Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


5.-9. märts 2007
Print

E-nädalakiri 6/2007

Sisukord:
1. Arutelu Struktureeritud dialoogi kohta
2. Ettevalmistustööd EL Regioonide Komitee Roomas toimuvaks täiskoguks
3. NEEBOR võrgustiku koosolek
4. Euroopa Komisjon nõuab lobbistide registeerimist
5. Brüsselis toimus kevadine Ülemkogu kohtumine
6. Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit osalevad Avatud Päevadel
7. Linnade, omavalitsuste ja regioonide maja koosolek
8. Konverentsid, seminarid, muud

1.Arutelu Struktureeritud dialoogi kohta

14.veebruaril toimunud Regioonide komitee rahvusdelegatsioonide presidentide kohtumisel lubas president Delebarre esitada uusi ettepanekuid järgmisele juhatuse koosolekule Struktureeritud Dialoogi kohta.

Põhjuseks on toodud välja, et dialoog vajab paremat koordineerimist ja ettevalmistamist, etteasted peaks olema spetsiifilisemad ja rohkem poliitikale suunatud. Sõnavõtud on liialt üldsõnalised. Samuti on mõte anda rohkem aega küsimuste esitamiseks komisjoni esindajale. Regioonide Komitee delegatsioonide koordinaatorite kontaktgrupp on korraldanud arutelusid ettepanekute tegemiseks. Eesmärgiks on anda poliitilisele dialoogile rohkem tehnilist täiendust.

Euroopa Valitsemise Valges Raamatus nimetatakse dialoogi süstemaatiliseks dialoogiks, kuid senine praktika on tõestanud, et dialoogid pole seni olnud ei struktureeritud ega süstemaatilised ega ka dialoogi moodi.

27.veebruaril toimunud CONST-komisjoni koosolekul tõi raportöör Luc van den Brande välja suunised struktureeritud dialoogi menetluse parandamiseks:
1) korraldada iga aasta esimesel poolaastal struktureeritud dialoogi istung, mis annaks Euroopa Komisjonile võimaluse reageerida enne iga-aastase õigusloome programmi vastuvõtmist;
2) struktureeritud dialoogi päevakord tuleks välja töötada koostöös Regioonide Komitee ja liitudega;
3) arendada suhteid meediaga;
4) lasta Euroopa Komisjonil teha aruanne pärast iga koosolekut;
5) kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad esitada kirjalike ettepanekuid neid puudutavate teemade kohta;
6) hinnata struktureeritud dialoogi järelmeetmeid. Rooma täiskogu eelsel juhatuse koosolekul on plaanis arutada struktureeritud dialloogi 3 temaaatilist kohtumist ja kohtumist komisjoni president Barrososga.

Eeldatavalt dialoogi enda organisatoorset külge arutatakse alles juunikuise täiskogu istungi eel.  Dialoog vajab suuremat strateegilist lähenemist. Vastava aastaprogrammi koostamine aitab üritust paremini planeerida, tuua välja poliitilised prioriteedid ja aasta tähtsaimad sündmused. Dialoogis osalevad liidud peakisd esitama küsimused vahemalt kaks nädalat enne kohtumist kirjalikult Euroopa Komisjonile, komisjon ka vastab neile kirjalikult.

Dialoogi jooksul on liitudel võimalik esitada täiendavaid küsimusi.

Veebruarikuisel kontaktgrupi kohtumisel tehti ettepanek määratleda dialoogi eessõnas selle eesmärgid ja tehniline külg konkreetsemalt, samuti lisada sinna arutelusid Euroopa Liidu poliitikate üle kohalikul ja regionaalsel tasandil.. Uueks asektiks on ka soovitus korraldada liikmesriikides kohalpealseid (detsentraliseeritud) struktureeritud dialooge volinike visiitide ajal.

See idee ühtib ka D-plaani põhimõtetega, võimaldades kohapealsetel üleriigilistel kohalike omavalitsuste liitudel üles näidata oma huvi ja seeläbi mõjutada Euroopa Liidu poliitikaid. Dialoogide korraldamisse võiks kaasata Regioonide komitee, liikmesriigi delegatsiooni, kasutada kohapealseid kontakte.

2. Ettevalmistustööd EL Regioondie Komitee Roomas toimuvaks täiskoguks

EL Regioonide Komitee täiskogu Roomas toimub 22.-23.märtsil. Komitee juhib tähelepanu asjaolule, et 1957.aasta Rooma lepingutes on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused jäetud tähelepanuta. Detsentraliseetrimise tulemusena 1990-ndatel hakati  tunnustama territoriaalset ja kultuurilist mitmekesisust. 

Rooma täiskogul võetakse vastu  linnade ja piirkondade deklaratsioon Euroopale. Deklaratsioonis rõhtatakse, et detsentraliseerimine ja mitmetasandiline valitsemine on parim viis Euroopa integratsiooni edendamiseks ning Euroopa Liidu nõrgenemise, teovõimetuse ja killustumise vältimiseks.

Euroopa Põhiseadusleping ja saabuv asutamislepingute reform ei tohiks muuta subsidiaarsuse põhimõtteid, selle jäelvalvet ja territoriaalset ühtekuuluvust. Täiskogu istungi pidulik osa toimub 23.märtsil, kui on kavas Itaalia Vabariigi ja Euroopa Liidu institutsioonide kõrgeimate esindajate kõned, ümarlaud instititutsioonilisest reformist ning kohtumine noortefoorumiga.

3. NEEBOR võrgustiku koosolek

6.veebruaril toimus Küprose liidu esinduses (Rue du Trone 98) NEEBOR võrgustiku koosolek. Võrgustik on esitanud sel aastal taotluse Regioonide komitee avatud päevadel osalemiseks, konglomeraadil on 15 liiget. Taotluse lõppresultaat avalikustatakse reedel, 9.märtsil. Küprose liidu esindaja Fanourios Pantelogiannise sõnul komplitseerib nii suur partnerite arv koostööd, sest taotluse koostamise  ajal oli probleeme taotluse esitamiseks regioonidelt infot raske kätte saada.

Samuti on plaanis võrgustikul esitada INTERREG IVC sügisesse konkursivooru koostööprojekt, mida alles asutakse koostama. Eestvedaja on Ungari of Eszak-Alfold  regiooni esindaja  Kincsö Izsak andma ülevaate järgmistel koosolekutel. Eelkoosolekuteks ja aastakonverentsiks planeeritakse taotluse esitamist Visegradi fondi (The Visegrad Strategic Programme –VStP, veebiaadress:
http://www.visegradfund.org/grants.html).

Aastakonverents on planeeritud septembri algul korraldada Poolas. Osaleda on lubanud regionaalvolinik Danuta Hübner. Hetkel odatakse Hübneri kabineti vastavat kinnitust. Probleemiks on olnud ka teatud konkurentsiküsimus AEBR`ga (Association of European Border Regions), sest tegevusvaldkonnad osati kattuvad. 13.-15. septembril toimub  AEBR`i aastakoosolek.

Slovaki regioonide esindaja  Natalia Tarasovova teavitas Rooma lepingu aastapäeva tähistamisest Brüsselis 24.-25.märtsil, kui avalikkusele on avatud kõik liikmesriikide siinsed saatkonnad. Ürituste koordinaator on Brüsseli omavalitsus, veebiaadress: http://www.bruxellesmadecouverte.be/lng.php .

Fanourios Pantelogiannis kutsus võrgustiku liikmeid tegema koostööd kvartaalsele ajalehele „NEEBOR News”, mis nähtav ka võrgustiku kodulehel. Ajalehte toimetab Küprose liidu esindaja:
http://www.ucm.org.cy/eng/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryID=10

Aktuaalne on võrgustiku registreerimine MTÜ-na Belgias, millega kaasneb ka liikmemaks. Seni on võrgustiku tööd koordineerinud ajutine sekretariaat Ungari regioonide esinduses, kuid pikas perspektiivis on kindlasti vaja asjale leida lahendus töötaja näol, kes võib olla ka mõne regiooni assistent.

4. Euroopa Komisjon nõuab lobbistide registeerimist

8.-14.märtsi European Voice`esilehel on avaldatud Tim Kingi ja Judith Crosbie artikkel Siim Kallase kabineti algatusest lobbistide registreerimise kohta.  Lobbistidel, k.a. MTÜ-de esindajatel on kohustus deklareerida oma rahastajad (rahastus avaliku sektori poolt, k.a. liikmemaksude osa), oma missioon ja avalikustada, keda esindatakse.

Komisjoni eesmärgiks on avalikustada tõelised huvigrupid, kes püüavad mõjutada komisjoni ettepanekuid ja tööd. Kallase jõuline poliitika on kutsunud esile lobbistide kriitika, sest eriti avaliku sektori mittetulundusühingute  lobbitööl pole otsest korrelatsiooni rahastajate ja otsese mõju vahel. Euroopa Liidu poliitikate jälgimine Brüsselis  baseeruvate lobbistiude poolt pole võrreldav majanduslikke huvisid esindava lobbiga. Artiklis on esitatud ühe lobbisti  ütlus, iseloomustamaks olemasolevat situatsiooni : „See pole Washington”.

21.märtsil on komisjonil kavas teatada lobbistide code of conduct (kaitumiskoodeksi) arutelu algatamusest.

Täiendav teave:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_et.htm#3

(EL Regioonide Komitee avaldas oma arvamuse Komisjoni algatuse (Euroopa läbipaistvuse algatus (roheline raamat)) kohta veebruaris 2007 ning selles on kirjas:
[EL Regioonide Komitee] rõhutab, et tulenevalt oma ainulaadsest rollist on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja nende liidud selgelt erinevad ärihuve esindavatest lobistidest või erihuvidega rühmadest. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused moodustavad osa Euroopa haldusstruktuurist. Nimetatud erinevust tuleb registreerimisel arvestada. Seetõttu ei tohiks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi registreerimisel arvata lobistide hulka.)

5.Brüsselis toimus kevadine Ülemkogu kohtumine

8. ja 9. märtsi toimuv kevadine ülemkogu keskendus Lissaboni strateegia ja parema õigusloome teemadele. Eesti seisukoht Lissaboni strateegia osas on  reformide jätkamine liikmesriikides ning kokkulepitu elluviimine. Lisaks on keskseks aruteluteemaks energia ja kliimamuutused.

Ülemkogul 8.märtsil toimunud sessioonil energia ja kliima teemal on Eestile oluline taastuvenergia eesmärgi sätestamine siduvana või mittesiduvana. Ülemkogule eelnes traditsiooniline Põhjamaade ja Balti riikide peaministrite kohtumine, samuti toimus esmakordselt kolme Balti riigi ja Beneluxi riikide peaministrite kohtumine.

6.Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit osalevad Avatud Päevadel

9.märtsil kuulutati Regioonide komitees välja 2007.a. Avatud Päevadel osalemise konkursivooru võitjad. Sel aastal osalevad Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit konglomeraadis “Small & Smart”, kus koostööpartneriteks Eesti, Läti ja Leedu struktuurfondide korraldusasutused (vastavate riikide rahandusministeerimid) ja Läti üleriigiline omavalitsusliit.

Oktoobris toimuvatel avatud päevadel korraldatakse kaks Eesti ja Läti linnades struktuurfondide kasutamist tutvustavat seminari ning võrreldakse kahe riigi korraldusasutuste praktilist tööd väikmeriikide kogemuse baasil. Konglomeraadi juhtpartneriks on Eesti Euroopa Liidu struktuuriabi  korraldusasutus. Avatud Päevad toimuvad 8.-11.oktoobril 2007.a.

7. Linnade, omavalitsuste ja regioonide maja koosolek

8.märtsil toimus CEMR´is uue regioonide ja omavalitsuste maja avamise ja sellega seotud küsimusi käsitlev koosolek.

Haiguse tõttu ei saanud koosolekul osaleda CEMR`i peasekretär Jeremy Smith, kes hetkel viibis Londonis ravil. Koosolekut juhatas Hollandi omavalitsuste liidu esindaja Frank Hiltermann.

Esimese päevakorra punktina oli arutusel hoone nimetus. Sellel teemal on olnud kõikide osapoolte vahel pikk debatt.  Tutvustati Jeremy Smith`i kirjalikku pöördumist, kus CEMR`i  peasekretär tegi ettepaneku nimetada hoone „The House of Cities, Communities and Regions” või “ The House of Cities, Communes and Regions”. Nimetuse „Cities” kasutamine on maja teiste kaasüüriliste, st. EUROCITIES ja G4 kindel nõue. CEMR`i ettepanek on kasutada juba pea aasta aega koosolekutel kasutusel olnud nimetust „House of Municipalities and Regions”.

Kui küsimusele kompromissi ei leita, siis on ka võimalus, et omavalitsusliidud ja CEMR hakkavad maja eelpoolnimetatud organisatsioonidest teistmoodi nimetama. Arutelu tulemina otsustati toetada kompromissvarianti nimetusele:  „House of Cities, Municipalities and Regions”.

Maja avamisega tegelev töögrupp on kohtunud kahel korral. Patrizio Fiorilli, CEMR`i pressiesindaja, andis lühiülevaate plaanitavast. Avamisüritus toimub 6.juunil ja on  ajastatud nii Regioonide Komitee kui Euroopa Parlamendi täiskogu istungiga Brüsselis. Ettevalmistöödega tegeleb nelja osapoole (CEMR, liidud, EUROCITIES ja G4) ühiskomisjon. Omavalitsusliite esindab ettevalmistuskomitees Rootsi liit (Elmire af Geijerstam). 

Praegu on võimalik opereerida  ruumide mahutavust ja hoone ohutusreegleid arvestades vaid 200 külalisega, mis kõikide osapoolte huvigruppe arvestades on üliväike arv. Ettepanek oli kasutada ka hoone ees asuvat parki ja tänavat, korraldada üritus kahes osas, mis on aga ebamugav variant.

Koosolekul arutati märtsi lõpus sissekolimisega seotud praktilisi küsimusi, üüri maksegraafikut, telefonikeskuse, koopiamasinate ja internetiühendusega seotut. Maja infolauda tahetakse palgata töötaja, kes tegeleks ka lihtsamate administratsioonitöödega (saalide broneerimine, posti jaotus jms). Hoone alakorrusele paigutatakse ka kõikide üürnike viidad koos logodega.

8. Konverentsid, seminarid, muud

  • 20.aprillil toimub Regioonide Komitee 100. juhatuse koosolek Würtzburgi raekojas Saksamaal.  Kohtumisel korraldatakse ümarlaud teemal „Siseturg versus Euroopa sotsiaalmudel”, kus sissejuhatava sõnavõtuga esinevad Regioonide Komitee president Michel Delebarre ja Michalel Glos, Saksamaa föderaalne majanduse- ja tehnoloogia minister. Arutlusele tulevad kolm teemat: Euroopa globaliseeruvas maailmas, konkurentsivõime ja innovatsioon ning sotsiaalne dimensioon siseturu mudelis.
  • 5.-6.juunil toimub Brüsselis tööhõive nädal, kus toimuvad seminarid teemadel - mitmekesisus, paindlikkus ja töökohtade loomine Ruroopas. Programm leitav aadressil: www.employmentweek.com Osavõtt seminaridest on tasuline.
  • Lõuna-Soome EU Office korraldab Regioonide komitees 25.aprillil seminari  teemal Regional Opportunities for Managing Demographic Change. Arutlusele tulevad vananev elanikkonnaga seotud teenused, tooted ja uuenduslikud lahendused. Info ürituse kohta avaldatakse peagi Regioonide komitee kodulehel
  • Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraat kutsub eksperte osalema Regioonide Komitee oktoobrikuistel Avatud Päevadel. Eesmärgiks on välja selgitada 100 esinejat neljakümnele workshopile. Eelistatud on struktuurfondide kasutamisega seotud teemad. Taotlusi osalemiseks võib esitada 28.märtsini. Esinejad valitakse välja 17.aprilliks, Euroopa Komisjon katab esinejatele sõidu- ja elamiskulud Brüsselis. Täiendav teave:
    http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/call.cfm?nmenu=33
  • 8.märtsil avas Saksamaa liidukantsler Angela Merkel rahvusvahelisele naistepäevale pühendatud näituse Regioonide komitees „Euroopa naine”. Avamisel osalevad Regioonide komitee president, Dunkerque linnapea  Michel Delaebarre, Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Dimitris Dimitriadis ja Euroopa komisjoni välissuhete volinik Benita Ferrero-Waldner.  Näituse autoriks on saksa fotograaf ja filmitootja Bettina Flitner. Näitus koosneb 9 fotost, mis eksponeeritakse komiteede hoones kuni 10. maini. Fotodel on Euroopa Parlamendi endine esinaine Simone Veil, hollandi inimõiguste Ayaan Hirsi Ali, poola kunstniki Katarzyna Kozyra, prantsuse astronaut Claudie Haigneré, inglise ettevõtja (Body Shop`i müügiketi asutaja) Anita Roddick, soome majandusteadlane ja endine Soome panga juht Sirkka Hämäläinen, endine Itaalia välisministerr Susanna Agnelli, soome näitlejanna Kati Outinen, samuti Saksa liidumaa kantser Angela Merkel. Fotogalerii üritusest:
    http://www.cor.europa.eu/photo_gallery/Merkel_08_03_2007/index.htm 


Koostas:
Anne-Ly Reimaa

Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

09.03.2007


09.03.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit