1.aprillil 2008 huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamist (raportöör Alexander Stubb)

Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne kontrollida, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas paigutatakse vahendid ehk maksumaksja raha. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus.

Hinnanguliselt on Brüsselis umbes 15 000 huvigruppide esindajat ja 2 500 huvigruppide organisatsiooni. Komisjon on teinud ettepaneku luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana Euroopa institutsioonides tegutsevate huvigruppide esindajate ühtne register. Kuna koos Euroopa Parlamendi volituste laienemisega on lobitöö ulatus parlamendis märgatavalt laienenud, toetatakse komisjoni ettepanekut luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana paremini liigendatud raamistik huvigruppide esindajate tegevusele.

Lobitöö küsimus on parlamendiaruteludes pikka aega vaidlusi põhjustanud. Seisukohti on seinast seina ja 27 liikmesriigi tavad on erinevad. Enamikus liikmesriikides puuduvad üldse õigusnormid selliste gruppidega tegelemiseks parlamendi või valitsuse tasandil. Samas USAs peab lobitöö tegija läbi lugema ligi 600 lehekülje paksuse käsiraamatu, et kõike õigesti teha.
Nii või teisiti valitseb praegu laialdane üksmeel selles, et huvigrupid pakuvad Eli õigusloomeasutustele väärtuslikke erialateadmisi.

Komisjon määratleb lobitööd kui „tegevust, mille eesmärk on mõjutada Euroopa institutsioonide poliitikakujundamis- ja otsustusprotsesse”. See on kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 9 lõikega 4, kus määratletakse lobitöötajaid kui isikuid, „kes soovivad sageli pääseda parlamendi valdustesse, et anda enda või kolmandate isikute huvides parlamendiliikmele tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet”.

Raportööri arvates ei tohi olla olulist vahet selle vahel, kas parlamendi poole pöörduvad tööstusringkondade või keskkonnakaitsjate esindajad, kas esindatakse tootjate või tarbijate huve või kas parlamendiliikmega suhtlevad avaliku või erasektori osapooled. Samuti tuleb huvigruppide esindajateks pidada õigusbüroosid, mis, ilma et nad esindaksid kohtuasju, tegelevad tulevase õigusakti mõjutamisega.

Oma arvamuses (punkt 8) leiab komisjon, et huvigruppide esindajateks tuleks lugeda ja ühtmoodi kohelda kõiki selle määratluse alla kuuluvaid osapooli: elukutselisi ja asutusesiseseid lobitöö tegijaid, valitsusväliseid organisatsioone, mõttekodasid, kutse- ja ametiühinguid, tööandjate ühendusi ja juriste, kui nende eesmärk on pigem poliitika kui üksikjuhtude mõjutamine.

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on saatnud kirja parlamendi põhiseaduskomisjoni liikmetele ettepanekuga toetada Sylvia-Yvonne Kaufmann ettepanekut täiendada raamistikku uue paragrahviga 8a järgmises sõnastuses:

“Stresses also, however, that the regions and municipalities of the Member States, as well as political parties at national and European level, are privileged partners of the European Parliament, whose representatives are not to be regarded as lobbyists within the meaning of the projected rules;” ning toetada välja pakutud kompromissi.

Muudatusettepanekuga tahetakse, et kohalikke ja regionaalseid omavalitsusi ei pandaks teiste lobistidega ühte patta. Lisan ka aruandele CEMR vastava pöördumise.

Näiteks Ingo Friedrich on teinud ettepaneku 8. punkti sõnastuse muutmiseks alljärgnevalt:
“Emphasises that all actors other than theInstitutions (Commission, European Parliament, Council, Committee of the Regions, European Economic and Social Committee etc.) falling within that definition and regularly influencing the Institutions should be considered as lobbyists and treated in the same way: professional lobbyists, companies’ inhouse lobbyists, NGOs, trade associations, trade unions, employers’ organisations, non-profit and other organisations, and lawyers when their purpose is to influencepolicy rather than case-law;”

Kus eristatakse teistest lobistidest sellised institutsioonid nagu näiteks Regioonide Komitee.
Kokku on selle raporti kohta esitatud 89 muudatusettepanekut. Muudatusettepanekud puudutavad ka selliste andmete avalikustamist nagu kes ja kellele on täiendavalt maksnud, millised on erinevate survegruppide rahalised toetused erinevatele poliitilistele rühmitustele jne.

3. ELAN võrgustiku koosolek

ELAN võrgustiku koosolek toimus 01.04.08 Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) majas Meeûs 1, B-1000 Brussels.

Angelika Poth-Moegele andis ülevaate 19. märtsil Sloveenias toimunud koosolekust. ELL büroost osales sellel koosolekul Toivo Riimaa.

Poliitilised otsused CEMR töö edasise korralduse osas võtab vastu poliitika komitee, mis toimub 5.05.2008 Reikjavikis Islandil. Sellel koosolekul antakse lisaks ka ülevaade CEMR senisest tegevustest. Angelika Poth-Moegele sõnul olid nad ülevaadet koostades ka ise meeldivalt üllatunud kui edukat nad oma tegemistes on olnud. Ülevaade koostatakse ka CEMR töögruppide tegevuste kohta (eraldi ülevaade fookusgruppide töödest).

Koosoleku dokumendid on kavas välja saata hiljemalt 22.aprillil. Juba on registreerunud 16 osalejat.

Lisaks andis Angelika ülevaate 2009 aastal Malmö toimuva CEMR peaassamblee ettevalmistuste seisust. Varsti saadetakse kõigile liikmetele uuendatud kava tutvumiseks. CEMR tegevusele globaalsema mõõtme andmiseks kavatsetakse ümarlaua aruteludesse kaasata ka teiste institutsioonide esindajad. Lisaks anti ülevaade CEMR käimasolevatest tegevustest kõikides valdkondades. Olen nendest ka oma aruannetes vastavalt püüdnud ülevaadet anda.

Eraldi rõhutati selliseid suurüritusi nagu
* Local Governments’ Day: 9 September 2008 in Vienna, EISCO: 25 – 27 September in Naples,
* Seminar on changes in local government structures: 1 October in Copenhagen,
* EURISY workshop on satellite based tools and services: 13 November 2008 in Brussels.

9. septembril 2008 tähistatakse Viinis kohalike omavalitsuste päeva. Kokku oodatakse sellele üritusele üle 1500 osaleja.

Boris Tonhauser (CEMR) tutvustas Euroopa Keskkonnaagentuuri projekti “: “Quality of Life”, kus ka CEMR on üks partneritest. Projekt keskendub keskkonnaseisundile linnades ja pikaajalisele säästlikule arengule seoses elukvaliteediga. Euroopa keskkonnaagentuur valmistab ette raportit, mis annab ülevaate keskkonnaseisundist linnades eesmärgiga pöörata otsustajate tähelepanu olemasolevale keskkonnaseisundile. CEMR tahab koguda andmeid mitte ainult heade vaid ka halbade näidete kohta.

CEMR on vastutav õhukvaliteedi ja müra osa koostamisel raportis (3 lehekülge).
Hetkel oodatakse keskkonnaagentuurilt informatsiooni  millist infot ja CEMR panust nad konkreetselt ootavad.

1. aprillil saabus CEMR informatsioon taastuvenergia direktiivi ja kliimamuutuste paketi kohta. Lisan ajakava taastuvenergia direktiivi menetlemise osas:
.
Indicative timing Renewable Energy Directive (Turmes Report)
Presentation by Commissioner Piebalgs informal ITRE 19 February STR
Workshop 13 March 2008 in STR
Presentation by Commission/DG TREN and exchange of views  8 April 2008
Submit draft report to Secretariat 10 April 2008
Consideration of draft report 6 May 2008
Deadline for tabling amendments 07 May 2008 (16:00)
Consideration of amendments 3 June 2008
Vote ITRE 26 June 2008
Vote Plenary July 2008(cooling-off period not taken into account)

4.Euroopa Parlamendi raport “Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004-2010 (2007/2252(INI))

Selle arvamuse raportööriks on  Frédérique Ries. Raportis kordab Parlament  oma üleskutset komisjonile avaldada roheline raamat siseõhu kvaliteedi kohta, mis võimaldaks kehtestada siseruumide ohutuse ja tervishoiu alased üldsuunised, pöörates erilist tähelepanu ehitusmaterjalide omadustele, hoonete energiatõhususele ning seadmete ja mööbli keemiliste koostisainete turvalisusele ja ohutusele ning soovitab komisjonil näha 2010. aastaks ette keskkonna ja tervise tegevuskava teine etapp, kus pühendada oma algatused kaitsetumale elanikkonnale ning töötada välja uued riskihindamismeetodid, võttes arvesse laste erilise kaitsetuse aluspõhimõtet. Raporti tekstiga on võimalik tutvuda: http://tinyurl.com/2wdxgw

5. Euroopa Parlamendi hakkab koostama raportit kliimapaketi I osa (taastuvenergia)  kohta

Komisjoni pakutud direktiiv näeb ette, et kõik liikmesriigid koostavad taastuvenergia suhtes riikliku tegevusplaani ning loovad reeglid, millega garanteeritakse, et taastuvenergia oleks tõepoolest taastuvenergia ning süsteemi, mis tagaks biokütuste kasutuse ning vähem kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Jaanuaris avalikustatud komisjoni ettepanekud puudutavad elektrikasutust, kütet, jahutussüsteeme ja biokütuseid.
Raportööriks on Claude Turmes, kes on  Luksemburgist valitud parlamendisaadik. Ta on tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kliimamuutuste ajutise komisjoni liige.
 
Turmes on töötanud kehalise kasvatuse õpetajana ning läks poliitikasse keskkonnaliikumise kaudu. Valiti esimest korda Euroopa Parlamenti Luksemburgi rohelise partei "Déi Gréng" koosseisust. Tema jaoks on EP koht, kus saab "panustada rahumeelsesse ja õiglasemasse maailma, maailma, mis on rahujalal keskkonnaga".
 
Turmesi raport taastuvenergiast peaks valmima juunikuuks.

6. 2008 aasta Avatud Uste Päevadel osalejad on selgunud


Regioonide Komitee on nüüd kõik laekunud avaldused läbi vaadanud ja kinnitanud lõpliku nimekirja Avatud Uste Päevadel osalevatest konglomeraatidest. Meie osaleme  konglomeraadis “Come, Create and Innovate” koos järgmiste partneritega:

Come, Create and Innovate

Estonia (EE), Cyprus (CY), Ireland (IE), Latvia (LV), Lithuania (LT), Malta (MT), Maramures Region(RO), Municipality of Bourgas (BG), Municipality of Plovdiv (BG), Slovenia (SI).
 
Tallinna linn osaleb konglomeraadis “ European Capitals of Culture” koos järgmiste partneritega:

European Capitals of Culture


Southwest Finland (FI), Istanbul Metropolitan Area (TR), Merseyside (UK), Pécs (HU), Stavanger (NO), Tallinn (EE), Upper Austria (AT), Vilnius (LT)

Lisan aruandele ka kogu nimekirja.

7. COTER komisjoni Euroopa ühtekuuluvuspoliitika töörühma koosolek 03.aprillil 2008

Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni Euroopa ühtekuuluvuspoliitika töörühma koosolek toimus neljapäeval, 3. aprillil 2008. Koosolekul osales Eesti delegatsiooni liige ja komisjoni põhiliige Väino Hallikmägi.

Eelmisel koosolekul jõuti mitmes küsimuses kokkuleppele

· Ühtekuuluvuspoliitikat ei tohi riigi tasandile tagasi viia
· Ühtekuuluvuspoliitika ei ole vaid vahend Lissaboni ja Göteburgi strateegiate eesmärkide saavutamiseks
· Ühtekuuluvuspoliitika säilitamine kogu EL hõlmava vahendina solidaarsuse põhimõttel rajaneva arengu jaoks

Edaspidi arutatakse milline saab olema tulevase territoriaalse ühtekuuluvuse sisu.

Territoriaalne ühtekuuluvus peaks olema euroopa sotsiaalne mudel, mille kohaselt ei tohiks inimeste elukvaliteet olla erinev sõltumata nende elukohast.

Koosoleku arutelu keskmes oli Regioonide Komitee ja ÖIR- Managementdienste GmgH vahelise raamlepingu alusel koostatud töödokument. Ülevaate sellest tegi Herta Tödtling-Schönhofer. Selle dokumendi eesmärk on tutvustada poliitilist ja praktilist raamistikku, milles on arenenud territoriaalse ühtekuuluvuse üle peetav arutelu Euroopa Liidus. Dokumendiga püütakse anda laiahaardeline ülevaade, kirjeldades teatud küsimusi ja lähenemisviise, mida kõnealuses valdkonnas piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil on rakendatud või rakendatakse.

Koosolekul osalesid Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, praeguse EL eesistujariigi Sloveenia ja järgmise eesistujariigi Prantsusmaa esindajad, samuti erinevate institutsioonide esindajad (sealhulgas ka CEMR).

Komisjoni töörühma liikmete sõnavõttudes toodi esile vajadust keskenduda maapiirkondade arengule. Tsehhi esindaja sõnul on oluline kindlaks määrata territooriumide määratlemise kriteeriumid. Ta tõi näiteks Tsehhi, kus on 14 regiooni ja pealinn, kuid nad on kõik liiga väikesed selleks, et suhelda Euroopa Liiduga. Tsehhis vastab materjalis toodud linnapoliitika meetme kriteeriumidele ainult Praha ja teised linnad jäävad täiesti kõrvale. Leidis, et oluline on linnapoliitika meetme raames rääkida ka väiksematest linnadest. (minu meelest on eesti puhul täpselt samad küsimused aktuaalsed- mis on regionaalne tasand meie mõistes ning samuti on meil hulgaliselt väikelinnu). Piiriterritooriumide puhul tõi Tsehhi esindaja välja erilised probleemid endiste kommunistlike riikide puhul.

Otsustati: saata konkreetsed kommentaarid kirjalikult sekretariaadile. Protsessi lõpus koondatakse kogu esitatud diskussiooni materjal ühte dokumenti. Ajaliselt- järgmine koosolek on 17.aprillil, mis tähendab, et kommentaarid tuleb saata  üsna ruttu.

Rõhutati selle diskussiooni  olulisust.

Sloveenia eesistumise ajal on võetud ette hulgaliselt samme selles vallas.  Sloveenia esindaja sõnul on seatud liiga palju erinevaid eesmärke, mida selle poliitika raames peaks lahendama- energia, kliima, demograafilised muutused. Arvestades ühtekuuluvuspoliitika  olulisust, on Sloveenial välja töötatud oma seisukohad ja ettepanekud. Küsimus on- millist ühtekuuluvuspoliitikat me soovime? Euroopa Komisjoni roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse osas peaks valmima selle aasta septembri kuus.

Sloveenia toetab eesmärki tagada inimeste elu kvaliteet sõltumata nende elukohast, kuid selle eesmärgi saavutamine eeldab, et oleks välja arendatud erinevad avaliku halduse tasemed.

Sloveenia esindaja sõnul on oluline küsimus  ka uute indikaatorite sisse toomine- see on selge, et SKP tase ei jää ainukeseks mõõdupuuks. Oleks vaja määratleda territoriaalse ühtekuuluvuse määramise printsiibid. Diskussioonid selle üle on alles alanud.

Prantsuse eesistumise  prioriteetide tutvustamisel räägiti metodoloogiast ja ajakavast. - Prantsusmaa eesistumise ajal valmib roheline raamat ja seetõttu alustatakse diskussiooni liikmesriikide vahel. Samuti on oluline saada teada ka teiste institutsioonide seisukohti. Me ei taha anda signaali, et kogu metodoloogia on juba kokku lepitud. Eesistumise riigid hakkavad seda arutama.

1.aprillil toimus erinevate töögruppide kohtumine, juuli alguses hakatakse ette valmistama dokumendi ülesehitust ja septembri lõpus peaks toimuma töögruppide töö tulemusi tutvustav kohtumine. Novembri kuuks peaks valmima dokument, mis saadetakse ministrite kohtumisele arutamiseks  25 ja 26 novembril  Strasbourgis

Üks kuu peale rohelise raamatu avaldamist, 30-31 oktoobril toimub foorum  Prantsusmaal ja seda nimetatakse avatud uste päevades, kus osalevad ka linnad ja omavalitsused. Täna jaotatud dokument annab põhialused diskussiooniks (see on töödokument, et diskussiooni arendada). Prantsusmaa esindaja kinnitas, et nad on väga huvitatud regioonide Komitee poolsest sisendist.

Euroopa Komisjoni esindaja rõhutas, et territoriaalse ühtekuuluvuse kasutusele võtmine on seotud ka juriidilise definitsiooniga ning rahastamisega. On vaja rääkida kriteeriumitest, mis määravad juurdepääsu nendele vahenditele. On vaja juriidilist definitsiooni ja kriteeriume vahendite jaotamiseks. Ei tohi olla vastuolu uute ja vanade liikmesriikide vahel. Euroopa nõukogu peab langetama lõplikke otsuseid.

Gisela Kallenbach Euroopa Parlamendist leidis, et puudub  integreeritud lähenemise erinevate programmide vahel. Meil on üha rohkem institutsionaalseid debatte. Me oleme pettunud, et Euroopa Nõukogu kevadkohtumise päevakorras ei olnud ühtekuuluvuspoliitikat.
28.mail toimub parlamendis “hearing” territoriaalse ühtekuuluvuse teemal, mis põhineb läbiviidud uuringu tulemustel.

Euroopa Regionaalarengu peadirektoraadi esindaja sõnul toimus huvigruppide kohtumine sellel teemal ja samuti on arutatud indikaatoreid. Kommentaar uurimuse teemal- see on väga hea, sest ta ei jäta midagi välja. Ettepanek – parandada regionaalpoliitika ja sektorite poliitika seoseid. Nõustun, et mõju analüüse ei ole seni olnud väga palju kasutatud poliitikate kujundamisel. Tema sõnul on vaja suurendada liikmesriikide territoriaalset ühtekuuluvust, kasutades liikmesriikide endi struktuure- küsimus ongi - kes seda poliitikat ellu viib- kas liikmesriigid või EL. Uus leping lisab territoriaalse mõõtme kui kolmanda eesmärgi.

Küsimus on- mis on territoorium selle geograafilises mõistes. Teine on skaala- see on tase mis puhul me ühtekuuluvusest räägime. Küsimus on lähenemise taseme muutumisest- see ei piirdu ainult riigi piiridega. Oluline on ka mitmetasemeline haldus- territoriaalsed üksused. Küsimus on ka territoriaalsest integratsioonist- seda saab saavutada läbi juurdepääsu tagamise erinevatele teenustele.

Teine valdkond on selle rakendamine ja juhtimine. Komisjonis on toimunud juba kaks koosolekut, kuhu on haaratud kõik Euroopa Komisjoni erinevad peadirektoraadid.
Millised on territoriaalse ühtekuuluvuse mõõtmed - kuidas seda mõõta - indikaatorid ja monitooring?

Lisaväärtus  on sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus. Oluline on meie lähenemise muutmine ja selle viimine teisele tasemele. Mäepiirkonnad, saared, suured linnad- me ei taha erinevaid rohelisi raamatuid vaid ühte hõlmavat lähenemist. Mis on siis indikaatorid? EL tasandil me püüame vaid parandada liikmesriikide tegevust. Millised need on? Olemasoleva statistika euroopa raames on puudus leida võrreldavaid andmeid kogu EL kohta.

Järgmine ühtekuuluvuse töörühma koosolek on 28 mai 2008 Brüsselis.10.00-14.00- teemaks “valitsemine”

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

 


07.04.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit