Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


03.-07. september 2007
Print

E-nädalakiri 17/2007

Sisukord:

1. Sisseelamine
2. ELAN-võrgustiku koosolek
3. Konverentsid

1. Sisseelamine

Esmaspäeval, 03.septembril alustasin tööd Brüsseli ELL-i ja EMOL-i  esinduses.
Esindus asub aadressil:.
Square de Meeûs 1 ,
B-1000 Brüssel,
Belgia.
Esinduse telefon on: +322 21 38 220
Fax: +322 55 01 295
GSM: +32 499 247 470
e-post: ille.allsaar@ell.ee

Kõigepealt tuli ennast korteris sisse seada ning tutvustada end Tower House S.A tegevjuhile Michell Meermannile.

Esimesel nädalal toimus rida kohtumisi kolleegidega üleriigilistest omavalitsusliitudest. Kohtusin Taani kommuunide liidu ja regioonide liidu, Soome,  Rootsi ja Norra kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liidu esindajatega, samuti Lõuna-Rootsi regionaalse esinduse töötajatega ning Läti omavalitsusliidu esindajaga. Arutelude ja kohtumiste eesmärgiks oli tutvumine Brüsseli esinduste tööga, samuti koostöö arendamine ja uute kontaktide loomine, aga ka maja reeglitega tutvumine.

Kohtusin ka Tallinna linna esindaja Tõnu Karuga, kes andis ülevaate nende esinduse tööst ning hetkel käimasolevatest projektidest ning ettevalmistustest seoses Regioonide Komitee avatud uste päevadega.  Tallinnast osaleb 10 liikmeline delegatsioon, kes viibib Brüsselis 8-11 oktoobrini 2007.

Tallinn osaleb avatud uste päevade raames Läänemere (Baltic Sea Group)  töörühmas, kus osalevad veel ka Berliin, Kesk Rootsi, Kopenhaagen, Hamburg, Helsingi regioon, Malmö, Mecklenburg-Vorpommen, Oslo Regioon, Riia, Schleswing Holstein, Stockholmi Regioon, Vilnius, Lääne Soome, Lääne Rootsi ja Lääne Pomerania.

2. ELAN –võrgustiku koosolek

Brüsselis toimib üleriigiliste liitude välisesindajate koostöövõrgustik ELAN (European Local Authorities Network). Võrgustik on mõeldud informatsiooni vahetamiseks ja ühiste seisukohtade kujundamiseks erinevate riikide KOV esindajate vahel.

Initsiatiivi “Notre Europe” ehk “Homne Euroopa” kohta on täpsem informatsioon saadaval: http://tinyurl.com/3y9plj  

Põhjus mis seda projekti hakati ellu viima, on olulised demograafilised muudatused ning vajadus otsida häid lahendusi ja ideid sellest tulenevate muudatustega toimetulekuks. Idee on lihtne- erinevate riikide erinevate elualade esindajad saavad kokku ja räägivad mis on nende ootused seoses Euroopa Liiduga järgmise 50 aasta jooksul. Esimeses etapis koostatakse küsimustik, mis saadetakse ligikaudu 3500 inimesele, kellest siis omakorda 400 kutsutakse osalema diskussioonides.

Need 400 inimest on Brüsselis 12-14 oktoobrini 2007.a  Sellesse projekti on kaasatud nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament. Samuti toimub 23 think –tank (ekspertide kogu) üle Euroopa 18-s riigis. Projekti partneriteks on ka suured erasektori ettevõtted.

Eesti President Toomas Hendrik Ilves on andnud nõusoleku osaleda selles projektis ning olla 12.oktoobril diskusiooni partner erinevate elualade esindajatele. (kajastatakse näiteks seda kuidas saksa kalamees rääkis Eesti presidendiga).

Mida meilt oodatakse- selle projekti tutvustamist, samuti võimalust esitada oma ekspertide kandidaate osalemaks ekspertide kogudes, materjalide tõlkimist, samuti võimalust pakkuda oma rahvustoite nende kohtumiste ajal.

Projekti koordinaatorid on Henri Monceau e-post: hmonceau@notre-europe.eu, tel: +336 75 54 1698 ja Stephen Boucher e-post: sboucher@notre-europe.eu,  tel: +336 75 54 1698. interneti aadress: www.tomorrowseurope.eu

Koosolekul räägiti ka senistest kogemustest CEMR Extraneti kasutamisel. CEMRi poolt tugevneb surve selle infovahetuse kanali kasutamiseks. Alates septembrist saadetakse ainult esmane info ja kogu ülejäänud materjal saab olema kättesaadav läbi Extraneti.  Extranetis on üleval ka kõigi töörühmade liikmed ning Angelika palub need üle vaadata ja vajadusel teha muudatusettepanekuid.

Paluti üle vaadata ka CEMR-I koostööpartnerite ja sõprade nimekiri (MEP). Eesti on oma parandusettepanekud juba esitanud.

Edastati  info selle kohta, et Kreeka omavalitsuste liit on avanud pangaarve, et koguda raha Kreeka omavalitsuste toetamiseks. CEMR pöördub vastava palvega kirjalikult oma liikmete poole. Abi võib olla ka mitterahaline.

Info: Forest fires: European municipalities set to join forces to help Greek counterparts <http://ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=205>

Lisaks käsitleti koosolekul ELAN võrgustiku jaoks olulisi valdkondi ning anti ülevaade hiljutistest arengutest.  Näiteks keskkonna alal on tulnud Saksa esindajate poolt ettepanek projekti “Elanike elukvaliteet linnades” läbiviimiseks. (sellekohane informatsioon on kättesaadaval CEMRi kodulehel).

15.oktoobril toimub Brüsselis esimene projekti partnerite kohtumine.. Kuna CEMRil puuduvad ressursid selles projektis osalemiseks, on ta vaatleja staatuses.

11. septembril toimub Strasbourg konverents, mis on pühendatud kliimamuutustele. Konverentsil osaleb CEMRi esindaja. Jäätmedirektiivi teine lugemine on Parlamendis selle aasta lõpus. Extranetist on võimalik saada täiendavat informatsiooni jäätmealaste seminaride kohta.

Transpordi töörühm kohtub 3-4detsembril 2007 Stuttgardis.

Energia valdkonnas oleks vaja täiendavat informatsiooni selle kohta millised on rahvuslikud plaanid euroopa energiaalaste nõuete täitmiseks taastuvenergia kasutamise osas.

Järgmine tööandajate platvormi koosolek toimub 17 septembril 2007, millele järgneb 18. septembri sotsiaaldialoogi komitee koosolek. Mina osalen nendel koosolekutel.

Endiselt on päevakorras “flexecurity”, kus CEMR tahab koostada oma arvamuse.

2007 II poolaasta tööplaan on üleval extranetis.

Informatsiooni, millist mõju avaldavad Euroopa Liidu poliitikatele demograafilised muudatused, andis Detlef Gerhardt, Euroopa Komisjonist ( DG EMPL) Komisjon valmistab ette kommunikatsiooni, mis peaks valmima 2008 aasta lõpuks. Komisjon tahab analüüsida ja kaardistada tänast situatsiooni Euroopa Liidus . Vananev ühiskond esitab ka uusi väljakutseid avalikele teenustele, aga ka neile teenustele, mida pakutakse eraettevõtete poolt.

Euroopa Komisjon on huvitatud informatsioonist kohalikul tasandil vastuvõetud strateegiate kohta ning  heade praktikate näidetest.  Komisjon soovib enne otsustamist saada võimalikult palju informatsiooni sellest, mida on juba kohalikul tasandil tehtud. Võtmesõnaks on “aktiivne vananemine”, mis ei hõlma mitte ainult tööhõive küsimusi vaid ka osalemist ühiskondlikus elus.

See puudutab teenuste pakkumist, linnaplaneeringuid, juurdepääsu uutele tehnoloogiatele, transpordile ja finantsteenustele. Kellel on vastavaid materjale, palutakse saata CEMRile, kes kogub need kokku ja edastab. Kõiki liikmeid palutakse edastada oma informatsioon, kasutades extranetti. On avatud kaust tööhõive ja sotsiaalvaldkonna töögrupi  all  nimega “'Forthcoming Communication on Ageing and the needs of Elderly People'.

3. Konverents

28-29 novembril 2007.a toimub Haagis konverents “Equal opportunities for all” koht :World Forum Convention Center, Churchillplein 10, The Hague, Netherlands, e-post cs@vng.nl, interneti lehekülg: www.vngequal.eu

Koostas:

Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


10.09.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit