Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


20.09.07 Uudiskiri nr 55
Print

1. Läbirääkimiste lõpp-protokoll 2008. aasta riigieelarve osas
2. Kokkuvõte keskkonnaministeeriumi uurimistööst " Keskkonnakaitse kulutused  
kohalikes omavalitsustes" ja algteabe tabelid KOV portaalis
3. EL Regioonide Komitee juhatuse koosolek  (7.  september) 
4. Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus, 500 liitujat
5. Seminarid
 
Läbirääkimiste lõpp-protokoll 2008. aasta riigieelarve osas
 
19. septembril allkirjastasid Urmas Kruuse (ELL juhatuse esimees), Kurmet Müürsepp (EMOL
esimees) ja Vallo Reimaa (regionaalminister) Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu
delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokolli 2008. aasta riigieelarve osas.

Protokoll ja selle lisa on kättesaadavad lehel http://portaal.ell.ee/10671 

Rahandusministeerium on avalikustanud 2007 a. lisaeelarve ning 2008 a. riigieelarve
eelnõud leheküljel www.fin.ee 
 
Kokkuvõte keskkonnaministeeriumi uurimistööst " Keskkonnakaitse kulutused
kohalikes
omavalitsustes" ja algteabe tabelid KOV portaalis
 
Ministeerium viis läbi uuringu, mille eesmärgiks oli
1) Kaardistada seadustest tulenevad kohustused vee ja jäätmekäitluse alal, mida kohalikud
omavalitsused peavad finantseerima.
2) Saada võimalikult täpne informatsioon kohalike omavalitsuste tegelike kulude ja tulude kohta
jäätmekäitluse ja veemajanduse alal 2005. aastal ja seda tegevuste lõikes võimalikult detailselt
lahtikirjutatuna.
3) Saada teada, milliseid veemajanduse ja jäätmekäitluse toiminguid kohalikud omavalitsused
peavad vajalikuks finantseerida, palju nad on finantseerinud ja anda soovitused, milliseid
allikaid nad võiksid rahastamiseks kasutada.
 
Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda lehel http://portaal.ell.ee/554
 
Omavalitsusliitude Koostöökogu keskkonna- ja maaküsimuste töörühma
(kontakt: irja.alakivi@ell.ee) soov oleks saada linnade ja valdade keskkonnajuhtidelt  uuringu
kohta tagasisidet, eriti ettepanekuid, mida läbirääkimiste käigus ministeeriumile esitada.

EL Regioonide Komitee 
juhatuse koosolek  (7.  september) 

Portugalis (Vilamouras) toimunud EL Reg. Komitee juhatuse koosolekul toimus arutelu Euroopa
Reformilepingu teemal. Arutelu juhtinud EL eesistujariigi Portugali erinõuniku António Vitorino
ettekandest selgus, et Regioonide Komiteed ilmselt uues reformilepingus sellisel silmapaistval
viisil ei mainita nagu ta on kirjas Euroopa põhiseaduse lepingus. Ehk Regioonide Komiteed ei
mainita võrdselt teiste EL institutsioonidega, mis hr. Vitorino sõnul on pigem poliitiline, mitte aga
sisuline küsimus.

Põhiseaduse lepingu tekst andis Regioonide Komiteele võimaluse esitada hagi Euroopa Kohtule,
kui komitee arvates oli EL-s teatud olukordades rikutud subsidiaarsuse põhimõtteid.

Lõpliku otsuse teeb Valitsustevaheline Konverents.

Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus, 500 liitujat

Juunis 2006 a. avas Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu
(CEMR) harta liitumiseks ning tänaseks on hartaga liitunud 500 Euroopa kohalikku
ja piirkondlikku omavalitsust.

500. liitujaks on Alam-Saksimaa (Saksamaa) linn Westerstede.

Hartaga liitujad võtavad kohustuse toetada sugudevahelist võrdsust ning
rakendada harta printsiipe oma territooriumil. See tähendab meeste ja
naiste tasakaalustatud osalemist otsustusprotsessides, kinnitust, et sugudevahelist
võrdsust arvestatakse kõigis tegevustes omavalitsuse poolt ning harta
elluviimiseks kohalike tegevuskavade väljatöötamist ja ellurakendamist ning 
selleks vajalike ressursside eraldamist.

Hartaga on liitunud palju kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi Lõuna-Euroopast,
seevastu Põhja-Euroopas on liitujad vähe.

Lisainfo:
http://www.emovl.ee/index.php?pg=sisu&id=161&keel=est


20.09.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit