Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korralduse uuring
Print

Tellija : Eesti Linnade Liit
Läbiviimise aeg: juuni – detsember 2006. a
Täitja: Helina Uussalu, TÜ majandusteaduskonna rahanduse ja arvestuse eriala üliõpilane
Juhendaja: Professor Helje Kaldaru
Tartu
Detsember 2006

SISUKORD

SISSEJUHATUS.............. 4
LINNAD/VALLAD, KES VASTASID KÜSIMUSTIKULE......... 5

1. Jäätmehoolduse halduskorraldus linnas/vallas.................. 7

2. Jäätmehoolduse korraldamise inimressurss ja selle paiknemine linna/valla struktuuris................. 18

3. Jäätmehoolduse kulud ja tulud....... 25

4. Jäätmehoolduseeskiri, jäätmekava ja muud kohaliku omavalitsuse poolt vastu võetud valdkonda korraldavad õigusaktid................. 43

5. Jäätmehoolduse praktiline teostamine................. 49

6. Jäätmehoolduse teenuste hinnad elanikkonnale enne korraldatud olmejäätmete veole üleminekut................. 54

7. Jäätmehoolduse teenuste hinnad elanikkonnale peale korraldatud olmejäätmete veole üleminekut................. 56

8. Jäätmekäitlusteenuse hinna struktuur ja komponentide osakaalud................. 61

9. Jäätmehoolduse kulutuste osakaal leibkonna eelarves ja elanikkonna rahulolu pakutavate teenuste kvaliteedi ning hinnatasemega............. 62

10. Rahulolu andmesaajate poolt antava tagasisidega linnale/vallale kui andmete andjale... 63

11. Loetelu linna/valla poolt 2001-2006 a 1.juuni seisuga tellitud või tehtud uuringutest, ülevaadetest, planeeringutest ja projektidest jäätmehoolduse edendamiseks ja elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks 71

12. Linna/valla rahastamisega ja/või kaasrahastamisega elluviimisel olevad jäätmehoolduse projektid................. 74

13. Ettepankeud, kommentaarid, tähelepanujuhtimised probleemidele jms......... 77

KOKKUVÕTE............... 80

LÕPPSÕNA................. 82

LISAD...... 83

Lisa 1. Keskkonnakomisjoni olemasolu volikogus............. 83

Lisa 2. Keskkonnateemade käsitlemiste arv komisjonis............. 84

Lisa 3. Keskkonnateemade, jäätmehoolduse küsimuste osakaalud käsitletus............. 85

Lisa 4. Järelevalve kohustusega ametnike arv....... 86

Lisa 5. Kulud.. 87

Lisa 6. Prügiveokulud....... 88

Lisa 7. 2004 a prügiveokulu ja prügiveokulu elaniku kohta võrdlus 89

Lisa 8. 2005 a prügiveokulu ja prügiveokulu elaniku kohta võrdlus 90

Lisa 9. 2006 a prügiveokulu ja prügiveokulu elaniku kohta võrdlus 91

Lisa 10. Tänavate puhastuskulud ja tänavate pikkused 92

Lisa 11. Jäätmeliigid ja investeeringute liigid............. 93

Lisa 12. Kohaliku omavalitsuse tulu saastetasust....... 97

Lisa 13. Jäätmehoolduseeskiri, jäätmekava........... 98

Lisa 14. Jäätmekava koostajad............. 99

Lisa 15. Jäätmeveo piirhinnad........... 100

Lisa 16. Jäätmekäitlusettevõtete hinnakirjad (küsimus 6.3.).... 101

Lisa 17. Teenustasu piirmäärad......... 108

Lisa 18. Jäätmekäitlusettevõtete hinnakirjad (küsimus 7.3)..... 108

Lisa 18. Jäätmekäitlusettevõtete hinnakirjad (küsimus 7.3)..... 109

Lisa 19.Rahulolu andmete saajate poolt antava tagasisidega....... 111

SISSEJUHATUS

Uuring põhineb kolmekümne kahelt linnalt/vallalt laekunud vastustel. Uuringu kokkuvõte esitatakse vastavuses küsimustiku ülesehitusele. Küsimus on ära toodud iga vastuseid kokkuvõtva allosa ees.

Iga küsimuse lõpus on ära toodud küsimusele vastanute arv, et saadud küsimuse vastuseid õigesti hinnata. Väikse arvuga laekunud vastuste põhjal on kindlaid järeldusi raske teha. Tabelites, kus arvulist väärtust ei ole märgitud, ei ole vastaja seda esitanud.

Kui vastaja oli märkinud nulli, siis on see ka tabelites kajastatud. Küsimuste juures, kus mingi näitaja võrdumine nulliga näib ebaloogiline, võib tuleneda ka andmete puudumisest. Lisadest on võimalik järele vaadata peamiselt arvulisi andmeid, mida jooniselt ei ole võimalik täpselt välja lugeda. Lisadesse pandud andmed on küsimuste juures viidatud.

Kogu tekst (.pdf fail)


13.06.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit