Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Välissuhted
 
Koostööorganisatsioonid
  CEMR
  UBC
  BSSSC
  Rahvuslikud omavalitsusliidud
EL Regioonide Komitee
Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress
Projektid
Sõprusomavalitsused
Aruanded
Esindus Brüsselis
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Välissuhted > Koostööorganisatsioonid > UBC


Läänemere Linnade Liit

UBC - Union of Baltic Cities on vabatahtlik organisatsioon, kuhu kuulub üle 100 linna 10 riigist. Organisatsioon on avatud kõigile Läänemere regiooni linnadele koostööks vastavalt põhikirjas kehtestatud eesmärkidele. UBC põhineb Läänemere ääres paiknevate linnade ajaloolistele traditsioonidele kultuuri-, kaubandus- ja majandusalase koostöö vallas.

UBC on:

> organisatsioon, mis annab oma panuse rahumeelsete ja harmooniliste sidemete loomisele Euroopa rahvaste vahel vastavuses Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise põhimõtetele;

> demokraatlik organisatsioon, milles igal linnal sõltumata oma suurusest on võrdsed õigused. UBC juhatuse valivad liikmed;

> Euroopa Organisatsioon, mis viib ellu integratsiooniideesid, mis põhinevad iga osavõtja suveräänsuse ja kultuurilise eripära tunnustamisele;

> linnade ühendus, mis soovib astuda õigustest ja kohustustest ning demokraatia ja majanduse arengust lugu pidavasse XXI-sse sajandisse;

> organisatsioon, mis püüdleb ühise arengu ja kodanike parema elatustaseme poole erinevates Läänemerelinnades.

UBC loodi liikmeslinnade vahelise koostöö ja kogemustevahetuse arendamiseks järgneval viisil:

· Kohtumist, näituste, konverentside jms. organiseerimine
· Abi teadustöö tegemiseks ja selle tulemuste avaldamiseks
· Läänemeremaade ajaloo ja kultuuripärandi kaitse
· Inimestevaheliste kontaktide toetamine kohtumise, spordivõistluste,  festivalide jm 
  sündmuste kaudu
· Uued algatused ja koostöö Läänemeremaade valitsustega

UBC-l on vaatleja staatus Läänemeremaade Nõukogus, Läänemerepiirkonna Parlamentaarses Koostöökonverentsis, Helsingi Komisjonis (HELCOM), Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressil (CLRAE)

Juhtimine


UBC’d juhivad üldkogu, president, kaks asepresidenti ja juhatus, mis koosneb iga Läänemeremaa ühe linna esindajast (st. 10 liiget).

Komisjonid
 • Ärialane koostöö
 • Kultuur
 • Haridus
 • Keskkond
 • Tervis ning sotsiaalvaldkond
 • Sport
 • Turism
 • Transport
 • Linnaplaneerimine
Võrgustikud:

 • Naiste võrgustik
 • EL-koordinaatorite võrgustik
Liikmeslinnad Eestist:

 • Elva
 • Haapsalu
 • Jõhvi
 • Keila
 • Kuressaare
 • Kärdla
 • Maardu
 • Narva
 • Paldiski
 • Pärnu
 • Rakbere
 • Sillamäe
 • Tallinn
 • Tartu
 • Viljandi
 • Võru
Kontakt:

  Secretariat of the Union of the Baltic Cities
  Mr Pawel Zaboklicki
  Secretary General
  Waly Jagiellonskie
  PL-80853 Gdansk, Poland
  tel: +48 58 3019123
  tel: +48 58 3010917
  fax: +48 58 3017637
  e-mail: info@ubc.net
  http://www.ubc.net/


30.09.09

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit