Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


23.-27. aprill 2007
Print


E-nädalakiri 12/2007

Sisukord:

1. ELAN võrgustiku koosolek
2. Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit osalevad Avatud Päevadel
3. Euroopa Liidu laienemiste mõjust ühtekuuluvuspoliitika tõhususele
4. Euroopa Parlament kiitis heaks makseteenuste direktiivi
5. CEMR`i transpordikomisjon avaldas bro¨üürid NICHES projekti tulemustest 
6. Uus projektitaotlusvoor Intelligent Energy Europe programmis 
7. Konverentsid, seminarid, muud

1. ELAN võrgustiku koosolek

24.mail toimus CEMR`s ELAN-võrgustiku koosolek, mida juhatas CEMR`i esindajana Angelika Poth-Mögele. Patrizio Fiorilli, CEMR`i kommunikatsioonijuht, tutvustas koosolekul uut Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu ekstranet süsteemi, mis on loodud CEMR`i liikmetele ja mõeldud omavahelise kommunikatsiooni parandamiseks.

Ekstraneti kasutamiseks on vajalik teada süsteemi sisenemiskoode, kasutajal on võimalik saada kiiremini operatiivset infot ja ülevaateid Euroopa Liidu poliitikate kohta.

Sylvain Chevassususe (CEMR) sõnul on esitab Euroopa Komisjon k.a. novembris uueneva energia ja biokütuste alase seadusandluse muutmise ettepanekud. Birgit Hardt andis ülevaate  Hämeenlinnas toimunud EISCO (European Information Society Conference) konverentsist, kus oli üle 300 osaleja. Konverentsil võeti vastu EISCO i2010 Digital Local Agenda Manifest. CEMR palub appi vabatahtlikke manifesti tõlkimiseks liikmesriikide keeltesse.

Murettekitav on CEMR`i saksa sektsiooni, kuhu kuuluvad  Saksa Linnade Liit, liidumaade ja kohalike omavalitsuste esindused, arutelud CEMR`i liikmelisusest loobumise kohta. Riikides on toimunud parlamendivalimised. Koosolekul andsid liikmesriikide omavalitsusliitude esindajad ülevaate valmistulemustest.

Rootsi liidu presidendiks sai aprillis endine Karlstadi linnapea moderaat Anders Knape. 12.mail toimuvad valimised Islandil, 5.mail Wales`is. Taani valitsus-, regionaalne- ja kohalik tasand on alustanud omavalitsusjuhtide kvaliteedi tõstmise programmi, korraldades koolitusi liidetud omavalitsusüksuste administratsiooni juhtidele. Samuti püütakse Taanis parandada avalikke teenuseid.

Omavalitsusjuhtide seas on suured muutused Leedus päras veebruarikuiseid parlamendivalimisi. Soomes toimunud valimised kukutasid sotsiaaldemokraadid võimult, hetkel arutlusel teenuste kvaliteedi säilitamine kohalikes omavalitsustes.

Soome kohalikes omavalitsustes elab keskmiselt 5000 inimest, sotsiaal- ja haridusteenuseid tuleb osutada koostöös vastavalt 20 000 ja 50 000 suuruse elanikkonnaga teenindusringkondadele.

6.juuniks Brüsselis asuva linnade, omavalitsuste ja regioonide maja avamisüritus on planeeritud korraldada kahes jaos – esmalt pidulik lindi läbilõikamistseremoonia volinik Margot Wallströmiga ja sellele järgnev vastuvõtt  maja 1.korrusel.

Maja korrused jäävad seejärel külalistele avatuks ja omavalitsusliidud saavad vabad käed oma külaliste vastuvõtuks ning maja tutvustamiseks. Avamistseremoonia aeg on täpsustamisel ja sõltub M. Wallströmi päevakavast.

2.Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit osalevad Avatud Päevadel

8.-11.oktoobril 2007 toimuvad Regioonide Komitee Avatud Päevad on  kohalike omavalitsuste ja regioonide üle-euroopaline suurüritus, mida koordineerib Regioonide komitee ja toetab Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraat.

2007.a. ürituse teemaks on „Making it happen: Regions deliver growth and jobs”. Avatud päevadel osalemiseks moodustavad regioonide Brüsseli esindused koostöövõrgutikud ehk konglomeraadid. Sel aastal osaleb suurüritusel 24 konglomeraati, Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit osaleb Baltimaade konglomeraadis “Small & Smart”, kus juhtpartneriks on Eesti Euroopa Liidu struktuuriabi  korraldusasutus,  Läti ja Leedu struktuurfondide korraldusasutused (vastavate riikide rahandusministeeriumid) ja Läti üleriigiline omavalitsusliit.

Eesti ja Läti liidud korraldavad Avatud Päevade raames teisipäeval, 9.oktoobril Eesti Alalises esinduses seminari „Opportunity for development - making the most of it. Best practices of SF implementation in small member states. The comparative experience of Estonian and Latvian cities”.  Seminari eesmärk on anda ülevaade Eesti ja Läti omavalitsuste kogemustest Struktuurfondide kasutamise alal. Ettekanded on Tartu, Pärnu linnavalitsuselt ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuselt, Lätist on esindatud Kuldiga, Grobina ja Livani linnad.

Teine korraldusasutuste poolt läbiviidav seminar toimub samuti Eesti esinduses 10.oktoobril, teemaks”'Being effective - the small and simple way. Effective communication  as the key to success”.

Täiendav teave:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/index.cfm

3. Euroopa Liidu laienemiste mõjust ühtekuuluvuspoliitika tõhususele 

Euroopa Parlament on koostanud raporti ühenduse edasiste laienemiste mõjust, kus jõutakse järeldusele, et ühtekuuluvuspoliitika tõhususe säilitamiseks peaks järgnevate laienemiste korral ühtekuuluvuspoliitika eelarve aastatel 2007-2013 suurenema 150 miljardi euro võrra. Praegu on laienemisteks ette nähtud 308 miljardit eurot. Saadikud on mures statistilise efekti võimaliku mõju pärast praegustele ELi liikmesriikidele ning nad teevad ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika tõhustamiseks.

Raportis tuuakse välja, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisega suurenes EL-25 struktuurifondidest abi saava ühenduse pindala 9% ja elanike arv 6%, kuid SKT ühe elaniku kohta vähenes 5%.

Horvaatia ühinemine suurendaks EL-27 pindala 1,3% ja elanike arvu 0,9%, kuid SKT ühe elaniku kohta väheneks 0,6%.

Türgi ühinemine suurendaks aga EL-27 pindala 18,3% ja elanike arvu 14,7%, kuid SKT ühe elaniku kohta väheneks 10,5%.

Lääne-Balkani riikide ühinemine suurendaks EL-27 pindala 4,8% ja elanike arvu 4%, kuid SKT ühe elaniku kohta väheneks 3,5%.

Praegu kehtivaid nõudeid arvestades läheks 150 miljardist eurost lisarahast Türgile 63%, Horvaatiale 7% ja ülejäänud Lääne-Balkani riikidele kokku 9,2%.

Seoses Euroopa Liidu finantsraamistiku läbivaatamisega tuleb läbi viia institutsiooniline, finantsiline ja poliitiline reform ning  võrrelda eri rahastamisvahendite (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond) mõjusid EL-27 arengule. 

Edasised laienemised võivad üha rohkematele piirkondadele tähendada abikõlblikkuse kaotamist seoses "statistilise efektiga". See tähendab, et nn. „vanad” piirkonnad võivad toetustest ilma jääda, sest uute liikmesriikide liitumisega on liidu keskmine SKT langenud ja need piirkonnad ületavad abikõlblikkuse piiri (SKT on maksimaalselt 90% liidu keskmisest)

Juhul kui üheksa kandidaatriiki ja potentsiaalset kandidaatriiki astuksid praegu korraga liikmeks, kaotaks prognooside kohaselt enam kui kolmandik praegu toetusi saavatest piirkondadest esimese meetme piirkonna staatuse. Ainult Baltimaades ja Slovakkias jääksid toetusi saavad piirkonnad alles.

Kõige enam mõjutaks see Itaaliat, Saksamaad, Maltat, Hispaaniat, Kreekat ja Prantsusmaad. Ühtekuuluvusfondi vahenditest peaksid loobuma liikmesriigid Kreeka, Küpros ja Sloveenia. T¨ehhi seisaks varsti 90% piiri ületamise ees.

Euroopa Komisjonil soovitatakse töötada välja astmelised kavad, mis võimaldaksid ühtekuuluvuspoliitika raames enam eristada ühinemiseelset abi ja täisliikmelisust ning võimaldaks potentsiaalsetel kandidaatriikidel saada sõltuvalt poliitilistest edusammudest tulemuslikku regionaalarengu toetust juba enne võimalikku Euroopa Liidu liikmeks saamist.

Euroopa Parlamendi soovitused tulemuslikumaks regionaalpoliitikaks on järgmised:
1) suurendada liikmesriikide enda vastutust;
2) lihtsustada erasektori kaasrahastamisvõimalusi;
3) kasutada laenude rahastamise võimendusefekti (eelkõige piirkondades, mis on juba saanud Euroopa Liidu rahalisi vahendeid pikka aega);
4) välistada Euroopa Liidu toetuse andmist ettevõtete ümberpaigutamisele ning toetuse andmist, mis  põhjustaks ettevõtte asukoha valikut;
5) tagada, et piirkondliku konkurentsivõime ja territoriaalse koostöö tulevaste programmide raames keskendataks rahastamine suuremas ulatuses piirkondliku majanduse euroopalikuks muutmisele ja Euroopa jaoks olulistele infrastruktuuridele;
6) kasutada Euroopa Sotsiaalfondi horisontaalse vahendina, et aidata piirkondadel toime tulla üleilmastumise sotsiaalsete väljakutsete, samuti demograafiliste muutuste mõjudega.

Täiendav teave, Markus Pieperi (EPP-ED, DE) omaalgatuslik raport

4. Euroopa Parlament kiitis heaks makseteenuste direktiivi 

Euroopa Parlament kiitis 24.aprillil heaks makseteenuste direktiivi, millega luuakse 2010.aastaks  Euroopa Liidus ühtne maksete piirkond, kus ei tehta enam vahet riigisisestel ning piiriülestel maksetel. See muudab sularahata arveldused (kaardimaksed, rahaülekanded ja otsekorraldused) lihtsamaks ning odavamaks. Direktiiv loob ka õigusliku aluse ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Payments Area, SEPA) moodustamiseks.

Praegu põhinevad sularahata toimuvad arveldused enamasti  riiklikel süsteemidel ja on riigiti väga erinevad. Käsitletava direktiivi eesmärgiks võimaldada klientidel teha Euroopa Liidu piires ühelt kontolt sularahata makseid, kasutades ühtseid makseviise. Ühtlustatakse maksekaartide süsteemid, st. ühes liikmesriigis välja antud maksekaarte on võimalik kasutada teiste liikmesriikide makseterminalides.

Kõiki tehtavaid makseid käsitletakse riigisiseste maksetena, samuti ei eristata enam riigisiseseid ja piiriüleseid makseid, st nii riigisisestele kui ka piiriülestele maksetele kehtivad samad nõuded nt kestvuse ning maksumuse osas.

Kokkuvõttes tähendab uus direktiiv seda, et tarbijail on tulevikus vaja vaid ühte pangakontot, kust  saab teha kreedit- ja otsekorraldusi kõigisse liikmesriikidesse sama lihtsalt nagu kodumaiseid makseid. Inimestel, kes elavad, töötavad või õpivad teises riigis, ei ole enam vaja eraldi pangakontot kodu- ja välisriigis. 

Direktiivi eesmärgiks on lisaks tugevdada konkurentsi riiklike turgude vahel, tagades võrdsed konkurentsi tingimused, parandada turu läbipaistvust nii teenuse pakkujate kui ka kasutajate jaoks ning selgitada makseteenuste kasutajate ning pakkujate õigusi ja kohustusi. Parlament kiitis heaks raportööri ja nõukogu kompromissettepaneku, tänu millele lõppeb direktiivi käsitlemine esimese lugemisega. Kompromissis nähakse muuhulgas ette "maksevahendajate" kategooria loomine, käsitletakse maksevahendajatele esitatavaid kapitalinõudmisi ja kehtestatakse maksete tähtajad (tavamaksete tähtaeg on 1 tööpäev).

Direktiiv esitatakse juunis  Euroopa Liidu Nõukogule lõplikuks vastuvõtmiseks. Seejärel peaksid liikmesriigid võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 1. novembriks 2009, võtma direktiivi üle oma riigi õigusse. Direktiivi hakatakse rakendama 2010. aastast.

Täiendav teave

5.CEMR`i transpordikomisjon avaldas bro¨üürid NICHES projekti tulemustest 

Euroopa jätkusuutlikku transpordipoliitikat käsitlev NICHES (New and Innovative Concepts for Helping European transport Sustainability) projekt töötas välja 12 uuenduslikku kontseptsiooni linnatranspordi alal. Projekti tulemusi kajastav bro¨üür on kättesaadav NICHES projekti kodulehel: www.niches-transport.org , sauti OSMOSE kodulehel: www.osmose-os.org  

Internetis on leitav ka ELTIS (European Local Transport Information Service)  portaal, kus kohalikku transporti kajastav info, samuti linnades ja regioonides elluviidud poliitikad. Internetilehekülg on kaheksakeelne,  seal on leitav info Euroopa Liidu projektide taotlusvoorud, näited kogemustest, ülevaated transpordialastest poliitikatest.

ELTISE teabekirja aadress:
http://www.eltis.org/Newsletter.phtml

ja kodulehekülg:
www.eltis.org

Küberautosid kajastav transpordiprogramm :
http://www.cybercars.org/ 

ja CLEVER liiklusvahend
http://www.clever-project.net/.

CEMR`i transpordikomisjoni uus koosolek toimub Brüsselis 5.juunil.

6. Uus projektitaotlusvoor Intelligent Energy Europe programmis

2007.a. taotlusvoorud Intelligent Energy Europe programmis on avatud, taotlusvooru kogusumma on 52 miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 28.september 2007. Taotlusvooru üheks tingimuseks on kolme eri maa projektipartneri olemasolu, jälgida tuleb energiasäästu 2007.aasta tööprogrammi ja projektid tuleb koostada kolmeks aastaks. Kohalikud ja regionaalsed omavalitsusliidud võivad olla projektipartnerid.  Programmil on väga tugev kohalik dimensioon (vaata  „Integrated initiatives”).

Uus taotlusvoor toetab abikõlbulikke kulusid  senise 50% asemel 75% ulatuses.  Oodatav projektide keskmine  eelarve on 1 miljon eurot. Lihtsustatud on projektitaotluste eelarvelist poolt ja personalikulusid arvestatakse omaosalusena (indirect costs). Projektitaotlustes eeldatakse viie energiapoliitika eesmärgi järgimist (poliitikate järgimine, energiaturu kujundamine, käitumismallide muutmine, ligipääs kapitalile ja koolitus). Energiaagentuuride loomise taotlustes eelistatakse uusi liikmesriike, taotlusi selleks saab esitada avalik sektor.

Euroopa Liidu energeetikaprogramm IEE on Euroopa Liidu eelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse energiasäästu ja taastuvenergia kasutamist propageerivaid tegevusi ning projekte, mida võivad algatada teadusasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud jne

Mai lõpus (eeldatavalt 29. või 31.mail) korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostoos Euroopa Komisjoniga programmi "Intelligent Energy Europe" (IEE) 2007.a. taotlusvooru tutvustava teabepäeva.

Täiendav teave, k.a. tööprogramm internetis:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

7. Konverentsid, seminarid, muud

* 5.mail toimuvad Brüsselis Euroopa institutsioonide avatud päevad tähistamaks Euroopa päeva. Institutsioonide uksed on avatud kella 10-18.00. Selle aasta ürituste teema  „50 aastat Rooma lepingutest”.

* 24.-25.mail toimub linnaaregu ja ruumilise planeerimise ministrite kohtumine Lepzigis, kus võetakse vastu Lepzigi harta (the Leipzig Charter for Urban development ), samuti kiidetakse heaks Euroopa Liidu Territoriaalne Agenda. Harta teksti 3.versioon

* 27.aprillil lõpeb konkurss Euroopa regionaalsete t¨empionite auhindadele 2007 (The European Regional Champions Awards 2007).  Auhinna eesmärgiks on ära märkida Euroopa Liidu regioonide parimaid praktikaid merenduse, kultuuri, tööhõive, transpordi, sotsiaalpoliitika, kommunikatsiooni ja  innovatsiooni valdkondades ning tähistada Euroopa Liidu võrdsete võimaluste aastat. Võitjad kuulutatakse välja Regioonide Komitee Avatud Päevade nädalal 2007.aasta oktoobris. 

Kategooriad ja otsustuskriteeriumid aadressil: www.regionalreview.eu

* 25.aprillil avas oma Brüsselis  Lapimaa-Oulu EL esinduse (EUROPEAN NORTH Lapland-Oulu EU-office) uuel aadressil Avenue Palmerston 24. Täiendav teave veebiaadressil http://www.lapland-oulu.fi 

* Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu Brüsseli büroos  (CEMR) alustab alates 2.maist tööd poliitikanõunikuna sotsiaalküsimuste ja tööhõive valdkonnas pr. Christna Sosa, kes asendab detsembris töölt lahkunud Asli Ozcerit.

*14.-15.mail toimub Euroopa Komisjonis konverents ja näitus internetiühenduse rollist Euroopa linna- ja maapiirkondades „Bridging the Broadband Gap: Benefits of broadband for rural areas and less-developed regions”, kus osalevad eurovolinikud Viviane Reding ( ühiskond ja meedia), Danuta Hübner (regionaalpoliitika), Marianne Fischer-Boel (põllumajandus- ja maaelu), Neelie Kroes (konkurentsiküsimused), Meglena Kuneva (tarbijakaitse). Konverentsi sihtgrupiks on avaliku sektori otsustustasand regioonides.

Konverentsile registreerimine aadressil:
https://webgate.cec.eu.int/fmi/iwp/cgi?-db=broadband07&-loadframes

Kontaktaadress registreerimiseks:
SCIC-Conf-Broadband@ec.europa.eu

Üldkontakt e-post: 
INFSO-BROADBAND_GAP_2007@ec.europa.eu 

Kodulehekülg: http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/index_en.htm

* Euroopa Komisjoni kodulehel on avatud on taotlusvoor twinnigu projektideks. Täpne teave aadressil:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action1/towntwinning/payment_en.htm

 

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Square De Meeûs 1,
B-1000 Bruxelles
e-post: annely.reimaa@ell.ee

27.04.2007 


30.04.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit