Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


14.-18.jaanuar 2008
Print

E-nädalakiri 02/2008

Sisukord:

1. Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank käivitavad uue rahastamisvahendi üleeuroopalise transpordivõrgu tarbeks
2.  Kohtumine Kadri Uustaliga Eesti alalisest esindusest EL juures
3.  ELAN- võrgustiku koosolek
4.  Euroopa Jätkusuutliku Energia Nädal toimub Brüsselis 29.01- 01.02.2008.
5.  Teadlastele parimate teenuste osutamiseks asutati kaks ELi ametit.
6.  Sloveenia Vabariigi peaminister Janez Janśa tutvustas Euroopa Parlamendi plenaaristungil Sloveenia prioriteete eesistumisperioodil
7.  Euroopa Parlamendi regionaalkomisjon hakkab 22.jaanuaril arutama  Euroopa Ühenduste Komisjoni neljandat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta
8.  Bali kliimamuutuste konverentsi (2-14.detsember 2007) tulemusi tutvustas Mr. Arthur Runge- Metzger Euroopa Komisjonist
9.  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta resolutsioon ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012

1.  Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank käivitasid  uue rahastamisvahendi üleeuroopalise transpordivõrgu tarbeks

11.jaanuaril 2008 kirjutasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank (EIP) alla koostöökokkuleppele, millega luuakse üleeuroopalise transpordivõrgu projektide laenutagamisvahend (LGTT).

See uus vahend soodustab erasektori suuremat osalust üleeuroopalise tähtsusega transpordi-infrastruktuuride rahastamises, eelkõige investeerimist üleeuroopaliste võrkude projektidesse, mille tulurisk on projekti algusaastatel kõrge. LGTT, mis moodustab osa üleeuroopalise transpordivõrgu programmist ja EIP kasvualgatusest (Action for Growth), katab selle riski osaliselt ja parandab seeläbi märgatavalt üleeuroopalistesse võrkudesse tehtavate investeeringute elujõulisust.

1 miljardi suuruse kapitalimahutusega (500 miljonit eurot nii komisjonilt kui ka EIP-lt) on kavas toetada kapitaliinvesteeringuid kuni 20 miljardi ulatuses.  Täpsem informatsioon kodulehelt:
http://tinyurl.com/36rnau

2.  Kohtumine Kadri Uustaliga Eesti alalisest esindusest EL juures

Kadri UUSTAL on EL vahendite ja regionaalpoliitika nõunik
- rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus, EL vahendid ja regionaalpoliitika ning sellega seotud riigiabi ja -hanked; Norra ja EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) abiprogramm; EL eelarve reform; Finantsnõunike töögrupp.

 Eelmisel aastal kohtusime 11.oktoobril peale CdR täiskogu  Regioonide Komitee delegaatidega Eesti alalises esinduses.  kus meie delegatsioon esitas  seisukohad "Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta"
(http://tinyurl.com/2dzual) ning võimalikud seisukohad ka EL
eelarvepoliitika ja järgmise perioodi regionaalpoliitika kohta (vt nädalakiri nr 21/2007). 

Leppisime kokku, et jätkame infovahetust ning vastavalt läbirääkimiste tulemustele ning esilekerkivate otsuste tegemise vajalikkusele, hoiame kontakti ning võimaluse korral esitame ka kohalike omavalitsuste poolsed seisukohad.

Vastavalt eelnevale kokkuleppele leidsime, et aeg oleks uuesti kokku saada ja Kadri nõustus andma mitteformaalselt ülevaate vahepeal toimunud aruteludest ning sellest milliseks võivad kujuneda Eesti seisukohad nendes küsimustes. Kuna veebruari algul 6-7 veebruar, on järjekordne CdR täiskogu, siis leidsime, et see on hea võimalus uuesti kohtumiseks. Täpsema kohtumise aja lepime kokku töö käigus.

Mina omalt poolt informeerisin Kadri Uustali 2008 aasta Avatud Uste Päevadega seotud ettevalmistustest ning lubasin talle edastada Regioonide Komitee poolt antud suunised ja tingimused järjekordse suurürituse korraldamise osas.

3.  ELAN- võrgustiku koosolek

Patrizio Fiorilli (CEMR avalike suhete ja kommunikatsiooni juht) tutvustas  CEMR poolt välja antud  uut ülevaadet (prantsuse ja inglise keeles) kohalike omavalitsuste koostööst. Väljaanne annab ülevaate  erinevate riikide, kohalike ja regionaalsete omavalitsuste nii majanduslikust kui sotsiaalsetest näitajatest kui sõprusomavalitsustest ja koostöö headest praktikatest. Küsimus on- kas lubada ka neil omavalitsustel, kes ei ole liitude liikmed, avaldada oma andmeid sellel kodulehel või mitte. Siiani on see küsimus üleval.

Samuti tuli ta välja ideega korraldada lisaks Avatud Uste Päevadele 2008 ka CEMRit tutvustav üritus. See ettepanek kutsus esile elava diskussiooni. Arvamusi oli seinast seina, kuid valdavaks jäi ikkagi seisukoht, et see ei ole mõistlik idee. Enamus osalejaid kaldus arvama, et kui, siis peaks CEMR korraldama ürituse Avatud Uste Päevade raames.

Patrizio Fiorilli tutvustas veel ühte uut algatust. Idee on korraldada CEMRis debatte Euroopa Parlamendi esindajate ja kohalike poliitikute vahel teemadel, mis on kohalikele omavalitsustele olulised. Idee on selles, et kuna Parlamendis arutatakse mitmeid algatusi, mis puudutavad omavalitsusi, siis oleks mõistlik parandada koostööd Euroopa Parlamendiga. Hetkel on oluliseks päevakajaliseks teemaks  linnatarnsport.

Kaasata ka kohalike omavalitsuste poliitikuid. Esimene kohtumine peaks toimuma 24 jaanuaril kell 14.00, kuhu on oodatud ka ELAN võrgustiku liikmed. Teemaks Euroopa Ühenduste Komisjoni roheline raamat “Uued suunised linnalise liikumiskeskkonna arendamisel”.  Need üritused suurendaksid ka koostööd ja tähtsustaks CEMRi rolli omavalitsuste esindajana. Parlamendi liikmeid palutakse tulla mitte lihtsalt kõnet pidama või ettekannet tegema, vaid diskuteerima.

ELAN võrgustiku liikmed pidasid selle ürituse korraldamise puhul oluliseks ka tõlget enamatesse keeltesse kui ainult prantsuse ja inglise keel. Angelika Poth- Mögele sõnul kohtuvad omavalitsuste liitude esindajad nagunii parlamendi liikmetega, siis oleks mõttekam ühendada jõud ja teha üritus laiemale kuulajaskonnale. Oodatakse ettepanekuid parlamendi liikmetega kohtumiste korraldamiseks.

Lisaks andsid ELAN võrgustiku liikmed vahepeal toimunud arengutest erinevates poliitikavaldkondades. Kuna oli pikk pühade periood, siis erilisi arenguid ei olnud. Osade direktiivide arutelu on pidurdunud poliitiliste erimeelsuste pärast (nagu mullakaitse direktiiv, avalike huviteenuste direktiiv).

ELAN koosolekute 2008 I poolaasta kava

15 January
29 January
12 February
26 February
11 March
(25 March)
8 April
22 April
6 May
20 May
3 June
17 June
1 July

4.  Euroopa Jätkusuutliku Energia Nädal toimub Brüsselis 28.01- 01.02.2008.

Euroopa Jätkusuutliku Energia Nädala korraldajateks on Euroopa Komisjoni Energeetika ja Transpordi Peadirektoraat, teised EL institutsioonid ja suuremad huvirühmad.

Algatust “Covenant of Mayors”  (vt nädalakiri nr 26/2007) tutvustab ametlikult Euroopa  Energeetika volinik Andris Piebalgs. 29. jaanuaril on kutsutud osalema ka sajad euroopa linnade esindajad, kes on avaldanud soovi selle algatusega liituda. Ka eesti linnade esindajad on sellele kohtumisele kutsutud. Mul puudub hetkel lõplik nimekiri linnadest, kes on avaldanud soovi selle üleskutsega liituda, aga läbi CEMR üleskutse on sellele vastanud Rakvere ja Mustvee linn. Esialgu veel ametlikku liitumist algatusega ei toimu. Konkreetsed liitumistingimused töötatakse välja selle aasta esimese poolaasta jooksul.

Lisainformatsiooni on võimalik leida järgmisel interneti aadressil: http://www.managenergy.net/conference/2008plenary.html

Euroopa Jätkusuutliku Nädala kohta on võimalik leida informatsiooni interneti aadressil: http://www.eusew.eu/, kus kajastatakse selle nädala raames toimuvaid seminare ja muid üritusi.

5. Teadlastele parimate teenuste osutamiseks asutati kaks ELi ametit.

Et edendada konkurentsivõimet Euroopas, panustab Euroopa Liit avaliku ja erasektori koostööle teadusvaldkonnas. Teadlastele parimate teenuste osutamiseks asutati kaks ELi ametit.

Euroopa Komisjon asutas äsja Teadusuuringute Rakendusameti http://ec.europa.eu/research/rea/,  mille peamine ülesanne on hallata Marie Curie' stipendiumide programmi. Amet tegeleb ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teadusuuringute ning 7. raamprogrammi meetmete "Kosmos" ja "Julgeolek" teatavate osadega.

Kuna teadlasi tuleb tõhusalt abistada, asutati ka teine amet, Euroopa Teadusnõukogu  rakendusamet. http://erc.europa.eu/ . Ameti ülesanne on rakendada 7. raamprogrammi meedet "Ideed”.

6. Sloveenia Vabariigi peaminister Janez Janśa tutvustas Euroopa Parlamendi plenaaristungil

Sloveenia prioriteete eesistumisperioodil

Sloveenia Vabariigi peaminister Janez Janśa tutvustas Euroopa Parlamendi plenaaristungil  Strasbourgis 16.01.08 Sloveenia prioriteete eesistumisperioodil. Täpsem informatsioon interneti aadressil:  http://www.eu2008.si/en/index.html? Sloveenia prioriteetidest oli varem juttu ka nädalakirjas 30/2007.

7.  Euroopa Parlamendi Regionaalkomisjon hakkab 22.jaanuaril arutama  Euroopa Ühenduste Komisjoni “Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta”

Euroopa Parlamendi poolt koostatud raporti projekti Euroopa Ühenduste Komisjoni “Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta”. Raporti kohta on esitatud 234 muudatusettepanekut. CEMR on saatnud oma liikmetele kirja, kus on esitatud CEMRi poolt koostatud seisukohad aruande kohta ning samuti palve pöörduda oma riigi parlamendisaadikute poole, et paluda neil kaitsta CEMR jaoks olulisi muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanekud, mida CEMR toetab, on:

·  Omavalitsuste rolli rõhutamine kõnealuse poliitika elluviimisel;
·  Ühtekuuluvuspoliitika haldamisega seotud bürokraatia vähendamine
·  Parema statistilise vahendi kasutamist – näiteks muud näitajad kui SKT inimese kohta –, mis võimaldaks mõõta paremini majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohapealset taset, ning on arvamusel, et selle saavutamiseks peab ESPONi suutlikkust suurendama;
·  Mõõta paremini kohalike meetmete osakaalu ühtekuuluvuspoliitikas
·  teeb ettepaneku pidada esmatähtsaks poliitikavaldkondi, mis toetavad territooriumide tõeliselt detsentraliseeritud arengut, leevendades pealinnadele avaldatavat survet ja soodustades hajutatud sõlmede esilekerkimist; sellega seoses ei tohiks kahe silma vahele jätta maapiirkondade toetamist ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tähtsat rolli maapiirkondades;
·  Et maapiirkondade arengut peaks koordineerima regionaalpoliitika kaudu
·  Et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtust näitab
mahajäänud piirkondade majanduskasvu ja tööhõive toetamine, piirkondliku konkurentsivõime, tööhõive ja territoriaalse koostöö suurendamine ning
samuti paljud piirkondlike tegutsejate kohaliku osalemise ja nende
üleeuroopalise koostööga seotud aspektid;
·  hoiatab poliitikavaldkondade sektoriteks jaotamise ohu eest ja julgustab arendama integreeritud lähenemisviisi, tehes kindlaks, milline sünergia on võimalik suuremate valdkondlike poliitikate vahel, nagu transport, põllumajandus, keskkond ja energia ühelt poolt ning nimetatud poliitikad ja ühtekuuluvuspoliitika teiselt poolt;
·  on vaja välja töötada sobivad näitajad, et määratleda territoriaalse ütekuuluvuse sisu; üksnes geograafilised tegurid ilma sotsiaal-majandusliku mõõtmeta ei ole selleks piisavad;

8.  Bali kliimamuutuste konverentsi (2-14.detsember 2007) tulemusi tutvustas Mr. Arthur Runge- Metzger Euroopa Komisjonist

Tegemist oli kõrgetasemelise kohtumisega, kus 192 maailma riigi esindajad arutasid kliimamuutustega seonduvaid küsimusi. Eestit esindas sellel kohtumisel keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Kohtumise peateemaks oli Kyoto protokoll, millega ühinedes võtsid riigid, sealhulgas Eesti, endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid. Aastaks 2012 kaotab aga Kyoto protokoll kehtivuse ja vaja on uut ülemaailmset kokkulepet, mis peaks valmima juba 2009. aastaks.

Tamkivi sõnul pöörati Bali kohtumisel eraldi tähelepanu just arengumaade, eeskätt Hiina, India ja Brasiilia õhusaaste vähendamise võimalustele. „Loodame kohtumisel saavutada kokkuleppeid, et ka need riigid pööraksid senisest rohkem tähelepanu keskkonnaküsimustele,“ märkis minister.

Kyoto protokolliga liitudes lubas Eesti aastatel 2008-2012 vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8% võrra võrreldes 1990. aastaga. Selleks on välja töötatud mitmed abinõud, sealhulgas koostöö ehk ühisrakendusprojektid naaberriikidega. Näiteks on praeguseks juba Eesti-Soome koostöös rakendunud Pakri tuulepark, Tamsalu, Paide ja Kadrina katlamaja; koos Austriaga Esivere ja Virtsu II tuulepark; koos Rootsiga Viru-Nigula tuulepark. Samuti on Eesti kaasajastanud oma põlevkivienergeetikat heitmete vähendamise eesmärgil.

Euroopa Liidu liikmesriigina osaleb Eestis ka EL kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemissüsteemis ja on lülitunud  üleilmsesse kauplemisskeemi juba 2008 aastal.

Riikide esindajad ja eksperdid kogunesid Balile juba esmaspäeval, 3. detsembril. Kahe nädala jooksul toimusid üheaegselt nii konventsiooni osapoolte konverents, Kyoto protokolli osapoolte kui ka konventsiooni tööorganite istungid. Eestit esindasid lisaks keskkonnaminister Jaanus Tamkivile ministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov, rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kratovit¨ ning välisõhu ja kiirgusohutuse büroo spetsialist Karin Radiko, keskkonnaata¨ee Aare Sirendi ja Säästva Eesti Instituudi esindaja Tiit Kallaste.

Täpsemat informatsiooni konverentsi kohta on võimalik leida interneti aadressil: http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php

Mr. Arthur Runge- Metzger Euroopa Komisjonist ütles, et 2007 aasta oli erakordne just avalikkuse suure tähelepanu tõttu kliimamuutustega seotud küsimustele. 100 vastava valdkonna teadlase poolt on välja toodud, et kliimamuutused leiavad aset kiiremini kui esialgu on arvatud.  Bali konverentsi ettevalmistused kestsid umbes aasta ja lõpuks oli EK mures, et avalikkuse huvi ja ootused on juba liiga kõrgeks kruvitud ning tulemused ei pruugi vastata kõrgendatud ootustele.

Konverentsi tulemiks võib lugeda kokkulepet jätkata Kioto protokolli kokkulepete täitmist ning kõige olulisem oli, et ka arengumaad on valmis alustama tegevusi kliimamuutuste vähendamiseks ja nendega toimetulekuks. Kuna EL osa CO2 emissioonis on 40%, siis ülejäänud riigid peavad ka andma oma osa.  Kui Kioto protokollis oli lause, et see ei too kaasa täiendavaid kohustusi arengumaadele, siis nüüd on vastupidi.

Nad kohustuvad võtma konkreetseid meetmeid CO2 vähendamiseks ning kliimamuutustega adapteerumiseks. Selleks on aga vaja rakendada uusi tehnoloogiaid ning samuti näha ette täiendavaid rahalisi vahendeid suuremahuliste investeeringute tegemiseks.  Praegu on räägitud kahest võimalikust fondist- metsa osa suurendamise toetusfond ja kliimamuutustega adapteerimisfond.

Kuna EL tahab olla selles valdkonnas liidripositsioonil, siis kavatseb ta järgneva kahe aasta jooksul suurendada läbirääkimistele kulutatud aega, et saavutada kokkuleppeid kliimamuutuste vähendamise osas. ÜROs saab kokkulepe olla ainult konsensuslikul alusel. Eesmärgiks on saavutada 50% CO2 vähenemine 2050 aastaks.

Seni on USA nõustunud vaid 25-40% CO2 vähendamise eesmärgiga. Ajakirjandus kajastas ainult USA ei-d EL poolsetele ettepanekutele. Bali konverents oli alles algus ning kahe järgneva aasta jooksul püütakse saavutada kokkuleppeid konkreetsete tegevuste osas. Kokkulepete saavutamiseks toimub nende aastate jooksul mitmeid olulisi kohtumisi. 2009 aastal on Kopenhaageni kohtumine.

Küsiti kuidas omavalitsused saavad kaasa aidata EL eesmärkide täitmisel. Vastus oli-läbi konkreetsete tegevuste ning läbi koostöö arendamise EL väljaspool olevate riikidega.

9.  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta resolutsioon ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012

15. jaanuaril võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007-2012. Resolutsioon  on leitav interneti aadressil http://tinyurl.com/285p83

Mäletatavasti oli Regioonide Komitee vastava arvamuse koostamisel raportööriks dr. Uno Silberg.
Vastav pressiteade on avaldatud ka Kose Valla Teatajas http://test.kose.ee/leht/jaan08.pdf

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja


21.01.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit