Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


10.-14.september 2007
Print

E-nädalakiri 18/2007

Sisukord:
1. Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2007
2. Osalemine 12.septembril Briti Tööstuskoja Brüsseli esinduse poolt korraldatud äriõhtusöögil pr. Danuta Hübneriga, EL Regionaalpoliitika volinikuga
3. Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolek 14.09.2007
4. Kohtumine Kadri Uustal´iga Eesti Vabariigi Alalisest Esindusest EL juures.

1. Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2007

8.–11. oktoobril toimub Brüsselis Euroopa Liidu regionaalpoliitika iga-aastane tippsündmus – Avatud Uste Päevad,  Euroopa regioonide ja linnade nädal 2007.  Ürituse peateemaks on „Aeg tegutseda: Regioonide roll majanduskasvu ja tööhõive suurendamisel” (Making it happen: Regions deliver growth and jobs).

Ürituse raames toimub 150  seminari ja õpikoda, mis käsitlevad Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika uusi rahastamisvõimalusi ning partnerlussuhteid kohalike  ja piirkondlike haldusasutuste ning ettevõtete vahel. Sel aastal osaleb suurüritusel 24 konglomeraati ehk koostöövõrgustikku, kes esindavad 212 Euroopa regiooni ja linna. Seminarid toimuvad 44 erinevas Brüsseli kohalike omavalitsuste ja regioonide esindustes, samuti Euroopa Komisjonis (Borchette`i keskus). Päevadele ooodatakse osalema 5000 huvilist.

Seminaridel osalemiseks, mis keskenduvad sel aastal  teemadele nagu energia, teadus- ja uuendustegevus, piirkondadevaheline koostöö, kohalik omavalitsus ja merenduspoliitika, on vajalik  eelregistreerimine, mis algas juba 1.juulist aadressil:
www.opendays.europa.eu

Viimane aeg on ennast registreerida! Paljud seminarid on juba suletud.

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit osalevad Avatud päevadel sel aastal Baltimaade konglomeraadis “Small & Smart”, kus juhtpartneriks on Eesti Euroopa Liidu struktuuriabi  korraldusasutus,  Läti ja Leedu struktuurfondide korraldusasutused (vastavate riikide rahandusministeerimid) ja Läti üleriigiline omavalitsusliit.

9.oktoobril toimub Eesti Vabariigi Alalises Esinduses EL juures (aadress Rue Guimard 11/13)  seminar, mis tutvustab Eesti ja Läti omavalitsuste kogemusi Struktuurfondide kasutamise alal.  Seminari ettekanded on Tartu ja Pärnu linnavalitsustelt, Ida-Viru Ettevõtluskeskuselt.

Lätist on esindatud Kuldiga, Grobina ja Livani linnad.

Seoses 9.oktoobril toimuva seminariga Eesti Vabariigi Alalises Esinduses EL juures (aadress Rue Guimard 11/13)  toimus 12.septembril kohtumine Kadri Uustal´ga, kes on Eesti Vabariigi Alalise Esinduse EL juures euroopa liidu vahendite nõunik (EL vahendid ja regionaalpoliitika ning sellega seotud riigiabi ja-hanked, Norra ja EFTA abiprogramm).

Kohtumisel osales ka Läti Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja- Evita Grzibovska.

Seminariga seoses on vaja korraldada osalejate registreerimine, kohvi ja suupistete pakkumine enne seminari algust ning jookide ja rahvuslike suupistete pakkumine peale seminari lõppu. Selleks on vaja olla 1,5 tundi enne seminari algust ning peale ametlikku lõppu esinduses.

Ettekandjate jaoks on vaja eelnevalt kontrollida meie arvutite sobivust sealse tehnikaga.

On vaja täpsustada ettekandjate ning korraldajatega seminari käigus jaotatav materjali maht ja vajadused selle eksponeerimiseks.

Kadri Uustal saatis ka seminarile registreerunute nimekirja, kus tänaseks on registreerunud 79 inimest. Kadri pakkus välja veel võimaluse täiendavate registreeringute tegemiseks otse läbi tema, sest läbi ametliku kanali ei ole seda enam võimalik teha.

Registreerimata olid meie esinejad, moderaator, korraldajad. EMOVL palus veel registreerida  mõned juhatuse liikmed. Nimesildid osalejate nimedega valmistab avatud uste päevade üldkorraldaja.

2. Osalemine 12.septembril Briti Tööstuskoja Brüsseli esinduse poolt korraldatud äriõhtusöögil pr. Danuta Hübneriga, EL Regionaalpoliitika volinikuga.

Volinik esines pika ettekandega, kus ta tutvustas Euroopa Liidu regionaalpoliitikat.
Euroopa Liidu regionaalpoliitika, mida nimetatakse ka ühtekuuluvuspoliitikaks (Cohesion Policy), eesmärgiks on vähendada majanduslikke ja sotsiaalseid arenguerinevusi Euroopa Liidu regioonide vahel.

Eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu sisest ühtekuuluvust ning tõsta Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul.  Liikmesriigi ja regiooni tasandil on regionaalpoliitika sihiks jätkusuutliku ning tasakaalustatud majanduskasvu toetamine.

Euroopa Liidu regionaalpoliitika peamisteks rahastusallikateks on struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond, mille vahendusel jagatakse liikmesriikidele ja regioonidele laiali märkimisväärne ning järjest kasvav osa Liidu eelarvest. Perioodil 2000-2006 suunati regionaalpoliitikasse 34,4% EL eelarvest, aastael 2007-2013 aga hõlmab “ühtekuuluvuspoliitika” 36% Euroopa Komisjoni eelarvelistest vahenditest.

Solidaarsus ja ühtekuuluvus võtavad kokku ELi regionaalpoliitika aluseks olevad väärtused:
· solidaarsus seetõttu, et poliitika eesmärk on tuua kasu ELi keskmisega võrreldes majanduslikult ja sotsiaalselt halvemas olukorras olevatele inimestele ja piirkondadele;
· ühtekuuluvus seetõttu, et vaesemate ning rikkamate riikide ja piirkondade sissetuleku ja jõukuse vahel esinevate lõhede vähendamine on kasulik kõigile

Perioodil 2007-2013 antakse struktuuritoetust kolmest fondist, mis on Euroopa Liidu regionaalpoliitika põhilised toetusallikad. Nendeks on:
 
· Euroopa Regionaalarengu Fond;
· Euroopa Sotsiaalfond;
· Ühtekuuluvusfond

Volinik rõhutas oma sõnavõtus seda, et Euroopa Liit on muutunud (läbi toimunud laienemise) ja muutub veelgi ning on vaja tunnetada neid muutusi ning nendega arvestada. Olulise faktorina mainis ta veel , globaliseerumist (ja sellega kaasnevaid nähtusi),  suuri demograafilisi muudatusi, olulisi muutusi majanduse struktuuris ning vajadust uute tehnoloogiliste lahenduste järele ning  selleks teaduse arendamist ning teaduskeskuste võrgustiku loomist.

Tihedalt on seotud struktuurifondid ja Lissaboni strateegia.

Euroopa Liit on praeguseks rakendanud Lissaboni strateegiat viis aastat. See on võimaldanud alustada vajalikku üleminekut teadmistepõhisele konkurentsivõimelisele majandusele, mida iseloomustab majanduskasv, tööhõive, sotsiaalne ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus.

Siiski annavad komisjoni kokkuvõtted selle aja jooksul tehtud edusammudest tunnistust, et Euroopa Liit on loodetud edu saavutamisest veel kaugel. Seetõttu otsustas komisjon anda Lissaboni strateegiale uue hoo.

2. veebruaril 2005. aastal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku käivitada Lissaboni strateegia uuesti, keskendades liikmesriikide jõupingutused kahe peamise ülesande lahendamisele –ja tugevama, kestva majanduskasvu saavutamisele ning arvukamate ja paremate töökohtade loomisele .

Uuenenud Lissaboni ehk nn majanduskasvu ja tööhõive strateegia rakendub läbi liikmesriikide vastavate tegevuskavade. Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava on osa Euroopa Liidu avatud koordinatsioonimeetodist, mida kasutatakse otsustusprotsessis liikmesriikide poliitika koordineerimiseks valdkondades, kus Euroopa Liidul puudub seadusandlik pädevus.

Seetõttu tõi volinik välja ka järjest suureneva regioonide ja omavalitsuste rolli.

Volinik rõhutas oma sõnavõtus ka koostöö vajadust erinevate osapoolt vahel (PPP). Tema sõnul ei piisa üksnes Euroopa Liidu fondidest edu saavutamiseks vaid oluline roll on ka erasektoril.

Volinik pidas vajalikuks ka välja tuua fondi vahendite rakendamise liigse bürokraatia ning pidas vajalikuks teha jõupingutusi bürokraatia vähendamiseks.

3. Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolek 14.09.2007

14. septembril toimus COTER (territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon) 10. koosolek. 

Ühe küsimusena oli arutelu all COTERi töörühma loomine. Komisjon soovib luua oma liikmetest koosneva spetsiaalse töörühma, mis saaks järjepideval ja sidusal moel jätkuvalt panustada ühtekuuluvust käsitlevasse arutellu Euroopa ühtekuuluvuspoliitika arengu niivõrd olulisel etapil.

Töörühmast peaks kujunema institutsioonidevaheline foorum. See töörühm peaks tugevdama kõnealuses valdkonnas koostööd teiste asjaomaste institutsioonidega, eriti Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni ja Euroopa Komisjoniga. Nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament toetavad sellise töögrupi moodustamise ettepanekut. Seega lihtsustaks ja tugevdaks töörühm Regioonide Komitee osalemist kõrgetasemelistes aruteludes kõnealusel otsustaval perioodil.

Komisjon toetas sellise töögrupi moodustamist. Töörühma liikmed (11 liiget) nimetatakse järgmisel COTER komisjoni koosolekul, mis toimub 9. novembril 2007.  Ühtekuuluvuse teemaline foorum toimub 26 ja 27 septembril Brüsselis.

COTER töörühma koosolekud 2008.aastal on järgmistel kuupäevadel: 21.02; 17.04; 26-27.06 (Sloveenias); 17.10; 12.12.

Arutati arvamuse eelnõu teemal “Neljas ühtekuuluvuse aruanne” CdR 97/2007 COTER-IV-011. Ettekande tegi dr. Michael Schneider (DE/EPP), kes rõhutas ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtuse kajastamise olulisust.

Ta leidis, et oluline on analüüsida ühtekuuluvuspoliitika edukust kui ka seda, millistes valdkondades pole loodetud edu saavutatud.  Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta juhatab sisse arutelu ühtekuuluvuspoliitika tulevase kavandamise kohta pärast 2013 aastat.

Komitee leiab, et selleks on vajalik ulatuslik analüüs ühtekuuluvuspoliitika tulevaste väljakutsete kohta ning et neljandat ühtekuuluvusaruannet käsitleva teatise väitel kujutab see endast esimest sammu kõnealuses suunas.

Aruteluga ühtekuuluvuspoliitika tulevase kavandamise üle kaasneb järgnevatel aastatel mõttevahetus ELi eelarve reformimise osas. Oluline on tugevdada koostööd Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni ja Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjoni vahel, et järgnevatel aastatel arutada ühtekuuluvuspoliitika tulevasi väljakutseid ja toimida arutelufoorumina vestlustes Euroopa Komisjoniga. See võiks aset leida mõlema komitee ühise töörühma raames.

Arutati läbi ka aruande kohta esitatud muudatusettepanekud, mida oli kokku 38. Nendest võeti vastu 28. Kõik meie delegatsiooni liikme- Väino Hallikmägi poolt esitatud muudatusettepanekud lükati tagasi. Eelnõu koos heakskiidetud parandusettepanekutega võeti vastu.

Arutati ka arvamuse eelnõu “Roheline raamat satelliitnavigatsioonirakenduste kohta” CdR 96/2007 (FR) KR/KK/mk. Ettekandja Petr Osvald (CZ/PES) rõhutas, et Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem GALILEO on hädavajalik, sest see on majandusliku, sotsiaalse ja turvalisuse arengu seisukohalt strateegiliselt väga oluline.

Navigatsioonisüsteemid moodustavad  peagi lahutamatu osa meie igapäevaelust nagu mobiiltelefonid või internet. Samas on oluline määratleda piir iga rakenduse võimaliku äriotstarbelise kasutamise ja kodanike eraelu puutumatuse vahel. Rakendused peavad olema eraelu puutumatuse suhtes sertifitseeritud ning tuleb tarvitusele võtta meetmeid, mis võimaldavad  takistada kogutud andmete väärkasutust.

Peeti oluliseks luua üleeuroopaline edendamise, õhutamise ja koolituse süsteem ja Euroopa agentuur, mis vastutaks rakenduste loomise, toetamise ja GALILEO projekti edendamise eest. Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 7 muudatusettepanekut, millest 4 ka vastu võeti. Väino Hallikmäe poolt esitatud muudatusettepanekud ei leidnud toetust.

Järgmine COTER komisjoni koosolek toimub 9.novembril Brüsselis.

5. Kohtumine Kadri Uustal´iga Eesti Vabariigi Alalisest Esindusest EL juures.

14. septembril toimus kohtumine Kadri Uustal´iga Eesti Vabariigi Alalisest Esindusest EL juures. Arutati edaspidiseid koostöövõimalusi.

Kadri Uustal tegi ettepaneku kohtuda Regioonide Komitee delegatsiooni liikmetega 11.oktoobril 2007 kell 13.30 Eesti esinduses, et arutada EL tulevast ühtekuuluvuspoliitikat  ning samuti EL eelarve reformimist. Kohtumine on mitteametlik ning selle käigus tutvustatakse oma seisukohti võimalike arengute osas.

Lepiti ka kokku, et tulevikus vahetatakse pidevalt informatsiooni oluliste arengute osas ning informeeritakse vastastikku käimasolevatest diskussioonidest.

Leppisime kokku, et ka muudes valdkondades, kui seda peetakse vajalikuks, on võimalik süvendada koostööd. Kadri huvi oli ka teada saada Regioonide Komitee seisukohti EGTC (juriidiline raamistik piiriülese koostöö kohta) osas.

Koostas:

Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


14.09.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit