Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


27.08.07 Uudiskiri nr 54
Print

Omavalitsusliitudel Brüsselis uus esindaja  
 
Septembrist töötab Brüsselis Eesti omavalitsusliitude esindajana ELL büroo töötaja Ille Allsaar.
Brüsseli esinduse kontaktid on leitavad lehel http://portaal.ell.ee/brussels

Ille töövaldkonnaga (peamiselt sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusküsimused) töötab ELL
büroos uus töötaja Hille Ilves (hille.ilves@ell.ee). Hille on varem töötanud Kiviõli  linna
abilinnapeana haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas ning olnud ka Kiviõli Linnavolikogu 
esimees.
 
Läbirääkimised Valitsusega
 
Vabariigi Valitsuse Ministeeriumidevahelise Komisjoni Ja Omavalitsusliitude Koostöökogude
Delegatsiooni eelarveläbirääkimiste käigus on vahepeal kogunenud hariduse ja noorsootöö
töörühma koosolek (15. aug.).
 
Päevakorras oli:
 
1. Üldharidussüsteemi rahastamismudel (s.h. investeeringukomponent, regionaalpoliitiliselt eriolukorras
olevad koolid, kompensatsioonimehhanism)- Priit Laanoja ja Andrus Jõgi;
2. Koolide IKT infrastruktuuri arendamine- Jaak Anton (HTM);
3. Lastehoiu infrastruktuuri arendamise kontseptsioon - Eduard Odinets (Rahvastikuministri büroo);
4. Ringiraha põhimõtted- Georg Aher;
5. Investeeringute alltöörühma moodustamine (liikmete kooskõlastamine)- Riho Raave+ KTK esindajad;
6. Lõpp- protokoll (ettepanekute, seisukohtade, kokkuleppe ja eriarvamuste täpsustamine)– Riho
Raave+ KTK esindajad.
 
Töörühmas lepiti kokku, et üldharidussüsteemi rahastamismudel osas nõustutakse
investeeringuvahendite jaotuse osas tehtud ettepanekuga jaotada investeeringuvahendid klassi-
ja õpilaspõhiselt, seejuures hoides klassipõhine investeeringukomponent vähemalt 20 000
krooni tasemel klassi kohta. Nõustuti ministeeriumi poolt välja pakutud eraldise vähenemise
kompenseerimise mehhanismiga. Lisaraha minimaalse piiri osas läbirääkimised jätkuvad.
 
Samuti jätkuvad arutelud lastehoiu infrastruktuuri arendamise kontseptsiooni ja ringiraha eraldamise osas.
 
Töörühma koosoleku protokoll ilmub lehele http://portaal.ell.ee/11301 hiljemalt 1. septembril . Järgmine
hariduse- ja noorsootöö töörühma koosolek toimub 19.septembril.

EL siseturg

Omavalituste tugeva lobbitöö tulemusena otsustasid EL riikide juhid juunis toimunud Euroopa
Ülemkogu kohtumisel, et aluslepingutele lisatakse protokoll, mis sisaldab muu hulgas eelkõige
ka järgmist:

- riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik diskretsiooniõigus üldist
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui võimalik
vastavalt kasutajate vajadustele;

Viide kohalikele omavalitsustele, esimene selletaoline, on põhjustatud murest, et EL siseturu
reeglid on üha enam aluseks sellele, kuidas omavalitsused peaksid elanikele pakkuma teenuseid.
Eelkõige on see harjumatu nö "vanade EL riikide" omavalitsustele, kuid põhjustab probleeme
ka "uutes EL riikides" n. vajadus kõike korraldada riigihangetega. See mure ei tähenda, et
omavalitsused oleksid vastu läbipaistvale haldusele, kuid turul on oma puudused ja piirid,
mida teenuste osutamisel tuleb arvestada.

EÜ aluslepingule sellise protokoll lisamine otsustatakse lõplikult järgmisel valitsustevahelisel
konverentsil.

Lisainfo:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/ET/ec/94950.pdf  (lk 21)

Ümarlaud Riigikontrollis - Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus

Riigikontroll kaasas läbiviidud auditi teemal  "Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus"
käigus leitud tulemuste edasiste lahenduste otsimisel ka üleriigiliste omavalitsusliitude esindajaid.

15.  juunil  toimunud ümarlaual tõdeti, et vastavalt Riigikontrolli analüüsile on Eestis 
koolikohustuslikus eas la psi , kes ei ole veel põhiharidust omandanud ning kellel ei ole koolikohustust
edasi lükatud, kes ei ole ühegi kooli nimekirjas (nn "kadunud"). 

Samas on küsitav paljude registrite (Rahvastikuregister, Eesti Hariduse Infosüsteem,
Sotsiaalkindlustusameti andmebaas) usaldusväärsus ning kuni rahvastikuregistris on isikuid, kelle
elukoha andmed on puudu, ei saagi tekkida täpset ülevaadet isikute asukohast ning seega ka
sellest, missuguse kohaliku omavalitsuse kooli nimekirja peaks isik kuuluma. 

Kuna kohalik omavalitsus ei näe tervikut, ei saa ta ka teada, kes kus tegelikult on ehk kus asuvad
"kadunud" lapsed (ja nende vanemad).   
 
Olemasolevate kohustuste, andmete kvaliteedi ja koosseisude juures on võimalik Riigikontrolli
andmetele tuginedes veelkord võrrelda kohalikes omavalitsustes oleva teabe põhjal tegelikku olukorda.
01.01.2007 seisuga saadud tulemuste kontrollimiseks saadab Riigikontroll täiendava päringu
rahvastikuregistrist „kadunute” täpse elukoha ja kodakondsuse andmete saamiseks ning pärast
seda edastab kõigile kohalikele omavalitsustele auditi raames märgukirja.

Kohalikel omavalitsustel on võimalik kontrollida „kadunute” nimekirja enda käsutuses olevate andmetega.
„Kadunute” otsimiseks on kohalikel omavalitsustel võimalik kasutada täiendavaid andmeid
laste vanemate andmete, kohalikul tasandil makstavate toetuste jmt kohta. Kohaliku
omavalitsuse tasandil tehtava täiendava kontrolli eesmärk on kohaliku omavalitsuse enda jaoks
saada täiendavat infot „kadunud” koolikohustuslike isikute kohta.

Lisainfo: Tiit Kirss (tiit@ell.ee)
 
Laiem Euroopa

11. juulil avalikustas Euroopa Komisjon projektid, mida rahastatakse programmist “Europe for 
Citizens”. Eestist said raha (programmi meede kohtumised kodanikele) alljärgnevad 
omavalitsused: Valga, Viimsi, Tallinn, Orissaare, Lihula, Keila (linn), Harku. 

Projekti meetmest “Temaatilised võrgustikud” sai raha Tallinn.

Lisainfo: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/compendia/disclaimer_en.htm 

-  -  -  -
Uudislistiga liituda saab aadressil: ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee, listist lahkumiseks saatke kiri:
ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee. Probleemide puhul võite ka kirjutada otse:
kaimo@ell.ee. Vanu uudiskirju saab lugeda aadressilt: http://portaal.ell.ee/3777.


 

 

 
 


27.08.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit