Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


19.-23. märts 2007
Print

E-nädalakiri 8/2007

Sisukord:

1. Linnade, omavalitsuste ja regioonide majast Brüsselis
2. Regioonide Komitee 69. täiskogu  istung Roomas
3. Konverentsid, seminarid, muud

1. Linnade, omavalitsuste ja regioonide majast Brüsselis

Alates 19. märtsist asuvad uues Brüsseli linnade, omavalitsuste ja regioonide majas Soome, Rootsi, Taani, ¦oti, Islandi ja Läti omavalitsusliitude ja regioonide esindused.

Möödunud aasta  10.-12.mail Innsbruckis toimunud XXIII Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu  peaassambleel kiideti heaks projekt Brüsselisse Euroopa omavalitsuste Brüsseli kontoreid koondava ühise esindushoone loomise kohta. Hoones, mille  aadressiks saab Square de Meeûs 1, 1000 Brussels, hakkavad paiknema neli kohalikke omavalitsusi esindavat suurt koostööpartnerit: Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu  (CEMR), 19  üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindust (maja 3.-5.korrus), Euroopa suurlinnu esindav EUROCITIES ja Madalmaade suurlinnade (Amsterdam, Rotterdam, Haag ja Utrecht) ühendus G4 (maja 2.korrus) .

Maja  “käivitub” aprillis 2007. Ametlik avamine toimub 6.juunil üheaegselt Regioonide komitee 70. täiskogu istungiga.  

Alates 26.aprillist asub uuel aadressil hoones ka CEMR.

Täiendav teave:
http://www.ccre.org/

2.Regioonide Komitee 69. täiskogu  istung Roomas

Rooma kokkulepe ehk Euroopa Majandusühenduse (EEC) asutamislepingule kirjutati alla 25. märtsil 1957. aastal. Selle tähistamiseks korraldas Regioonide komitee 69.täiskogu istungi Roomas 22.-23.märtsil. Samaaegselt täiskoguga  toimus ka Roomas esimene Euroopa Liidu noorte tippkohtumine, kus Eestit esindas Kajar  Lember (Rahvaliit).

22. märtsil toimusid Roomas  poliitiliste fraktsioonide (EPP - Euroopa Rahvapartei, ALDE - Euroopa demokraatide ja liberaalide liit, PES Euroopa Sotsialistide Erakond ja UEN-EA Euroopa Allianss) koosolekud ja regioonide komitee koordinaatorite koosolek.

EPP - Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosoleku teemaks oli religioonidevaheline dialoog Euroopa linnades ja regioonides. Koosolekul kõnelesid Belgia moslemite esindaja Coskun Beyazgül, Brno juudi kogukonna esindaja Pavel Fried, COMECE (Commission of Bishops`Conference of the European Community) ja Prantsusmaa kreeka õigeusu piiskop  Tema Kõrgeausus Emmanuil. Sõnavõttude põhisõnumiks oli, et Euroopa Liitu on käsitletud kristliku maailmavaate liiduna. Samas ei saa eitada mittekristlike kultuuride mõju Euroopale.

Praegune Euroopa ei jaga enam ühtset filosoofilist suunda ning küpsemas on kristliku ja islami kogukonna konflikt (rünnakud Londoni metroos, rahutused Prantsusmaal ja Brüsselis). Vajalik on tagada sotsiaalne rahu, kus iga osapool saaks osaleda dialoogis. Euroopast peab sama religioonide lepitamise näide.

T¨ehhimaal Brnos on loodud juudi kultuurikeskus, õpilased koolides külastavad eri religioonide pühakodasid, tuuakse näiteks II Maailmasõja õppetunde. Tähtis on mõista eri maailmavaateid ja teha jõupingutusi poliitilise koostöö saavutamiseks, olla tolerantne, mitte fanaatiline.

EPP poliitiline grupp on koostanud deklaratsiooni „Rahu kuulub inimestele”, kus kutsutakse üles Euroopa Parlamenti edendama religioonide vahelise dialoogi hartat ja  Euroopa Komisjoni ja liikmesriike moodustama vastav religioonidevahelise dialoogi platvorm,  kuhu oleks kaasatud ka kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajaid.

22. märtsi õhtul toimus  550 külalisele korraldatud gala-õhtusöök Veneetsia palees, kus tervitussõnavõttudega esinesid Lazio regiooni president Pietro Marrazzo, Regioonide komitee president Michel Delebarre`ja  Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering.

23. märtsil toimuval täiskogul võeti vastu linnade ja regioonide Euroopa-teemaline poliitiline deklaratsioon, milles käsitletakse üleriigiliste ja kohalike asutuste prioriteetseid teemasid ja eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke vahendeid. Deklaratsioon edastati 25. märtsil 2007. aastal Berliinis toimuvale riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikule kohtumisele.

Deklaratsioonis rõhutatakse Regioonide Komitee oluloist rolli subsidiaarsuse edendamisel, vajalikke kohandusi lepingutesse ja põhiseaduslikku protsessi. Assamblee kogunes mainekasse Conciliazione auditooriumisse, kus toimus aastapäeva tähistamise eritseremenoonia.

Täiskogu arutas kahte olulist teemat: Regioonide Komitee tulude-kulude baasi 2008.a. ja Regioonide komitee ja Euroopa Komisjoni vahelist koostöölepingut. Komitee 2008.a. eearves  pööratakse tähelepanu neljale peamisele prioriteedile:
1) teabevahetus (suhted kohaliku meediaga),
2) EL laienemine (Bulgaaria - Rumeenia), millega tuleks luua täiendavaid töökohti,
3) Lissaboni platvorm  (algatus ”Majanduskasvu ja töökohtade loomine Euroopa Liidu majanduses ja Euroopa Liidu kodanike jaoks”) ja
4) komitee parem toimimine ja kontroll.

Regioonide komitee loodi 11 aastat tagasi. Vajalik on komitee töötajaskonna ja töö kvaliteedi suurendamine. Praegu töötab komitee institutsiooni sisestes struktuurides 184 töötajat, 282 ametikohta on seotud kahe komitee – Regioonide Komitee ning Majadus- ja Sotsiaalkomitee ühistalitlustes. Kavas on luua 32 uut ametikohta seoses Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega.

Regioonide komitee ja Euroopa Komisjoni vahelise koostöölepingu osas  märgiti omavalitsuste otsustuspädevust ja sõltumatust dialoogi pidamisel omavalitsuste elanikega. Teabevahetus ja dialoogi edendamine kodanikega Euroopa Liidu küsimustes on oluline ülesanne, kuid dialoogi pidamise viisi ja vahendid peab otsistama omavalitsus ise ja soovitavalt Euroopa Komisjoni toel.

Täiendav teave:
http://www.cor.europa.eu/En/index.ht
http://www.cor.europa.eu/en/activities/rome.htm

 

3. Konverentsid, seminarid, muud

* ELi 50. aastapäevaks lasti käibele mälestusmünt

Euroopa Liidu 50. aastapäeva tähistamiseks lasid kolmteist euroala riigid  käibele kaheeurose mälestusmündi, millel on kujutatud Roomas asuv Campidoglio väljak, kus 25. märtsil 1957 kirjutati alla Rooma leping.

Mündil on kujutatud avatud raamatut – asutamislepingut, mille taustal on Rooma Campidoglio väljaku sillutis; sellel väljakul kirjutati 25. märtsil 1957 lepingule alla. Kuulsa väljaku sillutise on kujundanud Michelangelo.

Rooma lepingu kaheeurose mälestusmündi põhikujundus on kõikides euroala riikides sama. Kui välja arvata pisemad detailid nagu rahapaja märgid, serval olevad kirjad jne, saab väljaandjariigi tuvastada mündi ülaservas asuvate sõnade „Rooma leping – 50 aastat” tõlke, keskel asuva sõna „Euroopa” ja allservas asuva väljaandjariigi nime järgi.

Erakordne on see, et mündil liikmesriiki tähistavad küljed on kujundatud ühtmoodi. Tavalistel euromüntidel on kõikides riikides ühesuguse kujundusega üleeuroopaline külg, millele on märgitud nende vääring ning millel on kujutatud stiliseeritud Euroopa kaart, ning liikmesriigi külg, mille kujundus on liikmesriigile ainuomane, näiteks kas valitsev monarh, rahvussümbol või isik, ning selle ümber Euroopa lipu 12 tähte.

Küpros, Ungari ja Rumeenia lasevad sündmuse tähistamiseks käibele mündi oma vääringus, kasutades sama põhikujundust.

Rooma lepingu mälestusmündi kujundust saab näha Eurooopa komisjoni eurole pühendatud veebilehel aadressil:
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/notes_and_coins/commemorative_coins_en.htm


Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

23.03.2007

 

 


26.03.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit