Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


28. mai-1. juuni 2007
Print

E-nädalakiri 14/2007

Sisukord:

1. Ettepanek koostööks Eesti üleriigilistele omavalitsusliitudele
2. CEMR`i transpordikomisjon
3. Regioonide komitee 70.täiskogu eelinfo
4. Regioonide komitee RELEX komisjoni koosolek
5. Euroopa Liidu põhiseadus taas arutlusel
6. Praktilist teavet Euroopa Linnade, Kohalike omavalitsuste ja Regioonide Maja kohta
7. Konverentsid, seminarid, muud

1. Ettepanek koostööks Eesti üleriigilistele omavalitsusliitudele

9.-11.oktoobrini 2007 toimuvate Regioonide komitee Avatud Päevade raames toimub muuhulgas kaks seminari, mida korraldab prantsuse-hispaania-belgia ühiskonglomeraat  „Increase local governanace by effective proximity actions“, mis käsitleb NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) III piirkondade territoriaalset koostööd, sotsiaalfondide kasutamist ja sotsiaalset kaasatust.

Seminari eesmärk on kontsentreeruda uute riikide kogemusele ja arendada lõuna-ida partnerlust. Konglomeraadi partnerid on seni teinud seitsme aasta vältel koostööd nn. ladina kolmnurgas (Latin Arc).

Seminarid  toimuvad 10.ja 11.oktoobril Astuuria Brüsseli esinduses, aadressil Rue Saint Laurent, 36-38. Esimese seninari  „Local Authority Networks as an opportunity for Europe“ eesmärgiks on arendada võrgustikke ja partnerlust uute riikidega, et hiljem edukat ellu viia sotsiaalfondi projekte. Teine seminar „The Local governance for Inclusion“ käsitleb projektide administreerimise edasiarendamist ja kogemuste jagamist  prantsuse ja hispaania kogemuste näitel.

Seminarile oodatakse väga Eesti, Läti, Poola jt uute riikide esindajaid, nii poliitikuid kui eksperte, mittetulundusühingute ja Euroopa Liidu institutsioonide esindajaid. Seminari korraldajad loodavad leida uute riikide seast koostööpartnereid jagada kogemust, kuidas efektiivsemalt kasutatada Euroopa Liidu  fonde ja teha ühist lobbitööd Euroopa Komisjonis strateegiate väljatöötamisel. Täiendav teave seminaride toimumisaja kohta ilmub Regioonide komitee kodulehel.

Euroopa Liidus on püütud regionaalse ebavõrdsuse trendide analüüsidfeks kasutada indikaatoriks SKP per capita absoluutsete kõrvalekallete summat väljendatuna protsentides keskmisest. Seda arvestatakse liikmesriikides NUTS I, NUTS II ja NUTS III tasemel. Eesti kuulub NUTS III regioonide hulka.

Lähem teave NUTS piirkondade kohta:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html

Kontakt:
Marie Bullet, Prantsuse kohalike omavalitsuste esindus,
aadress:  21 Square de Meeûs B-1050 Bruxelles
Tél.: (+32) 2 50 10 105
Faks: (+32) 2 51 11 147
e-post: mbullet-eurolocalfr@skynet.be

 2. CEMR`i transpordikomisjoni koosolek

5.juunil toimub CEMR transpordi komisjon, kus tulevad arutlusele linnataranspordiga seotud poliitikad  ja alternatiivkütustel töötavate  sõiduvahendite kasutuselevõtmine. Tutvustatakse NICHES (New and Innovative Concepts for Helping European transport Sustainability) projekti tulemusi, mille kohta on ilmunud CEMR`i poolt toimetatud brosüür, mis esitleb innovaatilisi lahendusi linnatranspordis. Samuti on ettevalmistamisel Euroopa Liikuvusnädal ”European Mobility Week”
(EMW, internetiaadress:
http://www.mobilityweek-europe.org/ ), mis toimub 16-22.septembril 2007.

Sügisel 2007 ilmub linnatranspordi alane Roheline Raamat, mis eeldatavalt võetkase vastu sügiseks 2008. Eesmärgiks on arendada Euroopa Komisjoni CIVITAS`e algatust , mis oli suunatud puhtamate ja paremate lahenduste leidmisele linntranspordis. Ettevalmistamisel on „pehmed programmid“ kogemuste vahetamiseks, uute standardite ja vastava seadusandluse väljatöötamiseks .

CEMR on ette valmistanud säästliku liikuvuse manifesti ( CEMR manifesto on sustainable mobility), mis leitav aadressil
http://www.ccre.org/bases/T_599_21_3524.pdf

Täiendav teave CIVITAS`e algatusest :
http://www.managenergy.net/products/R224.htm

3.Regioonide komitee 70 .täiskogu eelinfo

6.juunil  osaleb eurovolinik Andris Piebalgs osaleb Regioonide Komitee 70. istungjärgul energeetikateemalisel arutelul. Täiskogu päevakorras on mitmed arvamuste eelnõud nagu
Piirkonnad majandusmuutustes, 
Euroopa demografiline tulevik,
Euroopa arengukonsensuse juhtimine,
Euroopa Liidu strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahjude vähendamisel jms.

7.juunil toimub täiskogu järgselt poliitiline ümarlaud uue instrumendi aruteluks teemal „European Groupings of Territirial Cooperation (EGTC)“.  Regioonide komiteel on  oluline roll piiriüleses koostöös ja nimetatud instrument annab parema võimaluse selles aktiivselt osaleda ja rääkida kaasa  instrumendi rakendamises, esitada kohalike omavalitsuste seisukohti Euroopa komisjonile.

Ümarlauda juhatab Regioonide komitee konsutaltatiivtööde direktoraadi juhataja Lucio Gussetti. Diskussioonis osalevad Regioonide komitee liikmed, samuti  Jan Olbrycht, Euroopa Parlamendi regionaalse arengu komoisjoni aseesimees ja Michele Pasca-Raymondo, Regionaalararengu peadirektoraadi juhataja. 

Ettepanekuid ekspertgruppide moodustamiseks saab esitada kuni 18.juunini 2007.

Täiendav teave:
http://www.cor.europa.eu/en/activities/egtc.htm

4.Regioonide komitee RELEX komisjoni koosolek

31.mail toimus Regioonide komitee RELEX komisjoni koosolek. Seoses senise rootslasest komisjoni esimehe Roger Califfi mandaadikaotusega (Rootsi sotsialistid ei valinud teda peale valimiskaotust enam esindajaks Reg. Komiteesse), valiti uueks esimeheks rootsalne Uno Aldegren (PES), Skåne regiooni esindaja.

RELEX`i komisjoni koosolekul toimus arutelu Lähis-Ida rahu tagamise teemadel, kus osalesid Gaza linnapea ja Palestiina Kohalike Omavalitsuste Liidu president Majed Abu Ramadani ja Iisraeli Kohalike Omavalitsuste Liidu majanduskomitee esimees ja Nes Ziona linnapea Yosi.

Kuulati ära raportöör  Sertö-Radicsi omaalgatuslik arvamus teemal Euroopa Liidu ja Ukraina suhted kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ukraina lepingu  üle alustati 5.märtsil 2007. Euroopa Liit soosib Ukraina lähenemist ühendusele, poliitilise  koostöö tugevdamist, kaubanduse ja investeeringute suurendamist. Loodetakse luua vabakaubanduspiirkondi ja tihedamat koostööd energia valdkonnas.

Keskenduda tuleks  probleemide lahendamisele piiriüleses ja piirkondliku koostöös Euroopa Liidu ja Ukraina  kohalike omavalitsuste vahel. 1.jaanuaril ühinesid Euroopa Liiduga kaks Musta mere  rannikuriiki, Bulgaaria ja Rumeenia ning Ukraina ja Euroopa Liidu ühispiir on muutunud  märkimisväärselt pikemaks.

Ukrainas tegeldakse hetkel omavalitsuste reformiga, kus liikmesriikide näited on teretulnud. Aitamist vajavad majanduslanguse all kannatavad piirkonnad ning vaja oleks Ukraina valitsuse strateegiat, mis vastaks Euroopa regionaalpoliitika põhimõtetele, samuti instrumentide ja institutsioonide väljatöötamist.

Uue naabruspoliitika teise etapi ellurakendamine toimub ajavahemikus 2007-2013 Rohkem oleks vaja tehnilist ja poliitilist toetust, kasutada tuleks struktuurfonde ja uut Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumenti (ENPI).

Euroopa Liidu idapiiri piiriülesele koostööle eraldatavad vahendid moodustavad vaid 5% ENPI-st, mis on ilmset ebapiisav. Soovituseks on idakoostööle eraldada vähemalt 10 % ENPI vahenditest.

2007. aastal on komisjonil kavas korraldada Regioonide Komitee  Horvaatia töörühma teine koosolek Splitis, Horvaatias ja  Lääne-Balkani töörühma kolmas koosolek Serbias. 19.–20. septembril on kavas korraldada Peterburis ümarlaud ja seminar teemal “Euroopa Liidu  ja Venemaa suhted kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Soome esindaja Heini Utunen soovis  Vene poole laiemat kaasatust dialoogi.

19.septembril ümarlaul osalevad Leningradi rajooni kuberner, Loode-Venemaa Avalike suhete akadeemia rektor Aleksander Ko¨kov jt.. Venemaa ka oluline partner Musta mere piirkonna poliitikate mõjutamisel.

Brüsselis asuva Ukraina esinduse tootaja M.Jelissejev heitis oma sõnavõtus ette viisade saamisega seotud probleeme. Viisasid saada raske ka lastegruppidele. Samuti oli ta rahulolematu ENPI poliitikaga, rõhutades, et Ukraina on Euroopa riik, mitte naaberiik. Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline leping kirjutatakse alla 18.juunil Luxembourgis. Seni on kasutatud piiriüleseid projekte.Ukrainas toimunud poliitiline kriis on leidnud lahenduse ja uued parlamendivalimised leiavad aset septembris.

Täiendav teave:
http://tinyurl.com/38x9gu

5. Euroopa Liidu põhiseadus taas arutlusel

21.-22. juunil toimub Brüsselis Euroopa Ülemkogu, kus Euroopa Liidu eesistuja Saksamaa soovib kinnitada institutsionaalsete reformide tähtajalise tegevuskava. Eesistuja on kõikidele liikmesriikidele saatnud küsimustiku, et teada saada iga riigi arvamus ja selle põhjal konsensus saavutada. Juunikuisel Euroopa valitsusjuhtide kohtumisel üheks olulisemaks aruteluteemaks saab Euroopa Liidu põhiseadus.

Liikmesriigid allkirjastasid 2004. aastal põhiseaduse lepingu ning 18 riiki on selle ka juba ratifitseerinud. Hetkel on 7 riiki põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi külmutanud, arvestades järelemõtlemisperioodi pärast Prantsusmaa ja Hollandi "ei-d".
Prantsusmaa uuest presidendist loodetakse samuti läbirääkimiste ja järelemõtlemisperioodi lõppemise kiirendajat. European Voice (24-30.mai 2007) kirjutab, et paljud riigid tunnevad muret kahekiiruselise Euroopa loomise üle.

Hollandi peaminister Jan-Peter Balkenende vastandus oma Euroopa Parlamendis peetud sõnavõttudes Itaalia peaministrile Romano Prodile, rõhutades blokkide loomise ohtlikkust. Lahendus põhiseadusleppe osas peab rahuldama kõiki riike. Samas on oluline teha muutusi Nizza lepingus. Pärast Nizza lepingut alustati läbirääkimisi põhiseaduse lepingu üle, sest Nizza lepingust ei piisanud laienemiseks.

Praeguseks  on laienemine  juba aset leidnud, uut alust liidu toimimiseks aga ikka veel ei ole. Eeltingimused ummikust välja pääsemiseks on valitsuste koostöö Euroopa Parlamendi ning riiklike parlamentidega.

Euroopa Liit ei saa ilma põhiseaduse lepinguta kujundada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Põhiseaduse lepingus peaks kajastuma uuendustena vastastikuse abistamise klausel, struktuuriline koostöö, Euroopa Liidu välisteenistuse ning liidule juriidilise isiku staatuse omistamine.

Euroopa Parlament alustas Põhiseaduslepigu ja Euroopa tulevikku puudutavate arutelusid 2006.a. kevadel. Eelnevatel aruteludel on osalenud Belgia peaminister Guy Verhofstadt, Iiri peaminister Bertie Ahren ja Itaalia peaminister Romano Prodi.

Täiendav teave: Euroopa Põhiseaduse veebilehekülg: 
http://europa.eu/roadtoconstitution/index_et.htm

6. Praktilist teavet Euroopa Linnade, Kohalike omavalitsuste ja Regioonide Maja kohta

31.mail toimus Euroopa Linnade, Omavalitsuste ja Regioonide maja koosolek, kus arutati maja käivitamisega seotud küsimusi.

Neli koosolekuruumi 1.korrusel saavad broneerimissüsteemi hõlbustamiseks nimed: Meeus (tõlkeaparatuuriga konverentsisruumiruum), Luxembourg ja kaks väiksemat ruumi Trone 1 ja Trone 2. Igal korrusel on lisaks koosolekuruumid, mida saab kasutada. Punktisüsteem (mille alusel tuleb ruumide kasutuse eest maksta) kehtib vaid esimese korruse kohta. 1.korruse ruumide broneerimist koordineerib valvelaua töötaja Lilia Calancea e-post:lilia.calancea@ccre-cemr.org.

Koosolekuruumide kasutamist reguleeriv punktisüsteem käivitus 15.maist, mil 1.korruse ruumid said vajaliku mööbli ja inventari. Juhul, kui on probleeme Belgacomi sidesüsteemide kasutamisega, on kontaktisikuks pr. Pascale van Ossel (e-post: pascale.van.ossel@belgacom.be) Ruumide temperatuuri valib arvutisüsteem. Temperatuuri muutmise soovist tuleb teatada CEMR kontaktiksule Myriam Lambert (E-post: myriam.lambert@ccre-cemr.org).

7. Konverentsid, seminarid, muud

* 13.-14.septembril toimub Turus Läänemere Riikide Subregionaalne Koostöö (BSSSC) 15. konverents. Konverensi põhiteemaks on säätslik energia ja võitlus kliimamuutustega. Konverentsi aukülaliseks on eurovolinik Andris Piebalgs. Konverentsil on ka spetsiaalne noorteprogramm, neli paralleesessiooni energia ja klimaamuutuste küsimuses. Registreerumise tähtaeg 31.juuli, registreerumisvorm aadressil:
http://congress.utu.fi/bsssc_regform.pdf

Täiendav teave: 
www.bsssc.com

* Euroopa Parlament soovib suurendada täiskogu istungite arvu Brüsselis. See oleks võimalus reageerida kiiresti Euroopa Komisjoni algatustele, soovides algatuste heaksiidu järel volinike poolt neid koheselt parlamendiliikmetele tutvustada.

Praegu peetakse Prantsusmaal Strasbourgis aastas 12 neljapäevast sessiooni ja kuus kahepäevast sessiooni Brüsselis. Nüüd on plaanis hakata korralama ka nn. Mini-mini plenaare kolmapäeviti, mida seni veel regulaarsetena pole planeeritud.

* Mehmet Ali Talat, Põhja-Küprose president hoiatas Euroopa Liitu, et 2008.aastal Küprose plaanitav eurotsooniga liitumine võib olla takistuseks saare ühendamiskaval. Saar on teatavasti alates 1974.aastast jagatud Türgi (saare põhjaosa) ja Küprose (lõunaosa)  tsooniks. Türgi, kes pole Euroopa Liidu liige, suhtub plaaani politiseeritult. Seni on eurotsooni sisenenud mitteliikmetena väikeriigid Monaco, San Marino, Vatikan ja Andorra.

Eurootsoonis saavad olla vaid liikmesriigid või selleks leptakse kokku eraldi lepinguga.

* CEMR poolt planeeritav migrantide integratsiooni alane seminar sel suvel jääb ära osavõtjate vähese huvi tõttu. ELRAI võrgustik (European Regions and Local Authorities on Asylum and Integration) korraldab Brüsselis analoogilise seminari 7.-8.juunil.

Täiendav teave:
http://tinyurl.com/2p6oy8

 

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Square De Meeûs 1,
B-1000 Bruxelles
e-post: annely.reimaa@ell.ee

1.juunil 2007


02.06.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit